Marka Tescili Sorgulama Marka Tescili Sorgulama, Patent, İsim Hakkı, marka tescil araştırmaları online buradan yapabilir, Etkin Patent uzmanlarından ücretsiz yardım alabilirsiniz.
Marka Tescili Sorgulama
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Marka Tescili Sorgulama

Marka Tescili Sorgulama Marka Tescili Sorgulama, Patent, İsim Hakkı, marka tescil araştırmaları online buradan yapabilir, Etkin Patent uzmanlarından ücretsiz yardım alabilirsiniz. Marka Makale 14-07-2021
  Marka Tescili Sorgulama, Patent, İsim Hakkı, marka tescil araştırmaları online buradan yapabilir, Etkin Patent uzmanlarından ücretsiz yardım alabilirsiniz.Marka tescili sorgulama için Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent eskiden TPE kısaltması kullanılmaktaydı.) önceden başvuru ve tescilli tüm markaların olduğu veritabanı üzerinden aşağıdaki linklerden online yapabilirsiniz. Marka, Patent, Tasarım Tescil Sorgulama ve Araştırma Marka Tescili Sorgulama                                        TIKLAYINIZ Patent Sorgulama TIKLAYINIZ Tasarım Tescil Sorgulama TIKLAYINIZ Ücretsiz Marka Araştırma TIKLAYINIZ Yurtdışı Marka Araştırma TIKLAYINIZ Etkin Patent olarak öncelikle Marka tescili sorgulama yapılacak marka isminin veya logonun hangi mal ve hizmetlerde yani sınıflarda tescil edileceğinin saptandıktan sonra araştırma yapılmasını öneriyoruz. (Marka Sınıflarını inceleyebilirsiniz.)Bir marka tanınmış olmadıktan sonra farklı sınıflarda tescil edilebilir. Bu arada mal ve hizmetlerde her ne kadar farklı sınıf kodlarında yer almış olsa bile kimi durumlarda birbirleriyle ilişkili mal ve hizmetler olması halinde aynı sınıf kodunda yer almasa bile yine itiraz üzerine ret riski olabileceği göz ardı edilmemelidir. Örneğin bir marka sadece 25. Sınıf kapsamındaki “her türlü iç-dış giyim” mal gruplarında tescilli olmuş olsa bile, üçüncü taraflarca aynı markanın 35. Sınıf kapsamındaki kısaca (mağazacılık) diye adlandıran son bendinde aynı mal gruplarının kayıtlı olması halinde önceki tescil sahibince yayına itiraz etmesi halinde marka tescil başvurunuz reddedilecektir. Çünkü  önceki markanın mağazası, şubesi ve/veya lisans veya izin üzerine ticaret yapıldığı izlenimi yaratacağından, markalar arasında iltibas olduğu kabul edilerek başvuru reddedilecektir.Etkin Patent olarak marka tescil sorgulama ve araştırma yapacağınız marka isminin asli ve esaslı unsurunun tespiti, tescil süreci ve itirazlarda önemli olduğundan öncelikle marka hukuki bakımından tespit edilmesi gerekir.İsim hakkı talep edilen marka örneğinde bulunan unsurların baskın unsurunun ne olduğu, marka isminin ayırt edici niteliği, markaya ilave eklerin tali unsur niteliğinde olup olmadığı, marka isminin vasıfları, ürün, cins, çeşit vb. nitelik bildirir ibareler olup olmadığı ve/veya çok fazla marka ve unvan niteliğinde kullanılması nedeniyle ayırt edici gücünün zayıf olup olmadığı vb. oldukça geniş tescil ve hukuki kriterlerinin konusunda uzman ve deneyimli kişilerden tarafından marka tescil sorgulama ve incelenmesi oldukça yararlı olacaktır.Kimi zaman küçük bir bilgi dahi olsa sonuçları bakımından oldukça yüksek kazanımlar sağladığını unutmamak gerekir. Genellikle isim hakkı sorgulama yapılacak marka isimleri tıpkı alan adı gibi düşünülmekte, marka tescil araştırma sonuçları da buna göre değerlendirildiğinde oldukça hatalı ve telafisi güç zararlara sebebiyet verebilir. Dahası her yıl binlerce üstelik tescilli marka sahipleri davalık olduklarına göre tek başına tescil kriterlerinin yeterli olmadığı, marka ismi sorgulama ve araştırmalarda marka hukuku ve kabul edilmiş Yargıtay içtihatları gözetilerek incelenmesi oldukça yararlı olacaktır. Bu arada daha ayrıntılı incelediğimiz, tescil kriterleri ve nasıl isim hakkı sorgulama yapılması gerektiğine dair videomuzu Marka Sorgulama başlıklı yazımızdan incelemenizi öneriyoruz. Türk Patent' e başvuru yapılacak  marka ismi için yapılan araştırmalarda, önceden tescilli markalar arasında anlam benzerliği olmasa dahi, kimi durumlarda tek başına fonetik benzerlik bile iltibas tehlikesi olarak kabul edildiğinden, re'sen ve/veya itiraz üzerine ret riski gözetilmelidir.Etkin Patent olarak sesçil benzerlik ve/veya markanızda yer alan kimi, özellikle sesli harflerin yok edilmesiyle her ne kadar farklı bir anlam yüklendiği düşünülse bile itiraz üzerine iltibas tehlikesinin olduğu sonucuna ulaşılarak marka tescil başvurunuz reddedilebilir. Örneğin Etkin Patent markasının kısaltması olan “EP” ve/veya “E.P” markasının aynı sınıflarda yani hukuki hizmetlerde önceden Etkin Patent' in bilinirliği nedeniyle bir kısım kullanıcılar için dahi olsa çağrıştırma tehlikesi olduğundan başvurunun ret riski bulunmaktadır.Diğer bir örnek ise  Etkin Patent adına tescilli “İzmir Patent” markasına benzer olan ve üçüncü taraflarca başvuru yapılan “İzmar Patent” başvurusuna yaptığımız itirazlar Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı'nca reddedilmiş, ancak bu karara YİDK nezdinde yaptığımız itirazlar sonucunda anılan marka başvurusu tümden reddedilmiştir.Yine örneğin “AB” şeklinde tescil varken aynı sınıflarda “A&B” şeklinde başvuru yapılması halinde “&” işareti nedeniyle marka yayın kararı verilebilir ancak önceki “AB” ve/veya “A.B” marka tescil başvuru sahibinin itiraz ve/veya dava konusu yapması halinde başvuru reddedilir veya dava yoluyla hükümsüz kılınabilir.Sonuç olarak marka sorgulama ve araştırmaların işin uzmanı olan marka vekil ve danışmanları tarafından yapılması ve incelenmesi önemli kazanımlar sağlayabileceği gibi, sonradan olası sorunları ve maddi ve manevi kayıplardan koruyacaktır.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


 Marka Tescili Sorgulama

Marka Tescili Sorgulama, Patent, İsim Hakkı, marka tescil araştırmaları online buradan yapabilir, Etkin Patent uzmanlarından ücretsiz yardım alabilirsiniz.Marka tescili sorgulama için Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent eskiden TPE kısaltması kullanılmaktaydı.) önceden başvuru ve tescilli tüm markaların olduğu veritabanı üzerinden aşağıdaki linklerden online yapabilirsiniz.

Marka, Patent, Tasarım Tescil Sorgulama ve Araştırma
Marka Tescili Sorgulama                                        TIKLAYINIZ
Patent Sorgulama TIKLAYINIZ
Tasarım Tescil Sorgulama TIKLAYINIZ
Ücretsiz Marka Araştırma TIKLAYINIZ
Yurtdışı Marka Araştırma TIKLAYINIZEtkin Patent olarak öncelikle Marka tescili sorgulama yapılacak marka isminin veya logonun hangi mal ve hizmetlerde yani sınıflarda tescil edileceğinin saptandıktan sonra araştırma yapılmasını öneriyoruz. (Marka Sınıflarını inceleyebilirsiniz.)

Bir marka tanınmış olmadıktan sonra farklı sınıflarda tescil edilebilir. Bu arada mal ve hizmetlerde her ne kadar farklı sınıf kodlarında yer almış olsa bile kimi durumlarda birbirleriyle ilişkili mal ve hizmetler olması halinde aynı sınıf kodunda yer almasa bile yine itiraz üzerine ret riski olabileceği göz ardı edilmemelidir.

Örneğin bir marka sadece 25. Sınıf kapsamındaki “her türlü iç-dış giyim” mal gruplarında tescilli olmuş olsa bile, üçüncü taraflarca aynı markanın 35. Sınıf kapsamındaki kısaca (mağazacılık) diye adlandıran son bendinde aynı mal gruplarının kayıtlı olması halinde önceki tescil sahibince yayına itiraz etmesi halinde marka tescil başvurunuz reddedilecektir. Çünkü  önceki markanın mağazası, şubesi ve/veya lisans veya izin üzerine ticaret yapıldığı izlenimi yaratacağından, markalar arasında iltibas olduğu kabul edilerek başvuru reddedilecektir.

Etkin Patent olarak marka tescil sorgulama ve araştırma yapacağınız marka isminin asli ve esaslı unsurunun tespiti, tescil süreci ve itirazlarda önemli olduğundan öncelikle marka hukuki bakımından tespit edilmesi gerekir.

İsim hakkı talep edilen marka örneğinde bulunan unsurların baskın unsurunun ne olduğu, marka isminin ayırt edici niteliği, markaya ilave eklerin tali unsur niteliğinde olup olmadığı, marka isminin vasıfları, ürün, cins, çeşit vb. nitelik bildirir ibareler olup olmadığı ve/veya çok fazla marka ve unvan niteliğinde kullanılması nedeniyle ayırt edici gücünün zayıf olup olmadığı vb. oldukça geniş tescil ve hukuki kriterlerinin konusunda uzman ve deneyimli kişilerden tarafından marka tescil sorgulama ve incelenmesi oldukça yararlı olacaktır.

Kimi zaman küçük bir bilgi dahi olsa sonuçları bakımından oldukça yüksek kazanımlar sağladığını unutmamak gerekir. Genellikle isim hakkı sorgulama yapılacak marka isimleri tıpkı alan adı gibi düşünülmekte, marka tescil araştırma sonuçları da buna göre değerlendirildiğinde oldukça hatalı ve telafisi güç zararlara sebebiyet verebilir. Dahası her yıl binlerce üstelik tescilli marka sahipleri davalık olduklarına göre tek başına tescil kriterlerinin yeterli olmadığı, marka ismi sorgulama ve araştırmalarda marka hukuku ve kabul edilmiş Yargıtay içtihatları gözetilerek incelenmesi oldukça yararlı olacaktır.

Bu arada daha ayrıntılı incelediğimiz, tescil kriterleri ve nasıl isim hakkı sorgulama yapılması gerektiğine dair videomuzu Marka Sorgulama başlıklı yazımızdan incelemenizi öneriyoruz.Türk Patent' e başvuru yapılacak  marka ismi için yapılan araştırmalarda, önceden tescilli markalar arasında anlam benzerliği olmasa dahi, kimi durumlarda tek başına fonetik benzerlik bile iltibas tehlikesi olarak kabul edildiğinden, re'sen ve/veya itiraz üzerine ret riski gözetilmelidir.

Etkin Patent olarak sesçil benzerlik ve/veya markanızda yer alan kimi, özellikle sesli harflerin yok edilmesiyle her ne kadar farklı bir anlam yüklendiği düşünülse bile itiraz üzerine iltibas tehlikesinin olduğu sonucuna ulaşılarak marka tescil başvurunuz reddedilebilir. Örneğin Etkin Patent markasının kısaltması olan “EP” ve/veya “E.P” markasının aynı sınıflarda yani hukuki hizmetlerde önceden Etkin Patent' in bilinirliği nedeniyle bir kısım kullanıcılar için dahi olsa çağrıştırma tehlikesi olduğundan başvurunun ret riski bulunmaktadır.

Diğer bir örnek ise  Etkin Patent adına tescilli “İzmir Patent” markasına benzer olan ve üçüncü taraflarca başvuru yapılan “İzmar Patent” başvurusuna yaptığımız itirazlar Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı'nca reddedilmiş, ancak bu karara YİDK nezdinde yaptığımız itirazlar sonucunda anılan marka başvurusu tümden reddedilmiştir.

Yine örneğin “AB” şeklinde tescil varken aynı sınıflarda “A&B” şeklinde başvuru yapılması halinde “&” işareti nedeniyle marka yayın kararı verilebilir ancak önceki “AB” ve/veya “A.B” marka tescil başvuru sahibinin itiraz ve/veya dava konusu yapması halinde başvuru reddedilir veya dava yoluyla hükümsüz kılınabilir.

Sonuç olarak marka sorgulama ve araştırmaların işin uzmanı olan marka vekil ve danışmanları tarafından yapılması ve incelenmesi önemli kazanımlar sağlayabileceği gibi, sonradan olası sorunları ve maddi ve manevi kayıplardan koruyacaktır.


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  TET Hukuk & Danışmanlık olarak Etkin Patent firmasıyla uzun süredir birlikte çalışmaktayız.

  Etkin Patent, talep ve fikirlere yaklaşım tarzı, farklı bakış açısı ve olumlu müşteri ilişkileriyle müşteri memnuniyetini daima ön planda tutmaktadır.

  Bu misyonla hareket eden Etkin Patent’in bugüne kadar gösterdiği başarılarının, ilerleyen zamanlarda da artarak devam edeceğine inancımız tam olup, Etkin Patent ailesine teşekkürlerimizi sunarız.

  Av. Cankat Tolga POLATTET Hukuk & Danışmanlık

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 14-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin