Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası; İptali istenen markaların haksız rekabete yol açmadığını öne sürerek, davanın reddini istemiştir.
Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası

Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası; İptali istenen markaların haksız rekabete yol açmadığını öne sürerek, davanın reddini istemiştir. Marka Davaları 11-07-2021
Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası; İptali istenen markaların haksız rekabete yol açmadığını öne sürerek, davanın reddini istemiştir.T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ: 2000/10981 ESAS, 2001/478 KARAR, YARGITAY KARARI   MAHKEMESİ: İstanbul Asliye 2.Ticaret Mahkemesi, GÜNÜ :27.1.2001, SAYISI:1997/308-2000/37 D... F... S.A. ile D... Kumaş San. TAŞ. arasındaki davadan dolayı İstanbul Asliye 2.Ticaret Mahkemesi'nce verilen 27.1.2001 gün ve 1997/308-2000/37 sayılı kararı onayan Daire'nin 29.9.2000 gün ve 2000/3984-7180 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin Dünyaca tanınmış "D..." markası ile davalı tarafından tescili yaptırılan "D..., D..., D..., D..., D... ve D..." markaları arasında iltibas bulunduğunu öne sürerek, davalı markalarının hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili, zamanaşımı savunmasıyla birlikte, müvekkilinin kurulduğu 1976 yılından bu yana D... markasıyla üretim yaptığını kötüniyetli olmadığını ve iptali istenen markaların haksız  rekabete yol açmadığını öne sürerek, davanın reddini istemiştir.  Mahkemece, davacı markasının tanınmış marka olduğunu Paris Sözleşmesinin 1.mükerrer 6.maddesi gereğince tanınmış markanın başkası adına tescil edilemeyeceği, davalının dava konusu markaların tescili sırasında kötüniyetli davrandığı için davanın süreye bağlı olmadığı gerekçeleriyle "D..." markası hakkındaki davanın reddine diğer markaların iptali isteminin kabulüne karar verilmiştir.   Karar, davalı vekilince temyiz edilmiş, Dairece onanmıştır.  Bu defa davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK. nun 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.             SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK. nun 442.maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 2.370.000 lira karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı yasa ile değiştirilen HUMK. nun 442/3.madde hükmü  uyarınca takdiren 35.591.000 lira para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 26.1.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kaynak:yargıtay.gov.tr
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası

Yasaklanmış Bir İbare veya İşaretin Tescilinin İptal Davası; İptali istenen markaların haksız rekabete yol açmadığını öne sürerek, davanın reddini istemiştir.

T.C. YARGITAY ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ: 2000/10981 ESAS, 2001/478 KARAR, YARGITAY KARARI   MAHKEMESİ: İstanbul Asliye 2.Ticaret Mahkemesi, GÜNÜ :27.1.2001, SAYISI:1997/308-2000/37

 

D... F... S.A. ile D... Kumaş San. TAŞ. arasındaki davadan dolayı İstanbul Asliye 2.Ticaret Mahkemesi'nce verilen 27.1.2001 gün ve 1997/308-2000/37 sayılı kararı onayan Daire'nin 29.9.2000 gün ve 2000/3984-7180 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Davacı vekili, müvekkilinin Dünyaca tanınmış "D..." markası ile davalı tarafından tescili yaptırılan "D..., D..., D..., D..., D... ve D..." markaları arasında iltibas bulunduğunu öne sürerek, davalı markalarının hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili, zamanaşımı savunmasıyla birlikte, müvekkilinin kurulduğu 1976 yılından bu yana D... markasıyla üretim yaptığını kötüniyetli olmadığını ve iptali istenen markaların haksız  rekabete yol açmadığını öne sürerek, davanın reddini istemiştir.  Mahkemece, davacı markasının tanınmış marka olduğunu Paris Sözleşmesinin 1.mükerrer 6.maddesi gereğince tanınmış markanın başkası adına tescil edilemeyeceği, davalının dava konusu markaların tescili sırasında kötüniyetli davrandığı için davanın süreye bağlı olmadığı gerekçeleriyle "D..." markası hakkındaki davanın reddine diğer markaların iptali isteminin kabulüne karar verilmiştir.  

 

Karar, davalı vekilince temyiz edilmiş, Dairece onanmıştır.  Bu defa davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin HUMK. nun 440.maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.    

         

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK. nun 442.maddesi gereğince REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 2.370.000 lira karar düzeltme harcının ve 3506 sayılı yasa ile değiştirilen HUMK. nun 442/3.madde hükmü  uyarınca takdiren 35.591.000 lira para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine, 26.1.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kaynak:yargıtay.gov.tr


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Bekan Sigorta olarak bizi ; “MARKA VE PATENT” ile bizleri tanıştıran, yaptığımız işte “FARKINDALIK” Yaratmamıza destek olan,
  Güncel değişiklikleri tarafımıza anında ileterek, canlı kalmamızı sağlayan, birlikte çalıştığımız her alanda, “VİZYONUMUZA” katkıda bulunan ETKİN PATENT AİLESİNE sonsuz teşekkürler.

  Mithat BEKANBekan Sigorta

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 11-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin