Patent Teşvikleri » Tübitak ve Kosgeb Destekleri » Etkin Patent Patent Teşvikleri nedir, nerede ve nasıl bulunur, Tübitak ve Kosgeb destekleri, Patent ve proje teşvik ve desteklerine ilişkin bilgileri burada bulabilirsiniz.
Patent Teşvikleri » Tübitak ve Kosgeb Destekleri

Patent Teşvikleri

Patent Teşvikleri Patent Teşvikleri nedir, nerede ve nasıl bulunur, Tübitak ve Kosgeb destekleri, Patent ve proje teşvik ve desteklerine ilişkin bilgileri burada bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Patent  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Patent,  Kategori : 

/uploads/patent-tesvikleri.jpg

 Patent Teşvikleri nedir, nerede ve nasıl bulunur, Tübitak ve Kosgeb destekleri, Patent ve proje teşvik ve desteklerine ilişkin bilgileri burada bulabilirsiniz.

TÜBİTAK PATENT BAŞVURUSU TEŞVİK VE DESTEKLERİ


Amaç

Türkiye'nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması

Kapsam

1  Aşama: Ulusal patent başvuruları;
Patent başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.
Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları kapsar.

 2 Aşama: Uluslararası (PCT/TRO veya PCT) veya bölgesel (EP/TRO veya EP) patent başvuruları (ilk başvuru aşaması);
 Uluslararası veya bölgesel patent başvuru tarihi, 23.08.2006 veya daha sonraki bir tarih olmalıdır.
Uluslararası veya bölgesel patent başvurusu esnasında yapılan ilk harcamayı (başvuru ücreti, araştırma raporu ücreti, vs.) kapsar.

Aşama: Uluslararası (PCT/TRO veya PCT) veya bölgesel (EP/TRO veya EP) patent başvuruları (araştırma raporu sonrası);
Ulusal aşamada tescile bağlanmamış veya patenti onaylanmamış olmalıdır. (başvuru tarihi sınırı yok)
Teşvik başvurusunun yapıldığı tarihten sonraki harcamaları (inceleme raporu düzenletme, ulusal faza giriş vb. ücretleri) kapsar.


Kimler Yararlanabilir

Tüm T. C. vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.Destek Miktarları ve Şekilleri


1 Aşama: Ulusal patent başvuruları için;

TPE hesabına 3,000 YTL, geri ödemesiz
Başvuru sahibi hesabına 450 YTL, geri ödemesiz (ulusal patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa)

Aşama: Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının ilk aşamasındaki ücretler için;
Başvuru sahibi hesabına 3,000 YTL, geri ödemesiz
Başvuru sahibi hesabına 450 YTL, geri ödemesiz (uluslararası/bölgesel patent başvurusu vekil aracılığıyla yapıldıysa)

Aşama: Uluslararası veya bölgesel patent başvurularının araştırma raporundan sonraki işlem ücretleri için;
Başvuru sahibi hesabına Jüri tarafından belirlenecek miktarda (üst sınır 100,000 YTL), geri ödemeli

Teşvik Başvurusu


TÜBİTAK Fikri Haklar Ofisi
           Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere/Ankara
           Tel: 0312 468 53 00/2101
           E-posta: fho@tubitak.gov.tr

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı
           Tunus Cad. No:80 06100 Kavaklıdere/ANKARA
           Tel: 0-312-468 53 00/2765
           Faks : 0-312-426 92 07

 
Kosgeb Patent Teşvikleri

 

KOSGEB TEŞVİKLERİ

Sınai Mülkiyet Hakkı Desteği

Amacı ve Kapsamı

İşletmelerin; sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak üzere, Türk Patent Enstitüsü'ne veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent kuruluşlarına yaptıkları başvurular için destek verilmesidir. Sınai Mülkiyet Hakları'nın (Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Entegre Devre Topoğrafyaları) işletmeler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak, işletmelerin haklarının korunması ve sınai mülkiyet bilincinin oluşması sağlanacak, küresel pazarda rekabet güçleri artacaktır.

Kimler Yararlanabilir

Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteği alan işletmeler ve Stratejik Yol Haritası planı onaylanan KOBİ'ler bu desteklerden yararlanabilirler. Belge alma şartı vardır.

Destek Miktarları ve Şekilleri

Destek oranı %70 olmak üzere, destek unsurları ve üst limitleri şu şekildedir:


a Yurtiçinden alınacak Patent Belgesi için üst limit 6.000 YTL, yurtdışından alınacak Patent Belgesi için üst limit 10.000 YTL,
b Yurtiçinden alınacak Faydalı Model Belgesi için üst limit 6.000 YTL, yurtdışından alınacak Faydalı Model Belgesi için üst limit 10.000 YTL,
c Yurtiçinden alınacak Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi için üst limit 6.000 YTL, yurtdışından alınacak Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi için üst limit 10.000 YTL,
d Yurtiçinden alınacak Entegre Devre Topoğrafyaları Tescil Belgesi için üst limit 6.000 YTL, yurtdışından alınacak Entegre Devre Topoğrafyaları Tescil Belgesi için üst limit 10.000 YTL. 'dir.

Başvuru

Başvurular, KOSGEB Uygulama Birimlerine yapılır.
Ayrıntılı bilgi için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/liste/3/destekler

 

Patent Teşvikleri

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu