Patent Araştırma Prosedürü » Etkin Patent Bu Kılavuzun Araştırma Prosedürleriyle ilgili bölümlerinin amacı Türk Patent ve Marka Kurumu' na yapılan patent araştırma taleplerinin eşit ilkeler çerçevesinde 551 KHK madde 57 gereğince standart olarak uygulanmasıdır. Araştırma, başvurusu yapılan buluşun patent verilebilir.
Patent Araştırma Prosedürü

Patent Araştırma Prosedürü

Patent Araştırma Prosedürü Bu Kılavuzun Araştırma Prosedürleriyle ilgili bölümlerinin amacı Türk Patent ve Marka Kurumu' na yapılan patent araştırma taleplerinin eşit ilkeler çerçevesinde 551 KHK madde 57 gereğince standart olarak uygulanmasıdır. Araştırma, başvurusu yapılan buluşun patent verilebilir.
,  Ana Kategori :  Patent Başvuru Kılavuzu  Tarih :  7.1.2019       Google Plus      
Patent Başvuru Kılavuzu,  Kategori : 

Bu Kılavuzun Araştırma Prosedürleriyle ilgili bölümlerinin amacı Türk Patent ve Marka Kurumu' na yapılan patent araştırma taleplerinin eşit ilkeler çerçevesinde 551 KHK madde 57 gereğince standart olarak uygulanmasıdır. Araştırma, başvurusu yapılan buluşun patent verilebilir olup olmadığını değerlendirebilmek amacıyla ilgili tekniğin bilinen durumunun tespiti için yapılır.


 Araştırmanın konusu olan buluş, patent istemlerinde tanımlanan buluştur. Tarifname ve resimler patent istemlerini yorumlamakta kullanılır. Araştırma buluş konusu tüm patent istemlerini kapsar. Araştırma işlemi, gereken zaman ve çaba göz önünde bulundurulduğunda anlamlı bir sonuç getireceği öngörüldüğü sürece, teknik araçlar ve bu araçların sağladığı bilgi kaynakları kullanılarak yapılmalıdır. Elde edilen araştırmanın sonuçları üzerinde önemli bir ek yapmak için makul olmayan derecede yüksek bir çaba gerektiğinin açık olması durumunda araştırma sonlandırılır.


 İstemlerin ifadesi yeterince açıksa, araştırma tek aşamada yapılır. Tarifname veya istemlerin yeterince açık olmaması durumunda başvuru sahibinden yetersizliğin giderilmesi istenir. Başvuru sahibi, kendisinin açıkladığı tekniğin bilinen durumunda bildiği dokümanları belirtecektir. KHK 551 Geçici 2 nci maddesi gereğince TÜRKPATENT tarafından tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporu düzenlenmesi için yeterli altyapı kuruluncaya kadar, araştırma raporları uluslararası tanınan araştırma kuruluşları tarafından düzenlenebilir. 


Bu araştırma kuruluşları TÜRKPATENT ile protokollerinin yenilenme durumuna bağlı olarak değişken olmakla birlikte şunlardır: - EPO – Avrupa Patent Ofisi - AT - Patent Ofisi - DK - Patent Ofisi - SE - Patent Ofisi - RU - Patent Ofisi TPE, araştırmanın TÜRKPATENT tarafından yapılıp yapılmayacağına karar verir. TÜRKPATENT araştırmayı yapabileceğine karar vermesi durumunda, diğer Araştırma Kuruluşları tarafından düzenlenmesi talep edilemez. Araştırmanın TÜRKPATENT'de yapılmayacağına karar verilirse, başvuru sahibine yukarıda adı geçen araştırma kuruluşlarından birini seçebileceği bildirilir. Başvuru sahibi yukarıdaki Araştırma Kuruluşlarından birini seçerek, ilgili Araştırma Ücretini öder.

Patent Araştırma Prosedürü

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
TPE, 551 KHK madde 54 gereğince yapılan şekli incelemede şekli eksiklik bulunmamışsa ya da bulunan şekli eksiklikler giderilmişse, başvuru tarihinden ya da rüçhan tarihinden itibaren 15 aylı
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu