Marka Tescil Belgesi » Sorgulama Nedir, Nasıl Alınır » Etkin Patent Marka tescil belgesi, sorgulama, araştırma, nedir, nerede ve nasıl alınır, marka tescil belgesi örneği, ücreti dahil ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.
Marka Tescil Belgesi » Sorgulama Nedir, Nasıl Alınır

Marka Tescil Belgesi

Marka Tescil Belgesi Marka tescil belgesi, sorgulama, araştırma, nedir, nerede ve nasıl alınır, marka tescil belgesi örneği, ücreti dahil ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Marka Tescil  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Marka Tescil,  Kategori : 

Marka Tescil Belgesi nedir ve nasıl alınır

 

Marka tescil belgesi, sorgulama, araştırma, nedir, nerede ve nasıl alınır, marka tescil belgesi örneği, ücreti dahil ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz. Marka Tescil Belgesi nerede nasıl alınır, süreçleri, örneği  marka tescil belgesi üzerinde sonradan değişiklik yapılıp yapılmayacağını aşağıda bulabilirsiniz.

Marka Tescil başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, süresi içinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz reddedilmiş ve süresi içinde tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir belge dahil noksan evrakları Enstitüye teslim edilmiş bir başvuru, tescil edilerek Sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır. Başvuru sahibine verilmek üzere, Marka Tescil Belgesi düzenlenir.

Marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili, Marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz. İnhisari hak sağlamayan bu tür unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir.

Markanın ayırt edici olmayan bir unsur içerdiğinin tespit edilmesi ve bu unsurun markada yer almasının marka koruması kapsamında şüpheye yol açabilecek olması halinde, Enstitü, inhisari hak sağlamayan bu tür unsurları, başvurunun Bültende yer alan yayımında ve tescil belgesi üzerinde açıkça belirtir. Bu şekilde yapılan yayım kararına karşı başvuru sahibi   itiraz  edebilir.

TPE Nezdindeki tüm işlemlerinin bitmesine müteakip soldaki örnekteki gibi marka tescil belgesi verilir. Marka tescil belge aslı sadece bir kez verilir. Sonradan istenen marka tescil belgelerinin tamamı marka tescil belge sureti olarak tanzim edilir.

 

Marka Tescil belgesi üzerine tescil ve koruma sağlanan emtia listesi de yer almaktadır. Ayrıca marka tescil belgesi üzerinde marka örneği (logo) dahil hiç bir değişiklik isteği kabul  edilmez. Marka tescil belge üzerindeki emtia listesine ilave herhangi bir mal ve hizmet grupları ilave edilemez ancak arzu edilmesi halinde kayıtlı emtiların bir kısımı için iptal/feragat istenebilir.

Marka tescil belgesi on yılda bir yenileme ücretleri ödenmek koşuluyla yenilenebilir. Marka tescil başvuru tarihi itibariyle on yılın bitimine altı ay kala yenileme işlemleri yapılabilir. On yılın bitiminden sonraki altı ay içinde cezalı ücret ödemek koşuluyla marka tescil belgesi yenilenir. Bu sürelerin aşımı halinde marka hükümsüz kalır. Ancak marka tescil belgesi yenilemese dahi sonraki iki yıl içinde ilgili markayı kullanmak koşuluyla üçüncü taraf marka tescil başvurularına itiraz edebilir.

Devir, intikal, unvan veya nev'i değişiklikleri, marka tescil belgesinin kaybı gibi benzeri hallere ilişkin olarak, talep üzerine tescil belgesinin yeniden düzenlenerek marka sahibine gönderilebilmesi için tescil belgesi düzenleme ücreti ödenmesi gerekmektedir.

Konuyla alakalı bir diğer yazımız olan Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır başlıklı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Marka Tescil Belgesi

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu