Yurtdışı Tasarım Tescil » Etkin Patent Avrupa Topluluk Tasarım Tescil,Yurt Dışı Tasarım Tescil Başvuru,Tasarım Tescil Kriterleri,Avrupa Birliği Tasarım Başvuru bilgilerini burada inceleyebilirsiniz
Yurtdışı Tasarım Tescil

Yurtdışı Tasarım Tescil

Yurtdışı Tasarım Tescil Avrupa Topluluk Tasarım Tescil,Yurt Dışı Tasarım Tescil Başvuru,Tasarım Tescil Kriterleri,Avrupa Birliği Tasarım Başvuru bilgilerini burada inceleyebilirsiniz
,  Ana Kategori :  Tasarım Tescili  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Tasarım Tescili,  Kategori : 

Yurtdışı Tasarım Tescil

 

AVRUPA TOPLULUK TASARIM TESCİL

Avrupa Topluluk Tasarım Tescil,Yurt Dışı Tasarım Tescil Başvuru,Tasarım Tescil Kriterleri,Avrupa Birliği Tasarım Başvuru bilgilerini burada inceleyebilirsiniz. 

Topluluk Tasarım tescilleri için yetkili merci İspanya'nın Alicante şehrinde bulunan ve şimdiye kadar Topluluk Marka Tescillerini üstlenen OHİM (Office for the Harmonization in the Internal Market) dir.

 

YURTDIŞI TASARIM TESCİL BAŞVURU

Yurtdışı tasarım başvurusu Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, Paris Birliği üyesi ülke vatandaşları veya bu ülkelerden birinde ticari faaliyeti veya ikameti olan özel ve tüzel kişilerce yapılmaktadır.

 

TASARIM TESCİL KRİTERLERİ

Yenilik ve ayırt edici niteliklere sahip olmalaıdır.


TASARIM BAŞVURU, TESCİL VE YAYIN

Tasarım başvuruları şekli inceleme sonrası Topluluk tasarım bülteninde yayınlanarak dışsal denetime tabi tescil süreci işler. Başvurular, Topluluk üyesi ülkelerden birinde kayıtlı bir marka vekili aracılığıyla yapabilmektedir.

 

TASARIM KORUMA SÜRESİ

Tescilli tasarımlar 5 yıllık süreler için, yenilemekle koşulu ile 25.yıla kadar koruma altına alınabilir. Topluluk tasarımı hükümsüzlük talebi OHIM nezdinde yapılmaktadır.

 

TASARIM LİSANS VE DEVİR

Topluluk tasarımları tümden devir edilebileceği gibi, ülke bazında ayrı ayrı da devir edilebilir.

 

AVRUPA BİRLİĞİ TASARIM BAŞVURU

Avrupa birliğine üye 27 ülkede tasarım tescili alınabilir.İşlemler OHIM tarafından yürütülmektedir. 

Tek bir başvuru ile, koruma, maliyet ve tecavüz hükümsüzlük davalarında da tek birden hükme bağlama kolaylığı getirmektedir.Koruma süresi 5.yıldır.Ancak her 5 yılda 4 defa yenileyerek 25.yıla kadar koruma sağlanabilmektedir.

 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜYE ÜLKELER

Belçika,Fransa,Almanya,İtalya,Lüksenburg,Hollanda,Danimarka,İrlanda, İngiltere,Yunanistan,Portekiz,İspanya,Avusturya,Finlandiya,İsveç,Estonya,Macaristan,Çek Cumhuriyeti,Letonya,Litvanya,Güney Kıbrıs,Malta,Polonya,Slovakya,Slovenya,Bulgaristan,Romanya.

 

ULUSLARARASI TASARIM TESCİL BAŞVURUSU

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması ile getirilen tescil sistemine Lahey Sistemi denir. Bu sistem, Uluslararası Büro (WIPO) nezdinde yapılacak tek bir başvuru ile birden fazla ülkede endüstriyel tasarım koruması elde etme imkanı sağlar.

 

Sistemin iki temel amacı vardır;tek bir başvuruyla, seçilen ülkelerde tescil yoluyla koruma sağlamak,tek bir başvuruyla, aynı etkiye sahip bir tescil sistemi kullanarak işlemleri daha kolay hale getirmek. Böylelikle tescille ilgili bütün işlemler tek bir merkezden yürütülebilecek ve bütün kayıtlar tek bir merkezde tutulacaktır.

 

Uluslararası tescil başvurusu yapmaya hak kazanabilmek için başvuru sahibinin aşağıda belirtilen şartlardan en az birini haiz olması gereklidir. Anlaşmaya taraf ülkelerden birinin vatandaşı olmak, ya da ;Anlaşmaya taraf ülkelerden birinde ikameti olmak, ya da Anlaşmaya taraf ülkelerden birinde ticari veya sınai faaliyette bulunan gerçek ve etkili bir müessesesi olmak Ancak bunlara ek olarak sadece 1999 Cenevre Metni için geçerli olmak üzere uluslararası başvuru Anlaşmaya taraf bir ülkede daimi ikametgahı olan kişiler tarafından da yapılabilir. Uluslararası başvuru yapabilmek için, söz konusu tasarımın Ulusal Ofislerce önceden tescil edilmiş olması yada tasarım tescil başvurusunda bulunulmuş olması gerekmemektedir.

 

Uluslararası başvurunun, başvuru sahibinin menşe ülkesinde yer alan Ulusal Ofis aracılığıyla gönderilmesi şart değildir. Başvurular Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) aracılığıyla yapılabileceği gibi doğrudan Uluslararası Büro?ya da yapılabilir. Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) aracılığıyla yapılan uluslararası başvuruların 1 ay içerisinde Uluslararası Büro?ya iletilmesi şartıyla (kesinleşme kriterlerini sağlayan başvurular için) başvuru kesinleşme tarihi, Türk Patent?ye verildiği tarih olacaktır. Bu tarih, işlemler tamamlandığı durumda uluslararası tescil tarihidir.

 

LAHEY SİSTEMİNE ÜYE ÜLKELER

Arnavutluk, Botswana, Estonya, Ermenistan, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, İspanya, İsviçre, İzlanda, Kırgızistan, Letonya, Lichtenstein, Macaristan, Makedonya, Mısır, Moğolistan, Moldova Cumhuriyeti,
Namibya, Romanya, Singapur, Slovenya, Türkiye, Ukrayna.

Yurtdışı Tasarım Tescil

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu