Posta Ayrım Dağıtım Hizmetleri Hizmet Yeterlilik Belgesi » Etkin Patent Posta Ayrım Dağıtım İletim vb. Hizmetleri Hizmet Yeterlilik Belgesine İlişkin Genel Kriterler
Posta Ayrım Dağıtım Hizmetleri Hizmet Yeterlilik Belgesi

Posta Ayrım Dağıtım Hizmetleri Hizmet Yeterlilik Belgesi

Posta Ayrım Dağıtım Hizmetleri Hizmet Yeterlilik Belgesi Posta Ayrım Dağıtım İletim vb. Hizmetleri Hizmet Yeterlilik Belgesine İlişkin Genel Kriterler
,  Ana Kategori :  HYB  Tarih :  3.11.2018       Google Plus      
HYB,  Kategori : 

/uploads/posta-ayrim-dagitim-iletim-vb-hizmetleri-hizmet-yeterlilik-belgesine-iliskin-genel-kriterler.jpg

Posta Ayrım Dağıtım İletim vb. Hizmetleri Hizmet Yeterlilik Belgesine İlişkin Genel Kriterler


KRİTER ADI : Posta Ayrım Dağıtım İletim vb. Hizmetleri-Hizmet yeterlilik belgesine ilişkin Genel Kriterler

KAPSAM
Bu Kriter Posta işleme hizmetlerinin (Posta ayırım, dağıtım, iletim) tamamını veya bir kısmını veren/verecek olan firmaları kapsar

GENEL KURALLAR
-Posta işleme hizmetlerini veren/verecek olan firmanın bu hizmet alanı ticaret sicilinde yer almış olmalıdır.
-Posta İşletme Müdürlüğü nezdinde firmayı temsil eden yetkilinin enaz 1 yıl süreyle bu işi yapıyor olması veya daha önce bu süre kadar aynı işi yaptığını yasal belgelerle kanıtlamalıdır.
-Firma En az 30 elemanı geriye dönük 3 yıl içerisinde, söz konusu posta ayrım, dağıtım ve iletim hizmetlerinde enaz 120 gün süreyle kesintisiz çalıştırdığına dair SSK prim bordrolarını, bu işi yapmayanlar ise enaz 2 yıl boyunca 50 personelini herhangi bir kamu sektöründe enaz 120 gün süreyle kesintisiz çalıştırdığını belgelemeli ve buna ait SSK prim bordroları ibraz edebilmelidir.
-Firmanın bu hizmetleri verebilmesi için şirket adına kayıtlı, Posta İşletme Müdürlüğünce öngörülen özelliklere sahip enaz 2 aracı (5 yaşını geçmemiş) bulunmalıdır. Daha fazla aracı gerektiği hallerde bu araçlar kiralama yoluyla sağlanabilir
-Firma kiralık araçların sahibi tarafından aracın kullanım yetkisinin enaz 1 yıl süreyle kendisine verildiğine dair noter tasdikli sözleşme veya taahhütnameyi ibraz edebilmelidir.
-Araçların periyodik bakımlarının ve arıza durumlarında tamirlerinin yapılabilmesi için anlaşmalı olduğu bir tamir bakım servisi bulunmalıdır.
-Firma; araçlarla ve Posta İşleme Merkezi ile haberleşebilmek için bir sistem oluşturmalıdır
-Araçların ve taşıdığı posta gönderilerinin sigortaları yaptırılmalıdır.

PERSONEL İLE İLGİLİ KURALLAR
-İşyerinde enaz lise veya dengi okul mezunu elemanlar çalıştırılmalıdır. Çalışanların görev , yetki ve sorumlulukları belirlenmeli, dökümante edilerek bir nüshası imza karşılığı kendilerine verilmelidir.
-Çalışanların kıyafetleri tek tip olmalı, yaka kartı kullanılmalıdır.
-Çalışanlara ait ayrı ayrı kişisel bilgi dosyası oluşturulmalı, bu dosyada personelin savcılık kağıdı, ikametgah ilmuhaberi, sağlık raporu, nüfus cüzdanı sureti, diploması , iş akdi vb. Belgeler bulunmalıdır.

İŞYERİ İLE İLGİLİ KURALLAR
-İşyerinde enaz idari birim, sekreter odası, bekleme görüşme kabul birimi, münferit veya müstakil kullanma özelliğinde WC lavabo vb. mekan ve mahaller bulunmalıdır. Bu mekanlar amacına uygun tefriş edilmiş olmalıdır.
-İşyeri uygun bir sistemle ısıtılmalı, yangına karşı tedbirler alınmış olmalı, mekan ve mahaller amacına uygun şekilde aydınlatılmalı, temiz ve düzenli bulunmalıdır.

Posta Ayrım Dağıtım Hizmetleri Hizmet Yeterlilik Belgesi

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu


KATEGORİLER