Tasarım Tescil SSS Tasarım Tescil araştırma, başvuru ve tescil konualrına ilişkin sıkça sorulan soruları SSS buradan inceleyebilirsiniz.
Tasarım Tescil SSS
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul


Sıkça Sorulan Sorular (SSS)


Marka Sorgulama

Tasarım Tescil Sıkça Sorulan Sorular (SSS)


Tasarım Tescile İtiraz Nasıl Yapılır?
Tasarım Koruma Şartları Nelerdir?
Neden Tasarım?
Tasarımımı Neden Korumalıyım?
Tasarımımı Nasıl Koruma Altına Alabilirim?
Tasarım Tescili Nasıl Gerçekleşir?ı
Hangi Tasarımlar Korunamaz?
Tasarım Hukuki İşlemler Nelerdir?

İsim Tescil Sıkça Sorulan Sorular (SSS)


İsim Patent Sorgulama Nedir?
İsim patenti Alma Nedir?
İsim Patenti Nedir?
Patent İsim Sorgulama nasıl yapılır?
İsim tescil belgesi nasıl alınır
Web Sitesi isim Tescili Nasıl Yapılır?
İsim Patent Fiyatları Nedir?

Patent Alma Sıkça Sorulan Sorular (SSS)


Patent ve buluş nedir?
Patent ve faydalı model arasındaki fark nedir?
Markama patent alabilir miyim?
Patent başvurusu hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?
Patent başvurusunda bulunurken vekil tutmak zorunlu mu?
Patent maliyetleri ne kadardır?
Buluşumu noterden tasdik ettirince yasal bir koruma elde etmiş olur muyum?
Buluşumun yeni olup olmadığını internette araştırabilir miyim ve patent dökümanlarına ulaşabilir miyim?
Patent dökümanlarında ne tür bilgiler yer alır?

Tasarım Tescil SSS Tasarım Tescil araştırma, başvuru ve tescil konualrına ilişkin sıkça sorulan soruları SSS buradan inceleyebilirsiniz. Tasarım Tescil İşlemleri 27-04-2022
Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Tasarım Tescil Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Tasarım Tescile İtiraz Nasıl Yapılır? Tasarım Tescile İtiraz: İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle yada hak sahipliğine dayanarak ilân tarihinden itibaren üç ay içinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itirazda bulunabilirler.Yapılan itirazlar öncelikle şekli olarak incelenir ve karşı görüş alınması için başvuru sahibine tebliğ edilir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı, sunulan belgeler ışığında, (YİDK) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun vermiş olduğu karar Türk Patent ve Marka Kurumu nihai kararıdır. Bu kararın iptaline karşı, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine dava açılabilir. Tasarım Koruma Şartları Nelerdir? Tasarım Koruma Şartları,Tasarım tescil sistemi içerisinde bir tasarım ancak “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” şartlarını haiz olması koşuluyla korunmaktadır. Burada ifade edilen yenilik, bir tasarımın aynısının, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olmasını; ayırt edici nitelik ise, bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olmasını ifade etmektedir. Neden Tasarım? Sınırların kalktığı günümüz küresel rekabet ortamında sektörde faaliyet gösteren rakiplerle rekabet edilebilmesi için etkin pazarlama faaliyetlerinin kullanılması ve ürün kalitesinin arttırılması gibi geleneksel ekonomik araçlar yeterli olmayıp, tüketici tercihlerine ulaşmada tasarım en önemli ve etkin araçlardan biridir. Yapılan araştırmalar, tüketici ürün tercihinde marka, kalite, fiyat gibi unsurların yanı sıra ürünlerin dış görünümünün de oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Hatta çoğu zaman tüketiciye aynı tekniği ve kaliteyi sunan iki ürün arasında dış görünüş, ürün tercihinde en etkin rolü üstlenmektedir. Bu nedenle, yeni, sürekli değişim gösteren insan ihtiyaçlarına cevap verebilen, ergonomik ve estetik niteliğe sahip tasarımlar ortaya çıkarmak, fikir sahiplerine ekonomik anlamda gün geçtikçe artan kazanımlar sağlamaktadır. Tasarımımı Neden Korumalıyım? Tasarım gelişmiş toplumlarda giderek artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Bir fikir ürünü olan tasarımların tüketici açısından çekici bulunması başarılı tasarım kavramını oluşturmakla beraber rekabet gücünü artırıcı unsur olmakta ve bu alanda başarıya ulaşmada etkin rol oynamaktadır. Başarılı bir tasarım ise hayal gücü, üstün emek ve ek yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. Ancak günümüz ticari hayatında, özgün ve yeni tasarımların geliştirilerek tüketicinin beğenisine 2 sunulması ticari başarı elde etme noktasında tek başına yeterli olmamaktadır. Yapılan yatırımların, sarf edilen emeğin ve ürüne dönüşen fikrin korunmasının önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Koruma ile elde edilen, “tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engelleme hakkı”, yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri dönüşümü açısından oldukça önemli olmaktadır. Aksi takdirde, özgün ve yeni tasarımlar, fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi tehditlerle karşı karşıya kalacak ve bu nedenden ötürü tasarım sahipleri ticari anlamda büyük kayıplara uğrayacaktır. Tasarımımı Nasıl Koruma Altına Alabilirim? Tasarımlar, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile bu Kanunun SMK Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik esasları çerçevesinde tescil edilerek koruma altına alınmaktadır. Tasarım tescili için, “tasarım tescil başvuru formu”nun doldurulması,Patent Firmaları aracılığı ile ve/veya bizzat kendiniz öngörülen evraklar ile ilgili ücretin yatırılarak elektronik başvuru yolu ile Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunulması gerekmektedir. Tasarım Tescili Nasıl Gerçekleşir?ı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun (SMK) hükümleri uyarınca, bir tasarım tescil başvurusu başvuru aşamasında “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” ve önceden aynı/benzer başvuru/tescil edilmiş tasarımlar ile benzer olup olmadığı kriterlerine göre incelemeye tabi tutulmamaktadır. Ülkemizde tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, önceki aynı/benzerlik araştırması, tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört ana işlem sürecinden oluşmaktadır Hangi Tasarımlar Korunamaz? Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar ile kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar, Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar, Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar.Ayrıca Tasarım Tescil koruması; Üretim yöntemi, Ürünün kullanım amacı, Ürünün teknik faydaları, Ürünün fonksiyonel özellikleri gibi konuları kapsamamaktadır. Tasarım Hukuki İşlemler Nelerdir? Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkının başkasına devredilmesi mümkündür. Ayrıca, tasarım hakkından doğan kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir. Tasarım hakkının miras yolu ile intikali ve rehnedilmesi de mümkün olmaktadır. Tasarım tescilinin hükümsüz kılınması söz konusu olabilmektedir. Yetkili bir mahkeme tarafından tasarım tesciline ilişkin hükümsüzlük kararı, Tasarımın koruma şartlarına sahip olmadığının ispat edilmesi, Yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına haiz olmayan tasarımlar, kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar, koruma kapsamı dışında kalan tasarımlardır.Ayrıca Hak sahipliğinin başka kişi veya kişilere ait olduğu ispat edilmişse yine iptal edilebilir. İsim Tescil Sıkça Sorulan Sorular (SSS) İsim Patent Sorgulama Nedir? İsim patent sorgulama, marka veya alan adı olarak kullanılan isimlerin kayıt ve tescili anlamında olup, yukarıdaki “İsim Tescil Sorgulama” linkinden önceden başvuru ve kayıt edilmiş isimler arasında araştırma ve sorgulama yapabilirsiniz. İsim patenti Alma Nedir? İsim Patent alma demek, ürün veya hizmetlerde kullanılacak isimlerin veya alan adı isimlerinin kayıt/tescil edilerek koruma altına alınması demektir. İsim Patenti Nedir? İsim Patenti, mal ve hizmetlerde kullanılan/kullanılacak isimler veya web sayfası olarak kullandığınız alan adlarının tescil edilerek ilgili mal ve hizmetler koruma altına alınması demektir. Patent İsim Sorgulama nasıl yapılır? Patent isim sorgulama demek önceden tescilli marka niteliğindeki isimlerin araştırması anlamındadır. Onun için mal ve hizmetlerde kullanılacak isimlere ilişkin detayları ve araştırma alanlarını yukarıdaki isim tescil sorgulama linkinden, şayet ticaret unvanı olarak araştırma yapmak istiyorsanız bulunduğunuz ilin sanayi ve ticaret odalarının web sayfalarında veya bizzat buralara giderek inceleme yapmanız gerekmektedir. İsim tescil belgesi nasıl alınır İsim tescil belgesi, ilgili isim hangi mal ve hizmetlerde kullanılacak önce marka tescil başvurusu yapılır. Tescil sürecinde herhangi bir itiraz ve ret kararı olmazsa başvurunuz kesinleşir ve marka tescil belgesi verilir. Yani isim tescil belgesi aslında marka tescil belgesidir. Web Sitesi isim Tescili Nasıl Yapılır? Web sitesi isim tescili için, öncelikle web sitesinin hangi mal ve hizmetlerde faaliyet göstereceği tespit edilmeli, sonradan ilgili mal ve hizmetlerde marka tescil başvurusu yapılmaktadır. Tescil sürecinde herhangi bir itiraz veya ret kararı olmaması halinde tescil kesinleşir ve ücretini ödemek koşuluyla başvuru sahibine tescil belgesi gönderilir. İsim Patent Fiyatları Nedir? İsim patent fiyatları için öncelikle ilgili ismin hangi mal ve hizmetlerde kullanılacağı tespit edilir, sonradan da bu mal ve hizmetler kaç sınıfta ise ona göre maliyet oluşur. Yani ücretler sınıf sayısına göre belirlenmektedir. Ayrıntılar için marka tescil ücreti sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Patent Alma Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Patent ve buluş nedir? Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patent alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir. Buluş ise tarım dahil sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanır. Patent ve faydalı model arasındaki fark nedir? Faydalı Model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurt içinde özellikle KOBİ'lerimiz ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir. Buluşu için Patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar verir. Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir. Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda, mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur. Markama patent alabilir miyim? Hayır. Başvuru sahipleri tarafından sıkça sorulan bu yanlış soru, marka ve patent kavramlarının tam olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Marka; işletmelerin mal ve hizmetleri için ayırt edici özelliği olan sözcükler, şekiller, harfler ve sayılardan oluşabilen her türlü işarete verilen addır. Markalar da Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tescil ettirilir. Patent ise, teknik özelliği olan buluşların korunması hakkında kullanılan bir terimdir. Patent başvurusu hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir? Patent başvurusu hazırlamadan önce mutlaka, "Patent/Faydalı Model Başvuru Kılavuzunu dikkatlice okunması gerekir. Bu kılavuz doğrultusunda hazırlanan başvurular şekli eksiklik aşamasında problemsiz olarak işlem görür. Şekli açıdan eksik bulunan başvurular düzeltilmesi için başvuru sahibine tekrar gönderilir ve bu da işlem sürecinin uzamasına yol açan bir faktördür. Patent başvurusunda bulunurken vekil tutmak zorunlu mu? Türk başvuru sahipleri ve için Türk Patent nezdinde yapılan işlemlerde vekil tutma zorunluluğu yoktur. Patent ya da Faydalı Model başvurularını başvuru sahipleri kendileri de hazırlayıp takip edebilir. Ancak, patent başvurusunun yapılması ve daha sonraki sürecin takibi, teknik ve hukuki bilgi gerektirdiğinden, başvuru sahipleri için vekil tutmaları tavsiye edilebilir. Burada bahsedilen vekiller herhangi bir kişi değil, Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıtlı, vekillik sınavında başarılı olmuş kişilerdir. Patent maliyetleri ne kadardır? Patentler için net bir maliyet vermek mümkün değildir. Başvurudan belge aşamasına kadar ödenecek ücretler çeşitlilik göstermekte ve daha sonraki 20 yıllık koruma süresi boyunca ödenecek yıllık ücretler her yıl yeniden düzenlenmektedir. İnternet sitemizde ve başvuru kılavuzlarında yayınlanan ücret tablolarından bilgi alınabilir. Ayrıca yurt dışında koruma elde etmek için yapılan başvurular için de farklı Patent ücretleri söz konusudur. Ödenecek ücretler koruma talep edilecek her ülke için farklılık gösterir. Buluşumu noterden tasdik ettirince yasal bir koruma elde etmiş olur muyum? Hayır. Noterden tasdik ettirilmiş buluşa dair bir açıklamanın patent hakkı sağlaması mümkün değildir. Buluşlara patent koruma hakkı sağlayan ülkemizdeki tek yetkili kuruluş Türk Patent ve Marka Kurumudur. Buluşumun yeni olup olmadığını internette araştırabilir miyim ve patent dökümanlarına ulaşabilir miyim? Başvuru yapmadan önce buluşunuzun yeni olup olmadığı hakkında ön araştırma yapmanız ya da Enstitümüzde yaptırmanız tavsiye edilir. Enstitümüzün internet sayfasından buluş başlığı üzerinden anahtar kelimelerle, ya da Avrupa Patent Ofisinin http://ep.espacenet.com sitesinden patent dokümanları üzerinden araştırma yapılması mümkündür. Ayrıntılı bilgi için başvuru kılavuzuna bakınız. Patent dökümanlarında ne tür bilgiler yer alır? Patent dokümanlarında, buluş konusunda uzman bir kişinin dokümanı okuduğunda buluşu uygulayabileceği kadar açık ve ayrıntılı yazılmış teknik bilgiler ve başvuruda verilmişse teknik çizimler bulunur. Patente ait başvuru ya da belge numarasını veya başvuru ve buluş sahibini biliyorsanız ve başvuru yayınlanmışsa, bu yerli ya da yabancı dokümana internetten yine http://ep.espacenet.com ağlantısından erişim mümkündür.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo