Marka Tescili » Neden Tescil ve Yapılması Gerekenler » Etkin Patent Marka tescili, tescil kriterleri, yapılması gerekenler, ret gerekçeleri, başvuru fiyatları, neden, nerede ve nasıl yapılacağını buradan inceleyebilirsiniz.
Marka Tescili » Neden Tescil ve Yapılması Gerekenler

Marka Tescili

Marka Tescil Marka tescili, tescil kriterleri, yapılması gerekenler, ret gerekçeleri, başvuru fiyatları, neden, nerede ve nasıl yapılacağını buradan inceleyebilirsiniz.
,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Tescil  Tarih :  6.8.2017       Google Plus      
Marka Tescili
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 Mecidiyeköy/İstanbul +90 212 212 35 17 Marka Tescili » Neden Tescil ve Yapılması Gerekenler » Etkin Patent

Etkin Patent Logo

Marka tescili işlemlerine başlamadan önce marka tescil sorgulama, araştırma işlemlerini PATENT FİRMALARI aracılığı ile konusunda uzman ve deneyimli marka danışmanlarından,  tescil sürecince mutlak veya nispi RED risklerinin olup olmadığı, tescilli benzer marka sahiplerince olası itirazların muhtemel sonuçlarını,  daha da önemlisi tescil sonrası önceden tescilli marka sahiplerince olası açılabilecek marka hükümsüzlük davalarının muhtemel sonuçları hakkında mutlaka yazılı mütalaa  alınmalıdır. Aksi takdirde yıllar sonra bile olsa olası hükümsüzlük dava ve sonuçları çok ağır maddi ve manevi kayıplara neden olabilir.
 
Marka Tescil

 

Marka tescil kriterleri ile hukuki kriterler kimi zaman sonuçları bakımından farklıklar gösteriyor olabilir. Bu durum, sadece marka isimlerinin tescil başvurularının incelenmesinde mutlak RED nedenleriyle nispi RED nedenleri farklılığından kaynaklanmaktadır. Yani aynı veya benzer marka başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) tarafından mutlak

RED nedenleri  kapsamında incelenirken,karışıklık ve iltibas riski olan markalar ise ancak itirazın olması halinde incelenmekte ve karara varılmaktadır. Dolayısıyla aslında karışıklık ve iltibas yaratan bir başvurunun, markalar bültenindeki yayına süresi içinde itiraz edilmediğinden kesinleşen marka tescillerin iptal veya hükümsüzlüğü için ancak yine süresi için dava açılarak hükümsüz kılınabilir.

Özellikle küresel ekonomik krizin bütün dünyayı kavurduğu günümüzde, taklit ürün ve taklit markalar hakkında çok daha fazla yaptırımlar olacağı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Marka sorgulama sayfamızdan marka isimlerini araştırabilirsiniz ancak, aynı veya benzeri olmadığına inandığınız marka isimleri bile olsa uzmanlarımıza telefon veya e-posta yoluyla yardım ve destek almanızı öneriyoruz.

Uzmanı olmayan kişi veya firmaların  tıpkı bir alan adı/ismi gibi  marka sorgulama yapmaları sonucu varılan yanlış ve yanıltıcı sonuçlar ciddi zararlara sebep olabilir. Marka ibareleri, marka örneklerinde kullanımlarına göre ana marka unsuru tali marka unsurları olarak ayrılır. Birden fazla sözcükleri taşıyan bileşke markalar bütünü itibariyle bıraktığı izlenim dikkate alınır. Bileşke markalardaki her iki marka ibaresi ayırt edici özelliklere sahip olsalar bile  marka örneğindeki kullanım  nedeni ile ibarelerden birisi asli diğerinin tali unsur olduğu değerlendirilmesi yapılarak tescil veya RED kararı verilebilir. Ayrıca sadece marka ismi tescil kriterlerine uygun olsun diye yeniden düzenlenen marka ismine yapılan ek ibarelerin sonradan  farklı şekilde kullanımları da markada karışıklık ve iltibasa hatta kötü niyet veya marka tecavüzüne gerekçe olabilir. 

 

Her yıl giderek hızla büyüyen marka hükümsüzlük davalarına maruz kalmamak, yıllarca yatırım yaptığınız markanızın kaybetme riskini ve kaybedilmesi halinde uğranılacak maddi ve manevi kayıpları  düşünerek mutlaka başvuru öncesi , tescil sürecinde ve sonrasında konusunda uzman patent firmaları ile çalışılmasını önermekteyiz. Etkin Patent olarak  sadece tescil kriterleri değil hukuki kriterlere uygunluğu, marka konumlandırma ve pazarlama, reklam ve tanıtım stratejilerine uygunluğu dahil  bir çok kriter değerlendirilerek danışmanlık ve başvuru hizmetlerini vermekteyiz.

 

NEDEN MARKA TESCİLİ

 

Neden Marka Tescili Çünkü; Ürettiğiniz mal ve hizmetlerde kullandığınız isim ve logoların tescil edilmemesi halinde sonradan telafisi güç zararlarla karşılaşmamak için marka tescili öneriyoruz.


Yıllardır büyük emek ve maliyetlerle sizinle özdeşleşen markanın bir şekilde sizden önce üçüncü taraflarca tescil edilmesi halinde markanızın kaybetme tehlikesi yaşayabilirsiniz. Size ait markanın üçüncü bir tarafca tescilinin ipatl/hükümsüzlüğü sadece dava yoluyla mümkündür. Dava süreçleri uzun ve maliyetli olması, markasal kullanımları yasal koşullarının gerektirdiği niteliklerde belgelerle ispatlama yükümlülükleri göz önünde bulundurulduğunda gerçekten hem oldukça yüksek maddi ve manevi zararlarla karşılaşabileceğiniz gibi, pazarlama ve satış aksiyonlarınızın da aksamasına sebep olacaktır.

Sonuç olarak marka tescil fiyatlarından yüzlerce kat fazla maliyetleri karşılaşma tehlikesi ne marka tescilinin sağladığı hukuki haklar ve kazanımlar nedeniyle hem marka tescili öneriyor hem de tescilsiz herhangi bir isim, logo, şekil, slogan, vs. marka işaretlerinin kullanılmamasını öneriyoruz.


Dahası bir şekilde kullandığınız markanızın yıllar sonra bile olsa hem sizden önce kullanılmış olması hem de tescilli olması nedeniyle dava konusu olması halinde çok büyük maddi ve manevi zararları üstlenmek, üstelik ceza davalarıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz.

 

MARKA TESCİLİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

 

Marka tescil başvuru öncesi, konusunda bilgili ve deneyimli marka patent vekil ve danışmanlarından,  önceden tescilli aynı/benzer marka tescillerin olup olmadığının araştırma ve sorgulaması yapılması gerekir.  Marka sorgulama kriterlerini incelemenizi özellikle öneriyoruz.


Marka tescili yapılacak isimlerin farklı dil ve lehçelerde argo vb. bir başka anlamının olup olmadığı mutlaka araştırma yapılmasını öneriyoruz. Marka isimleri başlıklı yazılarımızdan ayrıntılı bilgileri edinebilirsiniz.


Marka şayet bir logo (şekil) ile birlikte kullanılacaksa, fiilen kullanılacak marka örneği ile başvuru yapılmalıdır. Dahası logo+isim kombinasyonundan oluşan karma markanın  asli ve esaslı unsurunun hangisi olduğunun tespiti oldukça önemlidir. Markalar genellikle bir bütün olarak incelenmektedir. Ancak çoğunlukla  kelime+şekil kombinasyonundan oluşmuş marka işaretlerinde asli unsur kelimeler yani marka isimleri olmakla birlikte, kullanılan isimlerin ayrıt edici niteliklerinin düşük/yüksek olması markanın  asli ve baskın unsuru belirlemektedir.


Marka tescili yapılacak kelime, isim ve logoların ve/veya bunların kombinasyonundan oluşmuş markaların olası yayın kararına önceden tescilli markalarca itiraz edilmesi halinde muhtemel sonuçlarını marka patent danışmanlarından mutlaka  yazılı olarak talep ediniz. Marka tescil başvuru süresince olası itirazlar ve/veya bir şekilde itirazların atlanması halinde sonradan dava konusu yapılması halinde muhtemel sonuçlarının önceden tespit edilmemesi halinde olası riskler oldukça yüksek maddi ve manevi kayıplara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla konusunda uzman marka vekili tarafından bu durumun öncelikle tespit edilmesi ve olası riskleri bertaraf edebilecek yenilikçi çözümlerin geliştirildikten sonra marka tescil başvurusu yapılmasını öneriyoruz. Üstelik tüm bu çalışmaların yazılı olarak raporlanması oldukça önem arz etmektedir. Bu konuda ayrıntılı açıklamalarımızı blog sayfamızdaki marka makale bölümlerindeki yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.  Dahası varsa soru ve sorunlarınız için aynı bölümdeki içeriklerin altında yer alan yorum alanlarını kullanabilirsiniz.  


Marka tescil başvurusu yapılacak markanın aynı/benzer isimleri taşıyan ve özellikle aynı faaliyet alanlarında önceden alan adı ve web sayfası olarak kullanılıp kullanılmadığı, yine bir başkası tarafından Ticaret Unvanı olarak kullanılıp kullanılmadığı mutlaka araştırılmalı ve bu konuda uzmanlardan yardım ve destek alınmalıdır.


Başvuru yapılacak markanın aynı/benzerlerin önceden Yurtiçi olmasa bile Yurtdışında kullanılıp kullanılmadığı, bu kullanımın tanınmışlık düzeyinde olup olmadığı mutlaka araştırmalıdır. Bu konuya ilişkin Yurtdışı Marka Tescili başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.


MARKA TESCİLİ YAPTIRMAK


Marka tescili yaptırmak için temel prensipleri şu şekilde özetleyebiliriz.


 Hem koruma hem de pazarlama aksiyonlarına güçlü destek olacak, ayırt edici niteliklerde marka ismi bulmak,
Şayet marka ile birlikte logo, sembol, maskot vs. kullanılacak ise, marka iletişimine uyum ve güç katacak tasarımları hazırlamak,
Marka tescili başvuru öncesi marka araştırma yaptırmak,
Tescil süresince olası itirazları bertaraf edebilecek hukuki altyapının hazırlanması,
Marka tescil başvurusu yapılan marka örneğini tüm mal ve hizmetlerde olduğu gibi kullanmak,
Marka tescil başvurusu yapmak,
Marka tescil süreci ve sonrasında markasal kullanımların yasal koşulları karşılar niteliklerde belgelemek ve arşivlemek olarak özetleyebiliriz.

 

MARKA TESCİLİ KAÇ YIL GEÇERLİDİR


Marka tescili başvuru tarihi itibariyle 10 yılda bir markayı yenilemek şartıyla mülkiyet hakları süresiz  tescil sahibine  aittir. Süresi içinde markanın yenilenmemesi halinde marka hükümsüz olarak kabul edilir. Ancak yenileme süresinden sonraki 2 yıl içinde üçüncü taraflarca yapılacak başvuruya markayı fiilen kulanmak şart ve koşuluyla itiraz hakkı bulunmaktadır.


Marka yenileme süre bitiminden sonraki 6 ay içinde cezalı ücret ödenmek koşuluyla yenileme yapılabilir. Ayrıntıları marka yenileme başlıklı yazımızda inceleyebilirsiniz.

 

MARKA PATENT TESCİLİ

 

Marka patent tescili genellikle marka unsurlarının hukuki hakları ve bu hakların korunması ve tescili anlamında kullanılmaktadır. Oysa marka tescili ile patent tescili birbirinden farklıdır.


Yukarıda ayrıntılı açıklamaya çalıştığımız üzere bir ürün veya hizmetin üzerinde kullanıldığı isim, harf, şekil, rakam, logo vb. ve/veya bunların kombinasyonunda oluşan karma marka işaretlerin korunması için marka tescili yapılmaktadır.


Patent ise kısaca;  bir buluşun belgesi olmakla birlikte, mevcut bilgi ve teknolojilerin kullanılarak herhangi bir ihtiyacın daha kolay ve verimli bir şekilde giderilmesi için geliştirilen yeni  çözümlerin koruması anlamındadır.


Patent konusunda ayrıntılı bilgileri patent kategorsinden inceleyebilirsiniz.

 

MARKA TESCİL KRİTERLERİ

 

Marka tescil kriterleri ; ayırt edicilik, aynılık, benzerlik ve tanımlayıcı işaretlerin marka tescili olarak üç ayrı başlık altında inceleyeceğiz.

 

Marka Tescilinde Ayırt Edicilik 

 

Sınai Mülkiyet Kanunu' un 4. Madde  (1) bendinde ;  Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

 

Tescilin etkili olacağı coğrafi alan: 

Marka Tescilin etkili olacağı coğrafi alan ilgili işaretin marka olarak kullanılacağı ve hitap edeceği toplum kesiminin tespiti önemlidir. Türk Patent ve Marka Kurumu  tarafından yapılacak inceleme ve

değerlendirmede,  etkili olacağı coğrafi alan Türkiye'nin coğrafi sınırlarıdır. Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği açısından yapılan incelemede ülkenin geneline hakim olan dil, eğitim, kültür ve sosyo-ekonomik durum dikkate alınır.

 

 

Markanın kullanılacağı mal ve hizmetler :

Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği talep edilen mal ve hizmetler açısından değerlendirilir. (Marka Tescil Sınıflarını inceleyebilirsiniz.) Bazı mal ya da hizmetler için ayırt edici nitelikte olan bir işaret başka mal ya da hizmetler için bu niteliği haiz bulunmayabilir.

Markanın ayırt ediciliği talep edilen mal ve hizmetlerden bağımsız ve soyut olarak değerlendirilmez. Bazı marka işaretler ise hiçbir mal ya da hizmet için ayırt edici nitelikte olmayabilir. Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği tescili talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı için ayrı ayrı değerlendirilir.

 

 

İlgili kamu algısı :
Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği tescili talep edilen mal ve hizmetlerin ilgili olduğu

toplum kesimi dikkate alınarak değerlendirilir. İlgili toplum kesimi mal ve hizmetin niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

Markanın Bireyselliği - Somut koşulları :
Marka işaretin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde mevcut her türlü veri çerçevesinde başvurunun tüm somut koşulları dikkate alınmaktadır. Bir marka tescili, daha önceden aynı ya da

benzer bir marka işaretten oluşan diğer bir markanın aynı ya da benzer mal ve hizmetler için tescil edildiği gerekçesiyle kendiliğinden kabul edilemez. Önceki bir tescil yeni marka başvurunun RED  gerekçelerini ortadan kaldıramaz.

 

MARKA TESCİLİNDE NİSBİ RED NEDENLERİ

 

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 Maddesi;


“Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklindedir.


Aynı Marka – Aynı Mal ve Hizmetleri Barındıran Marka Tescil Başvurulara Yapılan İtirazların İncelenmesi;


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 madde hüükmünce tescil başvurusu yapılmış bir markanın kendisinden önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir marka ile aynı olması ve markaların her ikisinin de kapsadığı mal ve hizmetlerin aynı olması halinde, sonraki başvurunun önceki markanın sahibinin itirazı üzerine reddedileceğini belirtmektedir.

Aynı veya Benzer Marka – Aynı veya Benzer Mal ve Hizmetleri Barındıran Marka Başvurularına Yapılan İtirazların İncelenmesi;


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesinde belirtilen durum, önceki tescilli marka sahiplerinin sonraki tarihli marka tescil başvuru ilanına karşı itiraz etmeleri halinde incelenmektedir. İnceleme sonucunda, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve literatürde “Karıştırılma İhtimali” olarak adlandırılan halin ortaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunulması gerekmektedir.

 


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesi, karıştırılma ihtimalinin yanı sıra karıştırılma ihtimalinin markaların ilişkili olduğu ihtimalini de kapsaması halinden bahsetmekte ve ilişkili olma ihtimalinin de RED gerekçesi olarak kabul edileceğini düzenlemektedir. Dolayısıyla, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesi yalnızca karıştırılma ihtimalini değil, aynı zamanda mal ve hizmetlerin geldiği kaynaklar arasında tüketicilerce bağlantı kurulması olasılığı olarak adlandırılabilecek “İlişkilendirme İhtimalini” de kapsamaktadır.

 


Önceki Tescilli Marka İle Sonraki  Başvurunun İtiraz Üzerine Karıştırılma İhtimali Bakımından İncelenmesi;


Karıştırılma ihtimali kavramı “Bir mal veya hizmetin alıcısının, yani genel anlamda halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal veya hizmeti aldığı zannı ile başka bir işletmenin aynı veya benzer malını veya hizmetini alma ihtimali (tehlikesi) ile karşı karşıya olması.” şeklinde tanımlanabilir.

Önceki Tescilli Marka İle Sonraki Başvurunun İtiraz Üzerine Markaların Benzerliği Bakımından İncelenmesi;


Önceki tescilli marka ile sonraki marka tescil başvurunun benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alınır. Görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğin derecesi konusundaki değerlendirmeyi malların niteliğini ve malların piyasaya sunum yöntemlerini dikkate alarak yapmak yerinde olacaktır.

 

Marka Tescil

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu