SA 8000 » Etkin Patent SA 8000´in açılımı "Social Accountability 8000 = Sosyal Sorumluluk 8000"dir,Bu standard; mal ve hizmet üretiminde etik kurallara uyumu garanti altına alır.SA 8000 Social Accountability International´ın tescilli markasıdır.
SA 8000

SA 8000

SA 8000 SA 8000´in açılımı "Social Accountability 8000 = Sosyal Sorumluluk 8000"dir,Bu standard; mal ve hizmet üretiminde etik kurallara uyumu garanti altına alır.SA 8000 Social Accountability International´ın tescilli markasıdır.
,  Ana Kategori :  Kalite  Tarih :  30.10.2018       Google Plus      
Kalite,  Kategori : 

SA 8000

SA 8000 (Sosyal Sorumluluk) HAKKINDA

SA 8000´in açılımı "Social Accountability 8000 = Sosyal Sorumluluk 8000"dir,Bu standard; mal ve hizmet üretiminde etik kurallara uyumu garanti altına alır.SA 8000 Social Accountability International´ın tescilli markasıdır.


 SA 8000 dünyanın her yerinde, her sanayi kolunda, her büyüklükte kuruluşa uygulanabilir. SA 8000; bağımsız denetçi kuruluşlar tarafından denetlenmek ve belgelendirilmek üzere tasarlanmıştır.


SA 8000´İN GEREKLERİ


Sa 8000 minimum gereklilikleri belirleyen ve aşağıda belirtilen alanlardaki faaliyetlerin tanımlamaları içeren bir karşılıklı anlaşma standardıdır :
1  Çocuk işgücü
Zorla çalıştırma
3 Sağlık ve Emniyet
4 Birlik Oluşturma ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü
Ayrımcılık
Disiplin uygulamaları
Çalışma Saatleri
Tazminat
Yönetim Sistemleri


SA 8000´in BELGELENDİRMESİNİN YARARLARI

Kuruluşların yeni uygulamalarını geliştirmesine, sürdürmesine, uygulamaya koymasına imkan verir
Gelecek faaliyetlerin planlanması için temel oluşturur
Bir karşılıklı anlaşma standardı oluşturur
Tedarikçi denetimlerini azaltır
Kıyaslama "benchmark" imkanı saglar
Ulusal yasa ve yönetmelikleri dikkate alır
Uluslararası güvenilirlik kazandırır
Müşteride olumlu düşünceler yaratır
Hisse sahipleri için daha uzun vadeli deger yarat
Bilgi için lütfen ETKİN PATENT ile irtibata geçiniz.

SA 8000

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu


KATEGORİLER