Tasarım Rehin » Etkin Patent Tasarım Rehin;Tasarım Rehin İşlemleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
Tasarım Rehin

Tasarım Rehin

Tasarım Rehin Tasarım Rehin;Tasarım Rehin İşlemleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Tasarım Tescili  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Tasarım Tescili,  Kategori : 

Tasarım Rehin

 Tasarım Rehin;Tasarım Rehin İşlemleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

TASARIM REHİN İŞLEMLERİ

1 Tasarım tescil başvurusu veya tescilinden doğan haklar, işletmeden bağımsız olarak veya işletme ile birlikte rehin edilebilir. Rehin sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve taraflarca imzalanması zorunludur.


2 Rehin veren tasarım hakkı sahibi rehin alanın izni olmadıkça başvuru ve tescilden doğan haklardan vazgeçemez.


Rehin, taraflardan birinin ilgili tasarımın tescil numarasını belirtir imzalı talebi, Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi ve Yönetmelikte öngörülen hususların yerine getirilmesi şartıyla Sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.


Rehin, Sicile kaydedilmediği sürece, rehin alan tarafından rehin hakkı üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Ancak, rehin sözleşmesinin yapıldığı tarihten sonra tasarım hakkı üzerinde hak iktisap eden üçüncü kişi, hakkı iktisap ettiği tarihte rehin sözleşmesinin yapılmış olduğunu biliyorsa, rehin Sicile kaydedilmeden önce de bu kimselere karşı ileri sürülebilir.


Rehin hakkı bakımından bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 08/12/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 28/07/1971 tarih ve 21/07/1971 tarih ve 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Tasarım Rehin

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu