Telif Hakları Mevzuat » Etkin Patent Telif Hakları Mevzuat kapsamında yasa, kanun, yönetmenlikleri ve değişiklikleri buradan inceleyebilirsiniz.
Telif Hakları Mevzuat

Telif Hakları Mevzuat

01/2018
Fikir ve sanat eserlerini içeren taşıyıcı materyaller ile çoğaltıma yarayan cihazlardan yapılan kesintilerin kullanımı hakkında 2006-10880 sayılı Karar.
01/2018
Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu Hakkında 2008-7 Sayılı Başbakanlık Genelgesini aşağıda bulabilirsiniz. Günümüzde ekonomik değer, fiziki varl
04/2018
Yazar : Etkin Patent, Ana Kategori : Telif Hakları , Kategori : Telif Hakları Mevzuat
Kararın,Yasaların Yakınlaştırılması başlıklı IV ncü bölümünün ilk bölümünü Fikri, Sınai ve Ticari Mülkiyetin Korunması başlıklı 31 inci maddesi oluşturmaktadır.
01/2018
Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu buradan inceleyebilirsiniz.
01/2018
Fikir ve sanat eserlerini içeren taşıyıcı materyaller ile çoğaltıma yarayan cihazlardan yapılan kesintilerin kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz.
01/2018
Fikir ve sanat eserlerinin satışını yapan işletmelerin Sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları inceleyebilirsiniz.
01/2018
İmalat veya ithalat bedeli üzerinden yapılacak kesintinin belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı' nı buradan inceleyebilirsiniz.
04/2018
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul Ve Esasları Hakkında Tüzüğü buradan inceleyebilirsiniz.
10/2018
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği burada bulabilirsiniz.
10/2018
Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliğini buradan inceleyebilirsiniz.
01/2018
Fikir Ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliği buradan inceleyebilirsiniz.
01/2018
Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmeliği buradan inceleyebilirsiniz.
01/2018
Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü hakkında bilgileri bulabilirsiniz.
01/2018
Fikir Ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Ve Federasyonları Hakkında Tüzük ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.
Son

KATEGORİLER