Marka Yenileme » Yenileme Ücreti »Tescil Nasıl Yapılır » Etkin Patent Marka yenileme, marka tescil yenileme nasıl yapılır, en ucuz marka yenileme ücreti harç bedeli 695 TL, hizmet ücreti 59 TL, toplam KDV Dahil 754 TL’ dir.
Marka Yenileme » Yenileme Ücreti »Tescil Nasıl Yapılır

Marka Yenileme

Marka Yenileme Marka yenileme, marka tescil yenileme nasıl yapılır, en ucuz marka yenileme ücreti harç bedeli 695 TL, hizmet ücreti 59 TL, toplam KDV Dahil 754 TL’ dir.
,  Ana Kategori :  Marka Tescil  Tarih :  15.5.2019       Google Plus      
Marka Tescil,  Kategori : 

Marka yenileme

Marka yenileme, marka tescil yenileme nasıl yapılır, en ucuz marka yenileme ücreti harç bedeli 695 TL, hizmet ücreti 59 TL, toplam KDV Dahil 754 TL' dir.

Marka Yenileme, Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıl olup, süresi için yenileme yapılmazsa marka hükümsüz kalır.
 
Koruma süresi sona eren marka, sahibinin veya vekilinin talebi ve marka tescil yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla marka yenilenir.Türk Patent ve Marka Kurumu , marka sahibini ve marka üzerinde Sicile kaydedilmiş bir hakka sahip bulunan herhangi bir kimseyi, koruma süresinin sona erme tarihinden makul bir süre önce, koruma süresinin dolmakta olduğu konusunda bilgilendirebilir. Ancak bu bilgilendirmenin yapılmamış olması Türk Patent ve Marka Kurumu' na herhangi bir sorumluluk getirmez.


Marka Tescil sürecinde re'sen RET riskleri, olası itirazlar ve/veya tescil sonrası olası davalarının muhtemel sonuçlarını öngörmeden yapılacak marka başvuruların yaratacağı telafisi güç zararlardan korunmak için 10 yıllık deneyime sahip, binlerce markaya Hukuki Mütalaa ve Yol Haritası hazırlamış, konusunda uzman Avukat Marka Danışmanlarınızdan yardım almak için bize ulaşın.

Marka Tescil Yenileme Nasıl Yapılır


Marka tescil yenileme nasıl yapılır, yenileme talebinin, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününde biten, altı aylık süre içinde yapılması ve aynı süre içinde marka tescil yenileme ücretinin ödenmesi gerekir. Bu süre içinde marka tescil yenileme talebinin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödenmemesi halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününü izleyen günden başlayan altı aylık ilave süre içinde, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla da yapılabilir.
 
Marka tescil yenileme ücretinin yanı sıra mal/hizmet çıkarma ücretinin de ödenmesi koşuluyla, tescil kapsamında bulunan mal ve/veya hizmetlerin bir kısmı için de marka yenilenebilir.

Kredi kartı ile ödeme yaparak yenileme yapmak istiyorsanız Online Marka Tescil Yenileme Ücreti sayfamızı incelemenizi öneriyoruz.

 
Marka Tescil Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği günden itibaren hüküm ifade eder. Yenileme Sicile kaydedilir ve yayımlanır.
 
Belirtilen süreler içinde yenilenmeyen markalara ilişkin marka hakkı, koruma süresinin bittiği günü izleyen gün sona erer.
 
Marka tescil yenileme talebinin içerdiği herhangi bir beyan veya unsurun doğruluğu konusunda haklı nedenlerle şüpheye düşülmesi halinde Türk Patent delil sunulmasını isteyebilir.

Yenileme işlemlerinde varsa ticaret unvanı, nevi ve adres değişikliği işlemleri de yapılmaktadır. Adres değişikliği ücreti kampanya dahilinde olup ayrıca ücret istenmemektedir.


Marka Yenileme Ücreti


Hizmet Türü
Resmi Ücret ve Harç Bedeli
Hizmet Fiyatları
Toplam
Marka tescil yenileme fiyatları toplamı
695 TL (KDV Dahil)
50 TL+KDV
754 TL (KDV Dahil)Marka Yenileme

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu