Tasarım İtiraz » İtirazlar Nerede ve Nasıl Yapılır » Etkin Patent Etkin Patent Tasarım İtiraz; Tasarım İtirazlar hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Tasarım İtiraz » İtirazlar Nerede ve Nasıl Yapılır

Tasarım İtiraz

Tasarım İtiraz Etkin Patent Tasarım İtiraz; Tasarım İtirazlar hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Tasarım Tescili  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Tasarım Tescili,  Kategori : 

Tasarım İtiraz

 Tasarım İtiraz;Tasarım İtirazlar hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. 

TASARIM İTİRAZLARI HAKKINDA

Endüstriyel tasarım bültenlerinde İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle yada hak sahipliğine dayanarak ilân tarihinden itibaren altı ay içinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Enstitü nezdinde tasarım  itirazında bulunabilirler.Yapılan itirazlar öncelikle şekli olarak incelenir ve karşı görüş alınması için başvuru sahibine tebliğ edilir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı, sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından incelenir.

 

Yapılacak itirazlarda özellikle,

İtiraz başvuru formunun ve ispatlayıcı bilgilerin iki takım halinde gönderilmesi,
İtiraza konu olan bilgi ve belgelerin itiraz başvuru formunda belirtilmesi ve sunulan belgelerde itiraza gerekçe gösterilen kısımların açıkça gösterilmesi,

İtirazların değerlendirilmesinde orijinal tarihli belgelerin dikkate alınması nedeniyle, tarihsiz yada tarihi elle yazılmış olan belgelerin itiraza gerekçe gösterilmemesi,

İtiraza dayanak gösterilen dergi, katalog, kitap, broşür gibi belgelerin asıllarının gönderilmesi yerine itiraza konu ürün yada ürünlerin yer aldığı sayfalara ait net fotokopilerin noter tasdikli suretlerinin gönderilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.Kurul tarafından alınacak karar, "tescilin devamı" yada "kısmen devamı" yönünde olabileceği gibi "tescilin iptali" yönünde de olabilir.

 

Kısmı tescil kararı, çoklu başvurular için geçerli olup, başvuruda yer alan tasarımların sadece bir kısmının Kurul tarafından iptal edilmesidir.Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun vermiş olduğu karar Enstitünün nihai kararıdır. Bu kararın iptaline karşı, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde ilgili mahkemeye dava açılabilir. 

 

Her türlü soru, sorun, öneri, tasarım tescil başvuru için lütfen bize ulaşınız.

Tasarım İtiraz

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu