Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti; Mahkemece markaya tecavüzün varlığı kabul edildiğine göre manevi tazminata hükmedilmesi gerekir
Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti

Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti; Mahkemece markaya tecavüzün varlığı kabul edildiğine göre manevi tazminata hükmedilmesi gerekir Marka Davaları 11-07-2021
YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2006/7934 E. , 2007/10510 K. # HAKSIZ REKABET # MANEVİ TAZMİNAT # MARKA TECAVÜZÜN TESPİTİ VEKALET ÜCRETİ # ÖZET: MAHKEMECE MARKAYA TECAVÜZÜN VARLIĞI KABUL EDİLDİĞİNE GÖRE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR. MAHKEME, FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA KARAR VERDİĞİNDEN, ANILAN MAHKEMELER İÇİN BELİRLENEN MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMELİDİR. Taraflar arasında görülen davada (Bafra Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi)'nce verilen 31.01.2006 tarih ve 2004/439-2006/28 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili ile davalılar tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, asıl ve birleşen davasında, davalıların mülkiyeti müvekkiline ait markalı tüpleri piyasadan toplamak suretiyle kullanılamaz hale getirip, ticari amaçla kullandıklarını, müvekkili tüplerinin piyasadan çekilerek dönüşümü yapılamamakla, sermaye kaybına yol açtığını, marka ve imajın zedelendiğini ileri sürerek, markaya tecavüzün tespiti ile önlenmesine, toplam 1.000 YTL maddi tazminat ile 9.010 YTL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.   Davalılar vekilleri, markaya tecavüz teşkil edecek eylemleri bulunmadığını, müvekkilleri tüplerini alan müşterilerin ellerinde bulunan davacıya ait tüpü bıraktığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davalılara ait işyerlerinde davacıya ait boş tüplerin tespit edilmiş olduğu, şahsi ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle eylemin haksız rekabet ve markaya tecavüz teşkil ettiği, manevi tazminat koşulları oluşmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile markaya tecavüzün önlenmesine, 148,59 YTL ve 130,99 YTL maddi tazminatın davalılardan tahsiline, manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili ile davalılar temyiz etmiştir. 1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 2- Dava, haksız rekabet ve markaya tecavüz nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin olup, mahkemece markaya tecavüzün varlığı kabul edilmiştir. Bu durumda mahkemece 556 sayılı KHK'nın 62/1-b maddesi uyarınca manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, anılan hüküm gözden kaçırılarak şartları oluşmadığından bahisle manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. 3- Bunun yanında, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi sıfatıyla karar veren mahkemece, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca, anılan mahkemeler için belirlenen makro vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması da doğru görülmemiştir. Sonuç: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 09.07.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kaynak:yargıtay.gov.tr
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


Markaya Tecavüzün Tespiti ve Vekalet Ücreti

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi 2006/7934 E. , 2007/10510 K.

 

# HAKSIZ REKABET # MANEVİ TAZMİNAT # MARKA TECAVÜZÜN TESPİTİ VEKALET ÜCRETİ #

 

ÖZET: MAHKEMECE MARKAYA TECAVÜZÜN VARLIĞI KABUL EDİLDİĞİNE GÖRE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKİR. MAHKEME, FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA KARAR VERDİĞİNDEN, ANILAN MAHKEMELER İÇİN BELİRLENEN MAKTU VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMELİDİR.

 

Taraflar arasında görülen davada (Bafra Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi)'nce verilen 31.01.2006 tarih ve 2004/439-2006/28 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili ile davalılar tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Davacı vekili, asıl ve birleşen davasında, davalıların mülkiyeti müvekkiline ait markalı tüpleri piyasadan toplamak suretiyle kullanılamaz hale getirip, ticari amaçla kullandıklarını, müvekkili tüplerinin piyasadan çekilerek dönüşümü yapılamamakla, sermaye kaybına yol açtığını, marka ve imajın zedelendiğini ileri sürerek, markaya tecavüzün tespiti ile önlenmesine, toplam 1.000 YTL maddi tazminat ile 9.010 YTL manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.  

 

Davalılar vekilleri, markaya tecavüz teşkil edecek eylemleri bulunmadığını, müvekkilleri tüplerini alan müşterilerin ellerinde bulunan davacıya ait tüpü bıraktığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davalılara ait işyerlerinde davacıya ait boş tüplerin tespit edilmiş olduğu, şahsi ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle eylemin haksız rekabet ve markaya tecavüz teşkil ettiği, manevi tazminat koşulları oluşmadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile markaya tecavüzün önlenmesine, 148,59 YTL ve 130,99 YTL maddi tazminatın davalılardan tahsiline, manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili ile davalılar temyiz etmiştir.

 

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

 

2- Dava, haksız rekabet ve markaya tecavüz nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin olup, mahkemece markaya tecavüzün varlığı kabul edilmiştir. Bu durumda mahkemece 556 sayılı KHK'nın 62/1-b maddesi uyarınca manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, anılan hüküm gözden kaçırılarak şartları oluşmadığından bahisle manevi tazminat isteminin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

 

3- Bunun yanında, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi sıfatıyla karar veren mahkemece, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uyarınca, anılan mahkemeler için belirlenen makro vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması da doğru görülmemiştir.

 

Sonuç: Yukarıda 1 numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının reddine, 2 ve 3 numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 09.07.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kaynak:yargıtay.gov.tr


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Etkin patent ile çalışmaya başladığımız günden bu güne marka tescil başvuru öncesi yapılan araştırma ve sorgulama işlemleri, marka başvuru ve muhtemel sonuçları hakkındaki bilgileri , strateji geliştirme anlamındaki işlemlerimizi kendileri takip etmekte. Kendilerinin yönlendirmeleri ve iş takibi konusunda oldukça verimli sonuçlar alınmakta. Kendileri ile çalışmaktan son derece memnunuz

  Olcay KARAKAŞBC Yapı Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi Ve Dış Tic. AŞ.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 11-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin