Renk Kombinasyonlarının Tescili Renk Kombinasyonlarının Tescili; Tek rengin ayırt edici özelliğinin olmaması ve herkes tarafından kullanılabileceğinden marka olarak tescili mümkün değildir.
Renk Kombinasyonlarının Tescili
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Renk Kombinasyonlarının Tescili

Renk Kombinasyonlarının Tescili Renk Kombinasyonlarının Tescili; Tek rengin ayırt edici özelliğinin olmaması ve herkes tarafından kullanılabileceğinden marka olarak tescili mümkün değildir. Marka Davaları 11-07-2021
T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/9360 K. 2006/9986 T. 9.10.2006 Renk Kombinasyonlarının Tescili; Tek rengin ayırt edici özelliğinin olmaması ve herkes tarafından kullanılabileceğinden marka olarak tescili mümkün değildir.# MARKA TESCİLİ # ( Tek Rengin Ayırt Edici Özelliği Bulunmadığından Tek Renkten Oluşan İşaretlerin Marka Olarak Tescil Edilemeyeceği - Üç Rengin Bir Araya Getirilmesinden Oluşturulan Renk Kombinasyonunun Marka Tescilinin Uygun Olduğu ) TEK RENKTEN OLUŞAN İŞARET ( Marka Olarak Tescil Edilemeyeceği - Tek Rengin Ayırt Edici Özelliği Bulunmadığı Üç Renkten Oluşan Renk Kombinasyonunun Tescil Edilmesinin Uygun Olduğu ) AYIT EDİCİ ÖZELLİK ( Tek Renkten Oluşan Markanın Ayırt Edici Özelliği Bulunmadığı - Üçlü Renkten Oluşan Kombinasyonun Ayırt Edici Özelliği Bulunduğu ) ÖZET : Kural olarak tek bir renkten oluşan işaretlerin, tek rengin kendi başına ayırt edici özelliğinin olmaması ve bunun herkes tarafından kullanılmasının hakkaniyet gereği bulunması nedeni ile marka olarak tescili mümkün değildir. DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 18.02.2005 tarih ve 2004/867-2005/99 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı TPE. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muktedir Lale tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin şekil markası tescili başvurusunun en son YİDK ca ayırt edici olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini ileri sürerek, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 26.03.2004 tarih ve M-642 sayılı red kararının iptali ile şekil marka başvurusunun ayırt edici ve tescile uygun olduğuna karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, dava konusu marka başvurusu ile ilgili alınan kararların hukuka, yasaya ve usule uygun olarak alındığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, toplanan kanıtlar doğrultusunda, kural olarak tek bir renkten oluşan işaretlerin, tek rengin kendi başına ayırt edici özelliğinin olmaması ve bunun herkes tarafından kullanılmasının hakkaniyet gereği bulunması nedeni ile marka olarak tescilinin mümkün olmadığı, iş bu davada ise tescili istenen işaretin üçlü bir renk kombinasyonundan ibaret bulunduğu, özel olarak tasarlanıp üç rengin bir araya gelmesi sonucunda bir renk kompozisyonu şeklinde tescil ettirilmek istendiği, 556 sayılı KHK.'nın 5. ve 7/1-a maddesi anlamında ayırt edici niteliğinin bulunduğu ve tescil edilebilirlik koşullarını kapsadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.00.-YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 09.10.2006 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Kaynak: yargıtay.gov.tr
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


Renk Kombinasyonlarının Tescili

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/9360 K. 2006/9986 T. 9.10.2006

 Renk Kombinasyonlarının Tescili; Tek rengin ayırt edici özelliğinin olmaması ve herkes tarafından kullanılabileceğinden marka olarak tescili mümkün değildir.

# MARKA TESCİLİ #

 

( Tek Rengin Ayırt Edici Özelliği Bulunmadığından Tek Renkten Oluşan İşaretlerin Marka Olarak Tescil Edilemeyeceği - Üç Rengin Bir Araya Getirilmesinden Oluşturulan Renk Kombinasyonunun Marka Tescilinin Uygun Olduğu ) TEK RENKTEN OLUŞAN İŞARET ( Marka Olarak Tescil Edilemeyeceği - Tek Rengin Ayırt Edici Özelliği Bulunmadığı Üç Renkten Oluşan Renk Kombinasyonunun Tescil Edilmesinin Uygun Olduğu ) AYIT EDİCİ ÖZELLİK ( Tek Renkten Oluşan Markanın Ayırt Edici Özelliği Bulunmadığı - Üçlü Renkten Oluşan Kombinasyonun Ayırt Edici Özelliği Bulunduğu )

 

ÖZET : Kural olarak tek bir renkten oluşan işaretlerin, tek rengin kendi başına ayırt edici özelliğinin olmaması ve bunun herkes tarafından kullanılmasının hakkaniyet gereği bulunması nedeni ile marka olarak tescili mümkün değildir. DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 18.02.2005 tarih ve 2004/867-2005/99 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı TPE. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muktedir Lale tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin şekil markası tescili başvurusunun en son YİDK ca ayırt edici olmadığı gerekçesiyle reddedildiğini ileri sürerek, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 26.03.2004 tarih ve M-642 sayılı red kararının iptali ile şekil marka başvurusunun ayırt edici ve tescile uygun olduğuna karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili, dava konusu marka başvurusu ile ilgili alınan kararların hukuka, yasaya ve usule uygun olarak alındığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, toplanan kanıtlar doğrultusunda, kural olarak tek bir renkten oluşan işaretlerin, tek rengin kendi başına ayırt edici özelliğinin olmaması ve bunun herkes tarafından kullanılmasının hakkaniyet gereği bulunması nedeni ile marka olarak tescilinin mümkün olmadığı, iş bu davada ise tescili istenen işaretin üçlü bir renk kombinasyonundan ibaret bulunduğu, özel olarak tasarlanıp üç rengin bir araya gelmesi sonucunda bir renk kompozisyonu şeklinde tescil ettirilmek istendiği, 556 sayılı KHK.'nın 5. ve 7/1-a maddesi anlamında ayırt edici niteliğinin bulunduğu ve tescil edilebilirlik koşullarını kapsadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

 

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

 

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.00.-YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 09.10.2006 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. Kaynak: yargıtay.gov.tr


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Etkin patent ile çalışmaya başladığımız günden bu güne marka tescil başvuru öncesi yapılan araştırma ve sorgulama işlemleri, marka başvuru ve muhtemel sonuçları hakkındaki bilgileri , strateji geliştirme anlamındaki işlemlerimizi kendileri takip etmekte. Kendilerinin yönlendirmeleri ve iş takibi konusunda oldukça verimli sonuçlar alınmakta. Kendileri ile çalışmaktan son derece memnunuz

  Olcay KARAKAŞBC Yapı Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi Ve Dış Tic. AŞ.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 11-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin