Patent Araştırma Raporu Araştırma raporu için belirlenmiş araştırma raporu şablonu kullanılır ve aşağıdakiler belirtilir: Tespit edilmiş yayınlar:İlgili olduğu istemlerin numarasına atıfta bulunulur ve dokümanın başvuruyla ilgili olduğu bölümleri belirtilir.
Patent Araştırma Raporu
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Patent Araştırma Raporu

Patent Araştırma Raporu Araştırma raporu için belirlenmiş araştırma raporu şablonu kullanılır ve aşağıdakiler belirtilir: Tespit edilmiş yayınlar:İlgili olduğu istemlerin numarasına atıfta bulunulur ve dokümanın başvuruyla ilgili olduğu bölümleri belirtilir. Patent Başvuru Kılavuzu 11-07-2021
Araştırma raporu için belirlenmiş araştırma raporu şablonu kullanılır ve aşağıdakiler belirtilir: a) Tespit edilmiş yayınlar: İlgili olduğu istemlerin numarasına atıfta bulunulur ve dokümanın başvuruyla ilgili olduğu bölümleri belirtilir. Patent literatüründe ise tespit edilen dokümanlar İki Harfli Ülke Koduna göre gösterilmelidir (WIPO Standard ST. 3). Patent harici literatüründe ise (kitaplar,dergiler vb.) kitaplardaki ya da dergilerdeki bölümlerin yanı sıra belgenin türü ve yayın sayısı, ilgili bölümün yanı sıra kitabı veya dergiyi açıkça belirtecek şekilde gösterilir. b) araştırmada kullanılan uluslararası patent sınıfında (IPC) hiçbir yayın tespit edilememiş olsa dahi, araştırma için kullanılan IPC sınıfı; c) uygulanabildiği yerlerde, araştırmayı gerçekleştirmek için kullanılan veri tabanları; - WIPO Standardı ST. 14 gereğince büyük harflerle tespit edilen yayınların kategorileri (ilgili belirteçler).  Bu kategorilerin anlamları aşağıda verilmiştir: X - Buluşun yeni olmadığını veya buluş basamağı içermediğini tek başına gösteren doküman Y – Buluşun buluş basamağı içermediğini başka bir dokümanla bir araya getirildiğinde gösteren doküman A – Tekniğin bilinen durumunu belirten ama buluşla tam olarak ilgili olmayan doküman O – Sözlü teşhir, kullanım, başka bir çeşit teşhirin sergilenmesine atıfta bulunan, yazılı olmayan açıklama P - Başvuru tarihi ile rüçhan tarihi arasında yayımlanan doküman T - Buluşun altında yatan ilke veya teoriyi anlamak için belirtilen doküman E - Başvuru tarihinde veya başvuru tarihinden sonra yayımlanan doküman (KHK Madde 7(3)) D - patent başvurusunda atıfta bulunulan doküman L - Başvurunun rüçhanıyla ilgili şüpheler uyandıran, ya da başka nedenlerle belirtilen doküman Yukarıda belirtilen kategorilere ilave olarak, başvuru konusu buluşun inceleme raporu gibi değerlendirilmesine neden olabilecek başka atıflara müsaade edilmez. İlgili dokümanlar araştırma raporuyla birlikte başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibinden, başvurunun tarifnamesinde belirtilmeyen, ancak, araştırma raporunda sunulan tekniğin bilinen durumunu yansıtan belgeleri tarifnameye eklemesi talep edilebilir.  Araştırma Raporunun ve Sistem Tercihinin Yayınlanması Araştırma raporu düzenlendikten sonra başvuru sahibine tebliğ edilir. Araştırma raporunda yer alan ilgili dokümanların kopyaları, araştırma raporuyla birlikte başvuru sahibine gönderilir. Araştırma raporu başvuru sahibine bildirildikten sonra ve KHK'nın 59 uncu maddesi gereğince başvuru sahibine tanınan üç aylık sürenin sona ermesinden sonra (incelemeli ya da incelemesiz sistem tercihinden hangisini seçtiğine bağlı olarak) araştırma raporu ve sistem tercihi Bültende yayınlanır. Bültende yalnızca tekniğin bilinen durumuyla ilgili araştırma raporu düzenlenen başvurunun başvuru numarası yayınlanır. Araştırma Raporunun içeriğine TPE'nin internet sitesinde dosya takibi ile çevrimiçi olarak ya da dosya inceleme talebi yoluyla ulaşılabilir.  Bültende Araştırma Raporunun yayınlanmasından sonra, ilgili dokümanlarda önemli bir hata (örn. bir dokümanın yanlış gösterilmesi) tespit edilirse, Bültende bir düzeltme yayınlanır. Araştırma raporu bağlamında yanlış yayın gönderilmişse, doğru olanın bir nüshası iletilir. Daha önceden yapılmış olan araştırma raporu yayını iptal edilir ve bu yayın yapılmamış kabul edilir. Başvuru sahibine, bu doğrultuda bilgi verilir. KHK'nın 59 uncu maddesi gereğince başvuru sahibine incelemeli ya da incelemesiz sistem tercihinden hangisini seçtiğini bildirmesi için tanınan üç aylık süre tekrar verilir. Başvuru sahibinin sistem tercihi düzeltilmiş araştırma raporu ile birlikte Bültende yayınlanır ve işlemlere devam edilir.  KHK'nın 59 uncu maddesi gereğince araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren başvuru sahibine tanınan üç aylık süre içinde, başvuru sahibi tarafından herhangi bir tercih yapılmaması durumunda incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir. Üç aylık süre içinde, incelemeli sistemin tercih edilmesi durumunda, inceleme ücretinin ödenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, incelemeli sistem tercihi bültende ilan edilir. İnceleme ücreti araştırma raporunun yayınlanmasından itibaren altı ay içinde herhangi bir tarihte ödenebilir. Bu süre içinde ilgili ödemenin yapılmaması halinde, Yönetmeliğin 32 nci maddesi uyarınca, incelemeli sistem tercihi yayınlanmış olan başvurunun, incelemesiz sistem tercihine göre değerlendirileceği ilan edilir.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


Patent Araştırma Raporu

Araştırma raporu için belirlenmiş araştırma raporu şablonu kullanılır ve aşağıdakiler belirtilir: a) Tespit edilmiş yayınlar: İlgili olduğu istemlerin numarasına atıfta bulunulur ve dokümanın başvuruyla ilgili olduğu bölümleri belirtilir. Patent literatüründe ise tespit edilen dokümanlar İki Harfli Ülke Koduna göre gösterilmelidir (WIPO Standard ST. 3). Patent harici literatüründe ise (kitaplar,dergiler vb.) kitaplardaki ya da dergilerdeki bölümlerin yanı sıra belgenin türü ve yayın sayısı, ilgili bölümün yanı sıra kitabı veya dergiyi açıkça belirtecek şekilde gösterilir. b) araştırmada kullanılan uluslararası patent sınıfında (IPC) hiçbir yayın tespit edilememiş olsa dahi, araştırma için kullanılan IPC sınıfı; c) uygulanabildiği yerlerde, araştırmayı gerçekleştirmek için kullanılan veri tabanları; - WIPO Standardı ST. 14 gereğince büyük harflerle tespit edilen yayınların kategorileri (ilgili belirteçler). 

Bu kategorilerin anlamları aşağıda verilmiştir: X - Buluşun yeni olmadığını veya buluş basamağı içermediğini tek başına gösteren doküman Y – Buluşun buluş basamağı içermediğini başka bir dokümanla bir araya getirildiğinde gösteren doküman A – Tekniğin bilinen durumunu belirten ama buluşla tam olarak ilgili olmayan doküman O – Sözlü teşhir, kullanım, başka bir çeşit teşhirin sergilenmesine atıfta bulunan, yazılı olmayan açıklama P - Başvuru tarihi ile rüçhan tarihi arasında yayımlanan doküman T - Buluşun altında yatan ilke veya teoriyi anlamak için belirtilen doküman E - Başvuru tarihinde veya başvuru tarihinden sonra yayımlanan doküman (KHK Madde 7(3)) D - patent başvurusunda atıfta bulunulan doküman L - Başvurunun rüçhanıyla ilgili şüpheler uyandıran, ya da başka nedenlerle belirtilen doküman Yukarıda belirtilen kategorilere ilave olarak, başvuru konusu buluşun inceleme raporu gibi değerlendirilmesine neden olabilecek başka atıflara müsaade edilmez. İlgili dokümanlar araştırma raporuyla birlikte başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibinden, başvurunun tarifnamesinde belirtilmeyen, ancak, araştırma raporunda sunulan tekniğin bilinen durumunu yansıtan belgeleri tarifnameye eklemesi talep edilebilir.

 Araştırma Raporunun ve Sistem Tercihinin Yayınlanması Araştırma raporu düzenlendikten sonra başvuru sahibine tebliğ edilir. Araştırma raporunda yer alan ilgili dokümanların kopyaları, araştırma raporuyla birlikte başvuru sahibine gönderilir. Araştırma raporu başvuru sahibine bildirildikten sonra ve KHK'nın 59 uncu maddesi gereğince başvuru sahibine tanınan üç aylık sürenin sona ermesinden sonra (incelemeli ya da incelemesiz sistem tercihinden hangisini seçtiğine bağlı olarak) araştırma raporu ve sistem tercihi Bültende yayınlanır. Bültende yalnızca tekniğin bilinen durumuyla ilgili araştırma raporu düzenlenen başvurunun başvuru numarası yayınlanır. Araştırma Raporunun içeriğine TPE'nin internet sitesinde dosya takibi ile çevrimiçi olarak ya da dosya inceleme talebi yoluyla ulaşılabilir. 

Bültende Araştırma Raporunun yayınlanmasından sonra, ilgili dokümanlarda önemli bir hata (örn. bir dokümanın yanlış gösterilmesi) tespit edilirse, Bültende bir düzeltme yayınlanır. Araştırma raporu bağlamında yanlış yayın gönderilmişse, doğru olanın bir nüshası iletilir. Daha önceden yapılmış olan araştırma raporu yayını iptal edilir ve bu yayın yapılmamış kabul edilir. Başvuru sahibine, bu doğrultuda bilgi verilir. KHK'nın 59 uncu maddesi gereğince başvuru sahibine incelemeli ya da incelemesiz sistem tercihinden hangisini seçtiğini bildirmesi için tanınan üç aylık süre tekrar verilir. Başvuru sahibinin sistem tercihi düzeltilmiş araştırma raporu ile birlikte Bültende yayınlanır ve işlemlere devam edilir. 

KHK'nın 59 uncu maddesi gereğince araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren başvuru sahibine tanınan üç aylık süre içinde, başvuru sahibi tarafından herhangi bir tercih yapılmaması durumunda incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir. Üç aylık süre içinde, incelemeli sistemin tercih edilmesi durumunda, inceleme ücretinin ödenmiş olup olmadığına bakılmaksızın, incelemeli sistem tercihi bültende ilan edilir. İnceleme ücreti araştırma raporunun yayınlanmasından itibaren altı ay içinde herhangi bir tarihte ödenebilir. Bu süre içinde ilgili ödemenin yapılmaması halinde, Yönetmeliğin 32 nci maddesi uyarınca, incelemeli sistem tercihi yayınlanmış olan başvurunun, incelemesiz sistem tercihine göre değerlendirileceği ilan edilir.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Marka patent, tescil, uyarı, zamanlama, yönlendirme, öneri ve görüşleriyle şirketimizin son 10 yılda çok olumlu oluşumlara imza attığımızı Etkin Patent çalışanları sayesinde elde ettiğimizi ve başarılarımızın devamının süreceğinden inancımız tereddütsüz tamdır. Teşekkürler Etkin Patent…

  Atakan GÜNDÜZErta Kimya Tic. Ve San. Ltd. Şti.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 11-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin