Patent Araştırma Talebi - Etkin Patent TPE, 551 KHK madde 54 gereğince yapılan şekli incelemede şekli eksiklik bulunmamışsa ya da bulunan şekli eksiklikler giderilmişse, başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren 15 aylık süre içinde araştırma talebinin yapılması – daha önce yapılmamı
Patent Araştırma Talebi - Etkin Patent
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Patent Araştırma Talebi

Patent Araştırma Talebi TPE, 551 KHK madde 54 gereğince yapılan şekli incelemede şekli eksiklik bulunmamışsa ya da bulunan şekli eksiklikler giderilmişse, başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren 15 aylık süre içinde araştırma talebinin yapılması – daha önce yapılmamı Patent Başvuru Kılavuzu 22-01-2022
TPE, 551 KHK madde 54 gereğince yapılan şekli incelemede şekli eksiklik bulunmamışsa ya da bulunan şekli eksiklikler giderilmişse, başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren 15 aylık süre içinde patent araştırma talebinin yapılması – daha önce yapılmamışsa- gerektiğini başvuru sahibine bildirir (KHK madde 54 fıkra 6). Araştırma talebi başvuru sahibi tarafından, başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren on beş ay içinde iletilmelidir (KHK madde 56).  Araştırma ücreti ücret talep tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmelidir (KHK madde 56 (1), Uygulama Yönetmeliği Madde 28). TPE'nin 551 KHK madde 54 gereğince yapılan şekli incelemede şekli eksiklik bulunmadığına dair bildirimin yapıldığı tarihte başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren 15 aylık süre sona ermişse, araştırma talebi söz konusu bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde yapılmalıdır (KHK Madde 56 Fıkra 3). Bu durumda araştırma ücreti aynı süre içinde ödenmelidir.  Talep yazılı olarak bildirilmelidir. Talep belirlenmiş zaman içinde yapılmazsa veya ücreti zamanında ödenmezse, başvuru geri çekilmiş kabul edilir (KHK Madde 56 (4), Uygulama Yönetmeliği Madde 28 (3)). Ek patent başvurusunda araştırma talebi yapılabilmesi için, asıl patent başvurusu için araştırma talebinin yapılmış olması gerekmektedir (551 KHK Madde 56 Fıkra 5 ve Uygulama Yönetmeliği Madde 28). Araştırma talebi başvuru tarihinde yapılabilir. Araştırma Talebinin Kontrolü Alınan bir araştırma talebinin geçerliliği için talebin zamanında yapılıp yapılmadığı ve doğru araştırma ücretinin ödenip ödenmediği kontrol edilir.  Ek patent başvurusunun araştırma talebinde, asıl patent başvurusunda araştırma talebi yapılıp yapılmadığına bakılır. Asıl patent başvurusu için araştırma talebi yapılmamışsa, başvuru sahibine asıl patent başvurusu için araştırma talebinde bulunması gerektiği bildirilir. Asıl patent başvurusu için araştırma talebi yapılana kadar ek patent için yapılan araştırma talebi yapılmamış sayılır. Araştırma talebinin geçerli olduğu tespit edildikten sonra, başvuru araştırmayı yapacak olan patent uzmanına ya da Araştırma Kuruluşuna iletilir Araştırma prosedürü boyunca araştırma uzmanı ve başvuru sahibi arasında doğrudan iletişim olmaz. 551 KHK madde 57 gereğince araştırmalar kapasite elverdiğince ve alınan taleplerin kronolojik sırasına göre aşırı gecikme olmadan gerçekleştirilir. Araştırmanın Konusu Araştırma patent istemlerinde korunan buluş konusunu kapsar.  Tarifname ve resimler, istemlerin yorumlanması için dikkate alınır. Eğer orijinal başvuru sonrasında başvuru sahibi istemlerde değişiklik yapmış ise, araştırma en son gönderilen, inceleme uzmanının 551 KHK Madde 54 fıkra 4 gereğince kabul edilebilir olarak gördüğü istemler itibariyle yapılır. Araştırmanın Kapsamı Araştırma, başvuru konusunu teşkil eden buluşun patent verilebilirliğini değerlendirmek amacıyla tekniğin bilinen durumunu belirlemek üzere yapılır. 551 KHK madde 57 gereğince başvuru konusu buluş yalnız bir kez araştırılır. Araştırma yapılırken, patent uzmanı ulaşabildiği bilgi kaynaklarının yanı sıra mevcut teknik araçları kullanır ve başvuru sahibinin bahsettiği daha önceki tekniği de göz önünde bulundurur.  Her araştırmada aynı buluş için başka ülke ofislerince ya da bölgesel ofislerce daha önceden düzenlenmiş olan araştırma sonuçlarına da bakılmalıdır. Araştırma raporunda her istem için ilgili olan yayınlar belirtilmelidir. Başvuru sahibinin belirttiği yayınlar, TPE'nin ulaşabileceği yayınlarsa, uzman tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu yayınlara TPE tarafından ulaşılamıyorsa, başvuru sahibinden talep edilebilir. Ana istemin kapsamının geniş olması durumunda, söz konusu istemle ilgili çok fazla yayına ulaşılıyorsa, bağımlı istemlerin kısıtlayıcı özellikleri de göz önünde bulundurularak başvuru konusu buluşa en yakın olan yayınlar seçilmelidir. Aynı patent ailesinin üyelerinin içeriklerinde önemli faklılıklar yoksa, her patent ailesinden bir üye almak yeterlidir.  Araştırma "kapsamlı ama aşırı değil" ilkesi ile yapılmalıdır. Araştırma sırasında, patent uzmanı elde edilmiş araştırma sonucunda küçük bir ilerleme kaydetmek için makul olmayan miktarlarda emek harcanacağını düşünürse, araştırmayı sonlandıracaktır. Ayrıca, başvurunun istemlerinin tümünde tanımlanan buluşların yeniliğini ortadan kaldıracak nitelikte dokümanlara ulaşıldığında da araştırma sonlandırılır. Araştırmada esas alınacak olan tarih, talep edilen rüçhan tarihi değil, başvuru tarihidir. Başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve başvuru tarihinden önceki tarihli rüçhan hakkına sahip (551 KHK madde 49) olan yeniliğine engel teşkil edecek nitelikteki başvurular da araştırma raporunda belirtilir (551 KHK madde 7(3)).  Özel Durumlar a) Başvurunun Açık veya Anlaşılır Olmaması Durumunda Araştırma Başvuru konusu buluş, tarifnamenin veya istemlerin yetersizliği nedeniyle araştırılabilir değilse, araştırma raporunda bu durum belirtilir. Kısmi yetersizlik durumunda, araştırma raporu yeterli görülen istem veya istemler için düzenlenir (Uygulama Yönetmeliği Madde 29). b) Buluş Bütünlüğünden Yoksun Başvuruların Araştırılması Araştırma prosedürü esnasında buluş bütünlüğünün olmadığı tespit edilirse, araştırma başvurunun istemlerinde talep edilen ilk buluş konusu ile sınırlı olacak şekilde yapılır. Ancak, mümkünse araştırma tüm konuları kapsayacak şekilde de yapılabilir.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


Patent Araştırma Talebi

TPE, 551 KHK madde 54 gereğince yapılan şekli incelemede şekli eksiklik bulunmamışsa ya da bulunan şekli eksiklikler giderilmişse, başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren 15 aylık süre içinde patent araştırma talebinin yapılması – daha önce yapılmamışsa- gerektiğini başvuru sahibine bildirir (KHK madde 54 fıkra 6). Araştırma talebi başvuru sahibi tarafından, başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren on beş ay içinde iletilmelidir (KHK madde 56).

 Araştırma ücreti ücret talep tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmelidir (KHK madde 56 (1), Uygulama Yönetmeliği Madde 28). TPE'nin 551 KHK madde 54 gereğince yapılan şekli incelemede şekli eksiklik bulunmadığına dair bildirimin yapıldığı tarihte başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren 15 aylık süre sona ermişse, araştırma talebi söz konusu bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde yapılmalıdır (KHK Madde 56 Fıkra 3). Bu durumda araştırma ücreti aynı süre içinde ödenmelidir. 

Talep yazılı olarak bildirilmelidir. Talep belirlenmiş zaman içinde yapılmazsa veya ücreti zamanında ödenmezse, başvuru geri çekilmiş kabul edilir (KHK Madde 56 (4), Uygulama Yönetmeliği Madde 28 (3)). Ek patent başvurusunda araştırma talebi yapılabilmesi için, asıl patent başvurusu için araştırma talebinin yapılmış olması gerekmektedir (551 KHK Madde 56 Fıkra 5 ve Uygulama Yönetmeliği Madde 28). Araştırma talebi başvuru tarihinde yapılabilir. Araştırma Talebinin Kontrolü Alınan bir araştırma talebinin geçerliliği için talebin zamanında yapılıp yapılmadığı ve doğru araştırma ücretinin ödenip ödenmediği kontrol edilir.

 Ek patent başvurusunun araştırma talebinde, asıl patent başvurusunda araştırma talebi yapılıp yapılmadığına bakılır. Asıl patent başvurusu için araştırma talebi yapılmamışsa, başvuru sahibine asıl patent başvurusu için araştırma talebinde bulunması gerektiği bildirilir. Asıl patent başvurusu için araştırma talebi yapılana kadar ek patent için yapılan araştırma talebi yapılmamış sayılır. Araştırma talebinin geçerli olduğu tespit edildikten sonra, başvuru araştırmayı yapacak olan patent uzmanına ya da Araştırma Kuruluşuna iletilir Araştırma prosedürü boyunca araştırma uzmanı ve başvuru sahibi arasında doğrudan iletişim olmaz. 551 KHK madde 57 gereğince araştırmalar kapasite elverdiğince ve alınan taleplerin kronolojik sırasına göre aşırı gecikme olmadan gerçekleştirilir. Araştırmanın Konusu Araştırma patent istemlerinde korunan buluş konusunu kapsar.

 Tarifname ve resimler, istemlerin yorumlanması için dikkate alınır. Eğer orijinal başvuru sonrasında başvuru sahibi istemlerde değişiklik yapmış ise, araştırma en son gönderilen, inceleme uzmanının 551 KHK Madde 54 fıkra 4 gereğince kabul edilebilir olarak gördüğü istemler itibariyle yapılır. Araştırmanın Kapsamı Araştırma, başvuru konusunu teşkil eden buluşun patent verilebilirliğini değerlendirmek amacıyla tekniğin bilinen durumunu belirlemek üzere yapılır. 551 KHK madde 57 gereğince başvuru konusu buluş yalnız bir kez araştırılır. Araştırma yapılırken, patent uzmanı ulaşabildiği bilgi kaynaklarının yanı sıra mevcut teknik araçları kullanır ve başvuru sahibinin bahsettiği daha önceki tekniği de göz önünde bulundurur.

 Her araştırmada aynı buluş için başka ülke ofislerince ya da bölgesel ofislerce daha önceden düzenlenmiş olan araştırma sonuçlarına da bakılmalıdır. Araştırma raporunda her istem için ilgili olan yayınlar belirtilmelidir. Başvuru sahibinin belirttiği yayınlar, TPE'nin ulaşabileceği yayınlarsa, uzman tarafından göz önünde bulundurulmalıdır. Söz konusu yayınlara TPE tarafından ulaşılamıyorsa, başvuru sahibinden talep edilebilir. Ana istemin kapsamının geniş olması durumunda, söz konusu istemle ilgili çok fazla yayına ulaşılıyorsa, bağımlı istemlerin kısıtlayıcı özellikleri de göz önünde bulundurularak başvuru konusu buluşa en yakın olan yayınlar seçilmelidir. Aynı patent ailesinin üyelerinin içeriklerinde önemli faklılıklar yoksa, her patent ailesinden bir üye almak yeterlidir.

 Araştırma "kapsamlı ama aşırı değil" ilkesi ile yapılmalıdır. Araştırma sırasında, patent uzmanı elde edilmiş araştırma sonucunda küçük bir ilerleme kaydetmek için makul olmayan miktarlarda emek harcanacağını düşünürse, araştırmayı sonlandıracaktır. Ayrıca, başvurunun istemlerinin tümünde tanımlanan buluşların yeniliğini ortadan kaldıracak nitelikte dokümanlara ulaşıldığında da araştırma sonlandırılır. Araştırmada esas alınacak olan tarih, talep edilen rüçhan tarihi değil, başvuru tarihidir. Başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve başvuru tarihinden önceki tarihli rüçhan hakkına sahip (551 KHK madde 49) olan yeniliğine engel teşkil edecek nitelikteki başvurular da araştırma raporunda belirtilir (551 KHK madde 7(3)). 

Özel Durumlar a) Başvurunun Açık veya Anlaşılır Olmaması Durumunda Araştırma Başvuru konusu buluş, tarifnamenin veya istemlerin yetersizliği nedeniyle araştırılabilir değilse, araştırma raporunda bu durum belirtilir. Kısmi yetersizlik durumunda, araştırma raporu yeterli görülen istem veya istemler için düzenlenir (Uygulama Yönetmeliği Madde 29). b) Buluş Bütünlüğünden Yoksun Başvuruların Araştırılması Araştırma prosedürü esnasında buluş bütünlüğünün olmadığı tespit edilirse, araştırma başvurunun istemlerinde talep edilen ilk buluş konusu ile sınırlı olacak şekilde yapılır. Ancak, mümkünse araştırma tüm konuları kapsayacak şekilde de yapılabilir.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Etkin patentle çalışmaya başladığımızdan beri marka dosyalarımızın takibi konusunda A'dan Z'ye hizmet almaktayız. Etik yaklaşımı, profesyonel atik hizmetleriyle bizlere bizim gözümüzden bakarak hizmet vermeye çalışan bir ekiple çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Patent marka tescil ve danışmanlık olarak kesinlikle tavsiye ediyoruz.

  Oytun ÇAKIRKadıkalesi Turizm İnşaat Yatırım Ve İşletmelik Tic. A. Ş.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 22-01-2022

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin