Patent İtirazların Değerlendirilmesi » Etkin Patent Üçüncü kişiler araştırma raporunun yayınlanmasından sonraki altı ay içinde, itirazda bulunabilir.İtirazlar yazılı olarak sunulmalıdır.
Patent İtirazların Değerlendirilmesi

Patent İtirazların Değerlendirilmesi

Patent İtirazların Değerlendirilmesi Üçüncü kişiler araştırma raporunun yayınlanmasından sonraki altı ay içinde, itirazda bulunabilir.İtirazlar yazılı olarak sunulmalıdır.
,  Ana Kategori :  Patent Başvuru Kılavuzu  Tarih :  7.1.2019       Google Plus      
Patent Başvuru Kılavuzu,  Kategori : 

Üçüncü kişiler araştırma raporunun yayınlanmasından sonraki altı ay içinde, itirazda bulunabilir. İtirazlar yazılı olarak sunulmalıdır. 


Aşağıdaki bilgiler itirazla birlikte sunulmalıdır: 

— Başvurunun yayınlandığı Bültenin sayısı ve tarihi 

— İtirazı kanıtlayan belgeler 

— İtirazı sunan tarafın ismi ve adresi 

— Yurtdışında inceleme yapılacaksa,

 itirazın yabancı dilde çevirisi İtirazın gerekçeleri olarak: 

—patent verilebilirlik şartlarına uygun olmadığı 

—tarifnamenin yetersiz olduğu ileri sürebilir. İtiraz eden tarafın itiraz gerekçesini destekleyen kanıtlar sunması gerekir. 


TPE başvuru sahibine itirazı bildirir ve itiraz eden tarafın sunduğu belgeleri iletir. Başvuru sahibi itirazlara cevap verebilir ancak cevap verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Başvuru sahibi gerekli görürse, tarifname ve istemleri değiştirebilir. İtirazlara cevap verme süresi, araştırma raporunun yayınlandığı tarihten itibaren altı aylık süreyi müteakip üç aydır ve talep üzerine üç aylık bir uzatma da mümkündür. Üçüncü şahıslar başvurunun durumunu TPE'nin internet sitesinde dosya takibi ile çevrimiçi olarak ya da dosya inceleme talebi yoluyla takip edebilir.

Patent İtirazların Değerlendirilmesi

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
551 KHK madde 62 gereğince inceleme işleminin başlayabilmesi için, geçerli bir inceleme talebi yapılması gerekir. Şekli Şartlar İlk aşamada inceleme talebi şekli yetersizlikler açısından incelenir.
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu