Yurtdışı Marka Tescili » Uluslararası Marka Tescili » Etkin Patent Yurtdışı marka tescili, uluslararası marka tescil ücretleri, araştırma, sorgulama yapılabilecek adresler, teşvikler ve destekleri burada bulabilirsiniz.
Yurtdışı Marka Tescili » Uluslararası Marka Tescili

Yurtdışı Marka Tescili

Yurtdışı Marka Tescili Yurtdışı marka tescili, uluslararası marka tescil ücretleri, araştırma, sorgulama yapılabilecek adresler, teşvikler ve destekleri burada bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Marka Tescil  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Marka Tescil,  Kategori : 

Yurtdışı Marka Tescili

Yurtdışı marka tescili, uluslararası marka tescil ücretleri, araştırma ve sorgulama yapılabilecek adresler, teşvikler ve destekleri burada bulabilirsiniz. Markaların uluslararası tesciliyle ilgili Madrid Protokolü 01.01.1999 tarihinden itibaren Türkiye´de yürürlüğe girmiştir;


Bu anlaşma çerçevesindeki uluslararası marka tescil işlemleri Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.


Madrid Protokolü çerçevesinde yapılan işlemler temel olarak iki yönlüdür; yurtdışından Türkiye´ye yapılan başvurular ve Türkiye´den yurtdışına gönderilen marka tescil başvuruları.


Dünyanın ekonomi alanında önde gelen ülkelerinin büyük kısmı ve Avrupa Birliği  ülkelerinin tamamı Madrid Protokolü´ne taraftır. Türkiye´nin katılım tarihi olan 1999´da ülke sayısının 35 olduğu göz önüne alınırsa, Protokol´ün dünya ülkeleri tarafından tercih edilen ve hızla yayılan bir sistem olduğu ortaya çıkmaktadır.
Madrid Protokolü yoluyla, yurtdışında marka tescil başvurusunda bulunmanın temel avantajları; tek başvuru yoluyla birden fazla ülkede marka tescil başvurusunda bulunabilme, tek dilde başvuru yapabilme (İngilizce), maliyetler açısından tasarruf ve ulusal sistemlere göre hızlı tescil olarak özetlenebilir.

Marka Tescili sürecinde re'sen RED riskleri, olası itirazlar ve/veya tescil sonrası olası davalarının muhtemel sonuçlarını öngörmeden yapılacak marka başvuruların yaratacağı telafisi güç zararlardan korunmak için 12 yıllık deneyime sahip, binlerce markaya Hukuki Mütalaa ve Yol Haritası hazırlamış, konusunda uzman Avukat Marka Danışmanlarınızdan yardım almak için bize ulaşın.

Yurtdışı Marka Tescil Başvuru İçin İstenen Belgeler


Yurtdışı Marka Tescil Başvuru için istenen bilgi ve belgeleri aşağıda bulabilirsiniz.


1 Başvuru yapacak kişi veya firmanın TÜrk Patent ve Marka Kurumu'nda tescilli veya başvuru halinde bulunan bir markası olmalıdır.
2 Başvuru sahibi söz konusu başvuru veya tescilinde yer alan marka örneğinin aynısını kullanmalıdır.
3 Başvuru sahibi Türk Patent' de kayıtlı markasının mal/hizmet listesinde yer alan mallar ve hizmetler için tescil talebinde bulunabilir. Mal/hizmet listesinde daraltma yapabilir, ancak listede genişletme yapamaz.
4 Başvuru sahibi firma veya kişi; Türkiye´de yerleşik veya Türkiye sınırları dahilinde ticari/sınai faaliyetle iştigal ediyor veya T.C. uyruğunda olmalıdır.

Uluslararası tescil başvuruları TÜrk Patent tarafından şekli açıdan incelendikten sonra Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı´na (WIPO) gönderilmektedir. WIPO tarafından yapılan kontrolün ardından, şekli açıdan uygun olan başvurular Uluslararası Sicil´de tescil edilmekte ve başvuru sahibine bu tescili içeren bir sertifika gönderilmektedir. 


Uluslararası Sicil´de tescil idari bir işlem olup, başvurunun seçilen ülkelerde koruma altına alındığı anlamına gelmemektedir. WIPO başvuru sahibine gönderdiği belgeyle eş zamanlı olarak seçilen ülkelere de başvuruyu iletmektedir. Her ülke başvuruyu kendi marka mevzuatı çerçevesinde incelemektedir, bu bağlamda her ülke başvuruyu kısmen veya tamamen reddetme hakkına sahiptir.

 

Ancak, bir ülkedeki ret kararı diğer ülkelerde başvuruya ilişkin işlemleri etkilememektedir, örneğin markanın seçilen 15 ülkenin 5´ünde reddi 10´inde kabulü mümkündür. Ülkelerin aldıkları ret kararları, WIPO´nun ülkelere bildirim tarihinden itibaren bağlayıcı olan 12 veya 18 süreler dahilinde WIPO´ya iletilmelidir. WIPO´nun başvuru sahibini ret kararı konusunda bilgilendirmesinin ardından, başvuru sahibi karara itiraz etmek isterse ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde gerekli yolları kullanabilir.

 

Ret sonrası itiraz işlemleri söz konusu olduğunda, Protokol devre dışı kalmaktadır; başvuru sahibi bu durumda ilgili ofisle işlemlerini o ülkenin mevzuatı çerçevesinde kendisi yerine getirmektedir. Başvuru sahibinin 12-18 aylık süre limitleri dahilinde bir ülkeden ret mektubu almaması markanın o ülkede tescil edildiği anlamına gelmektedir. Süre limitleri dahilinde ret mektubu alınmaması markaya ülkelerin koruma tanıdığı anlamında olduğundan, başvuru sahibi markasını tescil kapsamındaki mallar veya hizmetler için ilgili ülkelerde rahatlıkla kullanabilir. Madrid Protokolü yoluyla marka tescili, yukarıda belirtildiği şekilde bağlayıcı sürelere tabi olduğundan da, başvuru sahipleri açısından avantaj taşımaktadır.


ETKİN PATENT  Yurtdışı marka tescil başvuru öncesi, markanın kelime anlamı dahil, hedeflenen ülkelerde markanın aynı veya  benzer başvuru veya tescillerin  olup olmadığı ayrıntılı raporlanır. Yurtdışı Marka Araştırma formunu kullanarak  marka araştırma ve başvuruya ilişkin ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.


 
MADRİD PROTOKÜLÜNE ÜYE ÜLKELER LİSTESİ


A
Albania
Algeria
Antigua and Barbuda
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
B
Bahrain
Belarus
Benelux
Bhutan
Bonaire, Saint Eustasius and Saba
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bulgaria
C
China
Colombia
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
D
Democratic People's Republic of Korea
Denmark
E
Egypt
Estonia
European Union
F
Finland
France
G
Georgia
Germany
Ghana
Greece
H
Hungary
I
Iceland
India
Ireland
Islamic Republic of Iran
Israel
Italy
J
Japan
K
Kazakhstan
Kenya
Kyrgyzstan
L
Latvia
Lesotho
Liberia
Liechtenstein
Lithuania
M
Madagascar
Mexico
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
N
Namibia
New Zealand
Norway
O
Oman
P
Philippines
Poland
Portugal
R
Republic of Korea
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Rwanda
S
San Marino
Sao Tome and Principe
Serbia
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten
Slovakia
Slovenia
Spain
Sudan
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
T
Tajikistan
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
U
Ukraine
United Kingdom
United States of America
Uzbekistan
V
Viet Nam
Z
Zambia

Yurtdışı Marka Tescili

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu