TS 16949 » Etkin Patent TS 16949 Maddeleri Standartları,tarihçesi,faydaları hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. TS (Teknik Spesifikasyon) 16949:2002 TS 16949: 2002 IAFT (International Automotive Task Force) kılavuzlugunda geliştirilmiştir.
TS 16949

TS 16949

TS 16949 TS 16949 Maddeleri Standartları,tarihçesi,faydaları hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. TS (Teknik Spesifikasyon) 16949:2002 TS 16949: 2002 IAFT (International Automotive Task Force) kılavuzlugunda geliştirilmiştir.
,  Ana Kategori :  Kalite  Tarih :  30.10.2018       Google Plus      
Kalite,  Kategori : 

TS 16949

ISO/TS 16949:2002 Otomotiv

 TS 16949 Maddeleri Standartları,tarihçesi,faydaları hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. TS (Teknik Spesifikasyon) 16949:2002 TS 16949: 2002 IAFT (International Automotive Task Force) kılavuzlugunda geliştirilmiştir.


 Bu standart EAQF (France) AVSQ (Italy) VDA6 (Germany) ve QS-9000 (USA) gerekliliklerini birleştirmiştir. TS 16949: 2002 - ISO 9001: 2000 ´e dayanır ve yönetim sistemlerinin kurulması ve denetlenmesine degişik bir bakış açısı getirir. ISO/TS 16949 International Automotive Task Force (IATF) tarafından ISO/TC 176 temsilcileri ve otomotiv üreticilerinin ve Ticari Birliklerin uzmanlarının katılımı ile geliştirilmiştir.


Aşagıdaki Standartlara Dayanır
ISO 9001 (International)
QS-9000 (Big Three - USA);
AVSQ (ANFIA - Italy);
EAQF (FIEV - France);
VDA 6.1 (VDA/QMC - Germany).


TARİHÇESİ

1963 : MIL-Q 9858A (US Military)
1965 : GM General Quality Assurance Standard (GQS)
1969 : DEF Standards (UK MOD)
1974 : AQAP Defence Standards
1979 : BS 5750
1981 : Ford Q101
1983 : Chrysler Quality Assurance
1987 : ISO 9000 Series
1994 : July - ISO 9000 Revision
1994 : August - QS-9000
1995 : QS-9000 Second Edition
1998 : QS-9000 Third Edition
2000 : ISO 9000: 2000 series published
2002 : TS 16949: 2002


FAYDALARI
TS 16949: 2002 - ISO 9001: 2000 ´e dayanır ve yönetim sistemlerinin kurulması ve denetlenmesine degişik bir bakış açısı getirir.
TS in amacı sürekli iyileşmeyi saglayan, hata önleme üzerinde duran ve temin zincirinde degişiklik ve kayıpları önleyen bir kalite yönetim sistemi geliştirmektir.
TS ile birden çok belgelendirme denetimi ortadan kalkmış ve otomotiv üretimi ve ilgili parça ve servis organizasyonlarının kalite yönetim sistemine genel bir yaklaşım saglamıştır.
Kullanımı Kolay
 Dokümantasyon miktarında azalma
 KYS nin kuruluş prosesleri ile ilişkilendirilmesi
 ISO 14001 & OHSAS 18001 ile uyumlu
 ISO/TS 16949:2002 Ailesi
 ISO/TS 16949: 2002 -Kalite Yönetim sistemleri
ISO 9001:2000 ´in Otomotiv üretim ve ilgili parça servis uygulanması için özel şartlar.
 ISO/TS 16949 :2002 - Kalite sistem Denetimi soru Listesi
 Müşteri Kitapçıkları
APQP & control plan
FMEA, PPAP, SPC
VDA Volumes 1 - 6
Hangi Oto Üreticileri ISO/TS 16949 Kabul ediyor
 QS-9000 - US Big 3
VDA 6.1 - German
AVSQ - Italian
EAQF - French


ISO/TS 16949 in Maddeleri

1. Kapsam
2. Bilgi Referansları
3. Terimler ve Tanımlar.
4. Kalite Yönetim Sistemi .
5. Yönetim Sorumlulugu.
6. Kaynak Yönetimi.
7. Ürün Gerçekleştirme.
8. Ölçme, Analiz ve İyileşme.

 

Proses Yaklaşımı
1. Market Analizi / Müşteri Şartları
2. İhale / Teklif
3. Sipariş / İstek
4. Ürün ve Proses Tasarımı
5. Ürün ve Proses Dogrulaması / Geçerliligi
6. Ürün üretimi / İmalat
7. Sevkiyat
8. Ödeme
9. Garanti / Servis
10. Satış Sonrası Müşteri Geri Beslemeleri


ISO/TS 16949 tetkiklerinde 1. aşamada (Readiness Review) aranan hazırlıklar
Aşağıdaki faaliyetler ve dokümantasyon tamamlanmadan 1.Aşama Tetkik Planlanmaz.


1-Tüm tetkik edilecek alanlar için prosedürler ve Kalite El Kitabı hazır olmalıdır; Kalite El kitabı Kalite Yönetim Sisteminin kapsamını hariç tutmaları da içerecek şekilde tanımlamalıdır. Ürün tasarımı müşteriye aitse sadece ürün tasarımı hariç tutulabilir. Proses tasarımı hariç tutulamaz. Sadece 7.3.2.1, 7.3.3.1 maddeleri ürün tasarım sorumluluğu olmayan kuruluşlarda hariç tutulabilir. Kalite El Kitabı dokümante edilmiş prosedürleri içermeli veya atıfta bulunmalıdır. Kalite el kitabı KYS proseslerinin sıralamasını ve etkileşimlerini tanımlamalıdır.
2- Aşağıdakileri içerecek şekilde en az geçmiş 12 aylık anahtar performans göstergeleri izlenmelidir.
Performans göstergeleri aşağıdakileri içermelidir.
Müşteri memnuniyeti
Müşteri şikayetleri
Performans düşüklüğünden dolayı müşterinin tanımladığı kontrollü sevkıyat veya özel statüler.
Sevkıyat performansı
Müşteri değerlendirme sonuçları
İç ve Dış PPM
Çalışan motivasyonu ve bilinci
Sürekli iyileştirme konuları
Tedarikçi performansları
Negatif eğilimler veya performans verileri olması durumunda kök sebep analizlerini ve önemli noktaları da içerecek şekilde reaksiyonlar planlanmalıdır. Tetkikçi bu planların etkinliğini değerlendirmelidir.
3- Son 12 ay içerisinde ISO/TS16949:2002 şartnamesinin tüm şartlarının ve tüm proseslerin tetkik edildiği bir tetkik tamamlanmış olmalıdır.
Kalite Yönetim Sistem tetkiki
İmalat Proses Tetkikleri
Ürün Tetkikleri
4- Kalifiye iç tetkikçilerin listesi (Tetkikçi yeterlilik kriterleri müşteri özel şartlarını da içerecek şekilde tanımlanmalıdır.)
5- Son 12 ay içerisinde yapılmış Yönetim Gözden Geçirmeleri (Bu gözden geçirmelerden en az birisi ISO/TS16949:2002 şartlarını karşılamalı ve KYS, İmalat ve Ürün denetimlerinin sonuçları değerlendirilmesini içermelidir.)
6- ISO/TS16949:2002 Belgesi isteyen müşterilere ait özel şartların son revizyonları mevcut olmalı ve sistem müşteri özel şartlarını karşılamalı.


Bilgi için lütfen ETKİN PATENT ile irtibat kurunuz

TS 16949

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu


KATEGORİLER