Tasarım Rüçhan Hakkı - Etkin Patent Tasarım Rüçhan Hakkı, Sergi Rüçhanı, Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi, Belgelendirmesi ve Hükmü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
Tasarım Rüçhan Hakkı - Etkin Patent
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Tasarım Rüçhan Hakkı

Tasarım Rüçhan Hakkı Tasarım Rüçhan Hakkı, Sergi Rüçhanı, Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi, Belgelendirmesi ve Hükmü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Tasarım Makale 22-01-2022
Tasarım Rüçhan Hakkı,Sergi Rüçhanı,Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi, Belgelendirmesi ve Hükmü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. BAŞVURU RÜÇHANI 1 Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Anlaşmaya taraf devletlerden birinin uyruğunda bulunan veya bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde ikatasarımmetgahı veya işler durumda bir ticari veya sınai işletmesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya bunların kanuni halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere bir tasarım veya faydalı model tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle aynı tasarım için Türkiyede başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer. 2  Birinci fıkrada belirtilen altı aylık süre içinde, rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren, üçüncü kişiler tarafından yapılacak rüçhan hakkına konu olan tasarım tescil başvurusunun kapsamına giren başvurular ile bunlar adına yapılacak tasarım tescilleri hüküm ifade etmez. 3  Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen karşılıklılık uygulamasından yararlanan devletler uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de bu madde hükmüne göre rüçhan hakkından yararlanma hakkına sahiptir. 4  Birinci fıkrada belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ile bunların kanuni halefleri, Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütünü kuran Anlaşmaya taraf olmayan bir ülkede tasarım tescili için geçerli bir başvuru yapmışsa, bu madde hükmüne göre, söz konusu başvurunun rüçhan hakkından yararlanır. 5  Aynı ülkede, daha önce başvurusu yapılmış bir tasarımı konu alan sonraki başvurunun rüçhan hakkının belirlenmesinde esas alınabilmesi için, sonraki başvurunun yapıldığı tarihte önceki başvurunun geri çekilmiş, terkedilmiş veya kamu incelemesine açılmaksızın ve herhangi bir hakkı saklı kalmamış olarak reddedilmiş olması gerekir. Bundan böyle önceki başvuru rüçhan hakkı talebine temel teşkil etmez.   SERGİ RÜÇHANI 1 Tescil başvurusu yapılan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü Türkiye de veya Paris Sözleşmesine taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde teşhir eden 32 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkrasında yazılı gerçek veya tüzel kişiler, sergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içerisinde, Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. 2  Tescil başvurusu yapılan tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün sergide görünür şekilde resmi açılış tarihinden önce sergilenmişse rüçhan süresi ürünün sergi yerine konulduğu tarihten itibaren başlar. 3  Sergi rüçhanından faydalanabilmek için, tescil başvurusu yapılan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünleri sergide teşhir edenlerin, yetkili mercilerce düzenlenmiş, teşhir ettikleri ürünü sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren fotoğraf veya fotoğraflarını içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir bir belgeyi sunmaları gerekir.   RÜÇHAN HAKKININ TALEP EDİLMESİ, BELGELENDİRİLMESİ VE HÜKMÜ 1 Rüçhan hakkı talebi başvuru esnasında yapılmalıdır. Bu talebe ilişkin belgelerin başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde Enstitüye verilmesi gerekir. 2  32 nci ve 33 üncü madde hükümlerine göre doğan rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları, rüçhan hakkının talep edildiği başvurunun tarihi itibariyle doğar. 3  Bir tasarım için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmesi durumunda rüçhan hakkı, geçerli olan ilk rüçhan tarihi itibariyle başlar. 4  Sergide teşhirden doğan bir rüçhan hakkı, 32 nci maddeye göre verilen rüçhan süresini uzatmaz.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


Tasarım Rüçhan Hakkı
Tasarım Rüçhan Hakkı,Sergi Rüçhanı,Rüçhan Hakkının Talep Edilmesi, Belgelendirmesi ve Hükmü hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

BAŞVURU RÜÇHANI

1 Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Anlaşmaya taraf devletlerden birinin uyruğunda bulunan veya bu devletlerden birinin uyruğunda olmamakla birlikte bunlardan birinde ikatasarımmetgahı veya işler durumda bir ticari veya sınai işletmesi bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya bunların kanuni halefleri, bu devletlerin herhangi birinde yetkili mercilere bir tasarım veya faydalı model tescili için usulüne uygun olarak yaptıkları başvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle aynı tasarım için Türkiyede başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır. Bu süre içinde kullanılmayan rüçhan hakları düşer.


 Birinci fıkrada belirtilen altı aylık süre içinde, rüçhan hakkına dayanılarak başvuru yapıldığı takdirde, rüçhan hakkının doğduğu tarihten itibaren, üçüncü kişiler tarafından yapılacak rüçhan hakkına konu olan tasarım tescil başvurusunun kapsamına giren başvurular ile bunlar adına yapılacak tasarım tescilleri hüküm ifade etmez.


 Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen karşılıklılık uygulamasından yararlanan devletler uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de bu madde hükmüne göre rüçhan hakkından yararlanma hakkına sahiptir.


 Birinci fıkrada belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ile bunların kanuni halefleri, Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütünü kuran Anlaşmaya taraf olmayan bir ülkede tasarım tescili için geçerli bir başvuru yapmışsa, bu madde hükmüne göre, söz konusu başvurunun rüçhan hakkından yararlanır.


 Aynı ülkede, daha önce başvurusu yapılmış bir tasarımı konu alan sonraki başvurunun rüçhan hakkının belirlenmesinde esas alınabilmesi için, sonraki başvurunun yapıldığı tarihte önceki başvurunun geri çekilmiş, terkedilmiş veya kamu incelemesine açılmaksızın ve herhangi bir hakkı saklı kalmamış olarak reddedilmiş olması gerekir. Bundan böyle önceki başvuru rüçhan hakkı talebine temel teşkil etmez.

 


SERGİ RÜÇHANI

1 Tescil başvurusu yapılan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü Türkiye de veya Paris Sözleşmesine taraf ülkelerde açılan resmi veya resmi olarak tanınan sergilerde teşhir eden 32 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkrasında yazılı gerçek veya tüzel kişiler, sergideki teşhir tarihinden itibaren altı ay içerisinde, Türkiye'de başvuru yapma konusunda rüçhan hakkından yararlanır.


 Tescil başvurusu yapılan tasarım veya tasarımın uygulandığı ürün sergide görünür şekilde resmi açılış tarihinden önce sergilenmişse rüçhan süresi ürünün sergi yerine konulduğu tarihten itibaren başlar.


 Sergi rüçhanından faydalanabilmek için, tescil başvurusu yapılan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünleri sergide teşhir edenlerin, yetkili mercilerce düzenlenmiş, teşhir ettikleri ürünü sarih ve eksiksiz bir şekilde gösteren fotoğraf veya fotoğraflarını içeren ve ürünün çeşidi ile bu ürünün sergide görünür şekilde konulduğu tarihi ve resmi açılış tarihini gösterir bir belgeyi sunmaları gerekir.

 


RÜÇHAN HAKKININ TALEP EDİLMESİ, BELGELENDİRİLMESİ VE HÜKMÜ

1 Rüçhan hakkı talebi başvuru esnasında yapılmalıdır. Bu talebe ilişkin belgelerin başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde Enstitüye verilmesi gerekir.


 32 nci ve 33 üncü madde hükümlerine göre doğan rüçhan hakkının hüküm ve sonuçları, rüçhan hakkının talep edildiği başvurunun tarihi itibariyle doğar.


 Bir tasarım için birden fazla rüçhan hakkı talep edilmesi durumunda rüçhan hakkı, geçerli olan ilk rüçhan tarihi itibariyle başlar.


 Sergide teşhirden doğan bir rüçhan hakkı, 32 nci maddeye göre verilen rüçhan süresini uzatmaz.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Etkin patentle çalışmaya başladığımızdan beri marka dosyalarımızın takibi konusunda A'dan Z'ye hizmet almaktayız. Etik yaklaşımı, profesyonel atik hizmetleriyle bizlere bizim gözümüzden bakarak hizmet vermeye çalışan bir ekiple çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Patent marka tescil ve danışmanlık olarak kesinlikle tavsiye ediyoruz.

  Oytun ÇAKIRKadıkalesi Turizm İnşaat Yatırım Ve İşletmelik Tic. A. Ş.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 22-01-2022

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin