Patent Araştırma » Patent Araştırması Nasıl Yapılır » Etkin Patent Patent araştırma, nasıl ve nerede yapılır, Türk Patent araştırmaları burdan, diğer ülkeler için araştırma yapabileceğiniz web sitelerini burada bulabilirsiniz.
Patent Araştırma » Patent Araştırması Nasıl Yapılır

Patent Araştırma

Patent Araştırma Patent araştırma, nasıl ve nerede yapılır, Türk Patent araştırmaları burdan, diğer ülkeler için araştırma yapabileceğiniz web sitelerini burada bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Patent  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Patent,  Kategori : 

Patent Araştırma ve Sorgulama

 Patent araştırma, nasıl ve nerede yapılır, Türk Patent araştırmaları BURADAN, diğer ülkeler için araştırma yapabileceğiniz web sitelerini burada bulabilirsiniz. Patent araştırma işlemlerini, aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz.

Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) veritabanında inceleyebilir, patent uzmanlarımızdan yardım ve destek alabilirsiniz.

 

ÖNEMLİ: Bu güne kadar yüzlerce müşteri  binlerce marka Patent (Referanslarımızı inceleyebilirsiniz) için  tescil başvurusu öncesi hazırladığımız, tescil süreci ve sonrası olası riskler, itirazlar, davalar ve bunların muhtemel sonuçları hakkındaki tüm raporlarımızda  % 100 isabet sağladık, olası tüm risk ve sorunlar için yaratıcı çözümler geliştirerek tüm riskleri giderdik, yüzlerce markayı yeniden revize ederek tescil ve hukuki kriterler kazandırdık, % 90 oranında itirazler, karşı görüşler ve marka davalarında başarı sağladık,dolayısıyla çok düşük maliyetlerle ve sorunsuz marka tescilleri sonuçlandığı gibi müvekkillerimizde büyük bir güvenle markalarına yatırım yaptılar.

 

Etkin Patent' in sloganı "söz senettir" ...Dün de, bugün de ve yarında hep sözümüz senet olacaktır

 

Sizde özellikle RED, itiraz ve dava risklerinden korunmak için başvuru öncesi hukuki mütalaa niteliğindeki marka patent araştırma sorgulamalar için uzmanlarımızdan yardım ve destek alabilirsiniz. Ayrıca oldukça cazip marka tescil ücretlerinin olduğu KAMPANYALAR  sayfamızı da ziyaret etmenizi öneriyoruz.

 

Patent araştırma  için aşağıdaki linklerden ulusal ve/veya uluslararası veritabanlarından yararlanabilirsiniz.

 

Ancak patent araştırma yaparken, geliştirilen ürün veya sistem isimlerinin bütünü değil de, ilgili teknolojiyle en çok özdeşleşen kök kelimelerden patent araştırma yaparsanız önceden tescilli patentlere erişiminiz çok daha kolaylaşacağı gibi buluşunuzun geliştirilmesine de katkı sunacaktır. Dahası bu vb. sorgulama ve ayrıntılı incelemeler buluş kültürünü geliştirilmesine ve yenilikçi çzöümlerin geliştirilmesine de önemli katkılar sunacaktır.

Patent araştırmalarını kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için başvurabileceğiniz en temel kaynak, yayımlanmış patent dokümanlarına ücretsiz erişim sağlayan internet siteleridir. Söz konusu sitelerin başında, ulusal ve bölgesel patent ofislerinin online patent araştırma veritabanları gelmektedir. Bunun dışında özel şirketlerin de arama motorları vb. hizmetleri mevcuttur. Buluş başlığı, başvuru sahibi, patent sınıfı vb. kriterler üzerinden araştırma yapılabilen bu sitelerden bazıları aşağıda yer almaktadır:
 
http://online.turkpatent.gov.tr/EPATENT/servlet/PreSearchRequestManager?

Türk Patent ve Marka Kurumu' nun online (çevrimiçi) patent araştırma veritabanıdır. Bu veri tabanı ile ülkemizde koruma talep eden, yayımlanmış tüm patent ve faydalı model başvurularına/belgelerine ulaşabilirsiniz.
 
http://ep.espacenet.com/ veya http://tr.espacenet.com/

Avrupa Patent Ofisi'nin (EPO) online patent araştırma veritabanıdır. Çeşitli ülke ve patent sistemlerinden 80 milyonun üzerinde patent dokümanına ulaşabilirsiniz.
 
http://www.wipo.int/patentscope/search/en/search.jsf

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın (WIPO) online patent araştırma veritabanıdır. Bu veritabanı ile 33 milyonun üzerinde (2.2 milyon civarında PCT başvurusu olmak üzere) patent dokümanına ulaşabilirsiniz.
 
http://www.uspto.gov/patents/process/search/

ABD Patent Ofisi'nin (USPTO) online patent araştırma veritabanıdır.
 
http://www.google.com/patents

Google firmasının online patent araştırma veritabanıdır. Veritabanı ile ABD patent dokümanlarına (8 milyon patent belgesi ve 3 milyon patent başvurusu) ulaşabilirsiniz.
 
Ayrıca, birçok ulusal ve bölgesel patent ofisinin internet siteleri için bakınız
 http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp
 
  OHIM (OHIM Marka araştırma)
  OHIM (OHIM Tasarım araştırma)
  WIPO-Patent Scope (WIPO Patent araştırma)
  WIPO-Hague International Design System (WIPO Endüstriyel Tasarım araştırma)
  WIPO-International Trademark System (WIPO Marka araştırma)
 

PATENT VEYA FAYDALI MODEL BAŞVURU ÖNCESİ ÖN KORUMA YÖNTEMLERİ

Patente konu yeni tekniğin varsa teknik resimlerine atıfta bulunarak, teknik resim olmasa bile buluşunuzun sadece teknik özelliklerini, nasıl meydana geldiğini teknik olarak kolay anlaşılır bir şekilde tarifname yazılmalıdır.
 
Yine ikinci paragrafta patente konu teknik ile önceki tekniklerinin karşılaştırılması yapılarak buluşunuz yenilik özelliklerini açıklamanız yararlı olacaktır.
 
Teknik resim ve tarifnameyi mümkünse noterden bir suretini almanızı öneriyoruz. Noter belgesindeki tarih sizin ilgili buluşu o tarihte size ait olduğunu belgeleyen resmi bir belge olacaktır. Tek başınıza bu belge size patentin size sağladığı hukuki koruma ve hakları sağlamaz ama en azından bir şekilde buluş, teknik, patentinizin bir başkasının eline geçmesi halinde olası hukuki süreçlerinde elinizi güçlendirecek resmi bir belge olacaktır.
 
Ayrıca noter masrafları ve/veya patente konu buluşunuzun protipi veya çokça resim, DVD vs. varsa bunları düzgün kapatılmış bir zarfa koyarak kendinizden kendinize iadeli taahhütlü posta yapınız ve gelen zarfı açmayınız. Bir şekilde kötü niyetli kişilerce buluşunuzun çalınması halinde olası hukuki süreçlerde Hakim huzurunda ilgili belge açıldığında noter belgesi kadar olmasa bile yine buluş ve patentin size ait olduğunu ispatlar bir belge olacaktır.

 

Patent Araştırma

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu