Patent Alma - Patent Nasıl Alınır Patent alma süreci, ücreti, şartları, aşamaları, koşulları, araştırma ve inceleme raporları, tarifname, istemler, teknik resimleri buradan inceleyebilirsiniz.
Patent Alma - Patent Nasıl Alınır
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul


Patent Alma


Patent Alma

Patent alma süreci, ücreti, şartları, aşamaları, koşulları, araştırma ve inceleme raporları, tarifname, istemler, teknik resimleri buradan inceleyebilirsiniz. Patent alma işlemlerini, patent alma koşullarını, patent alma aşamalarını, patent alma süreçlerini özet olarak aşağıda bulabilirsiniz.

Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamaları ise aşağıdaki linklerde ki yazılarımızda bulabilirsiniz. 

Etkin Patent ' in detaylı açıkladığı  Patent Nasıl Alınır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Sorgulama ve Patent Alma yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru yazılarımızı Patent Ücretleri sayfamızı incelemenizi öneriyoruz.PATENT/FAYDALI MODEL NEDİR

 

Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel hakları olup, Patent veya Faydalı Model belgesiyle korunmaktadır.  


PATENTLENEBİLİRLİK KRİTERLERİ

PATENTLENEBİLİRLİK KRİTERLERİ


Patent alma sorusundan önce en kritik konu Patentlenebilirlik kriterleridir. Bunları üç başlık altında toplanabilir. Bunlar;


Yenilik: Buluşun tüm dünyada daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan ve   erişilebilir her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.

Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.

 

RÜÇHAN

 

Her patent ya da faydalı model, sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlar. Yani Ülkesellik ilkesi geçerlidir. Patentin Başka ülkelerde de koruması için, istenen ülkelere de başvuru yapılması gerekmektedir. İşte Bu tür başvurularda rüçhan hakkından yararlanmak önemli bir avantaj sağlamaktadır.


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT ÜCRETLERİ)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


PATENT BAŞVURU ÖNCESİ İŞLEMLER


Patent alma sorusuna cevap aramadan önce buluşunuz için patent ya da faydalı model başvurusu öncesi aşağıdaki önemli hususlar dikkate alınmalıdır.


Patent başvuru konusu bir buluş mu?

 

Patent Başvuru konusunun gerçekten bir buluş olup olmadığına dikkat etmeniz gerekmektedir. 551 Sayılı KHK'nın 6. maddesine göre buluş niteliğinde olmadığından patent verilemeyecek konular ve buluşlar şunlardır:

 Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları  
 Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları
 Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller
 İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri


 

Patent başvuru konusu korunabilir ve tescil edilebilir bir buluş mu?


Ayrıca, buluşunuzun patent ya da faydalı model ile korunabilir bir buluş olup olmadığına da dikkat etmeniz gerekmektedir. 551 Sayılı KHK'nın 6. maddesine göre buluş niteliğinde olmalarına rağmen patentle korunamayacak buluşlar şunlardır:

 Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar

 Bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler

 

Buluş Patent mi, Faydalı Model mi?

 

Patent alacağınız buluşunuz için patent başvurusu mu, yoksa faydalı model başvurusu mu yapacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Söz konusu kararı verirken aşağıdaki  Patent ve Faydalı Model koruması arasındaki farkların özetlendiği tablodaki hususlara dikkat etmenizi öneriyoruz.

Patent ve Faydalı Model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:


Patent Ön Araştırma ve Sorgulama

 

Bir buluş ortaya çıkarmak, bunun için patent alma ve/veya faydalı model almak ve nihayetinde buluşu ticarileştirmek, zaman ve para gerektiren zorlu süreçlerdir. Bu nedenle, daha sürecin başında buluş konusu teknik ile ilgili ön araştırma ve sorgulama yapmanız/yaptırmanız tavsiye edilir. Zira birçok başvuru, yeni olmadığından patent alma sürecinde belge alamamakta ya da mahkemelerde dava konusu haline gelmektedir. Başvuru öncesinde gerçekleşen Ar-Ge masrafları, patent alma sürecindeki maliyetler ve zaman kaybı gibi kaynak israfları da düşünüldüğünde, ön araştırma yaparak buluşunuzun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır.


HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYATLARI)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


PATENT BAŞVURU ÖNCESİ İŞLEMLER
PATENT BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI

PATENT BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI


Patent ve Faydalı Model başvuruları için, tüm başvuru unsurları ve hazırlanış şekilleri aynıdır. Başvuru için gerekli unsurlar ve bunların hazırlanması ile ilgili detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:

 Başvuru formu

 Başvuru ücreti

 Tarifname

 İstemler

 Özet

 Resimler (varsa)

Başvuru rüçhanlı ise rüçhan belgesi başvuru sırasında ya da başvurudan itibaren 3 ay içinde

Türk Patent ve MArka Kurumu'na (Türk Patent) gönderilmesi gerekir.Patent Başvuru Ücreti


Patent başvuru dahil tüm ücret ve maliyetleri Patent Ücretleri başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Patent Başvuru Yapılması

 

Yukarıda belirtilen hususlara göre hazırlanan evrakı Patent Vekiliniz tarafından online olarak başvuru yapılmakta ve başvuru yapıldığına dair resmi alındı yazısı tarafınıza gönderilmektedir.  


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT ÜCRETLERİ)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


PATENT SÜRECİ


Patent başvurusu alındıktan sonra Türk Patent Enstitüsü (Türk Patent) Şekli inceleme öncesinde, araştırma/inceleme grubundaki patent uzmanları başvuruların araştırma/inceleme raporlarının Türk Patent Enstitüsü'nde (Türk Patent)  düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verirler.


Patent Araştırma Talebi

Patent Araştırma talebi, başvuru konusu buluş için araştırma raporu düzenlenmesinin talep edilmesi aşamasıdır. Bu talebin patent başvuru (veya varsa rüçhan) tarihinden itibaren 15 ay içinde yapılması gerekmektedir.


Patent Araştırma Raporu

 

Patent araştırma raporu, buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermede ilk aşamadır. Patent araştırma raporunda, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en ilgili dokümanlar (buluşun başvuru tarihinden önce dünya üzerinde herhangi bir yerde yayımlanmış, tarihi belli tüm dokümanlar) listelenir. Raporda, ilgili dokümanların özellikle hangi kısımlarının araştırması yapılan buluşla ilgili olduğu da belirtilir.

Patent İnceleme

 

İnceleme talebinin (incelemeli sistem tercihi ile birlikte ya da patent araştırma raporu yayınından itibaren 6 ay içinde) yapılması gerekmektedir.

Talep ile birlikte ilgili ücretlerin ve (tarifname takımında değişiklik yapılmışsa) değişen sayfaların Türk Patent Enstitüsü' ne gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir ve “zorunlu incelemesiz sistem tercihi” yayını yapılır.


Patent İnceleme Yayın

 

Tüm yayınlar Türk Patent ve Marka Kurumu' nun Resmi Patent Bülteni'nde yapılmaktadır. Bülten, her ayın 21. gününde ya da anılan günün resmi tatile rastlaması durumunda resmi tatili takip eden ilk iş günü yayımlanır.

Patent başvuru Yayını, başvuru (ya da rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır.

Patent İtirazlar

 

Patent Araştırma raporu yayınından sonra 6 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edebilirler.

Söz konusu itiraz, yazılı olarak, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu' na (TÜRKPATENT) verilir. Yapılan itiraz, yeniliğin bulunmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı, tarifnamenin yeterli olmadığı dahil patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığı konularında olmalıdır.

Patent İnceleme Raporları

 


İnceleme raporu, başvurusu yapılan buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar verilen son adımdır.

İnceleme raporunda buluş (istemler), patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) bakımından incelenir. Bu yapılırken, daha önce düzenlenen araştırma raporundaki dokümanlar ve inceleme uzmanının bulabileceği yeni dokümanlar esas alınır.

 

Patent İnceleme Raporu Bildirimi / Belge KararıDüzenlenen inceleme raporu Türk Patent ve Marka Kurumu' tarafından başvuru sahibine/patent vekiline bildirilir.

İnceleme raporu olumlu ise, yani tüm istemler patent verilebilirlik şartlarını sağlıyorsa ve herhangi bir eksiklik içermiyorsa başvuru sahibine/vekiline “belge karar yazısı” gönderilir.

 

Patent İkinci İnceleme Raporu

 

İlk inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde başvuru sahibi ikinci inceleme talebini  Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirir.İkinci inceleme talebi için seçilen ofis, ilk inceleme ofisi ile aynı olmak zorunda değildir.

 

Patent Üçüncü İnceleme Raporu

 

İkinci inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde başvuru sahibi, üçüncü (son) inceleme talebini Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirir. Üçüncü inceleme talebi için seçilen ofis, ikinci inceleme ofisi ile aynı olmak zorunda değildir.

Patent başvuru sahibi üçüncü inceleme talebinde, ikinci incelemedeki olumsuzlukları gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli görürse başvuruda değişiklik yapabilir. Tarifname takımında değişiklik yapılmışsa, Türk Patent Enstitüsü tarafından Patent Bülteni'nde “Değişiklik Yayını” yapılır.


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT ÜCRETLERİ)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


PATENT SÜRECİ
PATENT BELGESİ ALMA

PATENT BELGESİ ALMA


İnceleme raporlarından birinin sonunda Türk Patent Enstitüsü tarafından belge karar yazısını alan başvuru sahibi, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde belge düzenleme ücretinin  ödendiğini gösteren belgeyi Türk Patent Enstitüsü' ne gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır.

Patent Belge YayınıPatent Belge ücretinin süresi içinde ödenmesi ve ilgili form ekinde Türk Patent Enstitüsü' ne (Türk Patent) gönderilmesinin ardından Bültende “Patent Belge Yayını” yapılır. 

 

Belge Kararı

 

Patent başvuru sahibi anılan süre (3 ay) içinde karşı görüş bildirmezse (ya da patent araştırma raporuna yönelik herhangi bir görüş bildirimi yoksa patent araştırma raporu yayınından itibaren 6 aylık süre geçtikten sonra) Türk Patent Enstitüsü (Türk Patent)  incelemesiz patent verilmesine karar verir. Patent başvuru sahibine “belge karar yazısı” gönderilir.


Patent Belge Düzenleme Ücreti

 

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)  tarafından gönderilen belge karar yazısını alan başvuru sahibi/Vekili, bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde belge düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi Türk Patent ve Marka Kurumu'na  gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır.


Patent Belge YayınıBelge ücretinin süresi içinde ödenmesi Türk Patent ve Marka Kurumu'na gönderilmesinin ardından Bültende “Belge Yayını” yapılır.


HEMEN ARAYINIZ
(PATENT ÜCRETLERİ)

0536 580 3757

HEMEN ARAYINIZ
(FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ)

0536 580 3757


Sıkça Sorulan Sorular (SSS)


Patent ve buluş nedir?
Patent ve faydalı model arasındaki fark nedir?
Markama patent alabilir miyim?
Patent başvurusu hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?
Patent başvurusunda bulunurken vekil tutmak zorunlu mu?
Patent maliyetleri ne kadardır?
Buluşumu noterden tasdik ettirince yasal bir koruma elde etmiş olur muyum?
Buluşumun yeni olup olmadığını internette araştırabilir miyim ve patent dökümanlarına ulaşabilir miyim?
Patent dökümanlarında ne tür bilgiler yer alır?


ONLINE TESCİL


Etkin Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz.


İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR


ONLINE PATENT BAŞVURU ONLINE FAYDALI MODEL BAŞVURU

DİĞER HİZMETLER

Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.


PATENT NEDİR

Patent Nedir; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkına patent denir.

PATENT BAŞVURU

Ön araştırma, başvuru formu, tarifname, özet ve  resimler DAHİL Patent başvurusu nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.

PATENT ÜCRETLERİ

Etkin Patent, resmi TÜRKPATENT  patent fiyatları, danışmanlık, başvuru ve süreç içindeki toplam patent ücretlerini buradan inceleyebilirsiniz.


PATENT SORGULAMA 

Patent sorgulama nedir ve nasıl yapılması gerektiği, patent sorgulama yapacağınız ulusal ve uluslarası web sayfalarını bulabilirsiniz.

PATENT NASIL ALINIR

Başvuru, araştırma  raporları, yayın, itirazlar ve belge dahil Patent nereden ve nasıl alındığı anlatılmaktadır.

PATENT HAKKI

Patent hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Patent haklarına ilişkin diğer ayrıntılar için tıklayınız.


PATENT ALMA

Patent araştırma yapabileceğiniz web sayfaları ve diğer kaynakları, araştırma kriterlerini ve ayrıntılı uzman görüşlerini burada bulabilirsiniz.

FAYDALI MODEL BAŞVURU

Faydalı model nedir, faydalı model başvuru ve tescil süreçlerini ve ön araştırma kaynaklarını bulabilirsiniz.

FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ

Resmi TÜRKPATENT Faydalı model ücretlerini, danışmanlık ve hizmet ücretlerini ve ortalama toplam maliyetleri buradan inceleyebilirsiniz.

Patent Alma Patent alma süreci, ücreti, şartları, aşamaları, koşulları, araştırma ve inceleme raporları, tarifname, istemler, teknik resimleri buradan inceleyebilirsiniz. Patent 27-01-2022
Patent Alma Patent alma süreci, ücreti, şartları, aşamaları, koşulları, araştırma ve inceleme raporları, tarifname, istemler, teknik resimleri buradan inceleyebilirsiniz. Patent alma işlemlerini, patent alma koşullarını, patent alma aşamalarını, patent alma süreçlerini özet olarak aşağıda bulabilirsiniz. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamaları ise aşağıdaki linklerde ki yazılarımızda bulabilirsiniz.  Etkin Patent ' in detaylı açıkladığı  Patent Nasıl Alınır başlıklı yazımızı, oldukça yararlı olabilecek Patent Sorgulama ve Patent Alma yazılarımızı ve Faydalı Model Başvuru yazılarımızı Patent Ücretleri sayfamızı incelemenizi öneriyoruz. PATENT/FAYDALI MODEL NEDİR   Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel hakları olup, Patent veya Faydalı Model belgesiyle korunmaktadır.   Hepsini Göster Menu Patentlenebilirlik Kriterleri Patent Başvuru Öncesi İşlemler Patent Başvurusunun Hazırlanması Patent Süreci Patent Belgesi Alma Online Tescil Diğer Hizmetler PATENTLENEBİLİRLİK KRİTERLERİ Patent alma sorusundan önce en kritik konu Patentlenebilirlik kriterleridir. Bunları üç başlık altında toplanabilir. Bunlar; Yenilik: Buluşun tüm dünyada daha önce var olmaması yani tekniğin bilinen durumuna dahil olmaması anlamına gelir. Tekniğin bilinen durumu ise patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım vb. yolla açıklanan ve   erişilebilir her türlü bilgi anlamına gelmektedir.Buluş Basamağı: Buluşun, ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması anlamına gelmektedir.Sanayiye Uygulanabilirlik: Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir, uygulanabilir veya kullanılabilir nitelikte olması anlamına gelir.  RÜÇHAN   Her patent ya da faydalı model, sadece başvuru yapılan ülkede koruma sağlar. Yani Ülkesellik ilkesi geçerlidir. Patentin Başka ülkelerde de koruması için, istenen ülkelere de başvuru yapılması gerekmektedir. İşte Bu tür başvurularda rüçhan hakkından yararlanmak önemli bir avantaj sağlamaktadır. HEMEN ARAYINIZ (PATENT ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Nedir Buluş Nedir Patent Başvuru Patent Ücretleri Diğer İlgili Konular Patent Sorgulama Patent Nasıl Alınır Faydalı Model Başvuru Faydalı Model Ücretleri Online Patent BaşvuruOnline Faydalı Model Başvurusu PATENT BAŞVURU ÖNCESİ İŞLEMLER Patent alma sorusuna cevap aramadan önce buluşunuz için patent ya da faydalı model başvurusu öncesi aşağıdaki önemli hususlar dikkate alınmalıdır. Patent başvuru konusu bir buluş mu?   Patent Başvuru konusunun gerçekten bir buluş olup olmadığına dikkat etmeniz gerekmektedir. 551 Sayılı KHK'nın 6. maddesine göre buluş niteliğinde olmadığından patent verilemeyecek konular ve buluşlar şunlardır: Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları   Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri   Patent başvuru konusu korunabilir ve tescil edilebilir bir buluş mu? Ayrıca, buluşunuzun patent ya da faydalı model ile korunabilir bir buluş olup olmadığına da dikkat etmeniz gerekmektedir. 551 Sayılı KHK'nın 6. maddesine göre buluş niteliğinde olmalarına rağmen patentle korunamayacak buluşlar şunlardır: Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar Bitki çeşitleri veya hayvan ırkları ile bitki veya hayvan üretimine yönelik esas olarak biyolojik işlemler  Buluş Patent mi, Faydalı Model mi?   Patent alacağınız buluşunuz için patent başvurusu mu, yoksa faydalı model başvurusu mu yapacağınıza karar vermeniz gerekmektedir. Söz konusu kararı verirken aşağıdaki  Patent ve Faydalı Model koruması arasındaki farkların özetlendiği tablodaki hususlara dikkat etmenizi öneriyoruz.Patent ve Faydalı Model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir: Patent Ön Araştırma ve Sorgulama   Bir buluş ortaya çıkarmak, bunun için patent alma ve/veya faydalı model almak ve nihayetinde buluşu ticarileştirmek, zaman ve para gerektiren zorlu süreçlerdir. Bu nedenle, daha sürecin başında buluş konusu teknik ile ilgili ön araştırma ve sorgulama yapmanız/yaptırmanız tavsiye edilir. Zira birçok başvuru, yeni olmadığından patent alma sürecinde belge alamamakta ya da mahkemelerde dava konusu haline gelmektedir. Başvuru öncesinde gerçekleşen Ar-Ge masrafları, patent alma sürecindeki maliyetler ve zaman kaybı gibi kaynak israfları da düşünüldüğünde, ön araştırma yaparak buluşunuzun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır. HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYATLARI) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (TASARIM TESCİL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Araştırma Patent Hakkı Faydalı Model Nedir Patent Mevzuat Diğer İlgili Konular Patent Alma Patent Haklarının İhlali Yurtdışı Patent Başvuru Sınai Mülkiyet Kanunu Marka TescilTasarım Tescil PATENT BAŞVURUSUNUN HAZIRLANMASI Patent ve Faydalı Model başvuruları için, tüm başvuru unsurları ve hazırlanış şekilleri aynıdır. Başvuru için gerekli unsurlar ve bunların hazırlanması ile ilgili detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır: Başvuru formu Başvuru ücreti Tarifname İstemler Özet Resimler (varsa)Başvuru rüçhanlı ise rüçhan belgesi başvuru sırasında ya da başvurudan itibaren 3 ay içindeTürk Patent ve MArka Kurumu'na (Türk Patent) gönderilmesi gerekir. Patent Başvuru Ücreti Patent başvuru dahil tüm ücret ve maliyetleri Patent Ücretleri başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Patent Başvuru Yapılması   Yukarıda belirtilen hususlara göre hazırlanan evrakı Patent Vekiliniz tarafından online olarak başvuru yapılmakta ve başvuru yapıldığına dair resmi alındı yazısı tarafınıza gönderilmektedir.   HEMEN ARAYINIZ (PATENT ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Sınai Mülkiyet Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmenlik Patent İşbirliği Anlaşması PCT Avrupa Patent Sözleşmesi uygulama Yönetmenliği Paris Sözleşmesi Diğer İlgili Konular 5147 Sayılı Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun Entegre Devre Topografyaları Yönetmenlik Know How Ticari Sırların Korunması Patent Teşvikleri Online Patent BaşvuruOnline Faydalı Model Başvurusu PATENT SÜRECİ Patent başvurusu alındıktan sonra Türk Patent Enstitüsü (Türk Patent) Şekli inceleme öncesinde, araştırma/inceleme grubundaki patent uzmanları başvuruların araştırma/inceleme raporlarının Türk Patent Enstitüsü'nde (Türk Patent)  düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verirler. Patent Araştırma Talebi Patent Araştırma talebi, başvuru konusu buluş için araştırma raporu düzenlenmesinin talep edilmesi aşamasıdır. Bu talebin patent başvuru (veya varsa rüçhan) tarihinden itibaren 15 ay içinde yapılması gerekmektedir. Patent Araştırma Raporu   Patent araştırma raporu, buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar vermede ilk aşamadır. Patent araştırma raporunda, buluş konusu ile ilgili tekniğin bilinen durumundaki en ilgili dokümanlar (buluşun başvuru tarihinden önce dünya üzerinde herhangi bir yerde yayımlanmış, tarihi belli tüm dokümanlar) listelenir. Raporda, ilgili dokümanların özellikle hangi kısımlarının araştırması yapılan buluşla ilgili olduğu da belirtilir. Patent İnceleme   İnceleme talebinin (incelemeli sistem tercihi ile birlikte ya da patent araştırma raporu yayınından itibaren 6 ay içinde) yapılması gerekmektedir.Talep ile birlikte ilgili ücretlerin ve (tarifname takımında değişiklik yapılmışsa) değişen sayfaların Türk Patent Enstitüsü' ne gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, incelemesiz patent verilmesi sisteminin tercih edildiği kabul edilir ve “zorunlu incelemesiz sistem tercihi” yayını yapılır. Patent İnceleme Yayın   Tüm yayınlar Türk Patent ve Marka Kurumu' nun Resmi Patent Bülteni'nde yapılmaktadır. Bülten, her ayın 21. gününde ya da anılan günün resmi tatile rastlaması durumunda resmi tatili takip eden ilk iş günü yayımlanır.Patent başvuru Yayını, başvuru (ya da rüçhan) tarihinden itibaren 18 ay sonra yapılır. Patent İtirazlar   Patent Araştırma raporu yayınından sonra 6 ay içinde üçüncü kişiler itiraz edebilirler.Söz konusu itiraz, yazılı olarak, itirazı kanıtlayan belgelerle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu' na (TÜRKPATENT) verilir. Yapılan itiraz, yeniliğin bulunmadığı, tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı, tarifnamenin yeterli olmadığı dahil patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığı konularında olmalıdır. Patent İnceleme Raporları   İnceleme raporu, başvurusu yapılan buluşun patentlenebilir olup olmadığına karar verilen son adımdır.İnceleme raporunda buluş (istemler), patentlenebilirlik kriterleri (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik) bakımından incelenir. Bu yapılırken, daha önce düzenlenen araştırma raporundaki dokümanlar ve inceleme uzmanının bulabileceği yeni dokümanlar esas alınır.  Patent İnceleme Raporu Bildirimi / Belge Kararı Düzenlenen inceleme raporu Türk Patent ve Marka Kurumu' tarafından başvuru sahibine/patent vekiline bildirilir.İnceleme raporu olumlu ise, yani tüm istemler patent verilebilirlik şartlarını sağlıyorsa ve herhangi bir eksiklik içermiyorsa başvuru sahibine/vekiline “belge karar yazısı” gönderilir.   Patent İkinci İnceleme Raporu   İlk inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde başvuru sahibi ikinci inceleme talebini  Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirir.İkinci inceleme talebi için seçilen ofis, ilk inceleme ofisi ile aynı olmak zorunda değildir.   Patent Üçüncü İnceleme Raporu   İkinci inceleme raporunun bildirim tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde başvuru sahibi, üçüncü (son) inceleme talebini Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirir. Üçüncü inceleme talebi için seçilen ofis, ikinci inceleme ofisi ile aynı olmak zorunda değildir.Patent başvuru sahibi üçüncü inceleme talebinde, ikinci incelemedeki olumsuzlukları gidermeye yönelik gerekçeli görüşlerini ileri sürebilir ve gerekli görürse başvuruda değişiklik yapabilir. Tarifname takımında değişiklik yapılmışsa, Türk Patent Enstitüsü tarafından Patent Bülteni'nde “Değişiklik Yayını” yapılır. HEMEN ARAYINIZ (PATENT ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Firmaları Patent Değerleme Metodları Hukuki Danışmanlık Hakkımızda Diğer İlgili Konular Marka Sorgulama Marka Tescil İsim Tescil Sorgulama İsim Tescili Online Patent BaşvuruOnline Faydalı Model Başvurusu PATENT BELGESİ ALMA İnceleme raporlarından birinin sonunda Türk Patent Enstitüsü tarafından belge karar yazısını alan başvuru sahibi, bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde belge düzenleme ücretinin  ödendiğini gösteren belgeyi Türk Patent Enstitüsü' ne gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır. Patent Belge Yayını Patent Belge ücretinin süresi içinde ödenmesi ve ilgili form ekinde Türk Patent Enstitüsü' ne (Türk Patent) gönderilmesinin ardından Bültende “Patent Belge Yayını” yapılır.    Belge Kararı   Patent başvuru sahibi anılan süre (3 ay) içinde karşı görüş bildirmezse (ya da patent araştırma raporuna yönelik herhangi bir görüş bildirimi yoksa patent araştırma raporu yayınından itibaren 6 aylık süre geçtikten sonra) Türk Patent Enstitüsü (Türk Patent)  incelemesiz patent verilmesine karar verir. Patent başvuru sahibine “belge karar yazısı” gönderilir. Patent Belge Düzenleme Ücreti   Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)  tarafından gönderilen belge karar yazısını alan başvuru sahibi/Vekili, bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde belge düzenleme ücretinin ödendiğini gösteren belgeyi Türk Patent ve Marka Kurumu'na  gönderir. Aksi takdirde başvuru geri alınmış sayılır. Patent Belge Yayını Belge ücretinin süresi içinde ödenmesi Türk Patent ve Marka Kurumu'na gönderilmesinin ardından Bültende “Belge Yayını” yapılır. HEMEN ARAYINIZ (PATENT ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 HEMEN ARAYINIZ (FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Tasarım Tescil Sorgulama Tasarım Tescil Tasarım Tescil Nedir Satılık Markalar Diğer İlgili Konular Kampanyalar Marka Tescil Başvuru Marka Patent İletişim Online Patent BaşvuruOnline Faydalı Model Başvurusu Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Patent ve buluş nedir? Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir. Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patent alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye'de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye'ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir. Buluş ise tarım dahil sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanır. Patent ve faydalı model arasındaki fark nedir? Faydalı Model, kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olabilecek teknik gelişmeye sahip bütün ürünler için verilebilir. Yurt içinde özellikle KOBİ'lerimiz ve geliştirmiş oldukları yeni ürünler için daha az maliyetle koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için tavsiye edilebilecek bir sistemdir. Buluşu için Patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar verir. Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir. Yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda, mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur. Markama patent alabilir miyim? Hayır. Başvuru sahipleri tarafından sıkça sorulan bu yanlış soru, marka ve patent kavramlarının tam olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Marka; işletmelerin mal ve hizmetleri için ayırt edici özelliği olan sözcükler, şekiller, harfler ve sayılardan oluşabilen her türlü işarete verilen addır. Markalar da Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tescil ettirilir. Patent ise, teknik özelliği olan buluşların korunması hakkında kullanılan bir terimdir. Patent başvurusu hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir? Patent başvurusu hazırlamadan önce mutlaka, "Patent/Faydalı Model Başvuru Kılavuzunu dikkatlice okunması gerekir. Bu kılavuz doğrultusunda hazırlanan başvurular şekli eksiklik aşamasında problemsiz olarak işlem görür. Şekli açıdan eksik bulunan başvurular düzeltilmesi için başvuru sahibine tekrar gönderilir ve bu da işlem sürecinin uzamasına yol açan bir faktördür. Patent başvurusunda bulunurken vekil tutmak zorunlu mu? Türk başvuru sahipleri ve için Türk Patent nezdinde yapılan işlemlerde vekil tutma zorunluluğu yoktur. Patent ya da Faydalı Model başvurularını başvuru sahipleri kendileri de hazırlayıp takip edebilir. Ancak, patent başvurusunun yapılması ve daha sonraki sürecin takibi, teknik ve hukuki bilgi gerektirdiğinden, başvuru sahipleri için vekil tutmaları tavsiye edilebilir. Burada bahsedilen vekiller herhangi bir kişi değil, Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıtlı, vekillik sınavında başarılı olmuş kişilerdir. Patent maliyetleri ne kadardır? Patentler için net bir maliyet vermek mümkün değildir. Başvurudan belge aşamasına kadar ödenecek ücretler çeşitlilik göstermekte ve daha sonraki 20 yıllık koruma süresi boyunca ödenecek yıllık ücretler her yıl yeniden düzenlenmektedir. İnternet sitemizde ve başvuru kılavuzlarında yayınlanan ücret tablolarından bilgi alınabilir. Ayrıca yurt dışında koruma elde etmek için yapılan başvurular için de farklı Patent ücretleri söz konusudur. Ödenecek ücretler koruma talep edilecek her ülke için farklılık gösterir. Buluşumu noterden tasdik ettirince yasal bir koruma elde etmiş olur muyum? Hayır. Noterden tasdik ettirilmiş buluşa dair bir açıklamanın patent hakkı sağlaması mümkün değildir. Buluşlara patent koruma hakkı sağlayan ülkemizdeki tek yetkili kuruluş Türk Patent ve Marka Kurumudur. Buluşumun yeni olup olmadığını internette araştırabilir miyim ve patent dökümanlarına ulaşabilir miyim? Başvuru yapmadan önce buluşunuzun yeni olup olmadığı hakkında ön araştırma yapmanız ya da Enstitümüzde yaptırmanız tavsiye edilir. Enstitümüzün internet sayfasından buluş başlığı üzerinden anahtar kelimelerle, ya da Avrupa Patent Ofisinin http://ep.espacenet.com sitesinden patent dokümanları üzerinden araştırma yapılması mümkündür. Ayrıntılı bilgi için başvuru kılavuzuna bakınız. Patent dökümanlarında ne tür bilgiler yer alır? Patent dokümanlarında, buluş konusunda uzman bir kişinin dokümanı okuduğunda buluşu uygulayabileceği kadar açık ve ayrıntılı yazılmış teknik bilgiler ve başvuruda verilmişse teknik çizimler bulunur. Patente ait başvuru ya da belge numarasını veya başvuru ve buluş sahibini biliyorsanız ve başvuru yayınlanmışsa, bu yerli ya da yabancı dokümana internetten yine http://ep.espacenet.com ağlantısından erişim mümkündür. ONLINE TESCİL Etkin Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz. İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR ONLINE PATENT BAŞVURU ONLINE FAYDALI MODEL BAŞVURU DİĞER HİZMETLER Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz. PATENT NEDİR Patent Nedir; buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkına patent denir. PATENT BAŞVURU Ön araştırma, başvuru formu, tarifname, özet ve  resimler DAHİL Patent başvurusu nasıl yapıldığı anlatılmaktadır. PATENT ÜCRETLERİ Etkin Patent, resmi TÜRKPATENT  patent fiyatları, danışmanlık, başvuru ve süreç içindeki toplam patent ücretlerini buradan inceleyebilirsiniz. PATENT SORGULAMA  Patent sorgulama nedir ve nasıl yapılması gerektiği, patent sorgulama yapacağınız ulusal ve uluslarası web sayfalarını bulabilirsiniz. PATENT NASIL ALINIR Başvuru, araştırma  raporları, yayın, itirazlar ve belge dahil Patent nereden ve nasıl alındığı anlatılmaktadır. PATENT HAKKI Patent hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olup, başkalarına devri mümkündür. Patent haklarına ilişkin diğer ayrıntılar için tıklayınız. PATENT ALMA Patent araştırma yapabileceğiniz web sayfaları ve diğer kaynakları, araştırma kriterlerini ve ayrıntılı uzman görüşlerini burada bulabilirsiniz. FAYDALI MODEL BAŞVURU Faydalı model nedir, faydalı model başvuru ve tescil süreçlerini ve ön araştırma kaynaklarını bulabilirsiniz. FAYDALI MODEL ÜCRETLERİ Resmi TÜRKPATENT Faydalı model ücretlerini, danışmanlık ve hizmet ücretlerini ve ortalama toplam maliyetleri buradan inceleyebilirsiniz.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo