Hizmet Belgeli Kuruluş Marka Kullanma Talimatı » Etkin Patent Hizmet Belgeli Kuruluş Marka Kullanma Talimatı

Hizmet Belgeli Kuruluş Marka Kullanma Talimatı

Hızlı Marka, Patent ve Tasarım Başvuru ve Araştırma Formu*
Online Marka Tescil Başvuru İşlemleri için TIKLAYINIZ* Marka Sınıflarını İnceleyiniz.

,  Ana Kategori : Etkin Kalite,  Kategori :  HYB  Tarih : 
28.3.2017 Hizmet Belgeli Kuruluş Marka Kullanma Talimatı
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 Mecidiyeköy/İstanbul +90 212 212 35 17 Hizmet Belgeli Kuruluş Marka Kullanma Talimatı » Etkin Patent Hizmet Belgeli Kuruluş Marka Kullanma Talimatı

Etkin Patent Logo

 /uploads/hizmet-belgeli-kurulus-marka-kullanma-talimati.jpg

HİZMET BELGELİ KURULUŞ MARKA KULLANMA TALİMATI


1.AMAÇ

Bu doküman belgeli kuruluşların TSE Hizmet Belgelendirme Markası kullanım kurallarını tanımlamaktır.

2. KAPSAM

Bu doküman belgeli kuruluşları kapsar.

3. SORUMLULAR

Büro Personeli
İnceleme Uzmanı
Hizmet Belgelendirme Birim Amiri

 

4. UYGULAMA

Hizmet Belgelendirme Birimleri tarafından belgelendirilen kuruluşlar belge sözleşmesinin imzalanmasından sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Hizmet belgelendirmelerinde aşağıda belirtilen TSE Hizmet Belgelendirme Markası dışında TSE?ye ait diğer hiçbir marka ve işaret kullanılamaz. Kullanıldığı durumda aşağıda belirtilen düzeltici faaliyetlerden birisi uygulanır.

Ayrıca, belgelendirilen kuruluşların hizmet belgesi dışında belgesi mevcutsa (Sistem belgesi, ürün belgesi gibi) bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak şekilde marka kullanımından kaçınmalıdırlar.
Kuruluş hizmet belgesi kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında Hizmet Belgelendirme Markasını kullanamaz.

 

Kuruluş sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve yukarıda belirtilen markasını bu talimat ve Hizmet Belgelendirme Yönergesinde belirtilen kurallara uygun kullanabilir. Belge sözleşmesinin askıya alınması veya feshedilmesi halinde kuruluş marka kullanımını derhal durdurmalıdır.Bu durumda belgelendirmeye atıf yapan bütün dokümanları imha etmekle yükümlüdür.

 

Marka kullanımında ortaya çıkabilecek aksaklıklar aşağıdakilerle sınırlı kalmamak kaydıyla belirtilmiştir;

Verilen hizmetten tehlike ortaya çıkması,
Markanın itibarını tehlikeye düşürecek şekilde kullanılması,
Belge verilen kurallardan sapma,
Belgeli olmayan alanlarda marka kullanımı,
Marka kullanım kurallarına (Hizmet belgelendirme yönergesi, sözleşme, TSE Hizmet Belgelendirme markası kullanım talimatı) uyulmaması,
Müşteri şikayetinin sonucunda yanlış marka kullanımının tespiti,
Belgesi olmadığı halde marka kullanımı,
Sözleşmenin fesih edilmesinin ardından marka kullanımına devam edilmesi,
Diğer yanlış kullanım durumları.

Yukarıdaki yanlış kullanımlarla karşılaşılması durumunda kuruluşlardan ilgili Hizmet Belgelendirme Birimi düzeltici faaliyet ister.

Bu faaliyet tipleri aşağıda belirtilmiştir;

Markayı düzelterek kullanmasını istemek,
Belgeli olduğunu gösteren markayı içeren dokümanların imha edilmesi,
Hukuki yollara başvurmak,
Verilen hizmet hakkında duyuru yapmak,
Müşterinin almış olduğu hizmetin doğru şekli yeniden verilmesi,
Markayı kullanmamasını talep etmek,
Verilen düzeltici faaliyetin reddedilmesi veya uygulanmaması durumunda Sözleşmeyi iptal etmek,Belgeli kuruluşun marka kullanım kurallarına uyup uymadığı yapılan ara kontrol ve müşteri şikayetleri ile izlenir.
Bu talimat ile belirtilen şartları yerine getirmeyen kuruluşlara belgenin askıya alınması veya fesh edilmesi işlemleri uygulanır.
Hizmet Belgelendirme Markasını; reklamları, tanıtım broşürleri, yazışmaları, faturaları ve dokümanları üzerinde kullanılabilir.
Hizmet belgelendirme markası yukarıda belirtilen şekilde ve çeşitli boyutlarda kullanılabilir. Ayrıca oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyültülebilir.
TSE tarafından markada değişiklik yapılabilir. Bu durum belgeli kuruluşlara bildirilir ve kuruluşlara uyum için geçiş süresi verilir.

Hizmet yeterlikik Belgesi belgelendirme ve eğitim konularında ETKİN PATENT ile irtibata geçiniz.

HYB


KATEGORİLER

Diğer Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Nedir
Kalite nedir kısaca anlamı, kalitenin gereklikleri nelerdir, kalite güvence nedir, kalite yönetim sistemlerine dair bilgileri burada bulabilirsiniz.
ISO 9001 Nedir
ISO 9001 Nedir, iso ne demek, iso 9001 kalite belgesi nedir nerede ve nasıl alınır, şart ve koşullarını ve sağladığı avantajları buradan inceleyebilirsiniz.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi doğru anlaşılıp uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder. Başarılı kuruluşlar, standardın şartlarını karşılar.
Kalite Yönetim Sistemi
Kalite Yönetim Sistemi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne seren yönetim sistemidir.
Gıda Güvenliği
Gıda güvenliği; gıdada tüketim anında gıda kaynaklı tehlikelerin bulunması ile ilgilidir. Bu zincirde yer alan tüm birimlerin katkısıyla sağlanan bir olgudur.
Çevre Yönetimi
ISO, 1993’de “Çevre Yönetimi” konusunda çalışacak olan TC 207 nolu Teknik Komiteyi kurarak ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standardını hazırlatmıştır.
Anında Online Marka, Patent, COM.TR, Tescil BURADAN
TIKLAYINIZ !

Bilgi Güvenliği
Bilgi güvenliği standardı kurumların ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gereklilikleri tanımlamakta ve risk analizi yapılmaktadır.
CE Belgesi
CE Belgesi, üreticilere ürünlerin standartlara uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü, kullanıcılarında kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar.
Hizmet Yeterlilik Belgesi
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB), ilgili servisin, ilgili ürün grubu için hazırlanan hizmet standartlarına ve teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir.
HACCP
HACCP gıda güvenliği risklerinin yönetimi ile ilgili uluslararası bir sistemdir ve gıda üretim ve dağıtımını yapan tüm firmalar için zorunlu hale gelmektedir.
Garanti Belgesi
Garanti Belgesi, Satılan mallar için düzenlenen, arızalarının ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesi, tamiri, bedel iadesinin taahhüdünü gösteren belgedir.
Barkod
Barkod etiket sistemi, malın hangi ülke ve işletmede üretildiği, çeşitli özelliklerini tanımlayan çizgi kod etiketi olup, buradan sorgulama yapabilirsiniz.