Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir; Ticaret Unvanının tescil edildiği şekilde kullanılmaktadır.
Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir

Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir; Ticaret Unvanının tescil edildiği şekilde kullanılmaktadır. Marka Davaları 11-07-2021
T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/11839 E.,  2014/20345 K. MAHKEMESİ : İZMİR FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 14/03/2013 NUMARASI : 2012/41-2013/34Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir; Ticaret Unvanının tescil edildiği şekilde kullanılmaktadır.Taraflar arasında görülen davada İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 14/03/2013 tarih ve 2012/41-2013/34 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi . .. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin ELİT marka hakkına tecavüz oluşturacak şekilde .. Elit Dershanesi adı ile ticari işletme işleten davalının, markaya tecavüzünün tespitini, önlenmesini, sonuçlarının giderilmesini, belirsiz alacak olarak şimdilik 10.000,00 TL maddi tazminatın ihtar tarihinden itibaren ticari faizi ile ve 10.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini ve davalı ticaret unvanının terkinini talep ve dava etmiştir.  Davalı vekili, müvekkili dershanenin 2006'da yetkili kurumların verdiği ruhsat ile dava dışı bir şirket tarafından kurulduğunu ve faaliyetine devam ettiğini, davacının kötü niyetli olduğunu, 7 yıldır aynı adla işletilen dershaneden haberdar olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.  Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca davacının eğitim hizmetleri sınıfında tescilli 99/023756 nolu "ELİT" markasının sahibi oluduğu, davalı firmanın aynı sektörde ve aynı emtia alanında "ELİT" ibaresini markasal biçimde kullandığı, tecavüzün niteliği, kullanım tarzının birebir aynı emtiada gerçekleşmesi, marka korumasının ülkesel bulunması gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 8.905,67 TL maddi tazminatın ihtar tarihi olan 23/06/2011'den işleyen faizi ile birlikte, 10.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacı tarafa ödenmesine, davalı şirket unvanında "ELİT" ibaresi yer almadığından bu konudaki istemin reddine karar verilmiştir.  Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.  Dava, marka hakkına vaki tecavüzün tespiti ile önlenmesi ve maddi, manevi tazminat talebine ilişkindir. Davalı tarafça unvan değişikliği suretiyle sicile tescilli olan şimdiki ticaret ünvanının tescil edildiği şekilde kullanıldığı ve bu kullanımın dışında davalının davacı tescilli markasını oluşturan ELİT ibaresini de markasal anlamda kullandığı hususu kanıtlanamadığı halde, bu durum 556 sayılı KHK 9 ve 61. maddelerine aykırılık oluşturmamasına rağmen mahkemece yazılı gerekçe ile davanın kabulü doğru olmamış kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir.  SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı veklinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 24.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kaynak:yargıtay.gov.tr
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir

T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/11839 E.,  2014/20345 K. MAHKEMESİ : İZMİR FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 14/03/2013 NUMARASI : 2012/41-2013/34

Ticaret Unvanın Olduğu Gibi Kullanımı Marka Tecavüzü Niteliğinde Değildir; Ticaret Unvanının tescil edildiği şekilde kullanılmaktadır.

Taraflar arasında görülen davada İzmir Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 14/03/2013 tarih ve 2012/41-2013/34 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi . .. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Davacı vekili, müvekkilinin ELİT marka hakkına tecavüz oluşturacak şekilde .. Elit Dershanesi adı ile ticari işletme işleten davalının, markaya tecavüzünün tespitini, önlenmesini, sonuçlarının giderilmesini, belirsiz alacak olarak şimdilik 10.000,00 TL maddi tazminatın ihtar tarihinden itibaren ticari faizi ile ve 10.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini ve davalı ticaret unvanının terkinini talep ve dava etmiştir. 

 

Davalı vekili, müvekkili dershanenin 2006'da yetkili kurumların verdiği ruhsat ile dava dışı bir şirket tarafından kurulduğunu ve faaliyetine devam ettiğini, davacının kötü niyetli olduğunu, 7 yıldır aynı adla işletilen dershaneden haberdar olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.  Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamı uyarınca davacının eğitim hizmetleri sınıfında tescilli 99/023756 nolu "ELİT" markasının sahibi oluduğu, davalı firmanın aynı sektörde ve aynı emtia alanında "ELİT" ibaresini markasal biçimde kullandığı, tecavüzün niteliği, kullanım tarzının birebir aynı emtiada gerçekleşmesi, marka korumasının ülkesel bulunması gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 8.905,67 TL maddi tazminatın ihtar tarihi olan 23/06/2011'den işleyen faizi ile birlikte, 10.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacı tarafa ödenmesine, davalı şirket unvanında "ELİT" ibaresi yer almadığından bu konudaki istemin reddine karar verilmiştir. 

 

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 

 

Dava, marka hakkına vaki tecavüzün tespiti ile önlenmesi ve maddi, manevi tazminat talebine ilişkindir. Davalı tarafça unvan değişikliği suretiyle sicile tescilli olan şimdiki ticaret ünvanının tescil edildiği şekilde kullanıldığı ve bu kullanımın dışında davalının davacı tescilli markasını oluşturan ELİT ibaresini de markasal anlamda kullandığı hususu kanıtlanamadığı halde, bu durum 556 sayılı KHK 9 ve 61. maddelerine aykırılık oluşturmamasına rağmen mahkemece yazılı gerekçe ile davanın kabulü doğru olmamış kararın davalı yararına bozulması gerekmiştir. 

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı veklinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 24.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kaynak:yargıtay.gov.tr


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Markalarımızın tescili ve tüm patent işlerimizde çözüm ortağımız Etkin Patent ile çalışıyoruz. Bizden çok markalarımıza sahip çıktığını ve titizlikle takip ederek bizleri yönlendirdiklerini söyleyebilirim. Etkin Patent ile tanıştıktan sonra diğer rakip şirketlerinden ne kadar farklı olduklarını anladık. Bizim için en önemli farkları, amaçlarımızı gerçekleştirirken sadece bizim işimizi ifa eden değil aynı zamanda büyük resmi göstererek bize yolumuzda ışık tutan bir ortağa dönüşmeleridir. Bu kalite ile herkesin tanışmasını isterim

  Elvin CoşkunPDR YÖNETİM VE BİLİŞİM EĞİTİMLERİ DANIŞMANLIK A.Ş

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 11-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin