Tasarım Nevi Adres ve Ünvan Değişiskliği » Etkin Patent Tasarım Nevi Adres ve Ünvan Değişikliği ve İstenen Belgeler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Şirketlerin tasarım nev'i adres ve ünvan değişiklikleri tasarım başvurularına da uygulanır ve başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen değişiklikler Bültende yayımlanır.
Tasarım Nevi Adres ve Ünvan Değişiskliği

Tasarım Nevi Adres ve Ünvan Değişiskliği

Tasarım Nevi Adres ve Ünvan Değişiskliği Tasarım Nevi Adres ve Ünvan Değişikliği ve İstenen Belgeler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Şirketlerin tasarım nev'i adres ve ünvan değişiklikleri tasarım başvurularına da uygulanır ve başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen değişiklikler Bültende yayımlanır.
,  Ana Kategori :  Tasarım Tescili  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Tasarım Tescili,  Kategori : 

Endüstriyel Tasarım Nevi Adres ve Ünvan Değişiskliği

Tasarım Nevi Adres ve Ünvan Değişikliği ve İstenen Belgeler hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Şirketlerin tasarım nev'i adres ve ünvan değişiklikleri tasarım başvurularına da uygulanır ve başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen değişiklikler Bültende yayımlanır.

 

Nev'i Değişikliğin aynı şirkete ait birden fazla başvuru veya tescil ile ilgili olduğu hallerde, talep edilen değişikliğin her bir başvuruve tescil için aynı olması koşuluyla tek bir talep yapılması yeterlidir.

 

İsim, nev'i değişiklikleri Sicile kayıt edilmediği sürece Türk Patent Enstitüsü tarafından hak sahibine yapılacak bildirimlerde mevcut Sicil kaydı dikkate alınır.

 

Şirket nev'i Değişiklik talebinde yer alan herhangi bir beyanın doğruluğundan haklı nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Türk Patent Enstitüsü delil sunulmasını isteyebilir.

 

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Tasarım sahibinin isim, unvan, değiştiği hallerde bu değişiklik talebi, istenen belgeler ve ücretinin ödenmesi ile Sicile kaydedilir ve gazetede yayınlanır.

 

Şirket Ünvan değişiklikleri tasarım başvurularına da uygulanır ve başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen değişiklikler bültende yayımlanır.

 

Değişikliğin aynı şirkete ait birden fazla başvuru veya tescil ile ilgili olduğu hallerde, talep edilen değişikliğin her bir başvuru vetescil için aynı olması koşuluyla tek bir talep yapılması yeterlidir.

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Adres Değişikliğin aynı şirkete ait birden fazla başvuru veya tescil ile ilgili olduğu hallerde, talep edilen değişikliğin her bir başvuru ve tescil için aynı olması koşuluyla tek bir talep yapılması yeterlidir.

 


NEV' İ, UNVAN ve ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Endüstriyel Tasarım sahibi şirketlerin ünvanlarındaki nevi değişiklikleri, Unvan ve Adres değişikliklerini aşağıdaki belgeler birlikte Türk Patent Enstitüsüne Müracaat edilerek gerekli değişiklikler yapılır. Bu işlemin ETKİN PATENT TİC.LTD.ŞTİ.miz tarafından yapılabilmesi için aşağıdaki belgeler gereklidir.

 Vekaletname
Nevi değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı
 Unvan değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı


Şirketlerin ticaret ve sanayi odalarında ki nevi değişikliğini ise buradan inceleyebilirsiniz.

Tasarım Nevi Adres ve Ünvan Değişiskliği

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu