Marka Tescil Başvuru » Nasıl, Nereye Yapılır ve Alınır » Etkin Patent Marka tescil başvuru nasıl yapılır, marka patent tescil başvurusu nerede, gerekli belgeler neler, sorgulama dahil tümünü burada bulabilirsiniz.
Marka Tescil Başvuru » Nasıl, Nereye Yapılır ve Alınır

Marka Tescil Başvuru

Marka Tescil Başvuru Marka tescil başvuru nasıl yapılır, marka patent tescil başvurusu nerede, gerekli belgeler neler, sorgulama dahil tümünü burada bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Marka Tescil  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Marka Tescil,  Kategori : 

Marka tescil başvuru için istenen belgeler, evraklar marka başvuru ücreti, başvuru sorgulama nerede ve nasıl yapılacağını, marka yayın kararı,yayına yapılan itirazlar ve marka tescil başvurusundan tescil belgesinin teslimine kadar olan süreci aşağıda inceleyebilirsiniz.

 

Marka tescil başvuru işlemlerini online marka tescil sayfamızdan üstelik kredi kart ile ödeme yaparak anında tescil ve koruma altına alabileceğiniz gibi, başvuru belgelerini faks veya mail yoluyla da gönderebilirsiniz.

 

Etkin Patent olarak marka tescil başvuru işlemleri takriben 10-30 dk içinde yapılmakta, aksi bir durumun olması halinde ise en kısa süre içinde müvekkilerimiz hem yazılı hem de telefon yoluyla bilgilendirimektedir.

Marka Tescil Başvurusu Nerede ve Nasıl Yapılır

Marka Başvurusu


Marka başvurusu işlemlerine başlamadan önce mutlaka marka kelime ve logo ayrıntılı bir şekilde marka araştırma ve incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu sorgulama ve inceleme soncunda başvuru yapılacak marka tescil ve hukuki kriterlere uygun olması halinde yazılı onayınız alınarak takriben 10-30 Dk. içinde online olarak başvuru yapılmakta ve aynı gün içinde resmi Türk Patent başvuru alındı yazısı ve faturanız tarafınıza gönderilmektedir. Aksi bir durumda yani önceden aynı/benzer tesciller ve/veya tescil ve hukuki kriterlere uygun olmaması halinde ise, ya tescil kriterlerine uygun hale getirilecek şekilde revize edilmekte ve/veya yeni bir marka isminin belirlenmesi için tarafınıza bilgi verilmektedir.

 

Marka Başvuru Sorgulama


Önceden tescilli markaların kayıtlı olduğu Türk Patent veritabanı üzerinden BURADAN marka başvuru sorgulama yapabilirsiniz. Ancak sorgulama sonuçlarının incelenmesinin işin uzmanı tarafından yapılmaması halinde sonradan telafisi oldukça güç maddi ve manevi kayıplarla karşılaşabilirsiniz. Marka başvuru maliyetlerden ziyade markaya yapılan yatırımlar çok daha büyük ve önemli olduğundan, bir şekilde itiraz ve/veya dava konusu olması halinde aleyhe bir sonuç tüm yatırımları heba edebileceği gibi,  ceza ve maddi-manevi tazminatlarla da karşılaşabilirsiniz. Bu arada marka sorgulama başlıklı yazımızın da incelenmesini özellikle öneriyoruz.

 

Sonuç olarak bizzat kendiniz marka başvuru sorgulama yapabileceğiniz gibi, danışman ve marka vekillerimizden hem sorgulama hem de inceleme ve değerlendirmeleri üstelik ücretsiz olarak isteyebilirsiniz.

Marka Tescili sürecinde re'sen RED riskleri, olası itirazlar ve/veya tescil sonrası olası davalarının muhtemel sonuçlarını öngörmeden yapılacak marka başvuruların yaratacağı telafisi güç zararlardan korunmak için 12 yıllık deneyime sahip, binlerce markaya Hukuki Mütalaa ve Yol Haritası hazırlamış, konusunda uzman Avukat Marka Danışmanlarınızdan yardım almak için bize ulaşın.

 

Marka Tescil Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Belgeler

 

Marka tescil başvuru için istenen belgeler şunlardır.

1 Vekaletname (Noter tastiği gerekmez. İmzalandıktan sonra mail ve/veya WhatsApp üzerinden gönderilebilir.)

2 Şirketler için İmza Sirküleri, Şahıslar için ise Kimlik Fotokopisi

3  Marka Örneği : Marka ismi ve Logo (Markanın fiilen kullanılacağı şekilde gönderilmesi gerekmektedir.)

4 Marka Başvuru Ücreti: ( Marka Tescil ücreti, Havale/EFT yoluyla gönderlebileceği gibi online tescil sayfamzıdan kredi kartı ile de ödeme yapabilirsiniz.

 

Özellikle marka örneği oldukça önemlidir. Markada kullanılan kelimeler ve şekillerin konumuna ve niteliklerine göre markanın asli ve baskın unsuru belirlenmektedir. Hatalı ve yanlış konumlandırma ret riski oluşturabileceği gibi markalaşmanıza da zarar verebileceğinden oldukça dikkat edilmesi gerekir.

 

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır

 

Online tescil sayfamızda ödeme ve bilgileri girilmiş marka ibareleri  ve/veya diğer iletişim kanallarından tarafımıza gönderilen markalar öncelikle ayrıntılı bir sorgulama, araştırma ve incelemeya tabi tutulmaktadır.

Bu sorgulama ve inceleme sonucunda elde edilen veriler ışığında riskler ve çözüm önerileri müvekkillerimize yazılı olarak raporlanmaktadır.

 

Araştırma ve değerlendirme raporumuzun uygun olması ve başvuru için istenen belge ve marka tescil ücretinin eksiksiz gönderilmiş olması ve müvekkilin yazılı izni alındıktan sonra ki takriben 10-30 Dk. içinde online olarak marka tescil başvurusu yapılmakta ve başvuru sahibine resmi Türk Patent ve Marka Kurumu' nun başvuru alındı belgesi ve faturası gün içinde gönderilmektedir.

 

Marka sorgulama aşamasında; marka tescil kriterlerine uygun olmaması, re'sen ret gerekçelerinin olması ve/veya önceden tescilli marka sahiplerince olası itirazlar sonucunda ret riskinin yüksek olması halinde; bu kez mümkünse marka ismi tescil ve hukuki kriterlere uygun şekilde revize edilmekte ve yazı onay da alındıktan sonra hemen başvuru yapılmaktadır. Şayet mevcut risk ve sorunlar giderilebilecek durumda olmaması ve/veya mevcut revizenin hukuki kriterlere uygun olmuş olsa bile markalaşmaya uygun görülmemesi halinde başvuru sahibinden yeni bir marka isminin belirlenmesi istenmektedir.

 

 

Marka tescil başvuru yapıldıktan sonra, marka isminin ayırt edici niteliklerine bağlı olarak takriben 3-30 gün içinde yayın ve/veya ret kararları verilmektedir. Yayın kararı verilmiş markalar bültende 2 ay süresince dışsal denetime tabi tutulur. Bu yayın süresince her hangi bir itirazın olmaması halinde marka tescil başvurusu kesinleşmekte ve başvuru sahibinden marka tescil belgesi düzenleme ücreti talep edilmektedir. Bu ücretin ödenmesine muteakp takriben bir hafta içinde de marka tescil belgesi müvekkile teslim edilerek marka tescil süreci tamamlanmaktadır.

 

Ancak markanın bülten yayınında üçüncü taraflarca marka benzerliği ve/veya öncelik hakkına dayanak yapılarak itirazlar olmuş ise bunların sonuçlanmasından sonra marka başvurusu kesinleşmektedir.

 

Marka tescil başvurusuna yapılan itirazlar tarafımıza ayrıntılı incelenerek, karşı görüş yapılıp yapılmayacağı, itirazların bertaraf edilmesini sağlayacak hukuki alt yapı ve en önemlisi muhtemel sonuçları müvekkillere yazılı olarak raporlanmaktadır. Müvekkilin yazılı onayı alındıktan sonra da karşı görüş yapılmaktadır.

 

Başvuruya yapılan itirazlar Markalar Dairesi Başkanlığı' nca incelenmekte ve karara bağlanmaktadır. Bu kararların yerinde olmadığı görüşünde olan başvuru sahibi ve/veya itiraz sahipleri ilgili itirazın yeniden incelenmesi için tebliğ tarihi itibariyle 2 ay içinde YİDK nezdinde yeniden itiraz etmektedirler. YİDK kararları Türk Patent' in nihai kararlarıdır. Ancak bu kararlar da itiraz ve marka başvuru sahibince yine tebliğ tarihi itibariyle 2 ay içinde, Ankara' da bulunan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemsi nezdinde YİDK iptal davası açabilirler.

 

Marka Tescil Başvurusu Nereye Yapılır

 

Marka tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılmaktadır. Türkiye' de Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında tescil yetkisi olan tek kurumdur.

 

Marka tescil başvurusunu bizzat başvuru sahipleri kendileri yapabileceği gibi, Etkin Patent vb. patent firmaları aracılığıyla da yapabilirler. Ancak Türk Patent' in özellikle fiziki başvurularda uyguladığı ücretlerle ile online başvuru ücretler arasında oldukça fark bulunmaktadır. Fiziki başvuru ücretleri ile online işlem ücretleri ve toplam maliyetleri marka tescil ücreti sayfamızdan inceleyebilirsiniz.


Örneğin Etkin Patent tek sınıflı marka başvuru ücreti olarak; Türk Patent resmi Harç 205 TL+ 150 TL+KDV Hizmet Ücreti ve 678 TL (520 TL resmi harçtır) belge düzenleme ücreti olmak üzere toplam maliyet 1.060 TL (KDV Dahil) iken, başvuru sahiplerinin bizzat kendileri başvuru yapması halinde ödeyecekleri resmi başvuru harcı 300 TL+840 TL belge düzenleme ücreti olmak üzere toplam  1.145 TL ödemesi gerekir.

 

Görüldüğü üzere Etkin Patent' i tercih etiğiniz zaman,  hem toplam maliyetten tasarruf sağlandığı gibi, bir şekilde ücretsiz danışmanlık ve takip hizmeti de almış olacaksınız.

 

 

Marka Nasıl Alınır

 

Marka iki şekilde alınabilir. Birincisi yukarıda ayrıntılı açıkladığımız üzere marka tescil başvurusu ve tescili yoluyla marka alınabilir. Bir diğeri ise önceden tescilli markalar satın alınarak marka alınabilir. Şayet hemen  tescillli markaya sahip olmak istiyorsanız satılık markalar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Marka Patent Başvurusu

 

Marka patent kavramları genellikle marka olarak kullanılan işaretlerin (kelime, isim, logo vs) tescil yoluyla koruma anlamında kullanılmaktadır. Dolayısıyla marka patent başvurusu denildiğinde marka tescil başvurusu istenmektedir.

 

Marka başvurusuyla patent başvurusu farklı olmakla birlikte; marka ürün ve hizmetlerde kullanılan işaretlerin tescili iken, patent buluşların (icatların) tescil yoluyla koruma ve tekel hakkı elde etmektir. Ayrıca başvuru ve tescil koşulları, süreleri ve süreçleri de oldukça farklıdır.

 

Patent başvuru iş ve işlemleri için patent sayfamızı ziyaret etmenizi öneriyoruz.   

 

 

Marka Tescil Başvuru

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu