Önceki ve sonraki markaların farklı sınıflarda tescili Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir.
Önceki ve sonraki markaların farklı sınıflarda tescili
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Önceki ve sonraki markaların farklı sınıflarda tescili

Önceki ve sonraki markaların farklı sınıflarda tescili Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Marka Makale 23-01-2022
556 SAYILI KHK MADDE 8/4 "Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir.  Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir."  Madde 8/4'e İlişkin Genel Değerlendirme Tanınmış markaların farklı mal ve hizmetler yönünden korunmasını düzenleyen 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesi hükmüne göre; toplumda belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşan önceki bir tarihte tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markadan,  • tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlayabilecek,  • markanın itibarına zarar verebilecek,  • markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabilecek durumda olan sonraki başvuru, farklı mal ve hizmetlerde kullanılacak olsa bile reddedilecektir.  KHK'nın 8/4 maddesi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar incelenirken aşağıdaki sırayı takip eden bir değerlendirme yapılması gerekmektedir:  1) İtiraza gerekçe olarak gösterilen ve tanınmışlığı iddia edilen markanın Türkiye'de itiraz edilen başvurudan önceki tarihte tescilinin veya tescil başvurusunun olup olmadığı,  2) İtiraz edilen başvuru ile itiraza mesnet markaların ilişkilendirilme ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılma ihtimaline yol açabilecek derecede benzer olup olmadıkları,  3) İtiraza gerekçe olarak gösterilen markanın Türkiye'de tanınmış olup olmadığı,  4) Tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlanıp sağlanmayacağı,  5) Markanın itibarına zarar verip vermeyeceği,  6) Markanın ayırt edici karakterini zedeleyip zedelemeyeceği.  Burada sayılanların ilk üç koşulun herhangi birinin sağlanmaması durumunda takip eden basamaklar için herhangi bir değerlendirme yapılmasına gerek yoktur.  Öte yandan, ilk üç koşulun sağlanması halinde son üç koşuldan herhangi birinin varlığı yeterli görülecektir. Bununla birlikte her farklı mal ve hizmet sınıflar açısından kullanım nedeniyle markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanacağı, tanınmış markanın itibarına zarar verileceği ya da ayırt edici niteliğinin zedeleneceği sonucu çıkarılamaz. Mevcut olayın niteliğine göre söz konusu koşulların iddia eden tarafça ispatlanması gerekir. KHK'nın 8/4 maddesi, tanınmış marka ile aynı ya da benzer olan her marka başvurusunun reddedilmesini amaçlamaz. Markanın ilgili ülkede tanınmış olması koşulu, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler yönünden korunması için gerekli koşullardan sadece birisidir. Korumanın sağlanması için diğer koşulların da varlığı aranmalıdır ve tanınmışlığa ilişkin kanaat oluştuktan sonra diğer koşulların değerlendirilmesine geçilmelidir.  8/4 maddesi kapsamında, sonraki tescil başvurusunun, belirtilen koşulların varlığı halinde farklı mal ve hizmetler için dahi reddedileceğinin hükme bağlanması, bu korumanın aynı veya benzer mal ve hizmetler için de sağlanmasını gerektirmektedir. Markaların Benzerliği Tanınmış marka korumasının şartları incelenirken öncelikle işaretler arasındaki benzerlik ilişkisinin değerlendirilmesi gerekir. Sonraki markanın, tanınmışlığı iddia edilen marka ile aynı, benzer olmaması ya da ilişkilendirme ihtimalini içerecek şekilde karıştırılma ihtimalinin bulunmaması durumunda, diğer şartlar için herhangi bir inceleme yapılmasına gerek yoktur. Aynı yönde Avrupa Adalet Divanı Intel kararında, toplum zihninde herhangi bir bağlantı kurma durumunun yokluğunda, sonraki markanın kullanılmasının diğer şartların meydana gelmesine neden olmayacağını ifade etmiştir.  İşaretlerin benzerliği değerlendirilirken, bu çalışmada yapılan değerlendirmelerin yanı sıra aynı zamanda bu kılavuzun 7/1(b) ve 8/1 maddelerine ilişkin kısımlarda belirlenen kriterler de dikkate alınacaktır. Genel olarak bir markanın koruma kapsamı belirlenirken, markanın ayırt edici gücü dikkate alınan faktörlerden biridir. Markanın ayırt ediciliği, markanın kendi özelliklerinden kaynaklanabileceği gibi, bilinirliğinden de kaynaklanabilir. Bu anlamda yüksek ayırt ediciliğe sahip tanınmış markalar daha geniş bir korumadan yararlanır. Benzer mal ve hizmetlerin değerlendirmesi yapılırken, özellikle tanınmış markalarda korumanın genişletileceği mal ve hizmetlerin kapsamı incelenirken, mal ve hizmetlerin benzerliği ile işaretlerin benzerliği arasında bir korelasyonun olduğu dikkate alınmalıdır.  Şöyle ki; mal ve hizmetlerin benzerliğinin düşüklüğü, markalar arasındaki benzerliğin yüksekliği ile telafi edilebilir. Bununla birlikte, markanın ayırt ediciliği, bilinirlik derecesi, markalar arasındaki benzerlik ilişkisinin niteliği, markanın bilinir olduğu sektöre yakınlığı ya da uzaklığı gibi etmenler dikkate alınarak mal ve hizmetler arasında bağlantı kurma ya da markanın hangi ölçüde koruma kapsamına alınacağı hususları değerlendirilmelidir. Mal ve Hizmetlerin Benzerliği Marka başvurularına konu olan mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin Tebliğe göre, aynı tür mal ve hizmetin tespitinde, Tebliğ ekinde düzenlenen gruplar esas alınacaktır. Ancak, marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında aynı tür mal ve hizmet, farklı mal ve hizmet sınıf kodlarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirilebilir.  Bununla birlikte, mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken bu kılavuzun 7/1(b) ve 8/1 maddelerine ilişkin kısımlarda belirlenen kriterler de dikkate alınacaktır. Haksız Bir Yararın Sağlanması Tanınmış markanın başka işletmeler tarafından farklı mal ve hizmetlerde kullanılması yoluyla, tanınmış markanın sahip olduğu müşteri potansiyelinden ve yüksek reklam gücünden faydalanılarak haksız yarar sağlanabilmektedir. Buradaki hareket noktası, tüketicilerin tanınmış markalı ürünlerin, tanınmış marka sahibinin yardımıyla, sponsorluğunda veya verdiği lisans yoluyla ve tanınmış marka sahibinin sahip olduğu teknoloji ile üretildiği izleniminde olmaları nedeniyle veya malların üretilmesi veya hizmetlerin sunumunda tanınmış marka sahibi ile birlikte hareket edildiği düşüncesiyle bu ürünleri kolayca tercih edebilmeleridir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin "Advantage" ve "İntel" kararlarınd
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


Tescil Edilmiş veya Başvurusu Yapılmış Bir Markadan Sonra Yapılan Aynı Marka Başvuruları

556 SAYILI KHK MADDE 8/4 "Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. 

Ancak, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu reddedilir." 

Madde 8/4'e İlişkin Genel Değerlendirme Tanınmış markaların farklı mal ve hizmetler yönünden korunmasını düzenleyen 556 sayılı KHK'nın 8/4 maddesi hükmüne göre; toplumda belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşan önceki bir tarihte tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markadan, 

• tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlayabilecek, 

• markanın itibarına zarar verebilecek, 

• markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabilecek durumda olan sonraki başvuru, farklı mal ve hizmetlerde kullanılacak olsa bile reddedilecektir. 

KHK'nın 8/4 maddesi gerekçe gösterilerek yapılan itirazlar incelenirken aşağıdaki sırayı takip eden bir değerlendirme yapılması gerekmektedir: 

1) İtiraza gerekçe olarak gösterilen ve tanınmışlığı iddia edilen markanın Türkiye'de itiraz edilen başvurudan önceki tarihte tescilinin veya tescil başvurusunun olup olmadığı, 

2) İtiraz edilen başvuru ile itiraza mesnet markaların ilişkilendirilme ihtimali de dahil olmak üzere karıştırılma ihtimaline yol açabilecek derecede benzer olup olmadıkları, 

3) İtiraza gerekçe olarak gösterilen markanın Türkiye'de tanınmış olup olmadığı, 

4) Tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlanıp sağlanmayacağı, 

5) Markanın itibarına zarar verip vermeyeceği, 

6) Markanın ayırt edici karakterini zedeleyip zedelemeyeceği. 

Burada sayılanların ilk üç koşulun herhangi birinin sağlanmaması durumunda takip eden basamaklar için herhangi bir değerlendirme yapılmasına gerek yoktur.

 Öte yandan, ilk üç koşulun sağlanması halinde son üç koşuldan herhangi birinin varlığı yeterli görülecektir. Bununla birlikte her farklı mal ve hizmet sınıflar açısından kullanım nedeniyle markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanacağı, tanınmış markanın itibarına zarar verileceği ya da ayırt edici niteliğinin zedeleneceği sonucu çıkarılamaz. Mevcut olayın niteliğine göre söz konusu koşulların iddia eden tarafça ispatlanması gerekir. KHK'nın 8/4 maddesi, tanınmış marka ile aynı ya da benzer olan her marka başvurusunun reddedilmesini amaçlamaz. Markanın ilgili ülkede tanınmış olması koşulu, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler yönünden korunması için gerekli koşullardan sadece birisidir. Korumanın sağlanması için diğer koşulların da varlığı aranmalıdır ve tanınmışlığa ilişkin kanaat oluştuktan sonra diğer koşulların değerlendirilmesine geçilmelidir.

 8/4 maddesi kapsamında, sonraki tescil başvurusunun, belirtilen koşulların varlığı halinde farklı mal ve hizmetler için dahi reddedileceğinin hükme bağlanması, bu korumanın aynı veya benzer mal ve hizmetler için de sağlanmasını gerektirmektedir. Markaların Benzerliği Tanınmış marka korumasının şartları incelenirken öncelikle işaretler arasındaki benzerlik ilişkisinin değerlendirilmesi gerekir. Sonraki markanın, tanınmışlığı iddia edilen marka ile aynı, benzer olmaması ya da ilişkilendirme ihtimalini içerecek şekilde karıştırılma ihtimalinin bulunmaması durumunda, diğer şartlar için herhangi bir inceleme yapılmasına gerek yoktur. Aynı yönde Avrupa Adalet Divanı Intel kararında, toplum zihninde herhangi bir bağlantı kurma durumunun yokluğunda, sonraki markanın kullanılmasının diğer şartların meydana gelmesine neden olmayacağını ifade etmiştir.

 İşaretlerin benzerliği değerlendirilirken, bu çalışmada yapılan değerlendirmelerin yanı sıra aynı zamanda bu kılavuzun 7/1(b) ve 8/1 maddelerine ilişkin kısımlarda belirlenen kriterler de dikkate alınacaktır. Genel olarak bir markanın koruma kapsamı belirlenirken, markanın ayırt edici gücü dikkate alınan faktörlerden biridir. Markanın ayırt ediciliği, markanın kendi özelliklerinden kaynaklanabileceği gibi, bilinirliğinden de kaynaklanabilir. Bu anlamda yüksek ayırt ediciliğe sahip tanınmış markalar daha geniş bir korumadan yararlanır. Benzer mal ve hizmetlerin değerlendirmesi yapılırken, özellikle tanınmış markalarda korumanın genişletileceği mal ve hizmetlerin kapsamı incelenirken, mal ve hizmetlerin benzerliği ile işaretlerin benzerliği arasında bir korelasyonun olduğu dikkate alınmalıdır. 

Şöyle ki; mal ve hizmetlerin benzerliğinin düşüklüğü, markalar arasındaki benzerliğin yüksekliği ile telafi edilebilir. Bununla birlikte, markanın ayırt ediciliği, bilinirlik derecesi, markalar arasındaki benzerlik ilişkisinin niteliği, markanın bilinir olduğu sektöre yakınlığı ya da uzaklığı gibi etmenler dikkate alınarak mal ve hizmetler arasında bağlantı kurma ya da markanın hangi ölçüde koruma kapsamına alınacağı hususları değerlendirilmelidir. Mal ve Hizmetlerin Benzerliği Marka başvurularına konu olan mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin Tebliğe göre, aynı tür mal ve hizmetin tespitinde, Tebliğ ekinde düzenlenen gruplar esas alınacaktır. Ancak, marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında aynı tür mal ve hizmet, farklı mal ve hizmet sınıf kodlarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirilebilir. 

Bununla birlikte, mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken bu kılavuzun 7/1(b) ve 8/1 maddelerine ilişkin kısımlarda belirlenen kriterler de dikkate alınacaktır. Haksız Bir Yararın Sağlanması Tanınmış markanın başka işletmeler tarafından farklı mal ve hizmetlerde kullanılması yoluyla, tanınmış markanın sahip olduğu müşteri potansiyelinden ve yüksek reklam gücünden faydalanılarak haksız yarar sağlanabilmektedir. Buradaki hareket noktası, tüketicilerin tanınmış markalı ürünlerin, tanınmış marka sahibinin yardımıyla, sponsorluğunda veya verdiği lisans yoluyla ve tanınmış marka sahibinin sahip olduğu teknoloji ile üretildiği izleniminde olmaları nedeniyle veya malların üretilmesi veya hizmetlerin sunumunda tanınmış marka sahibi ile birlikte hareket edildiği düşüncesiyle bu ürünleri kolayca tercih edebilmeleridir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin "Advantage" ve "İntel" kararlarınd


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Uluslararası markalaşmaya önem veren ve ihracat hedefleri her yıl artan bir firma olarak, markalarımızın takip edilmesi, haklarımızın korunması ve yeni marka başvurularımızda da hızlı bir hizmet alabilmek için Etkin Patent ile çalışıyoruz. Başvuru aşamasından belgeye bağlanma aşamasına kadar tüm süreçlerde bize güven veren Etkin Patent’e ANGELS NEVER DIE ailesi olarak teşekkür ederiz.

  Ferat BARITÇITaksim Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 23-01-2022

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin