Tasarım Nedir » Tasarım Hakkında Bilgiler » Etkin Patent Tasarım nedir,Tasarım Hakkında merak ettiğiniz konular hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Varolanın anlamına ilişkin bir çerçevedir.
Tasarım Nedir » Tasarım Hakkında Bilgiler

Tasarım Nedir

Tasarım Nedir Tasarım nedir,Tasarım Hakkında merak ettiğiniz konular hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Varolanın anlamına ilişkin bir çerçevedir.
,  Ana Kategori :  Tasarım Tescili  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Tasarım Tescili,  Kategori : 

Tasarım Nedir

TASARIM HAKKINDA

Tasarım nedir,Tasarım Hakkında merak ettiğiniz konular hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Varolanın anlamına ilişkin bir çerçevedir. 


Tasarım kavramı insansal bağlamda yaratma edimine bağlı olarak var olanların ve dış dünyada doğrudan karşılığı olmayan varlıkların var olmasının temelidir. Tasarım kavramı önce düşüncededir. Şöyle diyebiliriz: Tasarım var olmayan bir şeyi bir amaca göre düşünüp, hayal edip ortaya koymaktır.

 

Biraz daha geniş bir tanımı Archer'ın (1981) dediği gibi "Tasarım insan yapısı nesnelerde ve sistemlerde bir bütünü oluşturan parçaların, kompozisyonun, strüktürün, amacın, değerin ve anlamın kombinasyonunun vücut bulmasıdır. Fakat çoğu kez tasarım Herbert Simon'ın dediği gibi,"Mevcut bir durumu tercih edilen bir duruma getirme eylemi" olarak kabul edilir. Birinci ve ikinci tanımların her ikisi de tasarım için geçerlidir. Tasarım bir sistem olup yaşamın her yönü ile ilgilidir.

 

Tasarımın kendisi tek başına ne bilimdir, ne sanattır. Amaçları, değerleri, işlemleri vardır. Çok karmaşık olduğu için formüle edilememiş ancak araştırılmayı ve sistemleştirilmeyi beklemektedir. Bilinen tasarım bilgisi ve tasarım için bilgi toplama arasında farklar vardır. Nasıl biliriz? Neyi biliriz? Ne kadar biliriz? Deneyimimiz ne kadar? Değer verdiğimiz nedir? Önem verdiğimiz, önceliklerimiz nedir? Nasıl yorumlarız? Gördüklerimizin anlamı nedir? gibi sorular hep yanıt beklemektedir.

Tasarım Nedir

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu