Patent Nasıl Alınır » Patent Tescili » Nereden Alınır » Etkin Patent Patent nedir, nerede ve nasıl alınır kısaca patent tescili,süreci,ücreti, başvuru şart ve koşullarını,istenen belgeleri ayrıntılı buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Nasıl Alınır » Patent Tescili » Nereden Alınır

Patent Nasıl Alınır

Patent Nasıl Alınır Patent nedir, nerede ve nasıl alınır kısaca patent tescili,süreci,ücreti, başvuru şart ve koşullarını,istenen belgeleri ayrıntılı buradan inceleyebilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Patent  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Patent,  Kategori : 

Patent Nerden ve Nasıl Alınır

 Patent nedir, nerede ve nasıl alınır kısaca patent tescili, süreci, ücreti, başvuru şart ve koşullarını, istenen belgeleri ayrıntılı buradan inceleyebilirsiniz. Etkin Patent olarak; Öncelikle belirtmek gerekir ki PATENT kelimesi genellikle tescil ve koruma olarak bilindiğinden kimi durumlarda marka, tasarım tescil ve korumalar için kullanılmaktadır.

 Dolayısıyla herhangi bir isim, logo ve/veya her ikisinin bir arada başvuru, tescil ve koruma şartlarına ilişkin bilgileri arıyorsanız öncelikle Marka Tescili ve Marka Tescil Sorgulama başlıklı yazılarımızın incelenmesini öneriyoruz.

Buluşlarınızın patentlenerek koruma altına almak için, Patent Nasıl Alınır, Patent Alma aşamaları, Patent araştırma ve sorgulama nasıl yapılması gerektiğini, Patent Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeler neler olduğunu, Patent ücretlerini, Patent çeşitlerini, Patent başvuru öncesi nelerin yapılması gerektiği, Patent başvuru belge ve bilgilerin nitelikleri, başvuru için istenen belgeler, patent nedir, nasıl ve nereden alınır dahil kısaca adım adım açıklamaya çalışacağız.

Bu arada hemen belirtelim Patent araştırma ve sorgulama dahil, başvuru ve takip işlemlerinde Patent Vekili zorunluluğu bulunmamakla birlikte yine de işlemlerin konusunda uzman ve deneyimli Patent vekilleri tarafından yapılmasının olası hak kayıpları dikkate alındığında çok daha yararlı ve verimli olacağı kanaatindeyiz.

 

PATENT/FAYDALI MODEL NEDİR ?


Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel hakları olup, Patent veya Faydalı Model belgesiyle korunmaktadır.

 

PATENTLENEBİLİRLİK KRİTERLERİ

 

Patent nasıl alınır sorusundan önce en kritik konu Patentlenebilirlik kriterleridir. Bunları üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirliktir.

Patent Alma işlemlerine başlamadan önce Patentlenebilirlik kriterlerini ayrı ayrı incelemek gerekirse;

Yenilik: Buluşun tüm dünyada daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan ve   erişilebilir her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.

Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.


RÜÇHAN

 

Her patent ya da faydalı model, sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlar. Yani Ülkesellik ilkesi geçerlidir. Patentin Başka ülkelerde de koruması için, istenen ülkelere de başvuru yapılması gerekmektedir. İşte Bu tür başvurularda rüçhan hakkından yararlanmak önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Rüçhan hakkı, başvuru sahibinin Paris Sözleşmesine taraf ülkelerin herhangi birinde yaptığı başvurudan itibaren 12 ay içinde, sözleşmeye taraf başka ülkelerde de başvuru yaparak tarih önceliği avantajından yararlanmasını sağlamaktadır. Rüçhan sayesinde ilk başvurudan sonraki 12 ay içinde başvuru yapılan ülkelerde araştırma-inceleme raporu düzenlenirken, o ülkeye başvuru yapılan tarih değil, ilk başvurunun yapıldığı ülkedeki tarih esas alınmaktadır. Yani menşe ülkede başvuru yaptığınız tarihten sonra 12 ay içinde bir başka ülkeye patent almak için başvuru yapıldığında ilk başvuru yapılan ülkede ki tarih bu ülke için de başvuru tarihi olmuş olacaktır.

Tabi bunun en önemli şartı, Patent başvuru sahibi, Paris Sözleşmesine veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf ülkelerden birinin vatandaşı veya bu ülkelerden birinde ikametgahı veya işler durumda bir ticari müessesesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir.


PATENT İSTEME HAKKI

 

Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup başkalarına devir de edilebilir. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı (taraflar başka türlü kararlaştırmamışsa) bunlara müştereken ait olur. Aynı buluş, birbirinden bağımsız birden çok kişi tarafından aynı zamanda gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı, daha önce başvuru yapana veya diğerine göre rüçhan hakkı olana aittir. Patent almak için ilk başvuran kişi, aksi sabit oluncaya kadar patent isteme hakkının sahibidir.


PATENT BAŞVURU ÖNCESİ İŞLEMLER


Patent Nasıl Alınır ve Patent alma sorusuna cevap aramadan önce buluşunuz için patent ya da faydalı model başvurusu öncesi aşağıdaki önemli hususlar dikkate alınmalıdır.


Patent başvuru konusu bir buluş mu?

 

Patent Başvuru konusunun gerçekten bir buluş olup olmadığına dikkat etmeniz gerekmektedir. 551 Sayılı KHK'nın 6. maddesine göre buluş niteliğinde olmadığından patent verilemeyecek konular ve buluşlar şunlardır:

Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları  

(Bölme işlemi için bir kısa yol metodu buluş değildir. Ancak, bu metoda göre çalışan bir hesap makinası buluş olabilir)

Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları

(Romanlar, tablolar, heykeller, Windows 10, muhasebe programı vb. bilgisayar programları gibi konular buluş değildir. Ancak, bir yazılımının entegre edildiği yeni bir cihaz buluş olabilir. Bir kumaş üzerindeki desene patent verilmezken bu deseni kumaşa uygulayan cihaz veya yöntem buluş olabilir)

Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller

(Tek başına bir bilginin içeriğinin sunumu veya bir taşıyıcı üzerine kaydedilmiş bilginin sunumu buluş değildir. Örneğin, bir cihazın kullanım kılavuzu buluş değildir. Ancak, bilgiyi sunan projeksiyon cihazı vb. yeni bir buluş olabilir)

İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri

(Ancak, bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usulleri buluş olabilir)

Patent başvuru konusu korunabilir ve tescil edilebilir bir buluş mu?

 

Ayrıca, buluşunuzun patent ya da faydalı model ile korunabilir bir buluş olup olmadığına da dikkat etmeniz gerekmektedir. 551 Sayılı KHK'nın 6. maddesine göre buluş niteliğinde olmalarına rağmen patentle korunamayacak buluşlar şunlardır:

Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar

(insan klonlama yöntemi vb. korunabilir buluş değildir)

Bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler

(Soğuğa dayanıklılık geni içeren Gerek 79 mısır çeşidi patentlenemez. Ancak, soğuğa dayanıklılık geni içeren mısır bitkisi patentlenebilir. Ülkemizde bitki çeşitleri ve hayvan ırkları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmektedir. Esas olarak biyolojik işleminden anlaşılması gereken; melezleme ya da seleksiyon gibi tamamen doğal bir olaydan oluşan bitki veya hayvan üretim usulüdür)


Buluş Patent mi, Faydalı Model mi?

Patent alacağınız buluşunuz için patent başvurusu mu, yoksa faydalı model başvurusu mu yapacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Söz konusu kararı verirken aşağıdaki  Patent ve Faydalı Model koruması arasındaki farkların özetlendiği tablodaki hususlara dikkat etmenizi öneriyoruz.

Patent ve Faydalı Model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Patent Ön Araştırma ve Sorgulama

Bir buluş ortaya çıkarmak, bunun için patent alma ve/veya faydalı model almak ve nihayetinde buluşu ticarileştirmek, zaman ve para gerektiren zorlu süreçlerdir. Bu nedenle, daha sürecin başında buluş konusu teknik ile ilgili ön araştırma ve sorgulama yapmanız/yaptırmanız tavsiye edilir. Zira birçok başvuru, yeni olmadığından patent alma sürecinde belge alamamakta ya da mahkemelerde dava konusu haline gelmektedir. Başvuru öncesinde gerçekleşen Ar-Ge masrafları, patent alma sürecindeki maliyetler ve zaman kaybı gibi kaynak israfları da düşünüldüğünde, ön araştırma yaparak buluşunuzun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Patent sorgulama ve ön araştırmayı kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için başvurabileceğiniz en temel kaynak, yayımlanmış patent dokümanlarına ücretsiz erişim sağlayan internet siteleridir. Söz konusu sitelerin başında, ulusal ve bölgesel patent ofislerinin online patent araştırma veritabanları gelmektedir. Bunun dışında özel şirketlerin de arama motorları vb. hizmetleri mevcuttur. Buluş başlığı, başvuru sahibi, patent sınıfı vb. kriterler üzerinden araştırma yapılabilen bu siteleri ve oldukça yararlı olabilecek diğer bilgileri PATENT SORGULAMA başlıklı yazımızı incelemenizi öneriyoruz.


PATENT BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI

 

Patent ve Faydalı Model başvuruları için, tüm başvuru unsurları ve hazırlanış şekilleri aynıdır. Başvuru için gerekli unsurlar ve bunların hazırlanması ile ilgili detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:

 Başvuru formu

Başvuru ücreti

Tarifname

İstemler

Özet

Resimler (varsa)

Başvuru rüçhanlı ise rüçhan belgesi başvuru sırasında ya da başvurudan itibaren 3 ay içinde

Türk Patent ve Marka Kurumu'na (Türk Patent'e) gönderilmesi gerekir.

Patent Başvuru Ücreti

 

Patent başvuru dahil tüm ücret ve maliyetleri Patent Ücretleri başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

 

Tarifname

 

Tarifname, Patent veya Faydalı modelin alınacağı buluşun tüm detayı ile anlatıldığı kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olmalıdır.

Tarifnamenin en başına “TARİFNAME”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalıdır.
Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve özet sayfasındaki başlıkla aynı olmalıdır.

Buluşun anlaşılır olmasını sağlamak adına, tarifnamenin aşağıdaki kısımlardan oluşması tavsiye edilir:

Teknik Alan

Buluşun hangi teknik alanla ilgili olduğu bu kısımda kısaca (birkaç cümle ile) belirtilir. Örnek:

Buluş, ................. ile ilgilidir.Teknik Alan

Patent alınacak buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için yurt içi ve yurt dışındaki benzer buluş, teknoloji ya da ürünler (tekniğin bilinen durumu) tarifnamenin bu kısmında anlatılmalıdır. Anlatılacak benzer buluş/teknoloji/ürünler, patent başvurusu/belgesi koruması kapsamında olan yenilikler olabileceği gibi herhangi bir koruma kapsamında olmayan ancak piyasada kullanımda olan teknikler de olabilir.Buluşun Amacı

Patent alınacak buluşun, tekniğin bilinen durumundaki teknoloji ya da ürünlere kıyasla getirdiği yenilikler, sağladığı avantajlar, ortadan kaldırdığı dezavantajlar veya çözdüğü problemler anlatılmalıdır. Bu kısım için özellikle ayrı bir bölüm oluşturulmasına gerek yoktur. Bir önceki bölümle beraber de anlatılabilir. Önemli olan, buluşunuzun çözdüğü problemlerin ve sağladığı avantajların anlaşılabilecek şekilde ortaya konmasıdır.

Şekillerin açıklaması

Başvurunuzda teknik resimler dahil resimler bulunuyorsa, bu resimlerdeki şekillerin kısa açıklamaları bir liste halinde verilmelidir.Şekillerdeki referansların açıklaması

 

Şekillerde bulunan parçalar, işlem adımları ve özellikler gibi unsurlar referans işaretleri ile gösterilir. Bu kısımda, referans işaretleri ve açıklamaları aşağıdaki örnektekine benzer şekilde (hangi referansın hangi parça/özellik için kullanıldığı) bir liste halinde belirtilmelidir. Her parça/özellik için, farklı bir referans verilmelidir. Ancak, verilen referanslar tarifnamenin her yerinde söz konusu parça/özellik için kullanılmalıdır.

 


Buluşun açıklaması

 

Patent alınacak buluşun bu kısmı, şekil ve referansların açıklanmasından sonra, (teknolojik bilginin yaygınlaşmasını sağlamak için) buluşun tüm detayı ile anlatılmaya başlandığı kısımdır. Bu anlatım sırasında, parça ya da özellikten bahsedildikten hemen sonra ilgili referans işareti parantez içinde yazılmalıdır.İSTEMLER

 

İstemler, buluşun koruma talep edilen, yeni olduğu iddia edilen teknik özelliklerinin belirtildiği kısımdır. Diğer bir ifadeyle, koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması istenen teknik özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlerde yazılmayan özellikler korunamaz.

Patent başvuru formundaki İstem sayfasının başına sadece “İSTEMLER” ifadesi yazılmalıdır.

İstemlerin dayanağı tarifnamedir. İstemlerde bahsedilen konuların tarifnamede mutlaka açıklanmış olması gerekir. Diğer bir ifadeyle, istemler, tarifnamede anlatılan buluşun kapsamını aşamaz (tarifnamede bahsedilmemiş bir özellikten istemlerde bahsedilemez).

İstemler, patent/buluşa konu olan tüm temel özellikleri içeren ana (bağımsız) istem içermelidir. Bu ana istemdeki özelliklere ek olarak korunmak istenen alt teknik özellikler varsa, bunlar da bağımlı istemler şeklinde düzenlenebilir. Bir patent başvurusunda ana (bağımsız) istem bulunması zorunludur, ancak bağımlı istem bulunması zorunlu değildir (bir başvuruda sadece bir istem bulunuyorsa, bu istem bağımsız istemdir).

Bağımlı istem sayısı birden fazla olabilir. Ancak bir başvuruda aynı kategoriye (ürün, yöntem, aparat veya kullanım) ait birden fazla bağımsız istem içerebilmesi için aşağıda sayılan durumlardan birinin oluşması gerekir:

a) Birden çok birbiriyle ilişkili ürünün bulunması.

b) Bir ürünün ya da aparatın farklı kullanımlarının bulunması.

c)Belirli bir probleme alternatif çözümler üretilirken bu alternatiflerin tek bir istemde korunmasının uygunsuz olması.

 

Patent/buluşta birden fazla istem olması durumunda, tüm bağımsız ve bağımlı istemler kendi aralarında en uygun biçimde gruplandırılmalı ve her istem sırasıyla numaralandırılmalıdır (1, 2, vb.).

Her istem (bağımsız ya da bağımlı) iki parçalı şekilde yazılmalıdır. Birinci kısım, “olup özelliği” ifadesinden önce gelen kısım olup burada tekniğin bilinen durumu ifade edilir. Diğer bir ifadeyle, bu kısımda buluş, genel çerçevesi (buluş adı, amacı veya özellikleri) ile belirtilmelidir. İkinci kısım ise, “olup özelliği” ifadesinden sonra gelen kısım olup burada da yeni ve koruma talep edilen teknik özellikler belirtilir.

Başvuruda bağımlı istem ya da istemler kullanıldığı durumlarda, başlangıç kısımlarında bağlı bulunduğu isteme atıfta (“İstem .....'deki ......” şeklinde) bulunulmalıdır. Daha sonra (“olup özelliği” ifadesinden sonra) korunmak istenen alt teknik özellikler belirtilmelidir.

İstemler, ürün, yöntem, aparat ve kullanım olmak üzere dört kategoriye ayrılabilir. Ürün/aparat istemlerinde, ürünün/aparatın sahip olduğu parçalara vurgu yapılmalıdır. Yöntem isteminde ise, yönteminin işlem adımlarına odaklanılmalıdır.Ürün/aparat istemleri:

1  Örneğin; Buluş, buzdolapları için yumurtalık olup özelliği; birbiri üzerinde yatay hareket edebilen üst yumurtalık (1) ve alt (2) yumurtalık ile farklı uzunluktaki üst yumurtalık ayağı (4) ve alt yumurtalık ayağına (5) sahip olmasıdır.

2 İstem 1'deki yumurtalık olup özelliği; üst yumurtalığın (1) herhangi bir bölgesinde tutma çıkıntılarına (7) sahip olmasıdır.

Yöntem (metot) istemleri:

1 Örneğin; Buluş kapı üretim yöntemi olup özelliği;

 ahşap malzemenin kesilmesi (101),

kesilen malzemenin boyanması (102),

boya kuruduktan sonra kapı üzerine yapıştırıcı sürülmesi (103),

kaplama malzemesinin yapıştırıcının üzerine konması (104),

kapının preslenmesi (105), işlem adımlarından oluşmasıdır.

2 İstem 1'deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; ...............

İstem 1'deki kapı üretim yöntemi olup özelliği; kesilen malzemenin boyanması (102) adımında ………

Ürün istemleri yazılırken, (bir üretim yöntemi istemi yazar gibi) buluşun çalışma şeklini, işleyişini veya üretim sürecini anlatan ifade şekilleri kullanılmamalıdır. Bunun yerine, ürünün sahip olduğu parçalar veya özellikler vurgulanmalıdır. Mesela, “............ parçası sayesinde düşürülmesidir” gibi bir ifade yerine, ürün parçasına vurgu yapan “............ düşürülmesini sağlayan .......... parçasına sahip olmasıdır” ifadesi kullanılmalıdır.

İstemlerde patent/buluşun sadece teknik özelliklerinden bahsedilmelidir. İstemler, teknik yönü bulunmayan özellikler (erişilmek istenen bir sonuç ya da buluşun sağladığı fayda vb.) ile tanımlanamaz. Mesela, buluş konusu bir şemsiye olsun. Bu durumda, tek başına “yağmurdan korunmak” istemler ile korunamaz. Bunun yerine, yağmurdan korunmayı sağlayan teknik özellikler/parçalar istemlerde belirtilmelidir. Söz konusu özellik ve parçalardan bahsedilirken, bu özelliklerle/parçalarla birlikte, amaçlanan sonuç ve sağlanan fayda da belirtilebilir (“yağmurdan korunmayı sağlayan ............ sahip olmasıdır” şeklinde).

İstemler açık şekilde anlaşılır yazılmalıdır. İstemler, sadece tarifnameye ya da resimlere atıf yapılarak açıklanamaz. Her özelliğin ya da parçanın ismi (varsa referansı ile birlikte) açık şekilde yazılmalıdır. Mesela, istemlerde bir borudan bahsedilecek olsun. Tarifnamede bu boru, metal olarak belirtilmişse, istemlerde “tarifnamedeki gibi bir boru” denemez. Bunun yerine açık şekilde, “metal boru ......” ifadesi kullanılmalıdır.

İstem tek cümle olarak yazılmalıdır. Nokta (.) işareti cümlenin sonunda ve bir adet kullanılmalıdır. Gerektiği yerlerde virgül (,) ve noktalı virgül (;) kullanılabilir.

Farklı teknik alanlarla ilgili istem yazımına yardımcı olmak adına, aşağıda bazı örnek istemler verilmiştir (UYARI: Verilen örneklerin bahsi geçen buluşu en iyi şekilde tanımladığı/koruduğu düşünülmemelidir).

 

ÖZET

 

Patent/buluşla ilgili genel teknik bilgi verilen kısımdır. Özet tercihen 50-100 kelimeden oluşur.

 Özet, koruma kapsamının belirlenmesinde ve tekniğin bilinen durumunun sınırlarının çizilmesinde kullanılamaz. Sadece teknik bilgi verme amacına hizmet eder.

Özetin en başına “ÖZET”, bunun altına da “Buluş Başlığı” yazılmalıdır. Burada belirtilen buluş başlığı, başvuru formu ve tarifnamenin başındaki başlıkla aynı olmalıdır.

 

TEKNİK RESİMLER
 

Patent alınacak buluşun tarifnamede anlatılan buluşun gösterildiği teknik resim sayfalarıdır. Başvurularda resim sayfalarının bulunması zorunlu değildir. Ancak, buluşun anlaşılmasını kolaylaştırması bakımından, başvuruda resim sayfalarının da verilmesi tavsiye edilir.
     
Resimler, çizim aletleri ile ya da bilgisayar programları ile çizilen teknik resimler olmalıdır. Akış şemaları ve diyagramlar teknik resim olarak kabul edilmektedir. Fotoğraflar, tablolar, vb. resim olarak kabul edilmemektedir.
     
Resim sayfalarının numaralandırılması, diğerlerinden farklı olmalıdır. Bu numaralandırma, “ilgili sayfanın numarası / toplam resim sayfası sayısı” şeklinde olmalıdır. Örneğin, toplam üç resim sayfası varsa sayfa numaralandırması sırasıyla “1/3, 2/3, 3/3” şeklinde olmalıdır.
     
Her resim sayfasında birden fazla şekil bulunabilir. Her şeklin altına numarası yazılmalıdır (“Şekil 1” vb.). Bu şekillerin açıklaması tarifnamede yer almalıdır.
     
Tarifnamede verilen tüm referans (parça) işaretleri şekillerde gösterilmelidir.  Tarifnamede bulunmayan referans numaraları, resimlerde de bulunmamalıdır.
     
Resimlerde (şekil ve referans açıklamaları vb.) yazılı ifade kullanılmamalıdır. Yazılı ifadeler yerine tarifnamede belirtilen referans işaretleri (“1” vb.) (oklar yardımıyla) ve şekil numaraları (“Şekil 1” vb.) kullanılır. Sadece kaçınılmaz durumlarda, tek kelimeyi (su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti vb.) geçmeyecek şekilde ve akış şemalarında yazılı ifadeler kullanılabilir.
     
Resimlerde (siyah dışında) renk ve gölgelendirme kullanılmaz. Resimlerdeki çizgiler yeterli koyulukta olmalıdır. Şekillerin içi boyalı, gölgeli, siyah veya başka bir renk ile dolu olmamalıdır. Bunun yerine tarama çizgileri kullanılabilir.
     
Resimler ve detayları üçte iki oranında küçültmede görülecek büyüklükte olmalıdır. Resimler sayfa kenarlarına çok yakın ya da sayfa dışına taşacak kadar büyük çizilmemelidir.
     
Resimlerde buluşla ilgili olmayan gereksiz çizimler (antet, çerçeve vb.) bulunmamalıdır.
     
Resimlerde buluş açısından zorunlu olmadıkça ölçülendirme kullanılmamalıdır.

 

RÜÇHAN BELGESİ
 

Türk Patent Enstitüsü(TPE)  nezdinde bir patent ya da faydalı model başvurusu yapmadan önceki 12 aylık zaman dilimi içinde Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde başvuru yapılması durumunda söz konusu yabancı ülkenin patent ofisinden alınacak rüçhan belgesinin ve bu belgenin sicil bilgilerini içeren sayfalarının Türkçe çevirisinin Türk Patent Enstitüsü' ne (TPE)  verilmesi gerekmektedir.
     
Rüçhanlı başvurularda başvuru ücreti rüçhan sayısına bağlı olarak değişmektedir.
     
Rüçhan talebinin, patent başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Enstitüye gönderilmesi gerekmektedir.
     
Rüçhan talebinin Patent başvuru ile birlikte değil fakat başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde yapılması durumunda, başvuru ücretinin rüçhanlı başvuru ücretine tamamlanması gerekmektedir.
     
Rüçhan belgesi ve çevirisinin de Patent başvuru sırasında ya da başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu' na (Türk Patent) gönderilmesi gerekmektedir.


PATENT BAŞVURU YAPILMASI

Yukarıda belirtilen hususlara göre hazırlanan evrakı Patent Vekiliniz tarafından   online olarak başvuru yapılmakta ve başvuru  yapıldığına dair resmi alındı yazısı tarafınıza gönderilmektedir.  
 

Patent Nasıl Alınır

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu