Marka Tescil Başvurusu Yaparken Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık » Etkin Patent Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar tescil edilemez.
Marka Tescil Başvurusu Yaparken Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık

Marka Tescil Başvurusu Yaparken Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretler

Marka Makale Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar tescil edilemez.
,  Ana Kategori : Blog,  Kategori :  Marka Makale  Tarih :  18.6.2018       Google Plus      
Marka Tescil Başvurusu Yaparken Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretler
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 Mecidiyeköy/İstanbul +90 212 212 35 17 Marka Tescil Başvurusu Yaparken Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık » Etkin Patent

Etkin Patent Logo

Marka Tescil Başvurusu Yaparken Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretler

"Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasıran veya esas unsur olarak içeren markalar" tescil edilemez. 


556 Sayılı KHK'nın 7/1(d) maddesi, ticaret alanında ortak kullanımda olan işaretlerin tek bir firmanın tekeline verilmesini engelleyerek, kamu yararını gözetmektedir. Marka başvurusunu oluşturan işaretin ortak kullanımda olup olmadığı değerlendirilirken ilgili terimin tanımlayıcı olup olmadığına bakılmaz. Sadece ticari hayatta ilgili sektörde hali hazırda farklı ticari aktörler tarafından kullanılıp kullanılmadığı göz önünde bulundurulur. 


Geleceğe dair böyle bir kullanımın oluşup oluşmayacağına dair herhangi bir ihtimal araştırması da yapılmaz. Marka başvurusunda münhasıran veya esas unsur olarak yer alan ibarenin 7/1(d) maddesi kapsamına girip girmediği, tescili talep edilen mal ve hizmetler dikkate alınarak değerlendirilir. Bir işaretin 7/1(d) maddesi kapsamına değerlendirilebilmesi için işaret ile tescili talep edilen mal ve hizmetler arasında sıkı bir ilişki aranır. Örneğin OHIM, park hizmetleri için aşağıdaki işaretin bu madde hükmü kapsamında reddedileceğini belirtmiştir.


 İbare ve tescili istenen mal ve hizmetler arasında ilişki olması gereği hem Yargıtay hem de Avrupa Adalet Divanı kararlarında vurgulanmaktadır. 7/1(c) maddesinde önemli olan ibarenin tanımlayıcı olup olmadığı iken, 7/1(d) maddesinde dikkate alınması gereken temel husus, ibarenin tescili talep edilen mallar ve hizmetlerle ilişkili olarak ticaret alanında yaygın kullanımı bulunup bulunmadığıdır. Başvuruya konu işaret veya adlandırmalar, mevcut dilde ve tescili istenen mal ve hizmetlerle ilişkili olan yerleşik ticari uygulamalarda alışıldık hale gelmiş ise bu kapsamda değerlendirilecektir.


 7/1(d) maddesi kapsamında değerlendirme yapmak için, markayı oluşturan işaret veya adlandırmaların tescili istenen mal ve hizmetler için doğrudan tanımlayıcı olması gerekmemektedir. Söz konusu mal ve hizmetler açısından alışılageldik ve ilgili sektörde herkes tarafından kullanılan nitelikte olmaları yeterlidir. Belirli Bir Meslek, Sanat veya Ticaret Grubuna Mensup Olanları Ayırt Etmeye Yarayan İşaretler 7/1(d) maddesi belirli bir meslek, sanat, ticaret veya meslek grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adların marka olarak tescil edilemeyeceğini hükme bağlamaktadır. 


Bu inceleme yapılırken başvuruya konu ibare ile tescili talep edilen mal veya hizmetler arasında ilişki olması hususu göz önünde bulundurulmalıdır. İşaret ile mal ve hizmetler arasında bu ilişkinin kurulamaması halinde başvuru 7/1(d) maddesi kapsamına girmez. Örneğin, "Bakırcı", "Öğretmen" ve "Pilot" ibarelerinin sırasıyla "bakır ürünleri", "eğitim öğretim hizmetleri", "uçuş eğitimi hizmetleri" gibi mal ve hizmetler için tescilinin talep edilmesi halinde başvurular 7/1(d) maddesi kapsamında değerlendirilirken, aynı ibarelerin söz konusu mesleklerle ilişki kurulamayacak mal veya hizmetler için tescilinin talep edilmesi halinde başvuru ilan edilir.

Marka Makale

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler tescil edilemez.
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu