Online pazarlama ve iletişimin yeni kuralları » Etkin Patent İstanbul'dakiseminerinde günümüzde online tüketiciye ulaşmanın ve onunla iletişimsağlayabilmenin yollarını anlatacak olan David Meerman Scott,pazarlamacılar
Online pazarlama ve iletişimin yeni kuralları

Online pazarlama ve iletişimin yeni kuralları

Online pazarlama ve iletişimin yeni kuralları İstanbul'dakiseminerinde günümüzde online tüketiciye ulaşmanın ve onunla iletişimsağlayabilmenin yollarını anlatacak olan David Meerman Scott,pazarlamacılar
,  Ana Kategori :  Patent Haberleri  Tarih :  23.3.2017       Google Plus      
Patent Haberleri,  Kategori : 
İstanbul'dakiseminerinde günümüzde online tüketiciye ulaşmanın ve onunla iletişimsağlayabilmenin yollarını anlatacak olan David Meerman Scott,pazarlamacılar ve reklamcıların yanı sıra halkla ilişkiler mesleğindekiprofesyonellere de hitap edecek. Online pazarlama ve iletişimin yeni kurallarını anlatacak olan Scottaynı zamanda web için pazarlama ve iletişim planlarının nasılhazırlanması gerektiğini de işleyecek. Offline dünyada geçerli olanpazarlama kurallarının online dünyada geçerliliğini yitirdiğinivurgulayan Scott, MediaCat kitapları arasında yerini alacak olan TheNew Rules of Marketing and PR adlı kitabın da yazarı. Pazarlama profesyonellerinin düşünüş tarzlarını değiştirmelerigerektiğini vurgulayan Scott, pazarlamada tam anlamıyla verimliliğininternet mecrası kullanılmadan sağlanamayacağını söylüyor.Pazarlamacıların internetle çok daha büyük kitleleri yakalayabileceğinibelirtiyor ve devam ediyor: "Pazarlama, ajansınızın ödüller kazanması ile ilgili bir işdeğildir. Organizasyonunuzun iş kazanması, iş almasıdır." Sadecereklamcılar için değil halkla ilişkiler ve iletişim profesyonelleriiçin de internetin yeniden tanımlanması gerektiğini söyleyen Scott"Bloglar, online basın bültenleri ve diğer biçimlerdeki internetiçerikleri, organizasyonların doğrudan alıcılarla iletişim kurmasınaolanak sağlıyor" diyor. İnternette pazarlama ve PR arasındaki çizgininsilikleştiğini söyleyen Scott, sorularımızı yanıtladı. Web'in bugün reklam dünyasında nasıl bir yeri var sizce? Reklam için çok büyük paralar harcamadan ve halkla ilişkilerkonusunda çaba sarf edip medyayı ürünlerimizi ve servislerimizitanıtıcı yayınlar yapması için ikna etmeye gerek kalmadan tüm dünyayadoğrudan ulaşabileceğimiz bir çağda yaşıyoruz. Tüketiciye ulaşmak içinbüyük fırsatlarımız var. İnternette insanların tükettikleri şeylerhakkında içerik ve reklam yayınlamak doğru bir şekilde yapılmalı. Eğerinsanların dikkatini doğru içerik ve doğru reklamla çekmeyibaşarabilirseniz sonuç inanılmaz olur. Çünkü insanlar internettebeğendiklerini ekipleri, arkadaşları ve aileleri ile paylaşıyorlar. Eski moda pazarlama kurallarının geçerliliğini yitirdiğini söylüyorsunuz. Ben ‘eski kurallar' ve ‘yeni kurallar' derken, offline ve onlinepazarlamadan bahsediyorum. Reklam satın almak ve medyayı ikna etmekgibi yolların -yani offline dünyaya hakim olan kuralların- onlinedünyada işlemediğini düşünüyorum. Bu kurallar offline dünyada halageçerliliğini sürdürüyor. Bu sebeple ben buna ‘eski moda' demiyorum,sadece online'da işlemiyor diyorum. ‘World Wide Rave' kavramını biraz açıklayabilir misiniz? İnsanlar firmanız hakkında gönüllü olarak konuşuyorsa, yani sizherhangi bir zorlama veya viral pazarlama yöntemi ile bir kandırmacaolmadan bunu sağlayabiliyorsanız o zaman World Wide Rave (dünya çapındaövgü dolu tezahüratlar) oluşuyor. Bir e-mail listesi satın alıp buadreslere reklam yollamak gibi eski yollar ile geliştirilen viralkampanyalar birçok reklam ajansı tarafından hala yapılıyor. Bunun gibiyöntemler yerine daha inanılır ve daha verimli olan World Wide Rave ilepazarlama yapmak daha etkilidir. 25 Şubat'taİstanbul'da vereceğiniz seminerde nelerden bahsedeceksiniz? İstanbul'davereceğim mesajlardan en önemlisi tüketicinin pazarlamanın kralı olduğuve tüketici profilleri üzerine odaklanmanın içerik üretebilmemizisağladığı olacak. Tüketici profilleri, pazarlama faaliyetlerinizinulaşmasını istediğiniz potansiyel müşterilerden oluşan ayrı bir grubu,arketip bir kişiyi temsil eder. Yaptığınız her şeyi tüketiciprofillerini hedefleyerek yapmak, sizi rahat ofisinizde oturupürününüzle ilgili atıp tutmaktan yani en etkisiz pazarlamayı yapmaktankorumuş olur. Bence pazarlama, tek yönlü bir "müdahale" yerine, hedef kitlenizintam gereksinim duyduğu anda içeriği ve reklamı sunma işidir.İletişimcilere vereceğim en önemli mesajlardan birisi PR patronunuzunşirketinizi televizyonda görmesini sağlamak değil alıcılarınşirketinizi internette görmesini sağlamak için çalışın. Bloglar, podyayınları, e-kitaplar, basın bültenleri ve diğer online içerikçeşitleri, internetteki en çok takip edilen portallarda yer alabilmekiçin oluşturulmuş içerik ve reklamlar... Bunlar, organizasyonlarınalıcılarla doğrudan doğruya ve onların değer vereceği bir biçimdeiletişim kurmalarını sağlar. Jargonla doldurulmuş, abartılı reklamlar yapmak yerine ürününüzüsatın alacak insanları doğal bir şekilde cezbedecek online içerik,online reklam (ya da adına her ne derseniz) yaratabilirsiniz. Eğeronları dinlemek için vakit ayırıp problemlerini çözmeye çalışmak içinuğraşırsanız, bunu yaptıktan sonra onların kullandığı kelimelerikullanırsınız o zaman kendi ürettiğiniz laflardan kurtulmuş olursunuz.Ve onların diliyle konuşmaya başlamış olursunuz.

Online pazarlama ve iletişimin yeni kuralları

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
5 yıl önce Türkiye'yeöğretmenleri eğitim kampanyası için gelen Microsoft CEO'su SteveBallmer 21 Nisan'da inovasyon merkezi açılışı için tekrar ge
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu