Marka Yenileme » Yenileme Ücreti ve Nasıl yapılır » Etkin Patent Marka Yenileme, marka tescil yenileme nasıl ve nerede yapılır, marka yenileme Türk Patent resmi ücreti ve hizmet fiyatlarını (50 TL) buradan inceleyebilirsiniz.
Marka Yenileme » Yenileme Ücreti ve Nasıl yapılır

Marka Yenileme

Marka Yenileme » Yenileme Ücreti ve Nasıl yapılır Etkin Patent Marka Yenileme, marka tescil yenileme nasıl ve nerede yapılır, marka yenileme Türk Patent resmi ücreti ve hizmet fiyatlarını (50 TL) buradan inceleyebilirsiniz.
Etkin Patent

Marka Yenileme Ücreti

710 TL (KDV DAHİL)

{Türk Patent Resmi Harç Bedeli}

 

+

HİZMET ÜCRETİ

50 TL + KDV

 

=

TOPLAM FİYAT

652 TL + KDV
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 Mecidiyeköy/İstanbul +90 212 212 35 17 Etkin Patent
Marka Tescil Marka Yenileme, marka tescil yenileme nasıl ve nerede yapılır, marka yenileme Türk Patent resmi ücreti ve hizmet fiyatlarını (50 TL) buradan inceleyebilirsiniz.
,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Tescil  Tarih :  13.4.2017       Google Plus      
Marka Yenileme
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 Mecidiyeköy/İstanbul +90 212 212 35 17 Marka Yenileme » Yenileme Ücreti ve Nasıl yapılır » Etkin Patent

Etkin Patent Logo

Marka yenileme işlem ve fiyatları

 

Marka Yenileme; Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıl olup, süresi için marka yenileme yapılmazsa marka hükümsüz kalır.
 
Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya vekilinin talebi ve marka yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla marka  yenilenir.Türk Patent Enstitüsü , marka sahibini ve marka üzerinde Sicile kaydedilmiş bir hakka sahip bulunan herhangi bir kimseyi, koruma süresinin sona erme tarihinden makul bir süre önce, koruma süresinin dolmakta olduğu konusunda bilgilendirebilir. Ancak bu bilgilendirmenin yapılmamış olması Türk Patent Enstitüsüne herhangi bir sorumluluk getirmez.

Marka Tescil sürecinde re'sen RED riskleri, olası itirazlar ve/veya tescil sonrası olası davalarının muhtemel sonuçlarını öngörmeden yapılacak marka başvuruların yaratacağı telafisi güç zararlardan korunmak için 10 yıllık deneyime sahip, binlerce markaya Hukuki Mütalaa ve Yol Haritası hazırlamış, konusunda uzman Avukat Marka Danışmanlarınızdan yardım almak için bize ulaşın.

Marka Yenileme talebinin, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününde biten, altı aylık süre içinde yapılması ve aynı süre içinde marka yenileme ücretinin ödenmesi gerekir. Bu süre içinde marka  yenileme talebinin yapılmaması veya marka  yenileme ücretinin ödenmemesi halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününü izleyen günden başlayan altı aylık ilave süre içinde, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla da yapılabilir.
 
Marka, yenileme ücretinin yanı sıra mal/hizmet çıkarma ücretinin de ödenmesi koşuluyla, tescil kapsamında bulunan mal ve/veya hizmetlerin bir kısmı için de marka yenilenebilir.(Marka Yenileme Ücretlerini (TPE Ücret ve KDV Dahil 729 TL) BURADAN inceleyebilirsiniz.)
 
Marka  Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği günden itibaren hüküm ifade eder. Yenileme Sicile kaydedilir ve yayımlanır.
 
Üçüncü fıkrada belirtilen süreler içinde yenilenmeyen markalara ilişkin marka hakkı, koruma süresinin bittiği günü izleyen gün sona erer.
 
Marka  Yenileme talebinin içerdiği herhangi bir beyan veya unsurun doğruluğu konusunda haklı nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Türk Patent Enstitüsü delil sunulmasını isteyebilir.

Marka Tescil

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu