Marka Tescil - Marka Tescili Nedir ve Nasıl Yapılır - Etkin Patent Marka tescil, marka tescili nedir, nerede ve nasıl yapılır, tescil kriterleri, TÜRKPATENT re’sen red ve itiraz üzerine red riskleri ve süreç anlatılmaktadır.
Marka Tescil - Marka Tescili Nedir ve Nasıl Yapılır - Etkin Patent
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul


Marka Tescil


Marka Tescil

Marka tescili nedir?, tescil kriterleri, marka tescil belgesi dahil tescil süreci ve sonrası işlemler dahil marka tescili nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.

Öncelikle; zaman içinde tüm işletme varlığının çok üstünde değere sahip olabilecek, kelime, harf, sayı, isim, şekil veya bunların kombinasyonlarından oluşturulmuş işaretlerin marka tescili için başvuru öncesi yapılması gerekenler, marka tescil kriterleri, tes;ncelikle; zaman içinde tüm işletme varlığının çok üstünde değere sahip olabilecek, kelime, harf, sayı, isim, şekil veya bunların kombinasyonlarından oluşturulmuş işaretlerin marka tescili için başvuru öncesi yapılması gerekenler, marka tescil kriterleri, tescil sürecinde olası re’sen ve nisbi red nedenleri, ve bu riskleri bertaraf edebilecek yar;ncelikle; zaman içinde tüm işletme varlığının çok üstünde değere sahip olabilecek, kelime, harf, sayı, isim, şekil veya bunların kombinasyonlarından oluşturulmuş işaretlerin marka tescili için başvuru öncesi yapılması gerekenler, marka tescil kriterleri, tes;ncelikle; zaman içinde tüm işletme varlığının çok üstünde değere sahip olabilecek, kelime, harf, sayı, isim, şekil veya bunların kombinasyonlarından oluşturulmuş işaretlerin marka tescili için başvuru öncesi yapılması gerekenler, marka tescil kriterleri, tescil sürecinde olası re’sen ve nisbi red nedenleri, ve bu riskleri bertaraf edebilecek yar;ncelikle; zaman içinde tüm işletme varlığının çok üstünde değere sahip olabilecek, kelime, harf, sayı, isim, şekil veya bunların kombinasyonlarından oluşturulmuş işaretlerin marka tescili için başvuru öncesi yapılması gerekenler, marka tescil kriterleri, tes;ncelikle; zaman içinde tüm işletme varlığının çok üstünde değere sahip olabilecek, kelime, harf, sayı, isim, şekil veya bunların kombinasyonlarından oluşturulmuş işaretlerin marka tescili için başvuru öncesi yapılması gerekenler, marka tescil kriterleri, tescil sürecinde olası re’sen ve nisbi red nedenleri, ve bu riskleri bertaraf edebilecek yaratıcı çözümler, marka tescil belgesi alımı dahil tüm tescil süreci ve toplam maliyetleri ve tescil sonrası marka tescil iş ve işlemlerin neler olduğunu kısacası marka tescili nasıl alınacağına dair ayrıntılı bilgileri aşağıda mutlaka dikkatli olarak incelemenizi öneriyoruz.

Marka tescilinde en önemli aşama başvuru öncesi araştırma, sorgulama ve yol haritasının belirlenmesidir.

Dahası yıllardır Yargıtay İçtihatlarında kabul edilmiş olduğu üzere, tescilli marka sahibi aleyhine açılan hükümsüzlük davalarında, tescilli bir hak kullanıldığından tecavüzden kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri reddedilirdi. Yani bir şekilde dava sonucunda marka tescili hükümsüz kılınsa bile tecavüz nedeniyle maddi ve manevi tazminat kaybı söz konusu değildi.

Ancak yeni 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) MADDE 155- (1) Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” Şeklindedir.

Yani özet olarak henüz yeni olsa bile olası hükümsüzlük davalarında sonraki marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, hükümsüzlüğe mesnet gösterilen önceki tarihli markaya tecavüz nedeniyle maddi ve manevi tazminat yükümlüğü doğmuş durumdadır.

Dolayısıyla sadece marka tescili maddi ve manevi tazminatlardan korumayacağına göre marka tescil başvuru öncesi olası tüm risklerin belirlenmesi ve bunları bertaraf edebilecek hukuki argümanların geliştirilmesi ve ondan sonra başvuru yapılması gerekmektedir.

Onun için başvuru öncesi marka benzerliği ve iltibas tehlikesi incelemelerinin konusunda bilgili ve deneyimli bir marka vekili veya vekil firmalardan alınmasını, üstelik tüm görüşlerin yazılı olarak istenmesini özellikle tavsiye ediyoruz. Aksi halde hem markaya yaptığınız tüm yatırımların heba olması hem de olası hükümsüzlük davalarının kaybedilmesi halinde olası maddi ve manevi tazminatlar nedeniyle ciddi zararlar oluşabilir.

Etkin Patent sadece başvuru ve tescil işlemlerini değil, tescil süreci ve sonrası tüm riskleri ve bunları bertaraf edebilecek yenilikçi çözümler üretir ve bunları müvekkillerine yazılı olarak sunar.


Marka tescili genellikle alan adı gibi algılanmakta, küçük bir takım ekleme veya değişikliklerin hem tescil kriteri kazandıracağını hem de üçüncü taraflara karşı koruma kalkanı oluşturacağı şeklinde düşüncesi oldukça hatalıdır ve telafisi oldukça güç maddi ve manevi kayıplar sebebiyet verebilir.  


MARKA TESCİLİ NEDİR?

MARKA TESCİLİ NEDİR?


Kısaca marka tescili nedir?: Bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerden ayırt edilmesini sağlayan, kelime, harf, rakam, şekil ve bunların kombinasyonun oluşturulmuş işaretlerin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmesi ve marka tescil belgesi verilmesine marka tescili denilmektedir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Uygulama Yönetmenliği hükümlerine uygun yapılan marka başvuruları öncelikle  TÜRKPATENT tarafından re'sen inceleme yapılır ve yasa hükümlerine uygun olması halinde  markalar bülteninde yayınlanmasına karar verilir. İki aylı yasal süre içinde üçüncü tarafların itiraz etmemsi ve/veya varsa itirazların sonuçlanmasından marka tescil marka tescil belgesi verilmesine marka tescili denilmektedir.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Uygulama Yönetmenliği hükümlerine uygun yapılan marka başvuruları öncelikle  TÜRKPATENT tarafından re'sen inceleme yapılır ve yasa hükümlerine uygun olması halinde  markalar bülteninde yayınlanmasına karar verilir. İki aylı yasal süre içinde üçüncü tarafların itiraz etmemsi ve/veya varsa itirazların sonuçlanmasından marka tescil başvurusunun tesciline karar verilir ve başvuru sahibine marka tescil belgesi verilir.

Marka nedir, ortak marka nedir, hizmet markası nedir, garanti markası nedir, bireysel marka nedir ve rüçhan hakkı n demek olduğunu BURADAN inceleyebilirsiniz.

Marka tescile konu işaret, başvuru tarihi itibariyle öncelik hakkı, markalar bülteninde yayınlanmasından itibaren de hukuki haklar sağlamaktadır. Onar yıl süre ile yenilenmesi şart ve koşuluyla süresiz hak sahipliği ve yasanın sağladığı geniş koruma sağlamaktadır.

Marka tescili için herhangi bir vergi veya oda kaydı veya faal olan bir işletme şartı aranmamakla birlikte istenilen  mal ve hizmet gruplarında tescil edilebilir. Ancak yasa hükmü gereği tescil tarihi itibariyle veya kesintisiz markanın kullanılmadığı mal ve hizmetler bakımından İPTAL şartı oluşmaktadır. İPTAL şartı oluşan markalar için şimdilik sadece dava yoluyla iptali sağlanmakla birlikte 2023 yılı itibariyle  tescil edilmiş marka adına kayıtlı kullanılmayan mal ve hizmetler bakımından TÜRKPATENT' e re'sen İPTAL yetkisi verilmiştir.

Dolayısıyla orta ve uzun vadede kullanılmayacak  mal ve hizmet gruplarının başvuruya dahil edilmesini önermiyoruz.


Tek Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL)

BAŞVURU ₺793  
BELGE ₺1.374= TOPLAM ₺2.167

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


MARKA TESCİLİ NASIL YAPILIR


Marka tescili nasıl yapılır; öncelikle markalaşmaya uygun, ayırt edici nitelikleri mümkün mertebe yüksek ve kolay hatırlanabilir marka ismi ve hem isim hem de markanın kullanılacağı mal ve hizmetleri yansıtan logo tasarımı yapılması gerekir.

Bunların ayrıntılarını linkleri tıklayarak inceleyebilirsiniz. Tüm bunlar belirlendikten sonra da marka tescil süreci başlamaktadır. Bunlar;

1. Marka Tescil Sınıflarının Tespiti


Marka tescil başvuru öncesi, öncelikle koruma talep edilen mal ve hizmet gruplarının listelendiği marka tescil sınıfları tespit edilmelidir. Marka emtia listesi 45. Sınıfta toplanmakta, 1-34 sınıf aralığındaki sınıflarda mal grupları yani üretim veya fason yaptırılan ürünlere marka işaretini koymak istediğinizde 1-34 aralığındaki sınıflarda seçim yapılmalıdır. 

Yine markanın kullanılacağı hizmet grupları ise 35-45 aralığındaki sınıflarda seçilmesi gerekmektedir.

Marka tescil sınıfları başlıklı yazımızı inceleyerek ayrıntılı emtia listesini inceleyebilirsiniz. Bu arada emtia listesinde olmayan özellikle spesifik mal ve hizmetlerin olması halinde, marka ve patent vekillerimiz ve danışmanlarımızdan ücretsiz yardım ve destek alabilirsiniz.

Marka tescili, kayıtlı mal ve hizmetler bakımından koruma ve hak sahipliği sağlaması ve olası itirazlarda aynı/benzer, yani farklı sınıflarda kayıtlı olsa bile aynı türden mal ve hizmetler olarak kabul edilmesi muhtemel mal ve hizmet listesinin  konusunda uzman birisi tarafından yapılması oldukça yararlı olacaktır. 

2. Marka Sorgulama


Marka tescil başvuru işlemlerine başlamadan önce marka tescil sorgulama, araştırma işlemlerini PATENT FİRMALARI aracılığı ile konusunda uzman ve deneyimli marka patent danışmanları tarafından yapılması yararlı olacaktır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri gereğince TÜRKPATENT  re'sen kısıtlı bir alanda yani aynı veya ayniyet derecesinde benzerlik incelemesi yapmaktadır. Ancak sorunların en çok yaşandığı karıştırma ve iltibas tehlikesini ise ancak itiraz olması halinde incelemektedir.

Onun için oldukça ayrıntılı ve yararlı bilgilerin olduğu  marka sorgulama sayfamızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

Sonuç olarak tescil sürecince mutlak veya nispi RET risklerinin olup olmadığı, tescilli benzer marka sahiplerince olası itirazların muhtemel sonuçlarını,  daha da önemlisi tescil sonrası önceden tescilli marka sahiplerince olası açılabilecek marka hükümsüzlük davalarının muhtemel sonuçları hakkında mutlaka yazılı mütalaa  alınmalıdır. Aksi takdirde yıllar sonra bile olsa olası hükümsüzlük dava ve sonuçları çok ağır maddi ve manevi kayıplara neden olabilir.

Uzmanı olmayan kişi veya firmaların  tıpkı bir alan adı/ismi gibi  marka sorgulama yapmaları sonucu varılan yanlış ve yanıltıcı sonuçlar ciddi zararlara sebep olabilir. Marka isimleri, marka örneklerinde kullanımlarına göre ana marka unsuru tali marka unsurları olarak ayrılır. Birden fazla sözcükleri taşıyan bileşke markalar bütünü itibariyle bıraktığı izlenim dikkate alınır. 


Bileşke markalardaki her iki marka ismi ayırt edici özelliklere sahip olsalar bile  marka örneğindeki kullanım  nedeni ile ibarelerden birisi asli diğerinin tali unsur olduğu değerlendirilmesi yapılarak tescil veya RED kararı verilebilir. Ayrıca sadece marka ismi tescil kriterlerine uygun olsun diye yeniden düzenlenen marka ismine yapılan ek ibarelerin sonradan farklı şekilde kullanımları da markada karışıklık ve iltibasa hatta kötü niyet veya marka tecavüzüne gerekçe olabilir. 

3. Marka Tescil Muvafakat Talebi


Muvafakat Nedir?: önceki tescilli marka sahibinin noter onaylı yazılı izninin olması halinde, sonraki aynı olan markanın re'sen reddini engellemektedir. Nitekim 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun madde-5 (3) “ Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması halinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez.” Şeklindedir. 


Muvafakatnamenin şart ve koşullarının tanımlandığı 6769 sayılı SMK' nın 10.Madde hükümleri şu şekildedir;


(1) Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sunulacak muvafakatnamenin, aşağıdaki unsurları içerecek şekilde, Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve  noter tarafından onaylanması zorunludur:


a) Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
b) Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata konu marka örneği; karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata konu başvuru numarası.


c) Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi ve ya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları.


ç) Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları.
d) Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekaletnamenin noter onaylı örneği.


(2) Muvafakat formunun birinci fıkrada belirtilen unsurları içermemesi halinde başvuru sahibine söz konusu eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verilir. Söz konusu eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde talep yapılmamış sayılır.


(3) Muvafakat formu, başvuru formu ile birlikte veya karara itiraz halinde itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilir. Muvafakat talebi olmasına rağmen muvafakat formunun Kuruma sunulmaması halinde herhangi bir eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve talep yapılmamış sayılır.


(4) Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerin in bulunması halinde bunların yazılı izinlerinin de sunulması gerekir.
(5) Muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Muvafakatname Kuruma sunulduktan sonra, verilen muvafakat geri alınamaz.
(6) Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakat formu sunulması zorunludur.


Şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca muvafakatname verildikten sonra bir daha geri çekilemeyeceğinden, sonradan olası bir takım sorunlarla karşılaşmak için iyi düşünülmesi ve konunun uzmanlarından yardım alınması gerektirmektedir.

4. Marka Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler ve Evraklar Nelerdir?

a) Vekaletname

Başvuru sahibi lehine yapılan tüm marka iş ve işlemlerinde noter tastiği gerekmez. Ancak kısmi/tümden devir, feragat, iptal vb. iş ve işlemler için noter onaylı vekaletname gerektirmektedir.


b) Şirketler için imza sirküleri, şahıslar için kimlik fotokopisi veya T.C.numarası
c) Rüçhan talep ve belgesi

Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ve rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi verilmelidir.

6769 Sayılı SMK' nın 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödenmemesi veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgenin Kanunun 13 üncü maddesi gereğince başvuru tarihinden itibaren üç aylık süre içinde Türk Patent ve Marka Kurumu' na sunulmaması halinde başvuru sadece rüçhan hakkından yararlanamaz, yani rüçhansız işlemlere devam edilir.

d) Marka örneği (Logo)

Marka başvurularında marka örneği oldukça önemlidir. Logo olmaması halinde kelime başvurusu olarak yapılmaktadır. Görsel yani logo ve kelime kombinasyonundan oluşturulmuş marka örneği, hem re'sen inceleme hem de itiraz üzerine inceleme ve değerlendirmelerde oldukça önem arz etmektedir. Logo ve kelime markalarında genellikle kelimelerin markanın asli unsuru olduğu kabul edilir. Bu arada logo ve kelime bir arada tescil ve koruma sağlandığı gibi, logo için fazladan herhangi bir ücret veya başkaca bir maliyet bulunmamaktadır. Konunun ayrıntıları için marka logo tescil başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

e) Marka başvuru ücreti dekont veya ödeme bilgileri

5. Toplam Marka Tescil Maliyetleri


Toplam marka tescil işlem maliyetleri şunlardır; 


a) Resmi  TÜRKPATENT başvuru ücretleri
b) Marka Tescil Belge Düzenleme ücreti
c) Başvuru sürecinde itiraz olması halinde, itiraza karşı görüş hizmet ücretleri
d) Re'sen ve/veya itiraz üzerine Türk Patent RED kararlarına itiraz ücretleri
e) Vekillik hizmet fiyatları


Marka başvuru aşamasında TÜRKPATENT' e ödenen marka sınıf ücretleri ve başvuru yapan vekil firma ise  hizmet bedeli ödenmektedir. Başvuru sürecinde herhangi bir itirazın olmaması ve tescilin kesinleşmesinden sonra da marka tescil belge düzenleme ücreti toplam maliyetleri oluşturmaktadır. Bunun dışında 10 yılda bir  marka yenileme hariç hiçbir ücret ödenmemektedir.

Etkin Patent' in oldukça İNDİRİMLİ olan tüm marka iş ve işlem maliyetlerini marka tescil ücreti başlıklı fiyat tablosundan inceleyebilirsiniz.

Ancak başvuru sürecinde, üçüncü taraflarca itirazın olması halinde, zorunlu olmamakla birlikte ve başvuru sahibinin isteği olması halinde, süresi içinde  karşı görüş yapılmakta ve bunun için sadece hizmet bedeli istenmektedir. Karşı görüş için herhangi bir resmi harç ödenmemektedir.

Yine bir şekilde Türk Patent ve Marka Kurumu'nun kararlarına itiraz istenmesi halinde ise, hem karara itiraz resmi harç bedeli hem de bu hizmeti veren vekil firma veya danışmanlara hizmet ücreti ödenmektedir. 


ÖNEMLİ: Türk Patent' e ödenen ücretlerin bir kısmı harç bedeli olarak alınmaktadır. Harçlar KDV matrahına dahil olmadığından KDV uygulanmaz. Dolayısıyla bu durumun gözetilerek muhasebe kaydının yapılması gerekmektedir. 
 
Başvuru yapmadan önce tescil sürecinde olası tüm maliyetleri içeren, hatta resmi ücretlerin ayrı hizmet fiyatlarının ayrı ayrı belirtildiği  yazılı teklif almanızı öneriyoruz. 

6. Online Marka Tescil Başvurusu

Etkin Patent olarak, öncelikle ayrıntılı marka tescil sorgulama ve inceleme sonucunda, marka tescil kriterlerine uygun hale getirilmiş ve/veya yazılı olarak raporlanan riskleri başvuru sahibi tarafından yazılı olarak gözetildiği bilgisi ve başvuru talimatı  tarafımıza ulaştıktan sonra online marka başvurusu gün içinde yapılmakta ve başvuru sahibine resmi Türk Patent ve Marka Kurumu başvuru alındı belgesi ve işlem faturası yine gün içinde gönderilmektedir. 

Tescil süreci içinde itiraz olmamış ve/veya itirazların reddedildiği marka başvurusunun tescilinin kesinleşmesine müteakip ilgili ücretler ödenerek marka tescil belgesi başvuru sahibine teslim edilerek süreç tamamlanmaktadır. Marka sahibinin isteği halinde, tescil sonrası üçüncü taraflarca yapılacak benzer başvuruların engellenmesi için  marka takip ve izleme hizmeti de verilmektedir.


İki Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL)

BAŞVURU ₺1.350
BELGE ₺1.324= TOPLAM ₺2.674

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


MARKA TESCİLİ NASIL YAPILIR
MARKA TESCİL SÜRECİ

MARKA TESCİL SÜRECİ


Marka tescil süreci, ortalama tescil süresi, başvurudan marka tescil belgesinin teslimine kadar olan aşamalar şu şekildedir.


1. Marka Tescil Başvurusu


Marka tescil başvurusu için gerekli olan bilgi, belge, şart ve koşullarının noksansız olduğu marka elektronik başvuru formu kullanılarak yine  çevrimiçi (online) başvuru yapılır ve başvurunun alındığı an itibariyle bir kayıt numarası verilerek Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kaydedilir ve bu an itibariyle koruma başlamaktadır.


Başvuru tarihi, Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ' nın 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru formunun, Kanunun 4 üncü ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneğinin (Logo) , başvuruya konu mal veya hizmet listesinin ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir.


Türk Patent ve Marka Kurumu öncelikle,  sınıf sayısına göre resmi harç bedelleri, başvuru sahibine ait bilgiler, muvafakatname ve rüçhan talebine ilişkin talep , bilgi ve noter onaylı evraklar, mal ve hizmet gruplarının yani emtia listesinin yasaya uygun şekilde  bir noksanlık olup olmadığını incelemektedir. Herhangi bir şeklin noksanlığının olmaması halinde ise başvuru dosyası incelenmek üzere marka uzmanına havale edilir.

2. TÜRKPATENT Re'Sen İnceleme


Her hangi bir şekli noksanlığın olmadığı başvuru, Öncelikle  Markalar Dairesi Başkanlığı nezdinde, Marka uzmanı tarafından  Sınai Mülkiyet Kanunu' nun 4 ve 6 madde hükümlerine göre re'sen inceleme yapılmaktadır.


Bu arada SMK hükümleri gereği re'sen inceleme ve kabul/ret şartları ile itiraz üzerine inceleme ve değerlendirme şart ve koşulları farklıdır.


Özet Olarak Re'sen inceleme aşağıdaki SMK hükümlerine göre incelenmekte ve karar verilmektedir.


a)  Marka tesciline konu isim,harf, şekil ve/veya bunların konbinasyonundan oluşturulmuş işaretin ayırt edici olup olmadığı;
b)  Marka isim dahil tescile konu işaretin tanımlayıcı olup olmadığı,
c)  Önceki başvuru/tescilli  marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.
d)  Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan ve kamuya ait işaretler
e)  Mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.
f)  Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.
g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.
h) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.
i) Dini değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

j) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.
k) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.


Bu arada, teknik olarak ayırt edici olmadığı ve tanımlayıcı niteliğindeki ifadeler ve kamuya ait isim, şekil ve işaretlerin  başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa ise başvuru reddedilmez.


Ayrıca Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Türk Patent ve Marka Kurumu' na sunulması halinde, önceki muvafakat veren marka sahibine ait  aynı marka nedeniyle  re'sen reddedilemez.


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun' un yukarıda şart ve koşullarını karşılayan başvuru markalar bülteninde 2 ay süre ile  yayınlanarak üçüncü taraflarına denetiminde tabi tutulur.


Bu şartları karşılamayan marka tescil başvurusu ise kısmen veya tümden ret kararı verilir ve bu karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahibi kararı tebliğ aldıktan 2 aylık süre içinde YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdinde itiraz hakkına sahiptir. Kurum kararlarına itirazın olmaması halinde karar kesinleşir.

3. Markalar Bülten Yayına İtirazlar


Usulüne uygun yapılmış ve re'sen ret gerekçeleri olmayan başvuru 2 aylık süre ile markalar bülteninde yayınlanır. Bu süre içinde önceki başvuru/tescil sahiplerince itiraz hakkı bulunmaktadır.


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 madde hükümlerince, önceki tescilli marka sahiplerinin sonraki tarihli isim tescil başvuru ilanına karşı itiraz etmeleri halinde incelenmektedir. İnceleme sonucunda, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve literatürde “Karıştırılma İhtimali” olarak adlandırılan halin ortaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunulması gerekmektedir.


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'un 6/1 Maddesi;


Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal/hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklindedir.


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesi, karıştırılma ihtimalinin yanı sıra karıştırılma ihtimalinin markaların ilişkili olduğu ihtimalini de kapsaması halinden bahsetmekte ve ilişkili olma ihtimalinin de RED gerekçesi olarak kabul edileceğini düzenlemektedir. Dolayısıyla, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesi yalnızca karıştırılma ihtimalini değil, aynı zamanda mal/hizmetlerin geldiği kaynaklar arasında tüketicilerce bağlantı kurulması olasılığı olarak adlandırılabilecek “İlişkilendirme İhtimalini” de kapsamaktadır.


Karıştırılma ihtimali kavramı “Bir mal veya hizmetin alıcısının, yani genel anlamda halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal/hizmeti aldığı zannı ile başka bir işletmenin aynı veya benzer malını veya hizmetini alma ihtimali (tehlikesi) ile karşı karşıya olması.” şeklinde tanımlanabilir.


Yine önceki tescilli marka ile sonraki marka isim tescil başvurunun benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alınır. Görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğin derecesi konusundaki değerlendirmeyi malların niteliğini ve malların piyasaya sunum yöntemlerini dikkate alarak yapmak yerinde olacaktır.


Üçüncü taraflarca yapılan itirazlar öncelikle başvuru sahibine bildirilir ve bir ay içinde varsa karşı görüş, bilgi ve belgeleri sunması istenir.


Bu arada hemen belirtmek gerekir ki; SMK' nın yeni ve en önemli maddelerinden birisi de; Madde-19 (2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması halinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.”

Yine Madde -19 (3) maddesi; “ İnceleme neticesinde markanın, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir. Aksi halde itirazın reddine karar verilir.” Şeklindedir.


Sonuç olarak başvuru sahibi, marka başvuru itiraza gerekçe gösterilen markanın tescil tarihi üzerinden beş yıl geçmiş ve yine başvuru sahibi karşı görüş dilekçesinde kullanım ispatı talebi varsa, itiraz sahibi bunu ispatlamak zorunda, aksi takdirde ispatlanmayan mal ve hizmetlerde inceleme yapılmakta ve itiraz reddedilmektedir.


Dikkat edilirse markanın “Türkiye' de ciddi biçimde kullanmakta olduğu” şartı bulunmaktadır. Yani örneğin sadece tek bir alan adı ve/veya bir iki belge markanın ciddi şekilde kullanım şartını karşılamaz. Bu konuya ilişkin ayrıntılı görüşlerimizi “marka makale” sayfamızdan inceleyebilirsiniz.


Sonuç olarak tarafların itirazları ve başvuru sahibinin karşı görüşleri doğrultusunda Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı başvurunun kısmi/tümden reddine ve/veya itirazın reddi ve başvurunun devamına karar verilmektedir.


Bu kararlara taraflarca yine tebliğ tarihi itibariyle yasal süre olan iki ay içinde YİDK nezdinde itiraz edebilirler. YİDK kararları Türk Patent' in nihai kararlarıdır.

4. TÜRKPATENT Kararlarına İtirazlar


Marka tescil başvurusunun re'sen kısmi/tümden red kararlarına ve/veya itiraz üzerine kısmi/tümden ret kararlarına başvuru sahibi tarafından, iki aylık yasal süre içinde YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdinde itiraz hakkı bulunmaktadır.


Yine markalar bülten yayınına, üçüncü taraflarca yapılan itirazlar sonucunda oluşan karara itiraz sahibince yine tebliğ tarihi itibariyle iki aylık yasal süre içinde YİDK itirazları yapılabilir.


YİDK kararları Türk Patent ve Marka Kurumu' nun nihai kararlarıdır. Bu kararlara da yine hem başvuru sahibi hem de itiraz sahipleri, tebliğ tarihi itibariyle Ankara' daki Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri' nde YİDK iptal davası açabilirler.


Önemle belirtmek gerekir ki, YİDK iptal davaları, YİDK' e  sunulan bilgi, belge, telep ve gerekçeler ve karar tarihindeki hukuki duruma göre işlem görmektedir. Yani YİDK itiraz gerekçeleriniz, talepleriniz ve sunduğunuz bilgi ve belgeler göre oluşan karara İPTAL dava aşamasında genişletilemez. Onun için YİDK itirazlarının olası İPTAL davalarının açılma olasılığı gözetilerek, itirazlarınızın tüm gerekçelerini, hukuki argümanları, bilgi ve belgelerinin tümünün eksiksiz yapılması gerekmektedir. Aksi halde haklı olsanız bile, iddia, görüş ve taleplerinizin ve buna uygun hukuki argümanları sunmamanız halinde aleyhe bir sonuçla karşılaşabilirsiniz.

5. Marka Tescil Süresi


Marka tescil başvurudan, marka tescil belgesinin teslimine kadar olan tahmini süre ve süreçler şu şekildedir.


Marka Başvuru: An itibariyle kayıt altına alınmakta ve koruma sağlanmakta, İnceleme ve Karar: İşlemlerin online yapılması nedeniyle, inceleme ve karar süreçleri oldukça kısaltılmıştır.

Başvurudan sonraki takriben 7-30 gün içinde Yayın ve/veya kısmi/tümden ret kararı çıkmaktadır.


Markalar Bülten Yayın Süresi: Yasal süre iki aydır.


İtiraza Karşı görüş süresi: Üçüncü taraflarca yapılan itirazlara karşı görüş süresi bir aydır.
Karara İtiraz Süresi: Türk Patent kurum kararlarına itiraz süresi iki aydır.

YİDK İptal Dava Süresi: Kararlarının taraflara tebliğ tarihi itibariyle iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde YİDK iptal davası açılmaktadır.

Marka Tescil Belge Düzenleme Ücreti Ödeme süresi: Belge düzenleme ücretinin ödenmesine ilişkin resmi yazının tebliğ tarihi itibariyle iki aydır.


Sonuç olarak itiraz olmaması halinde, 3 ile 5 ay içinde başvuru tescili kesinleşmekte ve marka tescil belgesi teslim edilmektedir. Sadece Markalar bültenin yayına itirazların olması halinde bu süre 10-12 aya uzamakta, YİDK itirazlarının olması halinde bu süreler 18-24 aya kadar, YİDK iptal davasına konu olması halinde ise kimi durumlar 3-5 yıla kadar uzayabilmektedir.


Görüldüğü üzere sorunsuz bir başvuru kısa sürede sonuçlanmakta ancak çekişme olması halinde bu süreler 3-5 yıla kadar uzamaktadır. Dolayısıyla hatalı veya stratejisi belirlenmemiş bir başvuru uzun seneler sonra öngörülmeyen riskler nedeniyle markaya yapılan tüm yatırımlar heba olabilir. Onun için başvuru öncesi mutlaka hukuki mütalaa niteliğinde marka tescil sorgulama işleminin yapılmasını, olası riskler ve bunların muhtemel sonuçlarının ayrıntılı incelenmesi ve olası riskleri bertaraf edebilecek çözümler geliştirildikten sonra başvuru yapılması önerilmektedir.


Marka Yenileme Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺1.280
HİZMET ÜCRETİ ₺295= TOPLAM ₺1.575

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


NEDEN MARKA TESCİLİ


Neden Marka Tescili Çünkü; Ürettiğiniz mal/hizmetlerde kullandığınız isim ve logoların tescil edilmemesi halinde sonradan telafisi güç zararlarla karşılaşmamak için marka tescili öneriyoruz.


Yıllardır büyük emek ve maliyetlerle sizinle özdeşleşen markanın bir şekilde sizden önce üçüncü taraflarca tescil edilmesi halinde markanızın kaybetme tehlikesi yaşayabilirsiniz. Size ait markanın üçüncü bir tarafça tescilinin iptal/hükümsüzlüğü sadece dava yoluyla mümkündür. Dava süreçleri uzun ve maliyetli olması, markasal kullanımları yasal koşullarının gerektirdiği niteliklerde belgelerle ispatlama yükümlülükleri göz önünde bulundurulduğunda gerçekten hem oldukça yüksek maddi ve manevi zararlarla karşılaşabileceğiniz gibi, pazarlama ve satış aksiyonların da aksamasına sebep olacaktır.

Sonuç olarak marka tescil fiyatlarından yüzlerce kat fazla maliyetleri karşılaşma tehlikesi ve marka tescilinin sağladığı hukuki haklar ve kazanımlar nedeniyle hem isim tescili öneriyor hem de tescilsiz herhangi bir isim, logo, şekil, slogan, vs. marka işaretlerinin kullanılmamasını öneriyoruz.


Dahası bir şekilde kullandığınız markanızın yıllar sonra bile olsa hem sizden önce kullanılmış olması hem de tescilli olması nedeniyle dava konusu olması halinde çok büyük maddi ve manevi zararları üstlenmek, üstelik ceza davalarıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz.  


Marka Devir Ücreti Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺905
HİZMET ÜCRETİ ₺413= TOPLAM ₺1.318

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


NEDEN MARKA TESCİLİ
MARKA TESCİLİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

MARKA TESCİLİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER


 İsim tescil başvuru öncesi, konusunda bilgili ve deneyimli marka patent vekil ve danışmanlarından, önceden tescilli aynı/benzer tescilli markaların olup olmadığının araştırma ve sorgulaması yapılması gerekir.  Marka sorgulama kriterlerini incelemenizi özellikle öneriyoruz.


 İsim tescil başvuru öncesi, konusunda bilgili ve deneyimli marka patent vekil ve danışmanlarından, önceden tescilli aynı/benzer tescilli markaların olup olmadığının araştırma ve sorgulaması yapılması gerekir.  Marka sorgulama kriterlerini incelemenizi özellikle öneriyoruz.


 İsim tescil başvuru öncesi, konusunda bilgili ve deneyimli marka patent vekil ve danışmanlarından, önceden tescilli aynı/benzer tescilli markaların olup olmadığının araştırma ve sorgulaması yapılması gerekir.  Marka sorgulama kriterlerini incelemenizi özellikle öneriyoruz.


 İsim tescili yapılacak isimlerin farklı dil ve lehçelerde argo vb. bir başka anlamının olup olmadığı mutlaka araştırma yapılmasını öneriyoruz. Marka isimleri başlıklı yazılarımızdan ayrıntılı bilgileri edinebilirsiniz.


 Marka ismi şayet bir logo (şekil) ile birlikte kullanılacaksa, fiilen kullanılacak marka örneği ile başvuru yapılmalıdır. Dahası logo+isim kombinasyonundan oluşan karma markanın  asli ve esaslı unsurunun hangisi olduğunun tespiti oldukça önemlidir. Markalar Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) tarafından bir bütün olarak incelenmektedir. Ancak çoğunlukla  kelime+şekil kombinasyonundan oluşmuş marka işaretlerinde asli unsur kelimeler yani marka isimleri olmakla birlikte, kullanılan isimlerin ayrıt edici niteliklerinin düşük/yüksek olması markanın  asli ve baskın unsuru belirlemektedir.


 İsim hakkı tescili yapılacak kelime, isim ve logoların ve/veya bunların kombinasyonundan oluşmuş markaların olası yayın kararına önceden tescilli markalarca itiraz edilmesi halinde muhtemel sonuçlarını marka patent danışmanlarından mutlaka  yazılı olarak talep ediniz. Marka tescil başvuru süresince olası itirazlar ve/veya bir şekilde itirazların atlanması halinde sonradan dava konusu yapılması halinde muhtemel sonuçlarının önceden tespit edilmemesi halinde olası riskler oldukça yüksek maddi ve manevi kayıplara sebebiyet verebilir. 

Dolayısıyla konusunda uzman marka vekili tarafından bu durumun öncelikle tespit edilmesi ve olası riskleri bertaraf edebilecek yenilikçi çözümlerin geliştirildikten sonra marka başvurusu yapılmasını öneriyoruz. Üstelik tüm bu çalışmaların yazılı olarak raporlanması oldukça önem arz etmektedir. Bu konuda ayrıntılı açıklamalarımızı blog sayfamızdaki marka makale bölümlerindeki yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.  Dahası varsa soru ve sorunlarınız için aynı bölümdeki içeriklerin altında yer alan yorum alanlarını kullanabilirsiniz.  


 İsim tescil başvurusu yapılacak markanın aynı/benzer isimleri taşıyan ve özellikle aynı faaliyet alanlarında önceden alan adı ve web sayfası olarak kullanılıp kullanılmadığı, yine bir başkası tarafından firma ismi veya şirket ismi (Ticaret Unvanı) olarak kullanılıp kullanılmadığı mutlaka araştırılmalı ve bu konuda uzmanlardan yardım ve destek alınmalıdır.


 Başvuru yapılacak markanın aynı/benzerlerin önceden Yurtiçi olmasa bile Yurtdışında kullanılıp kullanılmadığı, bu kullanımın tanınmışlık düzeyinde olup olmadığı mutlaka araştırmalıdır. Bu konuya ilişkin Yurtdışı Marka Tescili başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.


Tekli Tasarım Tescil Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺330
HİZMET ÜCRETİ ₺472= TOPLAM ₺802

HEMEN ARAYINIZ
(TASARIM TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


MARKA TESCİL KRİTERLERİ


Marka tescil kriterleri ; ayırt edicilik, aynılık, benzerlik ve tanımlayıcı işaretlerin marka isim tesciline ilişkin açıklamalar şunlardır.

1. Marka Tescilinde Ayırt Edicilik


Sınai Mülkiyet Kanunu' un 4. Madde  (1) bendinde ;  Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

2. Tescilin etkili olacağı coğrafi alan


Marka isim tescilin etkili olacağı coğrafi alan ilgili işaretin marka olarak kullanılacağı ve hitap edeceği toplum kesiminin tespiti önemlidir. Türk Patent ve Marka Kurumu  tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirmede,  etkili olacağı coğrafi alan Türkiye'nin coğrafi sınırlarıdır. Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği açısından yapılan incelemede ülkenin geneline hakim olan dil, eğitim, kültür ve sosyo-ekonomik durum dikkate alınır.

3. Markanın kullanılacağı mal ve hizmetler


Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği talep edilen mal/hizmetler açısından değerlendirilir. (Marka Tescil Sınıflarını inceleyebilirsiniz.) Bazı mal ya da hizmetler için ayırt edici nitelikte olan bir işaret başka mal ya da hizmetler için bu niteliği haiz bulunmayabilir. Markanın ayırt ediciliği talep edilen mal/hizmetlerden bağımsız ve soyut olarak değerlendirilmez. Bazı marka işaretler ise hiçbir mal ya da hizmet için ayırt edici nitelikte olmayabilir. Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği tescili talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı için ayrı ayrı değerlendirilir.   

4. İlgili kamu algısı


Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği tescili talep edilen mal/hizmetlerin ilgili olduğu toplum kesimi dikkate alınarak değerlendirilir. İlgili toplum kesimi mal ve hizmetin niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

5. Markanın Bireyselliği - Somut koşulları


Marka işaretin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde mevcut her türlü veri çerçevesinde başvurunun tüm somut koşulları dikkate alınmaktadır. Bir marka isim tescili, daha önceden aynı ya da benzer bir marka işaretten oluşan diğer bir markanın aynı ya da benzer mal/hizmetler için tescil edildiği gerekçesiyle kendiliğinden kabul edilemez. Önceki bir tescil yeni marka başvurunun RED  gerekçelerini ortadan kaldıramaz.


5 adet Tasarım Tescil Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺1050
HİZMET ÜCRETİ ₺590 = TOPLAM ₺1.640

HEMEN ARAYINIZ
(TASARIM TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


MARKA TESCİL KRİTERLERİ
MARKA TESCİLİNDE NİSBİ RED NEDENLERİ

MARKA TESCİLİNDE NİSBİ RED NEDENLERİ


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'un 6/1 Maddesi;


“Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal/hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklindedir.


Aynı Marka – Aynı Mal/Hizmetleri Barındıran Marka İsim Tescil Başvurulara Yapılan İtirazların İncelenmesi;

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'un 6/1 Maddesi;


“Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal/hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklindedir.


Aynı Marka – Aynı Mal/Hizmetleri Barındıran Marka İsim Tescil Başvurulara Yapılan İtirazların İncelenmesi;

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'un 6/1 Maddesi;


“Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal/hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklindedir.


Aynı Marka – Aynı Mal/Hizmetleri Barındıran Marka İsim Tescil Başvurulara Yapılan İtirazların İncelenmesi;


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'un 6/1 madde hükmünce tescil başvurusu yapılmış bir markanın kendisinden önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir marka ile aynı olması ve markaların her ikisinin de kapsadığı mal/hizmetlerin aynı olması halinde, sonraki başvurunun önceki markanın sahibinin itirazı üzerine reddedileceğini belirtmektedir. 

Aynı veya Benzer Marka – Aynı veya Benzer Mal/Hizmetleri Barındıran Marka Başvurularına Yapılan İtirazların İncelenmesi;


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesinde belirtilen durum, önceki tescilli marka sahiplerinin sonraki tarihli isim tescil başvuru ilanına karşı itiraz etmeleri halinde incelenmektedir. İnceleme sonucunda, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve literatürde “Karıştırılma İhtimali” olarak adlandırılan halin ortaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunulması gerekmektedir. 


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesi, karıştırılma ihtimalinin yanı sıra karıştırılma ihtimalinin markaların ilişkili olduğu ihtimalini de kapsaması halinden bahsetmekte ve ilişkili olma ihtimalinin de RED gerekçesi olarak kabul edileceğini düzenlemektedir. Dolayısıyla, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesi yalnızca karıştırılma ihtimalini değil, aynı zamanda mal/hizmetlerin geldiği kaynaklar arasında tüketicilerce bağlantı kurulması olasılığı olarak adlandırılabilecek “İlişkilendirme İhtimalini” de kapsamaktadır. 


Önceki Tescilli Marka İle Sonraki  Başvurunun İtiraz Üzerine Karıştırılma İhtimali Bakımından İncelenmesi;


Karıştırılma ihtimali kavramı “Bir mal veya hizmetin alıcısının, yani genel anlamda halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal/hizmeti aldığı zannı ile başka bir işletmenin aynı veya benzer malını veya hizmetini alma ihtimali (tehlikesi) ile karşı karşıya olması.” şeklinde tanımlanabilir. 

Önceki Tescilli Marka İle Sonraki Başvurunun İtiraz Üzerine Markaların Benzerliği Bakımından İncelenmesi;


Önceki tescilli marka ile sonraki marka isim tescil başvurunun benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alınır. Görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğin derecesi konusundaki değerlendirmeyi malların niteliğini ve malların piyasaya sunum yöntemlerini dikkate alarak yapmak yerinde olacaktır. 


Nevi Değişikliği Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺
HİZMET ÜCRETİ ₺295= TOPLAM ₺295

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


MARKA TESCİL BELGESİ


6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun ve Uygulama Yönetmenliğine uygun yapılan marka tescil başvurusunun TÜRKPATENT tarafından re'sen inceleme sonrası önce markalar bülteninde yayınlanması, bu yayına üçüncü taraflarca itirazların olmaması ve/veya yapılan itirazların reddedilmesi sonucunda marka başvurusu tescil edilir ve markalar siciline kayıt edilir. Başvuru sahibinde marka tescil belgesi verilir.

Marka tescilleri, başvuru tarihi itibariyle 10 yılın bitimine 6 ay kala yenileme işlemi başlamakta, bu sürenin kaçırılması halinde sonraki 6 ay içinde cezalı ücret ödenerek yenileme işlemi yapılmakta ve marka sahibini marka tescil yenileme belgesi gönderilmektedir.

Marka tescil belgesi önceden olduğu gibi fiziki olarak değil de dijital olarak gönderilmektedir. Dolayısıyla her alınan baskı marka tescil belge aslı niteliğinde olup, tüm kurumlarca kabul edilmektedir. 

Marka tescil belgesinin kaybı veya bir şekilde yeniden istenmesi ve/veya kısmi veya tümden devir işlemlerinde yeni sahip adına marka tescil belgesi veya TÜRKPATENT onaylı suretinin istenmesi ücrete tabidir. Dolayısıyla fiziki bir-iki örnek dosyada saklanmasının yanı sıra dijital mecralarda yedeklenmesi yararlı olacaktır.

Markanın kısmen devri halinde kısmi devir alan sahibi adına yeni bir müşteri numarası ve marka tescil belgesi verilir.

Marka tescil belgesi üzerinde yer alan marka örneğinde (logo) hiç bir değişiklik talebi kabul edilmez. Kayıtlı mal/hizmetler daraltılabilir ama ilave yapılamaz. Her ne kadar zaman içinde markanın asli unsuru kullanılarak fiilen farklı versiyonlardaki kullanımları marka hukuku bakımından markasal kullanım olarak kabul ediliyor olsa da yine farklı versiyonlarını fiilen kullanmaya başlamadan önce danışmanlarımızdan yardım ve destek almanızı öneriyoruz.  


Unvan Değişiklik Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺
HİZMET ÜCRETİ ₺295 = TOPLAM ₺295

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


MARKA TESCİL BELGESİ
MARKA TESCİL SONRASI İŞLEMLER

MARKA TESCİL SONRASI İŞLEMLER


Marka tescil belgesi alındıktan sonraki iş ve işlemler ise şu şekildedir.1. Marka Hükümsüzlük Davaları


Marka tescil sonrası sahiplerince markaların benzer, karışıklık ve iltibas tehlikesi olduğu gerekçesiyle hükümsüzlük davaları açılabilmektedir. Dava zaman aşımı beş yıldır. Ancak kötü niyetin olması ve bunun yasal çerçevede şart ve koşularının olması halinde zaman aşımı şartı ortadan kalkmaktadır.


Ayrıca, uzun süre birbirlerinin kullanımına rıza gösterilmesi halinde, sonradan dava konusu yapılması MK 2 madde hükümlerine göre kötüniyet olarak değerlendirilmektedir.

2. Marka Devir Ücreti İşlemleri


Tescilli markalar kısmen/tümden bir başkasına devir edilebilir. En önemli husus ise devirlerin mutlaka markalar sicile kayıt edilmesi gerekmektedir. Ayrıntıları Marka Devri başlıklı yazımızdan inceleyebilirsiniz.

3. Marka Yenileme İşlemleri


Marka tescilleri 10 yılda bir marka yenileme ücreti ödenmek şartıyla yenilenmektedir. Marka Yenileme işlemi marka başvuru tarihinden sonraki 10 yılın bitimine 6 ay kala başlamaktadır. Yasal yenileme süresinin kaçırılması halinde 10 yıllık süre bitiminden sonraki 6 ay içinde cezalı marka yenileme ücreti ödenerek yenileme yapılabilir. Bu sürelerin aşılması halinde marka hükümsüz kalmaktadır.


Ayrıca bir şekilde yenileme yapılmasa dahi, süre bitiminden sonraki iki yıl içinde markayı kullanmak şart ve koşuluyla üçüncü taraf başvurularına itiraz hakkı bulunmaktadır.

4. Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme


Markalar için üçüncü taraflara lisan verilebilir. Ancak lisans kaydının sicile işlenmesi gerekir. Lisanslar insihari ve insihari olmayan lisans şeklindedir. Genellikle insihari olmayan lisans verilmektedir. Lisans konusundaki ayrıntıları Marka lisans başlıklı yazımızdan inceleyebilirsiniz.

5. Birleşme ve Bölünme İşlemleri


Markalar kayıtlı mal ve hizmetler bakımından bölünebilir. Bölünmüş yeni marka sahibi adına yeni bir kayıt ve tescil belgesi hazırlanmaktadır. Aynı mal ve hizmetler bölünmez, yani aynı mal ve hizmetler iki ayrı kişi adına kayıt ve tescil edilemez ancak, kayıtlı emtialar bölünebilir.


Farklı şirketler adına kayıtlı markalar, şirketlerin birleşmesi halinde markalar da birleşebilir. Bunun için sadece şirketlerin birleşmelerini gösterir resmi belgelerin ve ilgili ücretlerin ödenmesi koşuluyla  markalar tek bir şirket çatısı altına birleşmektedir. Dahası tek bir birleşme talebi kayıtlı tüm markaların birleşmesini sağlamaktadır.

6. Miras Yoluyla İntikal İşlemi


Tescilli bir marka miras yolu ile intikal edebilmektedir. Miras yolu ile intikal halinin sicile
kaydı ve yayımlanması  zorunludur.

7. Nevi Değişikliği


Şirket nevilerinin değişmesi halinde Türk Patent ve Marka Kurumu sicil kayıtların da nevi değişikliği yapılması gerekir. Örneğin Ldt.Şti. olan Nev-i, A.Ş. olmuşsa nevi değişikliği  ile sicile yeni unvan kayıt edilmektedir.

8. Unvan Değişikliği


Şirket ve şahıslar adına kayıtlı tüm markalar tek bir ücret ve tek bir talep ile unvan değişikliği yapılmaktadır. Değişiklik talebi markalar siciline işlendikten sonra, yeni sahip adına kayıtlı marka tescil belgesinin aslı veya sureti ücreti ödenerek alınmaktadır.

9. Adres Değişikliği

Adres değişikliği olması halinde mutlaka sicilde de ilgili değişikliğin yapılmasını öneriyoruz.


Adres Değişikliği Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺
HİZMET ÜCRETİ ₺295= TOPLAM ₺295

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


Sıkça Sorulan Sorular (SSS)


Marka Tescil Sınıfları Ne Demek?
Marka Tescil Belgesi İçin Gerekli Evraklar ve Belgeler Nelerdir?
Marka Tescil Başvuru Formu
Marka Tescil Belgesi Örneği Nasıldır?
Marka Tescil İşlemleri Nasıl Yapılır?
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?
Marka Tescili Yaptırmak Ne Demek?
Marka Tescil Başvurusu Nereye Yapılır?
Marka Başvuru Belgesi Nedir?
Marka Nasıl tescil Edilir?
Marka Patent Nasıl Alınır?
Marka Tescilinde İsim Benzerliği Nedir?
Marka Tescil Logo Boyutları Ne Kdar?
Marka Patent Tescili Nasıl Yapılır?
Logo Tescil Ettirmek ?
Marka Tescil belgesi Kaç Yıl Geçerli?
Marka Tescil Belgesi Ne Demek?
Marka Tescil Belgesi Kaç Para?
Marka Tescil Süresi Ne Kadar?
Marka Tescil İşlemleri Ne Kadar Sürer?
Muvafakat Talebi Nedir?
Muvafakat Belgesi Nedir?
Muvafakatname Ne Demek?
Marka Patent Alma Ne Demek?
Tescil İşlemi Ne Demek?
Türk Marka Tescil Ne Demektir?
Tescilli Bir Markanın Koruma Süresi Ne Kadardır?
Ticari Marka Tescili Ne Demek?
Hizmet Markası Ne Demek?
Garanti Marka Ne Demek?
Marka Tescil Rüçhan Hakkı Nedir?
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ne Demek?
İsim Hakkı Almak Ne Demek?
Fikri Mülkiyet Hakkı Ne Demek?
Ortak Marka Ne Demek?
Ferdi Marka Ne Demek?
Marka Tescil Takip Nedir?
Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi Nedir?
Şirket ismi Patent Alma Ne Demek?
Marka Başvuru Formu Nereden Alınır?
Logo Patent Alma Nasıl olur?
Logo Tescil İşlemleri Nasıl Yapılır?
Marka İsmi tescil etme Nasıl Yapılır?
Marka Tescili Almak İçin Gerekenler Nelerdir?
TPE Marka Yenileme
Marka Tescil Devri Nasıl Yapılır?
Marka Tescil Danışmanlık Ne Demek?
TPE Marka Devri nasıl Yapılır?
Logo Patenti Ücreti Ne Kadar;
İşyeri İsim Patenti Alma
Slogan tescili Nasıl Yapılır


ONLİNE TESCİL


Etkin Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz.


İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR


Marka Tescil Tasarım Tescil

DİĞER HİZMETLER

Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.


MARKA SORGULAMA

TÜRKPATENT ve Uluslararası marka sorgulama yapacağınız sayfaları,  kriterleri ve araştırma nasıl yapılacağını video eşliğinde inceleyebilirsiniz.

MARKA TESCİL

Marka tescili nedir?, tescil kriterleri, marka tescil belgesi dahil tescil süreci ve sonrası işlemler dahil marka tescili nasıl yapıldığı ayrıntılı anlatılmaktadır.

MARKA TESCİL ÜCRETİ

İNDİRİMLİ Marka tescil ücreti, marka başvuru ücreti, marka tescil belgesi dahil toplam marka tescil fiyatlarını ve tüm marka işlem ücretlerini bulabilirsiniz.


MARKA YENİLEME

Marka yenileme, marka yenileme süresi, İNDİRİMLİ marka tescil yenileme ücreti ve marka yenilemenin nasıl yapılacağını inceleyebilirsiniz.

YURTDIŞI MARKA TESCİLİ

Yurtdışı marka tescili, uluslararası marka tescil sorgulama, başvuru ücreti ve tek bir merkezden çoklu ülke tescillerin nasıl yapılacağını inceleyebilirsiniz.

MARKA DEVRİ

Marka devir için istene sözleşme ve diğer belgeleri, İNDİRİMLİ devir hizmet ücretlerimizi ve diğer ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.


MARKA İSMİ BULMA

Markalaşmanın ilk ve en önemli adımlarından birisi olan yaratıcı marka ismi, dükkan ve mağaza isimlerinin  nasıl bulunacağı ve temel kriterlerini burada bulabilirsiniz.

ŞİRKET İSİMLERİ FİRMA İSİMLERİ BULMA

Markalaşma ve Hukuki koruma şart ve koşullara uygun şirket isimleri nasıl oluşturulmasına ilişkin görüş ve önerilerimizi inceleyebilirsiniz.

PATENT SORGULAMA

Türkiye ve Uluslararası patent sorgulama yapabileceğiniz web sayfaları, kriterleri ve nasıl araştırma ve sorgulama yapılması gerektiği ayrıntılı anlatılmaktadır.

Marka Tescil Marka tescil, marka tescili nedir, nerede ve nasıl yapılır, tescil kriterleri, TÜRKPATENT re’sen red ve itiraz üzerine red riskleri ve süreç anlatılmaktadır. Marka Tescili 24-01-2022
Marka Tescil Marka tescili nedir?, tescil kriterleri, marka tescil belgesi dahil tescil süreci ve sonrası işlemler dahil marka tescili nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.Öncelikle; zaman içinde tüm işletme varlığının çok üstünde değere sahip olabilecek, kelime, harf, sayı, isim, şekil veya bunların kombinasyonlarından oluşturulmuş işaretlerin marka tescili için başvuru öncesi yapılması gerekenler, marka tescil kriterleri, tes;ncelikle; zaman içinde tüm işletme varlığının çok üstünde değere sahip olabilecek, kelime, harf, sayı, isim, şekil veya bunların kombinasyonlarından oluşturulmuş işaretlerin marka tescili için başvuru öncesi yapılması gerekenler, marka tescil kriterleri, tescil sürecinde olası re’sen ve nisbi red nedenleri, ve bu riskleri bertaraf edebilecek yar;ncelikle; zaman içinde tüm işletme varlığının çok üstünde değere sahip olabilecek, kelime, harf, sayı, isim, şekil veya bunların kombinasyonlarından oluşturulmuş işaretlerin marka tescili için başvuru öncesi yapılması gerekenler, marka tescil kriterleri, tes;ncelikle; zaman içinde tüm işletme varlığının çok üstünde değere sahip olabilecek, kelime, harf, sayı, isim, şekil veya bunların kombinasyonlarından oluşturulmuş işaretlerin marka tescili için başvuru öncesi yapılması gerekenler, marka tescil kriterleri, tescil sürecinde olası re’sen ve nisbi red nedenleri, ve bu riskleri bertaraf edebilecek yar;ncelikle; zaman içinde tüm işletme varlığının çok üstünde değere sahip olabilecek, kelime, harf, sayı, isim, şekil veya bunların kombinasyonlarından oluşturulmuş işaretlerin marka tescili için başvuru öncesi yapılması gerekenler, marka tescil kriterleri, tes;ncelikle; zaman içinde tüm işletme varlığının çok üstünde değere sahip olabilecek, kelime, harf, sayı, isim, şekil veya bunların kombinasyonlarından oluşturulmuş işaretlerin marka tescili için başvuru öncesi yapılması gerekenler, marka tescil kriterleri, tescil sürecinde olası re’sen ve nisbi red nedenleri, ve bu riskleri bertaraf edebilecek yaratıcı çözümler, marka tescil belgesi alımı dahil tüm tescil süreci ve toplam maliyetleri ve tescil sonrası marka tescil iş ve işlemlerin neler olduğunu kısacası marka tescili nasıl alınacağına dair ayrıntılı bilgileri aşağıda mutlaka dikkatli olarak incelemenizi öneriyoruz.Marka tescilinde en önemli aşama başvuru öncesi araştırma, sorgulama ve yol haritasının belirlenmesidir. Dahası yıllardır Yargıtay İçtihatlarında kabul edilmiş olduğu üzere, tescilli marka sahibi aleyhine açılan hükümsüzlük davalarında, tescilli bir hak kullanıldığından tecavüzden kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri reddedilirdi. Yani bir şekilde dava sonucunda marka tescili hükümsüz kılınsa bile tecavüz nedeniyle maddi ve manevi tazminat kaybı söz konusu değildi. Ancak yeni 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) MADDE 155- (1) Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” Şeklindedir. Yani özet olarak henüz yeni olsa bile olası hükümsüzlük davalarında sonraki marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, hükümsüzlüğe mesnet gösterilen önceki tarihli markaya tecavüz nedeniyle maddi ve manevi tazminat yükümlüğü doğmuş durumdadır.Dolayısıyla sadece marka tescili maddi ve manevi tazminatlardan korumayacağına göre marka tescil başvuru öncesi olası tüm risklerin belirlenmesi ve bunları bertaraf edebilecek hukuki argümanların geliştirilmesi ve ondan sonra başvuru yapılması gerekmektedir.Onun için başvuru öncesi marka benzerliği ve iltibas tehlikesi incelemelerinin konusunda bilgili ve deneyimli bir marka vekili veya vekil firmalardan alınmasını, üstelik tüm görüşlerin yazılı olarak istenmesini özellikle tavsiye ediyoruz. Aksi halde hem markaya yaptığınız tüm yatırımların heba olması hem de olası hükümsüzlük davalarının kaybedilmesi halinde olası maddi ve manevi tazminatlar nedeniyle ciddi zararlar oluşabilir. Etkin Patent sadece başvuru ve tescil işlemlerini değil, tescil süreci ve sonrası tüm riskleri ve bunları bertaraf edebilecek yenilikçi çözümler üretir ve bunları müvekkillerine yazılı olarak sunar. Marka tescili genellikle alan adı gibi algılanmakta, küçük bir takım ekleme veya değişikliklerin hem tescil kriteri kazandıracağını hem de üçüncü taraflara karşı koruma kalkanı oluşturacağı şeklinde düşüncesi oldukça hatalıdır ve telafisi oldukça güç maddi ve manevi kayıplar sebebiyet verebilir.   Hepsini Göster Menu Marka Tescili Nedir? Marka Tescili Nasıl Yapılır Marka Tescil Süreci Neden Marka Tescili Marka Tescili İçin Yapılması Gerekenler Marka Tescil Kriterleri Marka Tescilinde Nisbi Red Nedenleri Marka Tescil Belgesi Marka Tescil Sonrası İşlemler SSS Online Tescil Diğer Hizmetler MARKA TESCİLİ NEDİR? Kısaca marka tescili nedir?: Bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerden ayırt edilmesini sağlayan, kelime, harf, rakam, şekil ve bunların kombinasyonun oluşturulmuş işaretlerin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmesi ve marka tescil belgesi verilmesine marka tescili denilmektedir.6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Uygulama Yönetmenliği hükümlerine uygun yapılan marka başvuruları öncelikle  TÜRKPATENT tarafından re'sen inceleme yapılır ve yasa hükümlerine uygun olması halinde  markalar bülteninde yayınlanmasına karar verilir. İki aylı yasal süre içinde üçüncü tarafların itiraz etmemsi ve/veya varsa itirazların sonuçlanmasından marka tescil marka tescil belgesi verilmesine marka tescili denilmektedir.6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Uygulama Yönetmenliği hükümlerine uygun yapılan marka başvuruları öncelikle  TÜRKPATENT tarafından re'sen inceleme yapılır ve yasa hükümlerine uygun olması halinde  markalar bülteninde yayınlanmasına karar verilir. İki aylı yasal süre içinde üçüncü tarafların itiraz etmemsi ve/veya varsa itirazların sonuçlanmasından marka tescil başvurusunun tesciline karar verilir ve başvuru sahibine marka tescil belgesi verilir. Marka nedir, ortak marka nedir, hizmet markası nedir, garanti markası nedir, bireysel marka nedir ve rüçhan hakkı n demek olduğunu BURADAN inceleyebilirsiniz. Marka tescile konu işaret, başvuru tarihi itibariyle öncelik hakkı, markalar bülteninde yayınlanmasından itibaren de hukuki haklar sağlamaktadır. Onar yıl süre ile yenilenmesi şart ve koşuluyla süresiz hak sahipliği ve yasanın sağladığı geniş koruma sağlamaktadır.Marka tescili için herhangi bir vergi veya oda kaydı veya faal olan bir işletme şartı aranmamakla birlikte istenilen  mal ve hizmet gruplarında tescil edilebilir. Ancak yasa hükmü gereği tescil tarihi itibariyle veya kesintisiz markanın kullanılmadığı mal ve hizmetler bakımından İPTAL şartı oluşmaktadır. İPTAL şartı oluşan markalar için şimdilik sadece dava yoluyla iptali sağlanmakla birlikte 2023 yılı itibariyle  tescil edilmiş marka adına kayıtlı kullanılmayan mal ve hizmetler bakımından TÜRKPATENT' e re'sen İPTAL yetkisi verilmiştir.Dolayısıyla orta ve uzun vadede kullanılmayacak  mal ve hizmet gruplarının başvuruya dahil edilmesini önermiyoruz. Tek Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL) BAŞVURU ₺793  BELGE ₺1.374= TOPLAM ₺2.167 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Marka Nedir Marka Tescil Marka Tescil Ücreti Marka Tescil Başvuru Diğer İlgili Konular Marka Sorgulama Marka Tescil Sınıfları Yurtdışı Marka Tescili Marka Yenileme Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti İki Sınıflı Marka Başvuru Ücreti MARKA TESCİLİ NASIL YAPILIR Marka tescili nasıl yapılır; öncelikle markalaşmaya uygun, ayırt edici nitelikleri mümkün mertebe yüksek ve kolay hatırlanabilir marka ismi ve hem isim hem de markanın kullanılacağı mal ve hizmetleri yansıtan logo tasarımı yapılması gerekir.Bunların ayrıntılarını linkleri tıklayarak inceleyebilirsiniz. Tüm bunlar belirlendikten sonra da marka tescil süreci başlamaktadır. Bunlar; 1. Marka Tescil Sınıflarının Tespiti Marka tescil başvuru öncesi, öncelikle koruma talep edilen mal ve hizmet gruplarının listelendiği marka tescil sınıfları tespit edilmelidir. Marka emtia listesi 45. Sınıfta toplanmakta, 1-34 sınıf aralığındaki sınıflarda mal grupları yani üretim veya fason yaptırılan ürünlere marka işaretini koymak istediğinizde 1-34 aralığındaki sınıflarda seçim yapılmalıdır. Yine markanın kullanılacağı hizmet grupları ise 35-45 aralığındaki sınıflarda seçilmesi gerekmektedir.Marka tescil sınıfları başlıklı yazımızı inceleyerek ayrıntılı emtia listesini inceleyebilirsiniz. Bu arada emtia listesinde olmayan özellikle spesifik mal ve hizmetlerin olması halinde, marka ve patent vekillerimiz ve danışmanlarımızdan ücretsiz yardım ve destek alabilirsiniz.Marka tescili, kayıtlı mal ve hizmetler bakımından koruma ve hak sahipliği sağlaması ve olası itirazlarda aynı/benzer, yani farklı sınıflarda kayıtlı olsa bile aynı türden mal ve hizmetler olarak kabul edilmesi muhtemel mal ve hizmet listesinin  konusunda uzman birisi tarafından yapılması oldukça yararlı olacaktır.  2. Marka Sorgulama Marka tescil başvuru işlemlerine başlamadan önce marka tescil sorgulama, araştırma işlemlerini PATENT FİRMALARI aracılığı ile konusunda uzman ve deneyimli marka patent danışmanları tarafından yapılması yararlı olacaktır.6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri gereğince TÜRKPATENT  re'sen kısıtlı bir alanda yani aynı veya ayniyet derecesinde benzerlik incelemesi yapmaktadır. Ancak sorunların en çok yaşandığı karıştırma ve iltibas tehlikesini ise ancak itiraz olması halinde incelemektedir. Onun için oldukça ayrıntılı ve yararlı bilgilerin olduğu  marka sorgulama sayfamızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz. Sonuç olarak tescil sürecince mutlak veya nispi RET risklerinin olup olmadığı, tescilli benzer marka sahiplerince olası itirazların muhtemel sonuçlarını,  daha da önemlisi tescil sonrası önceden tescilli marka sahiplerince olası açılabilecek marka hükümsüzlük davalarının muhtemel sonuçları hakkında mutlaka yazılı mütalaa  alınmalıdır. Aksi takdirde yıllar sonra bile olsa olası hükümsüzlük dava ve sonuçları çok ağır maddi ve manevi kayıplara neden olabilir. Uzmanı olmayan kişi veya firmaların  tıpkı bir alan adı/ismi gibi  marka sorgulama yapmaları sonucu varılan yanlış ve yanıltıcı sonuçlar ciddi zararlara sebep olabilir. Marka isimleri, marka örneklerinde kullanımlarına göre ana marka unsuru tali marka unsurları olarak ayrılır. Birden fazla sözcükleri taşıyan bileşke markalar bütünü itibariyle bıraktığı izlenim dikkate alınır.  Bileşke markalardaki her iki marka ismi ayırt edici özelliklere sahip olsalar bile  marka örneğindeki kullanım  nedeni ile ibarelerden birisi asli diğerinin tali unsur olduğu değerlendirilmesi yapılarak tescil veya RED kararı verilebilir. Ayrıca sadece marka ismi tescil kriterlerine uygun olsun diye yeniden düzenlenen marka ismine yapılan ek ibarelerin sonradan farklı şekilde kullanımları da markada karışıklık ve iltibasa hatta kötü niyet veya marka tecavüzüne gerekçe olabilir.  3. Marka Tescil Muvafakat Talebi Muvafakat Nedir?: önceki tescilli marka sahibinin noter onaylı yazılı izninin olması halinde, sonraki aynı olan markanın re'sen reddini engellemektedir. Nitekim 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun madde-5 (3) “ Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması halinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez.” Şeklindedir.  Muvafakatnamenin şart ve koşullarının tanımlandığı 6769 sayılı SMK' nın 10.Madde hükümleri şu şekildedir; (1) Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sunulacak muvafakatnamenin, aşağıdaki unsurları içerecek şekilde, Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve  noter tarafından onaylanması zorunludur: a) Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.b) Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata konu marka örneği; karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata konu başvuru numarası. c) Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi ve ya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları. ç) Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları.d) Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekaletnamenin noter onaylı örneği. (2) Muvafakat formunun birinci fıkrada belirtilen unsurları içermemesi halinde başvuru sahibine söz konusu eksiklikleri gidermesi için iki aylık süre verilir. Söz konusu eksikliklerin süresi içinde giderilmemesi halinde talep yapılmamış sayılır. (3) Muvafakat formu, başvuru formu ile birlikte veya karara itiraz halinde itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilir. Muvafakat talebi olmasına rağmen muvafakat formunun Kuruma sunulmaması halinde herhangi bir eksiklik bildiriminde bulunulmaz ve talep yapılmamış sayılır. (4) Sicile kaydedilmiş inhisari lisans sahiplerin in bulunması halinde bunların yazılı izinlerinin de sunulması gerekir.(5) Muvafakat, kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Muvafakatname Kuruma sunulduktan sonra, verilen muvafakat geri alınamaz.(6) Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakat formu sunulması zorunludur. Şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca muvafakatname verildikten sonra bir daha geri çekilemeyeceğinden, sonradan olası bir takım sorunlarla karşılaşmak için iyi düşünülmesi ve konunun uzmanlarından yardım alınması gerektirmektedir. 4. Marka Tescili İçin Gerekli Olan Belgeler ve Evraklar Nelerdir? a) Vekaletname Başvuru sahibi lehine yapılan tüm marka iş ve işlemlerinde noter tastiği gerekmez. Ancak kısmi/tümden devir, feragat, iptal vb. iş ve işlemler için noter onaylı vekaletname gerektirmektedir. b) Şirketler için imza sirküleri, şahıslar için kimlik fotokopisi veya T.C.numarasıc) Rüçhan talep ve belgesi Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi ve rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi verilmelidir.6769 Sayılı SMK' nın 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödenmemesi veya 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen belgenin Kanunun 13 üncü maddesi gereğince başvuru tarihinden itibaren üç aylık süre içinde Türk Patent ve Marka Kurumu' na sunulmaması halinde başvuru sadece rüçhan hakkından yararlanamaz, yani rüçhansız işlemlere devam edilir.d) Marka örneği (Logo)Marka başvurularında marka örneği oldukça önemlidir. Logo olmaması halinde kelime başvurusu olarak yapılmaktadır. Görsel yani logo ve kelime kombinasyonundan oluşturulmuş marka örneği, hem re'sen inceleme hem de itiraz üzerine inceleme ve değerlendirmelerde oldukça önem arz etmektedir. Logo ve kelime markalarında genellikle kelimelerin markanın asli unsuru olduğu kabul edilir. Bu arada logo ve kelime bir arada tescil ve koruma sağlandığı gibi, logo için fazladan herhangi bir ücret veya başkaca bir maliyet bulunmamaktadır. Konunun ayrıntıları için marka logo tescil başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.e) Marka başvuru ücreti dekont veya ödeme bilgileri 5. Toplam Marka Tescil Maliyetleri Toplam marka tescil işlem maliyetleri şunlardır;  a) Resmi  TÜRKPATENT başvuru ücretlerib) Marka Tescil Belge Düzenleme ücretic) Başvuru sürecinde itiraz olması halinde, itiraza karşı görüş hizmet ücretlerid) Re'sen ve/veya itiraz üzerine Türk Patent RED kararlarına itiraz ücretlerie) Vekillik hizmet fiyatları Marka başvuru aşamasında TÜRKPATENT' e ödenen marka sınıf ücretleri ve başvuru yapan vekil firma ise  hizmet bedeli ödenmektedir. Başvuru sürecinde herhangi bir itirazın olmaması ve tescilin kesinleşmesinden sonra da marka tescil belge düzenleme ücreti toplam maliyetleri oluşturmaktadır. Bunun dışında 10 yılda bir  marka yenileme hariç hiçbir ücret ödenmemektedir. Etkin Patent' in oldukça İNDİRİMLİ olan tüm marka iş ve işlem maliyetlerini marka tescil ücreti başlıklı fiyat tablosundan inceleyebilirsiniz. Ancak başvuru sürecinde, üçüncü taraflarca itirazın olması halinde, zorunlu olmamakla birlikte ve başvuru sahibinin isteği olması halinde, süresi içinde  karşı görüş yapılmakta ve bunun için sadece hizmet bedeli istenmektedir. Karşı görüş için herhangi bir resmi harç ödenmemektedir. Yine bir şekilde Türk Patent ve Marka Kurumu'nun kararlarına itiraz istenmesi halinde ise, hem karara itiraz resmi harç bedeli hem de bu hizmeti veren vekil firma veya danışmanlara hizmet ücreti ödenmektedir.  ÖNEMLİ: Türk Patent' e ödenen ücretlerin bir kısmı harç bedeli olarak alınmaktadır. Harçlar KDV matrahına dahil olmadığından KDV uygulanmaz. Dolayısıyla bu durumun gözetilerek muhasebe kaydının yapılması gerekmektedir.  Başvuru yapmadan önce tescil sürecinde olası tüm maliyetleri içeren, hatta resmi ücretlerin ayrı hizmet fiyatlarının ayrı ayrı belirtildiği  yazılı teklif almanızı öneriyoruz.  6. Online Marka Tescil Başvurusu Etkin Patent olarak, öncelikle ayrıntılı marka tescil sorgulama ve inceleme sonucunda, marka tescil kriterlerine uygun hale getirilmiş ve/veya yazılı olarak raporlanan riskleri başvuru sahibi tarafından yazılı olarak gözetildiği bilgisi ve başvuru talimatı  tarafımıza ulaştıktan sonra online marka başvurusu gün içinde yapılmakta ve başvuru sahibine resmi Türk Patent ve Marka Kurumu başvuru alındı belgesi ve işlem faturası yine gün içinde gönderilmektedir. Tescil süreci içinde itiraz olmamış ve/veya itirazların reddedildiği marka başvurusunun tescilinin kesinleşmesine müteakip ilgili ücretler ödenerek marka tescil belgesi başvuru sahibine teslim edilerek süreç tamamlanmaktadır. Marka sahibinin isteği halinde, tescil sonrası üçüncü taraflarca yapılacak benzer başvuruların engellenmesi için  marka takip ve izleme hizmeti de verilmektedir. İki Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL) BAŞVURU ₺1.350BELGE ₺1.324= TOPLAM ₺2.674 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Marka Devri Marka İsmi Bulma Şirket İsimleri Firma İsimleri Bulma İsim Tescili Diğer İlgili Konular İsim Tescil Sorgulama Yurtdışı Marka Araştırma Marka Logo Tescil Marka İtiraz Üç Sınıflı Marka BaşvuruDört Sınıflı Marka Başvuru MARKA TESCİL SÜRECİ Marka tescil süreci, ortalama tescil süresi, başvurudan marka tescil belgesinin teslimine kadar olan aşamalar şu şekildedir. 1. Marka Tescil Başvurusu Marka tescil başvurusu için gerekli olan bilgi, belge, şart ve koşullarının noksansız olduğu marka elektronik başvuru formu kullanılarak yine  çevrimiçi (online) başvuru yapılır ve başvurunun alındığı an itibariyle bir kayıt numarası verilerek Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kaydedilir ve bu an itibariyle koruma başlamaktadır. Başvuru tarihi, Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ' nın 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kimlik bilgilerini içeren imzalı başvuru formunun, Kanunun 4 üncü ve bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneğinin (Logo) , başvuruya konu mal veya hizmet listesinin ve başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma verildiği tarih, saat ve dakika itibarıyla kesinleşir. Türk Patent ve Marka Kurumu öncelikle,  sınıf sayısına göre resmi harç bedelleri, başvuru sahibine ait bilgiler, muvafakatname ve rüçhan talebine ilişkin talep , bilgi ve noter onaylı evraklar, mal ve hizmet gruplarının yani emtia listesinin yasaya uygun şekilde  bir noksanlık olup olmadığını incelemektedir. Herhangi bir şeklin noksanlığının olmaması halinde ise başvuru dosyası incelenmek üzere marka uzmanına havale edilir. 2. TÜRKPATENT Re'Sen İnceleme Her hangi bir şekli noksanlığın olmadığı başvuru, Öncelikle  Markalar Dairesi Başkanlığı nezdinde, Marka uzmanı tarafından  Sınai Mülkiyet Kanunu' nun 4 ve 6 madde hükümlerine göre re'sen inceleme yapılmaktadır. Bu arada SMK hükümleri gereği re'sen inceleme ve kabul/ret şartları ile itiraz üzerine inceleme ve değerlendirme şart ve koşulları farklıdır. Özet Olarak Re'sen inceleme aşağıdaki SMK hükümlerine göre incelenmekte ve karar verilmektedir. a)  Marka tesciline konu isim,harf, şekil ve/veya bunların konbinasyonundan oluşturulmuş işaretin ayırt edici olup olmadığı;b)  Marka isim dahil tescile konu işaretin tanımlayıcı olup olmadığı,c)  Önceki başvuru/tescilli  marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.d)  Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan ve kamuya ait işaretlere)  Mala asli değerini veren şekli ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.f)  Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.h) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.i) Dini değerleri veya sembolleri içeren işaretler.j) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.k) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler. Bu arada, teknik olarak ayırt edici olmadığı ve tanımlayıcı niteliğindeki ifadeler ve kamuya ait isim, şekil ve işaretlerin  başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa ise başvuru reddedilmez. Ayrıca Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Türk Patent ve Marka Kurumu' na sunulması halinde, önceki muvafakat veren marka sahibine ait  aynı marka nedeniyle  re'sen reddedilemez. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun' un yukarıda şart ve koşullarını karşılayan başvuru markalar bülteninde 2 ay süre ile  yayınlanarak üçüncü taraflarına denetiminde tabi tutulur. Bu şartları karşılamayan marka tescil başvurusu ise kısmen veya tümden ret kararı verilir ve bu karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahibi kararı tebliğ aldıktan 2 aylık süre içinde YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdinde itiraz hakkına sahiptir. Kurum kararlarına itirazın olmaması halinde karar kesinleşir. 3. Markalar Bülten Yayına İtirazlar Usulüne uygun yapılmış ve re'sen ret gerekçeleri olmayan başvuru 2 aylık süre ile markalar bülteninde yayınlanır. Bu süre içinde önceki başvuru/tescil sahiplerince itiraz hakkı bulunmaktadır. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 madde hükümlerince, önceki tescilli marka sahiplerinin sonraki tarihli isim tescil başvuru ilanına karşı itiraz etmeleri halinde incelenmektedir. İnceleme sonucunda, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve literatürde “Karıştırılma İhtimali” olarak adlandırılan halin ortaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunulması gerekmektedir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'un 6/1 Maddesi; “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal/hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklindedir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesi, karıştırılma ihtimalinin yanı sıra karıştırılma ihtimalinin markaların ilişkili olduğu ihtimalini de kapsaması halinden bahsetmekte ve ilişkili olma ihtimalinin de RED gerekçesi olarak kabul edileceğini düzenlemektedir. Dolayısıyla, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesi yalnızca karıştırılma ihtimalini değil, aynı zamanda mal/hizmetlerin geldiği kaynaklar arasında tüketicilerce bağlantı kurulması olasılığı olarak adlandırılabilecek “İlişkilendirme İhtimalini” de kapsamaktadır. Karıştırılma ihtimali kavramı “Bir mal veya hizmetin alıcısının, yani genel anlamda halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal/hizmeti aldığı zannı ile başka bir işletmenin aynı veya benzer malını veya hizmetini alma ihtimali (tehlikesi) ile karşı karşıya olması.” şeklinde tanımlanabilir.Yine önceki tescilli marka ile sonraki marka isim tescil başvurunun benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alınır. Görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğin derecesi konusundaki değerlendirmeyi malların niteliğini ve malların piyasaya sunum yöntemlerini dikkate alarak yapmak yerinde olacaktır. Üçüncü taraflarca yapılan itirazlar öncelikle başvuru sahibine bildirilir ve bir ay içinde varsa karşı görüş, bilgi ve belgeleri sunması istenir. Bu arada hemen belirtmek gerekir ki; SMK' nın yeni ve en önemli maddelerinden birisi de; Madde-19 (2) 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye'de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması halinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.”Yine Madde -19 (3) maddesi; “ İnceleme neticesinde markanın, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için tescil edilemeyeceği sonucuna varılırsa, başvuru bu mal veya hizmetler bakımından reddedilir. Aksi halde itirazın reddine karar verilir.” Şeklindedir. Sonuç olarak başvuru sahibi, marka başvuru itiraza gerekçe gösterilen markanın tescil tarihi üzerinden beş yıl geçmiş ve yine başvuru sahibi karşı görüş dilekçesinde kullanım ispatı talebi varsa, itiraz sahibi bunu ispatlamak zorunda, aksi takdirde ispatlanmayan mal ve hizmetlerde inceleme yapılmakta ve itiraz reddedilmektedir. Dikkat edilirse markanın “Türkiye' de ciddi biçimde kullanmakta olduğu” şartı bulunmaktadır. Yani örneğin sadece tek bir alan adı ve/veya bir iki belge markanın ciddi şekilde kullanım şartını karşılamaz. Bu konuya ilişkin ayrıntılı görüşlerimizi “marka makale” sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Sonuç olarak tarafların itirazları ve başvuru sahibinin karşı görüşleri doğrultusunda Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı başvurunun kısmi/tümden reddine ve/veya itirazın reddi ve başvurunun devamına karar verilmektedir. Bu kararlara taraflarca yine tebliğ tarihi itibariyle yasal süre olan iki ay içinde YİDK nezdinde itiraz edebilirler. YİDK kararları Türk Patent' in nihai kararlarıdır. 4. TÜRKPATENT Kararlarına İtirazlar Marka tescil başvurusunun re'sen kısmi/tümden red kararlarına ve/veya itiraz üzerine kısmi/tümden ret kararlarına başvuru sahibi tarafından, iki aylık yasal süre içinde YİDK (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu) nezdinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Yine markalar bülten yayınına, üçüncü taraflarca yapılan itirazlar sonucunda oluşan karara itiraz sahibince yine tebliğ tarihi itibariyle iki aylık yasal süre içinde YİDK itirazları yapılabilir. YİDK kararları Türk Patent ve Marka Kurumu' nun nihai kararlarıdır. Bu kararlara da yine hem başvuru sahibi hem de itiraz sahipleri, tebliğ tarihi itibariyle Ankara' daki Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri' nde YİDK iptal davası açabilirler. Önemle belirtmek gerekir ki, YİDK iptal davaları, YİDK' e  sunulan bilgi, belge, telep ve gerekçeler ve karar tarihindeki hukuki duruma göre işlem görmektedir. Yani YİDK itiraz gerekçeleriniz, talepleriniz ve sunduğunuz bilgi ve belgeler göre oluşan karara İPTAL dava aşamasında genişletilemez. Onun için YİDK itirazlarının olası İPTAL davalarının açılma olasılığı gözetilerek, itirazlarınızın tüm gerekçelerini, hukuki argümanları, bilgi ve belgelerinin tümünün eksiksiz yapılması gerekmektedir. Aksi halde haklı olsanız bile, iddia, görüş ve taleplerinizin ve buna uygun hukuki argümanları sunmamanız halinde aleyhe bir sonuçla karşılaşabilirsiniz. 5. Marka Tescil Süresi Marka tescil başvurudan, marka tescil belgesinin teslimine kadar olan tahmini süre ve süreçler şu şekildedir. Marka Başvuru: An itibariyle kayıt altına alınmakta ve koruma sağlanmakta, İnceleme ve Karar: İşlemlerin online yapılması nedeniyle, inceleme ve karar süreçleri oldukça kısaltılmıştır. Başvurudan sonraki takriben 7-30 gün içinde Yayın ve/veya kısmi/tümden ret kararı çıkmaktadır. Markalar Bülten Yayın Süresi: Yasal süre iki aydır. İtiraza Karşı görüş süresi: Üçüncü taraflarca yapılan itirazlara karşı görüş süresi bir aydır.Karara İtiraz Süresi: Türk Patent kurum kararlarına itiraz süresi iki aydır.YİDK İptal Dava Süresi: Kararlarının taraflara tebliğ tarihi itibariyle iki ay içinde Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemelerinde YİDK iptal davası açılmaktadır.Marka Tescil Belge Düzenleme Ücreti Ödeme süresi: Belge düzenleme ücretinin ödenmesine ilişkin resmi yazının tebliğ tarihi itibariyle iki aydır. Sonuç olarak itiraz olmaması halinde, 3 ile 5 ay içinde başvuru tescili kesinleşmekte ve marka tescil belgesi teslim edilmektedir. Sadece Markalar bültenin yayına itirazların olması halinde bu süre 10-12 aya uzamakta, YİDK itirazlarının olması halinde bu süreler 18-24 aya kadar, YİDK iptal davasına konu olması halinde ise kimi durumlar 3-5 yıla kadar uzayabilmektedir. Görüldüğü üzere sorunsuz bir başvuru kısa sürede sonuçlanmakta ancak çekişme olması halinde bu süreler 3-5 yıla kadar uzamaktadır. Dolayısıyla hatalı veya stratejisi belirlenmemiş bir başvuru uzun seneler sonra öngörülmeyen riskler nedeniyle markaya yapılan tüm yatırımlar heba olabilir. Onun için başvuru öncesi mutlaka hukuki mütalaa niteliğinde marka tescil sorgulama işleminin yapılmasını, olası riskler ve bunların muhtemel sonuçlarının ayrıntılı incelenmesi ve olası riskleri bertaraf edebilecek çözümler geliştirildikten sonra başvuru yapılması önerilmektedir. Marka Yenileme Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺1.280HİZMET ÜCRETİ ₺295= TOPLAM ₺1.575 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Marka İzleme Marka Tescil Belgesi Marka Danışmanlığı Marka Yaratma Diğer İlgili Konular Marka Değeri Nedir Nasıl Hesaplanır Marka Değerleme Metodları Marka Stratejileri Nedir Marka Konumlandırma Stratejileri Marka Tescil Yenileme ÜcretiMarka Devir Ücreti NEDEN MARKA TESCİLİ Neden Marka Tescili Çünkü; Ürettiğiniz mal/hizmetlerde kullandığınız isim ve logoların tescil edilmemesi halinde sonradan telafisi güç zararlarla karşılaşmamak için marka tescili öneriyoruz. Yıllardır büyük emek ve maliyetlerle sizinle özdeşleşen markanın bir şekilde sizden önce üçüncü taraflarca tescil edilmesi halinde markanızın kaybetme tehlikesi yaşayabilirsiniz. Size ait markanın üçüncü bir tarafça tescilinin iptal/hükümsüzlüğü sadece dava yoluyla mümkündür. Dava süreçleri uzun ve maliyetli olması, markasal kullanımları yasal koşullarının gerektirdiği niteliklerde belgelerle ispatlama yükümlülükleri göz önünde bulundurulduğunda gerçekten hem oldukça yüksek maddi ve manevi zararlarla karşılaşabileceğiniz gibi, pazarlama ve satış aksiyonların da aksamasına sebep olacaktır. Sonuç olarak marka tescil fiyatlarından yüzlerce kat fazla maliyetleri karşılaşma tehlikesi ve marka tescilinin sağladığı hukuki haklar ve kazanımlar nedeniyle hem isim tescili öneriyor hem de tescilsiz herhangi bir isim, logo, şekil, slogan, vs. marka işaretlerinin kullanılmamasını öneriyoruz. Dahası bir şekilde kullandığınız markanızın yıllar sonra bile olsa hem sizden önce kullanılmış olması hem de tescilli olması nedeniyle dava konusu olması halinde çok büyük maddi ve manevi zararları üstlenmek, üstelik ceza davalarıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz.   Marka Devir Ücreti Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺905HİZMET ÜCRETİ ₺413= TOPLAM ₺1.318 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Marka Sadakati Nedir Türk Patent Kararlarına İtirazlar Nevi Değişikliği Unvan Değişikliği Diğer İlgili Konular Marka Lisans Markalaşma Süreci Stratejileri Nedir Nasıl Olur İsim Hakkı Sorgulama Şirket Kurmak Marka İtiraza Karşı GörüşTÜRKPATENT Kararlarına İtiraz MARKA TESCİLİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER  İsim tescil başvuru öncesi, konusunda bilgili ve deneyimli marka patent vekil ve danışmanlarından, önceden tescilli aynı/benzer tescilli markaların olup olmadığının araştırma ve sorgulaması yapılması gerekir.  Marka sorgulama kriterlerini incelemenizi özellikle öneriyoruz.  İsim tescil başvuru öncesi, konusunda bilgili ve deneyimli marka patent vekil ve danışmanlarından, önceden tescilli aynı/benzer tescilli markaların olup olmadığının araştırma ve sorgulaması yapılması gerekir.  Marka sorgulama kriterlerini incelemenizi özellikle öneriyoruz.  İsim tescil başvuru öncesi, konusunda bilgili ve deneyimli marka patent vekil ve danışmanlarından, önceden tescilli aynı/benzer tescilli markaların olup olmadığının araştırma ve sorgulaması yapılması gerekir.  Marka sorgulama kriterlerini incelemenizi özellikle öneriyoruz.  İsim tescili yapılacak isimlerin farklı dil ve lehçelerde argo vb. bir başka anlamının olup olmadığı mutlaka araştırma yapılmasını öneriyoruz. Marka isimleri başlıklı yazılarımızdan ayrıntılı bilgileri edinebilirsiniz.  Marka ismi şayet bir logo (şekil) ile birlikte kullanılacaksa, fiilen kullanılacak marka örneği ile başvuru yapılmalıdır. Dahası logo+isim kombinasyonundan oluşan karma markanın  asli ve esaslı unsurunun hangisi olduğunun tespiti oldukça önemlidir. Markalar Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent) tarafından bir bütün olarak incelenmektedir. Ancak çoğunlukla  kelime+şekil kombinasyonundan oluşmuş marka işaretlerinde asli unsur kelimeler yani marka isimleri olmakla birlikte, kullanılan isimlerin ayrıt edici niteliklerinin düşük/yüksek olması markanın  asli ve baskın unsuru belirlemektedir.  İsim hakkı tescili yapılacak kelime, isim ve logoların ve/veya bunların kombinasyonundan oluşmuş markaların olası yayın kararına önceden tescilli markalarca itiraz edilmesi halinde muhtemel sonuçlarını marka patent danışmanlarından mutlaka  yazılı olarak talep ediniz. Marka tescil başvuru süresince olası itirazlar ve/veya bir şekilde itirazların atlanması halinde sonradan dava konusu yapılması halinde muhtemel sonuçlarının önceden tespit edilmemesi halinde olası riskler oldukça yüksek maddi ve manevi kayıplara sebebiyet verebilir.  Dolayısıyla konusunda uzman marka vekili tarafından bu durumun öncelikle tespit edilmesi ve olası riskleri bertaraf edebilecek yenilikçi çözümlerin geliştirildikten sonra marka başvurusu yapılmasını öneriyoruz. Üstelik tüm bu çalışmaların yazılı olarak raporlanması oldukça önem arz etmektedir. Bu konuda ayrıntılı açıklamalarımızı blog sayfamızdaki marka makale bölümlerindeki yazılarımızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.  Dahası varsa soru ve sorunlarınız için aynı bölümdeki içeriklerin altında yer alan yorum alanlarını kullanabilirsiniz.    İsim tescil başvurusu yapılacak markanın aynı/benzer isimleri taşıyan ve özellikle aynı faaliyet alanlarında önceden alan adı ve web sayfası olarak kullanılıp kullanılmadığı, yine bir başkası tarafından firma ismi veya şirket ismi (Ticaret Unvanı) olarak kullanılıp kullanılmadığı mutlaka araştırılmalı ve bu konuda uzmanlardan yardım ve destek alınmalıdır.  Başvuru yapılacak markanın aynı/benzerlerin önceden Yurtiçi olmasa bile Yurtdışında kullanılıp kullanılmadığı, bu kullanımın tanınmışlık düzeyinde olup olmadığı mutlaka araştırmalıdır. Bu konuya ilişkin Yurtdışı Marka Tescili başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. Tekli Tasarım Tescil Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺330HİZMET ÜCRETİ ₺472= TOPLAM ₺802 HEMEN ARAYINIZ (TASARIM TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Ücretleri Patent Nedir Patent Sorgulama Patent Nasıl Alınır Diğer İlgili Konular Patent Alma Patent Hakkı Patent Başvuru Yurtdışı Patent Başvuru Marka Yayına İtirazCom Tr Tescil Ücreti MARKA TESCİL KRİTERLERİ Marka tescil kriterleri ; ayırt edicilik, aynılık, benzerlik ve tanımlayıcı işaretlerin marka isim tesciline ilişkin açıklamalar şunlardır. 1. Marka Tescilinde Ayırt Edicilik Sınai Mülkiyet Kanunu' un 4. Madde  (1) bendinde ;  Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. 2. Tescilin etkili olacağı coğrafi alan Marka isim tescilin etkili olacağı coğrafi alan ilgili işaretin marka olarak kullanılacağı ve hitap edeceği toplum kesiminin tespiti önemlidir. Türk Patent ve Marka Kurumu  tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirmede,  etkili olacağı coğrafi alan Türkiye'nin coğrafi sınırlarıdır. Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği açısından yapılan incelemede ülkenin geneline hakim olan dil, eğitim, kültür ve sosyo-ekonomik durum dikkate alınır. 3. Markanın kullanılacağı mal ve hizmetler Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği talep edilen mal/hizmetler açısından değerlendirilir. (Marka Tescil Sınıflarını inceleyebilirsiniz.) Bazı mal ya da hizmetler için ayırt edici nitelikte olan bir işaret başka mal ya da hizmetler için bu niteliği haiz bulunmayabilir. Markanın ayırt ediciliği talep edilen mal/hizmetlerden bağımsız ve soyut olarak değerlendirilmez. Bazı marka işaretler ise hiçbir mal ya da hizmet için ayırt edici nitelikte olmayabilir. Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği tescili talep edilen mal ve hizmetlerin tamamı için ayrı ayrı değerlendirilir.    4. İlgili kamu algısı Marka İşaretin ayırt edicilik niteliği tescili talep edilen mal/hizmetlerin ilgili olduğu toplum kesimi dikkate alınarak değerlendirilir. İlgili toplum kesimi mal ve hizmetin niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 5. Markanın Bireyselliği - Somut koşulları Marka işaretin ayırt ediciliğinin değerlendirilmesinde mevcut her türlü veri çerçevesinde başvurunun tüm somut koşulları dikkate alınmaktadır. Bir marka isim tescili, daha önceden aynı ya da benzer bir marka işaretten oluşan diğer bir markanın aynı ya da benzer mal/hizmetler için tescil edildiği gerekçesiyle kendiliğinden kabul edilemez. Önceki bir tescil yeni marka başvurunun RED  gerekçelerini ortadan kaldıramaz. 5 adet Tasarım Tescil Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺1050HİZMET ÜCRETİ ₺590 = TOPLAM ₺1.640 HEMEN ARAYINIZ (TASARIM TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Patent Haklarının İhlali Buluş Nedir Faydalı Model Başvuru Faydalı Model Ücretleri Diğer İlgili Konular Faydalı Model Sorgulama Patent Başvuru Kılavuzu Patent Araştırma Patent Değerleme Metodları Marka Takip ve İzlemeTekli Tasarım Tescil MARKA TESCİLİNDE NİSBİ RED NEDENLERİ 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'un 6/1 Maddesi; “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal/hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklindedir. Aynı Marka – Aynı Mal/Hizmetleri Barındıran Marka İsim Tescil Başvurulara Yapılan İtirazların İncelenmesi; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'un 6/1 Maddesi; “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal/hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklindedir. Aynı Marka – Aynı Mal/Hizmetleri Barındıran Marka İsim Tescil Başvurulara Yapılan İtirazların İncelenmesi; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'un 6/1 Maddesi; “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal/hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” şeklindedir. Aynı Marka – Aynı Mal/Hizmetleri Barındıran Marka İsim Tescil Başvurulara Yapılan İtirazların İncelenmesi; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'un 6/1 madde hükmünce tescil başvurusu yapılmış bir markanın kendisinden önce tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir marka ile aynı olması ve markaların her ikisinin de kapsadığı mal/hizmetlerin aynı olması halinde, sonraki başvurunun önceki markanın sahibinin itirazı üzerine reddedileceğini belirtmektedir.  Aynı veya Benzer Marka – Aynı veya Benzer Mal/Hizmetleri Barındıran Marka Başvurularına Yapılan İtirazların İncelenmesi; 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesinde belirtilen durum, önceki tescilli marka sahiplerinin sonraki tarihli isim tescil başvuru ilanına karşı itiraz etmeleri halinde incelenmektedir. İnceleme sonucunda, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve literatürde “Karıştırılma İhtimali” olarak adlandırılan halin ortaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunulması gerekmektedir.  6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesi, karıştırılma ihtimalinin yanı sıra karıştırılma ihtimalinin markaların ilişkili olduğu ihtimalini de kapsaması halinden bahsetmekte ve ilişkili olma ihtimalinin de RED gerekçesi olarak kabul edileceğini düzenlemektedir. Dolayısıyla, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanun'un 6/1 maddesi yalnızca karıştırılma ihtimalini değil, aynı zamanda mal/hizmetlerin geldiği kaynaklar arasında tüketicilerce bağlantı kurulması olasılığı olarak adlandırılabilecek “İlişkilendirme İhtimalini” de kapsamaktadır.  Önceki Tescilli Marka İle Sonraki  Başvurunun İtiraz Üzerine Karıştırılma İhtimali Bakımından İncelenmesi; Karıştırılma ihtimali kavramı “Bir mal veya hizmetin alıcısının, yani genel anlamda halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu bir mal/hizmeti aldığı zannı ile başka bir işletmenin aynı veya benzer malını veya hizmetini alma ihtimali (tehlikesi) ile karşı karşıya olması.” şeklinde tanımlanabilir.  Önceki Tescilli Marka İle Sonraki Başvurunun İtiraz Üzerine Markaların Benzerliği Bakımından İncelenmesi; Önceki tescilli marka ile sonraki marka isim tescil başvurunun benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alınır. Görsel, işitsel veya kavramsal benzerliğin derecesi konusundaki değerlendirmeyi malların niteliğini ve malların piyasaya sunum yöntemlerini dikkate alarak yapmak yerinde olacaktır.  Nevi Değişikliği Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺HİZMET ÜCRETİ ₺295= TOPLAM ₺295 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Tasarım Tescil Nedir Tasarım Tescil Ücreti Tasarım Tescil Tasarım Devir Diğer İlgili Konular Yurtdışı Tasarım Tescil Tasarım Tescil Sorgulama Logo Tasarımı Marka Davaları Beşli Tasarım Tescil ÜcretiOnlu Tasarım Tescil Ücreti MARKA TESCİL BELGESİ 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun ve Uygulama Yönetmenliğine uygun yapılan marka tescil başvurusunun TÜRKPATENT tarafından re'sen inceleme sonrası önce markalar bülteninde yayınlanması, bu yayına üçüncü taraflarca itirazların olmaması ve/veya yapılan itirazların reddedilmesi sonucunda marka başvurusu tescil edilir ve markalar siciline kayıt edilir. Başvuru sahibinde marka tescil belgesi verilir.Marka tescilleri, başvuru tarihi itibariyle 10 yılın bitimine 6 ay kala yenileme işlemi başlamakta, bu sürenin kaçırılması halinde sonraki 6 ay içinde cezalı ücret ödenerek yenileme işlemi yapılmakta ve marka sahibini marka tescil yenileme belgesi gönderilmektedir.Marka tescil belgesi önceden olduğu gibi fiziki olarak değil de dijital olarak gönderilmektedir. Dolayısıyla her alınan baskı marka tescil belge aslı niteliğinde olup, tüm kurumlarca kabul edilmektedir. Marka tescil belgesinin kaybı veya bir şekilde yeniden istenmesi ve/veya kısmi veya tümden devir işlemlerinde yeni sahip adına marka tescil belgesi veya TÜRKPATENT onaylı suretinin istenmesi ücrete tabidir. Dolayısıyla fiziki bir-iki örnek dosyada saklanmasının yanı sıra dijital mecralarda yedeklenmesi yararlı olacaktır.Markanın kısmen devri halinde kısmi devir alan sahibi adına yeni bir müşteri numarası ve marka tescil belgesi verilir.Marka tescil belgesi üzerinde yer alan marka örneğinde (logo) hiç bir değişiklik talebi kabul edilmez. Kayıtlı mal/hizmetler daraltılabilir ama ilave yapılamaz. Her ne kadar zaman içinde markanın asli unsuru kullanılarak fiilen farklı versiyonlardaki kullanımları marka hukuku bakımından markasal kullanım olarak kabul ediliyor olsa da yine farklı versiyonlarını fiilen kullanmaya başlamadan önce danışmanlarımızdan yardım ve destek almanızı öneriyoruz.   Unvan Değişiklik Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺HİZMET ÜCRETİ ₺295 = TOPLAM ₺295 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Tasarım Rüçhan Hakkı Tasarım Nevi Adres ve Unvan Değişikliği Tasarım Tescil Kriterleri Tasarım Hakkına Tecavüz Diğer İlgili Konular Tasarım Nedir Tasarım Hukuki Haklar Tasarım Lisans Tasarım İtiraz Tekli Tasarım YenilemeTasarım Devir MARKA TESCİL SONRASI İŞLEMLER Marka tescil belgesi alındıktan sonraki iş ve işlemler ise şu şekildedir. 1. Marka Hükümsüzlük Davaları Marka tescil sonrası sahiplerince markaların benzer, karışıklık ve iltibas tehlikesi olduğu gerekçesiyle hükümsüzlük davaları açılabilmektedir. Dava zaman aşımı beş yıldır. Ancak kötü niyetin olması ve bunun yasal çerçevede şart ve koşularının olması halinde zaman aşımı şartı ortadan kalkmaktadır. Ayrıca, uzun süre birbirlerinin kullanımına rıza gösterilmesi halinde, sonradan dava konusu yapılması MK 2 madde hükümlerine göre kötüniyet olarak değerlendirilmektedir. 2. Marka Devir Ücreti İşlemleri Tescilli markalar kısmen/tümden bir başkasına devir edilebilir. En önemli husus ise devirlerin mutlaka markalar sicile kayıt edilmesi gerekmektedir. Ayrıntıları Marka Devri başlıklı yazımızdan inceleyebilirsiniz. 3. Marka Yenileme İşlemleri Marka tescilleri 10 yılda bir marka yenileme ücreti ödenmek şartıyla yenilenmektedir. Marka Yenileme işlemi marka başvuru tarihinden sonraki 10 yılın bitimine 6 ay kala başlamaktadır. Yasal yenileme süresinin kaçırılması halinde 10 yıllık süre bitiminden sonraki 6 ay içinde cezalı marka yenileme ücreti ödenerek yenileme yapılabilir. Bu sürelerin aşılması halinde marka hükümsüz kalmaktadır. Ayrıca bir şekilde yenileme yapılmasa dahi, süre bitiminden sonraki iki yıl içinde markayı kullanmak şart ve koşuluyla üçüncü taraf başvurularına itiraz hakkı bulunmaktadır. 4. Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Markalar için üçüncü taraflara lisan verilebilir. Ancak lisans kaydının sicile işlenmesi gerekir. Lisanslar insihari ve insihari olmayan lisans şeklindedir. Genellikle insihari olmayan lisans verilmektedir. Lisans konusundaki ayrıntıları Marka lisans başlıklı yazımızdan inceleyebilirsiniz. 5. Birleşme ve Bölünme İşlemleri Markalar kayıtlı mal ve hizmetler bakımından bölünebilir. Bölünmüş yeni marka sahibi adına yeni bir kayıt ve tescil belgesi hazırlanmaktadır. Aynı mal ve hizmetler bölünmez, yani aynı mal ve hizmetler iki ayrı kişi adına kayıt ve tescil edilemez ancak, kayıtlı emtialar bölünebilir. Farklı şirketler adına kayıtlı markalar, şirketlerin birleşmesi halinde markalar da birleşebilir. Bunun için sadece şirketlerin birleşmelerini gösterir resmi belgelerin ve ilgili ücretlerin ödenmesi koşuluyla  markalar tek bir şirket çatısı altına birleşmektedir. Dahası tek bir birleşme talebi kayıtlı tüm markaların birleşmesini sağlamaktadır. 6. Miras Yoluyla İntikal İşlemi Tescilli bir marka miras yolu ile intikal edebilmektedir. Miras yolu ile intikal halinin sicilekaydı ve yayımlanması  zorunludur. 7. Nevi Değişikliği Şirket nevilerinin değişmesi halinde Türk Patent ve Marka Kurumu sicil kayıtların da nevi değişikliği yapılması gerekir. Örneğin Ldt.Şti. olan Nev-i, A.Ş. olmuşsa nevi değişikliği  ile sicile yeni unvan kayıt edilmektedir. 8. Unvan Değişikliği Şirket ve şahıslar adına kayıtlı tüm markalar tek bir ücret ve tek bir talep ile unvan değişikliği yapılmaktadır. Değişiklik talebi markalar siciline işlendikten sonra, yeni sahip adına kayıtlı marka tescil belgesinin aslı veya sureti ücreti ödenerek alınmaktadır. 9. Adres Değişikliği Adres değişikliği olması halinde mutlaka sicilde de ilgili değişikliğin yapılmasını öneriyoruz. Adres Değişikliği Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺HİZMET ÜCRETİ ₺295= TOPLAM ₺295 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Web Site Tasarım Kurumsal Web Tasarım Profesyonel Web Tasarım Web Tasarım SEO Diğer İlgili Konular Marka Tescili için gerekli Belgeler Nelerdir Web Sitesi Ücretleri Marka Makale Patent Mevzuat Marka Tescil Belgesi AlmaMarka Tescil Belge Sureti Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Marka Tescil Sınıfları Ne Demek? Marka tescili kayıtlı mal ve hizmetler kapsamında korunmaktadır. Etkin Patent olarak, marka başvuru öncesi Marka Tescil Sınıflarını incelemenizi öneriyoruz. Marka sınıflarında Mal/Ürün grupları 1-34 sınıf aralığında hizmet grupları ise 35-45 sınıflarda listelenmektedir. Mal ve hizmet gruplarının belirlenmesinde Etkin Patent marka uzmanları yardımcı olmaktadır. Bu arada marka tescil sınıfları içinde kimi durumlarda koruma altına alınmak istenen bir kısım mal ve hizmet tanımları olmayabilir veya özellikle bir ürün veya hizmet ismini bağlı olduğu sınıf içinde belirtmek gerekebilir. Örneğin TSE ürün belge ve hizmet belgelendirmelerinde ve/veya  COM TR alan adı tahsis ve tescil işlemlerinde gerekli olabilir. Etkin Patent başvuru öncesi bunlara ilişkin tespit ve önerileri sunmaktadır. Dahası istediğiniz zaman konu hakkında Etkin Patent uzman danışmanlarından ücretsiz yardım ve deste alabilirsiniz. Marka Tescil Sınıfları Marka Tescil Belgesi İçin Gerekli Evraklar ve Belgeler Nelerdir? Marka tescili için istenen belge ve evraklar listesi şu şekildedir. 1. Vekaletname (Noter tastiği gerekmez. Kaşe ve imza edildikten sonra mail olarak gönderilebilir. 2. Şirketler için İmza Sirküleri, Şahıslar için kimlik sureti ve/veya kimlik bilgileri 3. Marka örneği: Marka ismi kelime markası olarak marka tescil başvurusu isteniyorsa marka örneğine gerek yoktur. Ancak logo ile birlikte marka tescil istenmesi halinde, fiilen marka ve logo kombinasyonu nasıl kullanılacaksa olduğu gibi gönderilmelidir. 4. Marka Başvuru Ücreti: Etkin Patent' in oldukça uygun ve ucuz Marka tescil ücreti, marka tescil belge ücretini ve toplam maliyetleri Marka Tescil Ücreti sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Marka Tescili için Gerekli Evraklar Belgeler Nelerdir Marka Tescil Başvuru Formu Marka tescil başvuruları çevrimiçi (online) yapıldığından artık fiziki başvuru formu kullanılmamaktadır. Çevrimiçi başvuru formu kullanılmaktadır.Marka vekil şartı bulunmamaktadır. Yani hak sahibi istediği zaman kendisi de başvuru işlemlerini yapabilir. Dolayısıyla başvurularını kendiniz yapmayı planlıyorsanız Türk Patent web sayfasında gerekli olan marka tescil başvuru formunu kullanarak başvuru yapabilirsiniz. Ancak kendi başınıza başvuru yapacaksanız önemli riskleri de gözetmeniz gerekmektedir. Dahası marka sorgulama ve marka tescil kriterlerinin belirlenmesi bir uzman tarafından yapılmaması halinde olası re'sen ret ve/veya itiraz üzerine ret riskleri telafisi güç zararlara sebep olabilir Ayrıca online başvuru kayıt ve süreçleri, belgenin teslimi vs. marka iş ve işlemleri fiziki başvurularından çok daha hızlı ilerlemektedir. Nitekim Türk Patent marka tescil sürecini olabildiğince kısaltmak için online işlemleri özendirmek ve yaygınlaştırmak için Online işlem ücretleri ile fiziki başvuru iş ve işlem ücretlerini farklı olarak belirlemiştir. Örneğin 2019 yılında marka tescil belge ücreti için online işlemlerde 670 TL talep ederken, fiziki başvurularda 800 TL talep etmektedir. (Marka tescil fiyatlarını inceleyebilirsiniz.) Sonuç olarak örneğin tek sınıflı bir başvuruyu fiziki olarak kendiniz başvuru yaptığınızda toplam olarak 1.025 TL ödeme yapılmasına karşın, ilgili başvurunun Etkin Patent tarafından yapılması halinde ise resmi Ücretler+Hizmet Ücretleri+ KDV dahil toplam 1.332 TL maliyet üstlenmiş olacaksınız. Görüldüğü gibi hem toplam maliyetler hem de risklerin bertaraf edilmesi ve işlemlerin daha hızlı yürütülmesi için Etkin Patent önemli avantajlar sunmaktadır. Marka Tescil Belgesi Örneği Nasıldır? 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine uygun yapılmış başvurunun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayın kararı verilmiş, itiraz yapılmamış veya itirazların reddedilerek tesciline karar verilmiş başvuruların ücreti ödendikten sonra başvuru sahibine verilen belgedir. Örnek olarak Etkin Patent marka tescil belgesini inceleyebilirsiniz. Marka tescil belgeleri üzerinde kayıtlı mal/hizmetlerde 10 yıl süre ile koruma altındadır. Yenileme yapıldığı sürece koruma ve tüm hakları devam etmektedir. Marka Tescil İşlemleri Nasıl Yapılır? Marka tescil işlemleri iki şekilde yapılabilir. Birincisi bir vekil olmaksızın kendiniz başvuru iş ve işlemlerini ve takibini yapabilirsiniz. İkincisi ise Etkin Patent aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmadan önce Etkin Patent uzmanlarınca hazırlanan Marka Tescil sayafamızı aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz. Marka Tescil Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? Marka tescil başvurusu yapmadan önce mutlaka bir uzman tarafından marka tescil sorgulama yapılarak tescil kriterlerine sahip olup olmadığı ve önceden aynı/benzer başvuru/tescillerin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu araştırma sonucunda uygun olan markalar için bir vekil veya vekil firma aracılığıyla veya kendiniz Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde (online) başvuru yapılmaktadır. Vekil olmaksızın yapılan başvuru her ne kadar online yapılıyor olsa da sonraki tüm iş ve işlemler posta yoluyla başvuru sahibine bildirilmekte, dolayısıyla süre oldukça uzayabilmektedir. Marka vekilleri veya vekil firmalarca yapılan başvuru ve tescil sürecinin tümü TÜRKPATENT tarafından vekillere verilen e-posta üzerinden yapıldığından tescil süreci daha çok kısalmaktadır. Dahası başvuru sahiplerince yapılan başvuruların tescil belgeleri fiziki olarak başvuru sahinine gönderilmesine karşı vekil firmalara dijital olarak gönderilmektedir. Dijital marka tescil belgelerin her baskısı belge aslı niteliğinde iken fiziki belgelerin kayıp olasılığı veya herhangi bir kuruma aslı verilmesi durumunda fazladan noter masrafı oluşacağı alınacak danışmanlık hizmetlerinin sonraki olası riskleri de bertaraf edebileceği de gözetildiğinde vekil firmalarca başvuruların yapılmasının yararlı olacağı görüşündeyiz. Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır Marka Tescili Yaptırmak Ne Demek? Marka tescili yaptırmak zorunlu olmamakla birlikte sayısız yarar sağlamaktadır. Marka tescili bir Sınai Mülkiyet hakkı olduğundan ürün ve hizmetlerde kullandığınız marka işaretlerini koruduğu gibi, bir başkasının bu bilinirlikten haksız yararlanmasını engellemek için etkin hukuki yaptırımlar sağladığından Etkin Patent olarak markanın kullanılmadan önce mutlaka tescilini önermekteyiz.Dahası büyük emek ve maliyetlerle oluşturduğunuz markanın bir şekilde bir başkasının kullanması ve/veya kötü niyetli olmasa dahi tescil edilmesi ve tüm bunların bertaraf edilmesi ciddi miktarlarda maliyet ve zaman kaybı riski oluşturmasına karşın, tescil tün bunları engellediği gibi pazarlama ve satış aksiyonlarında üstünlük sağlamaktadır.Ayrıca çoğu zaman marka değeri, markayı kullanan işletmenin tüm varlıklardan daha çok değerli olmaktadır. Dolayısıyla bir şekilde satış/devir işlemlerinde şirket değerlemesinde önce marka değer tespiti yapılmaktadır. Marka Tescil Marka Tescil Başvurusu Nereye Yapılır? Marka tescil başvurusu Türkiye' de tek yetkili kurum olan Türk Patent ve Marka Kurumu' na (Türk Patent) yapılmaktadır. Marka tescil başvurusunu şahıs veya firmalar kendi başlarına yapabileceği gibi, Etkin Patent vb. vekil firma aracılığıyla yapılabilir. Marka Tescil Marka Başvuru Belgesi Nedir? Etkin Patent olarak, Türk Patent' in onaylı marka başvuru belgesi, başvurunun yapıldığı gün içinde başvuru sahibine iletmektedir. Marka başvuru belgesinin tescil sürecinin sonuna kadar marka tescil belgesi isteyen tüm kurumlarda kullanılabilir. Örneğin com.tr tahsis ve tescil işlemleri dahil tüm kamu kurumları bu belgeleri kabul etmektedirler.Bu arada kimi kurumlar sadece marka başvuru belgesini yeterli görmemektedir. Örneğin KOSGEB destek projeleri için talep ettiği tescilli markanın olmasını ve tescil belgesini şart koşmaktadır. Dolayısıyla önceden ne tür belge istendiğinin ilgili kurumdan öğrenilmesi gerekmektedir. Marka Nasıl tescil Edilir? Başvuruya konu markanın, Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı'nın ön inceleme sonucunda, Sınai Mülkiyet Kanunu (TMK) hükümlerine uygun olması halinde iki ay süre ile markalar bülteninde yayınlanmasına karar vermektedir. Bu yayın süresince herhangi bir itirazın olmaması ve/veya ilgili itirazların sonuçlanmasından sonra ve ilgili belge ve ücretlerin süresi içinde ödenmesi koşuluyla marka tescil edilir ve başvuru sahibine marka tescil belgesi gönderilir. Bu işlem ve ödemelerin gününde yapılmaması halinde ise markanın tesciline karar verilse bile marka hükümsüz kalmaktadır. Marka Patent Nasıl Alınır? Marka Patent kavramları genellikle marka işaretlerinin korunması yönünde kullanılmaktadır. Marka olarak kullanılan isim, harf, sayı şekil (logo) vb. işaretlerin tescili, marka tescili yoluyla koruma sağlanmaktadır. Patent ise buluşların bir dizi ve işlemler sonucunda tescil edilmesi halinde belgelendirilmesi demektir. Patent başvuru ve tescil konularında Etkin Patent uzmanlarınca hazırlanan Patent Nereden ve Nasıl Alınır başlıklı yazımızı incelemenizi öneriyoruz. Marka Tescilinde İsim Benzerliği Nedir? Marka tescilinde isim benzerliği incelemesi iki şekilde incelenmektedir. Birincisi mark tesciline konu marka isimlerinin aynı ve/veya ayniyet derecesinde benzer olması halinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından re'sen reddedilmektedir. İkincisi ise markaların bültende yayınlanmasından sonra üçüncü taraflarca yapılan itirazlarda marka isimleri ve/ya markanın bütünün bir şekilde iltibas tehlikesi yaratması halinde ret edilmektedir.Etkin Patent olarak başvuru öncesi tüm bu inceleme ve değerlendirme kriterleri gözetilerek, konusunda uzman danışmanlarımızca incelenmekte ve hak sahibini yazılı olarak raporlanmanın yanı sıra olası riskler bertaraf edebilecek çözümler geliştirmektedir. Marka Tescil Logo Boyutları Ne Kdar? Marka tescil logo boyutları yani marka örneği 700X700 Piksel jpeg formatında olması gerekir. Marka Patent Tescili Nasıl Yapılır? Marka tescili farklı patent tescili farklı iş, işlem ve aşamalara tabidir. Marka tesciline ilişkin ayrıntılı bilgileri Etkin Patent danışmanlarınca hazırlanan aşağıdaki linkteki Marka Tescil başlık yazımızdan patent tescili için ise yine aşağıdaki Patent Nereden ve Nasıl Alınır başlık yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz. Marka Tescil Logo Tescil Ettirmek ? Logo tescil ettirmek düşük maliyetli olmasının yanı sıra, bir başkasının kullanımını engellediği gibi, bir şekilde isteyerek olmasa bile bir başkasına ait logonun kullanılması ve dava konusu yapılması halinde, tescilli bir hakkın kullanılmış olması nedeniyle logo iptal edilse dahi tazminat ve ceza oluşturmayacağından Etkin Patent olarak sadece logoların değil, reklam ve her türlü lansmanlarda kullanılan görsellerin en azından oldukça düşük tasarım tescil ücretleri ile tasarım tescilini önermektedir.Bilindiği gibi logo vb. şekillerin önceden bir başkası tarafından kullanılıp kullanılmadığı ve/veya tescilli olup olmadığı gibi net bir şekilde araştırma ve sonuca ulaşmak oldukça güçtür.Etkin Patent olarak marka ismi sorgulama işlemlerinde güçlü kanaat sunmaktadır. Ancak logo ev benzeri görsellerin araştırma ve inceleme araçlarının sınırı olması nedeniyle kısmen ve sınırlı bir şekilde görüş sunmaktadır.Ayrıca bir çok tasarımcı marka hukuku bakımından logo vb. görsellerin benzerlik kriterleri konusunda sınırlı bir bilgiye sahip olması nedeniyle istemeyerek de olsa benzer bir logo tasarlama tehlikesi de bulunmaktadır.Konu hassas ve ayrıntılı inceleme gerektirdiğinden, Etkin Patent tasarımcı ve danışmanlarınca hazırlanan Marka Logo Tescili Nasıl Yapılır başlıklı yazımızı incelemenizi öneriyoruz. Marka Logo Tescili Nasıl Yapılır Marka Tescil belgesi Kaç Yıl Geçerli? Marka tescil belgesi başvuru tarihinden itibaren 10 geçerlidir. Ancak 10 yılda bir marka yenileme yapmak kaydıyla süresiz olarak tescil, koruma ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun sağladığı haklarından yararlanır. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki sayfamızı ziyaret ediniz. Marka Tescil Yenileme Ücreti İşlemleri Marka Tescil Belgesi Ne Demek? 6769 Sayılı SMK hükümlerine uygun yapılmış başvurunun nihai olarak Türk Patent ve Marka Kurumu’ nca tesciline karar vermesi halinde, başvuru sahibine verdiği 10 yıl süre boyunca yasanın tanıdığı koruma ve diğer haklarından yararlandığı gösterir belgeye marka tescil belgesi denir. Marka Tescil Belgesi Nedir Nasıl Alınır Marka Tescil Belgesi Kaç Para? Marka tescil belgesi ücreti, başvuru yapılan mal ve hizmet sınıflarına göre değişkenlik göstermektedir. Özet olarak 2019 yılında itirazlar hariç olmak üzere tek sınıflı başvuru ücreti 485 TL, takriben 3-5 ay sonra tescilin kesinleşmesine müteakip 847 TL belge düzenleme ücreti olmak üzere toplam 1.332 TL’ dir. İlave her sınıf için ise başvuru ücretlerine 339 TL (KDV DAHİL) ilave edilmektedir. Ayrıntıları aşağıdaki marka tescil fiyatları sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Marka Tescil Fiyatları Marka Tescil Süresi Ne Kadar? Marka tescil süresi, başvuru tarihi itibariyle 10 yıldır. Her on yılda bir yenileme kaydıyla sahibine 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun tanıdığı koruma ve diğer hakları süresiz devam etmektedir. 10. Yılın bitimine 6 ay kala marka yenileme yapılmaktadır. Bu sürenin bir şekilde aşılması halinde süre bitiminden sonraki 6 ay içinde cezalı yenileme ücreti ödenmek koşuyla yine marka yenileme yapılabilir. Bu sürenin aşılması halinde marka tescil hükümsüz kalmaktadır. Ancak süre bitiminden sonraki 2 yıl içinde aynı/benzer üçüncü taraf başvurularına itiraz hakkı bulunmaktadır. Marka Tescil Süresi Nedir Marka Tescil İşlemleri Ne Kadar Sürer? Marka tescil işlemleri başvuru, yayın kararı, itirazlar ve belgelendirme aşamasından oluşmaktadır. Başvuru yapılan markanın ayırt edici niteliklerine göre kimi zaman 2-3 günde kimi zamanda 3-4 ay içinde yayın/ret kararı çıkmaktadır. Yyaın kararı çıkan markalar 2 ay süre ile markalar bülteninde yayınlanmaktadır. Bu süre içinde itirazların olmaması halinde tescil kesinleşmektedir. Her hangi bir itirazın olmaması halinde şu anda tescil süreci 4-5 ay içinde tamamlanmaktadır.Markalar Dairesi Başkanlığı’ na yapılan itirazlar takriben 4-5 ay içinde, yine YİDK itirazları da 4-5 ay sürmektedir. Özet olarak itirazlar olması halinde tescil süreci takriben 10-18 aya kadar sürebilir. Marka Tescil Muvafakat Talebi Nedir? Başvuru aşamasında ve/veya itiraz aşamaların TÜRKPATENT’ in vereceği karara kadar, , başvuru yapılan markanın, önceden tescilli aynı/benzer marka sahibinden noter belgesi ile birlikte muvafakatname alındığının Türk Patent ve Marka Kurumu’ na bildirilmesi demektir. Marka Tescil Muvafakat Belgesi Nedir? Marka tescil başvuru sahibinin başvuru aşamasında ve/veya itiraz aşamalarında Türk Patent ve Marka Kurumu’ nun nihai kararı vereceği güne kadar önceki 6769 sayılı SMK’ nın 5/Ç madde hükmünce re’sen ret gerekçesi oluşturan başvuru/tescilli benzer veya ayniyet dececesinde benzer marka sahiplerinden noter onaylı aldığı muvafakatnameye muvafakat belgesi denir. Marka Tescil Muvafakatname Ne Demek? Muvafakatname kısaca önceki 6769 sayılı SMK’ nun 5/ç madde hükmünce re’sen ret gerekçesi oluşturan marka sahiplerinden başvuru için izin/rıza alındığının noter onaylı belgeye muvafakatname denir. Marka Tescil Marka Patent Alma Ne Demek? Toplumun bir çok kesimince Patent kavramı genel olarak koruma anlamında algılandığından marka işaretlerinin tescili anlamında yani marka patent alma şeklinde kullanılmaktadır. Yai marka tescili yerine ikame edilmektedir. Marka; kısaca mal ve hizmetlerde kullanılacak kelime, harf, sözcük, rakam, şekil veya bunların kombinasyonundan oluşturulmuş işaretlerin tescilini, patent ise buluşun tescilini gösterir belgeye denir. Tescil İşlemi Ne Demek? Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları bakımından patent, marka, tasarım, coğrafi işaret, faydalı model vb. lerinin tescil edilerek koruma ve yasanın tanıdığı haklarından yararlanmak anlamındadır. Türk Marka Tescil Ne Demektir? Tescilde ülkesellik ilkesi geçerlidir. Dolayısıyla Türk Marka tescili; Türkiye’ de tek olan Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvurusu yapılmış marka işaretlerin tescili edilmesi anlamındadır. Tescilli Bir Markanın Koruma Süresi Ne Kadardır? Tescilli bir markanın koruma süresi 10 yıldır. Ancak başvuru tarihinden başlayarak 10 yılın bitimine kadar yenilemek kaydıyla süresiz olarak koruma ve yasaların sağladığı haklardan yararlanmaya devam eder. Ayrıca Mahkeme kararı ile veya hak sahibinin kendisinin kısmen/tümden iptal/feragat etmediği sürece bu haklar devam ettiği, ölüm halinde ise bu hak mirasçılarına kalmaktadır. Marka Tescil Ticari Marka Tescili Ne Demek? Ticari marka bir işletmenin ürün ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayıran , rakam, harf, kelime, şekil veya bunların kombinasyonundan oluşturulan işaretlerinden oluşturulan markanın TÜRKPATENT tarafından tescil edilmesi ve belgelendirilmesine ticari marka denir. (örneğin marka ismi+logo) Marka Nedir Hizmet Markası Ne Demek? Hizmet markası, bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan isim, harf, rakam, şekil veya bunların kombinasyonundan oluşturulmuş işaretlere denmektedir. Marka Nedir Garanti Marka Ne Demek? Garanti markası, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı olan bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılmamak koşuluyla, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini, ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Marka Nedir Marka Tescil Rüçhan Hakkı Nedir? Marka tescili rüçhan hakkı demek öncelik ve üstünlük hakkı demektedir. Öncelikli ve üstünlük hakkı bir başka ülkede yapılan marka tescil başvuru, tescil veya marka işareti taşıyan mal ve hizmetlerin teşhiri ile elde edilmektedir. Marka tescilinde rüçhan hakkı süresi 6 ay olup, ücret karşılığı talep edilmektedir. Marka Nedir Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Ne Demek? Fikri mülkiyet hakları,telif hakları olarak da adlandırılan fikir ve sanat eserleri (copyrights) ve sınaî mülkiyet hakları şeklinde iki ana kategoriye ayrılmaktadır.Müzik, sanat, kitap, bilgisayar program ve yazılımların kodları vb. eserler telif hakları kapsamında olup, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Telif hakları süresi 70 yıl olup, isteğe bağlı kayıt ve tescil edilerek daha etkin koruma ve hukuki yaptırım sağlayabilir.Patent, faydalı model, marka ve tasarım, coğrafi işaretler, entegre devre topografları ise gibi sınaî mülkiyet hakları kapsamında olup, tescil yoluyla koruma ve hak sahibi olunmaktadır. Türkiye’ de tescil işlemlerini sadece Türk Patent ve Marka Kurumu yürütmektedir. İsim Hakkı Almak Ne Demek? İsim hakkı almak demek, mal ve hizmetlerde kullanılan isimlerin ve web sayfalarında kullanılan alan adlarının faaliyet gösterdiği alanlarda marka tescil yoluyla koruma ve Sınai Mülkiyet Kanunun sağladığı haklardan yararlanmak demektir. Diğer ayrıntılı bilgileri aşağıdaki sayfamızdan görebilirsiniz. İsim Tescili Fikri Mülkiyet Hakkı Ne Demek? Fikri Mülkiyet Hakkı telif hakları olarak bilinen, Müzik, sanat, kitap, bilgisayar program ve yazılımların kodları vb. eserleri meydana getiren eserlerin doğuşu itibariyle eser sahibine sağladığı haklar demektedir. Diğer ayrıntıları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.. Ortak Marka Ne Demek? Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılmak üzere, grubu oluşturan işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Marka Nedir Ferdi Marka Ne Demek? Ferdi Marka; Gerçek veya tüzel kişilerin üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinde kullanılan ve bu gerçek veya tüzel kişilerin hak sahibi olduğu markaya ferdi marka (bireysel marka) denilmektedir.Hak sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler herhangi bir kişi kuruma bağlı olmaksızın kullandıkları ancak marka tecavüzü vb. marka haklarının ihlali vb. durumlarda markanın korunması talep etme hakkına sahip markalardır. Marka Nedir Marka Tescil Takip Nedir? Marka tescil takip, şahıs ve şirketler adına kayıtlı tescil markaların aynı/benzer veya iltibas niteliğindeki üçüncü taraf başvurularını takip ve itiraz veya dava yoluyla tescilin engellenmesi demektir. Marka İzleme ve Takip Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi Nedir? Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri ceza ve hukuk olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan özel mahkemelerdir. Sadece telif hakları, patent, marka, tasarım vb. fikri ve sınai haklarla ilgili davalara bakan mahkemelerdir.Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinin olmadığı yerlere ilgili konulara ait davalara yetkili Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır. Şirket ismi Patent Alma Ne Demek? Şirket ismi patent alma demek, şirketin ticaret unvanı olarak kullanılan kök ismin, faaliyet alanları bakımından marka tescil yoluyla koruma ve bu haklardan yararlanmak anlamındadır. Patent koruma kavramı olarak algılandığından ticaret unvanın kayıt, tescil ve korunması anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Odalarına kayıtlı şirket isimleri, mahkemelerce hükümsüz kılınmadığı sürece kayıtlı olduğu şekilde kullanım engellenemez. Şirket İsimleri Marka Başvuru Formu Nereden Alınır? Marka başvuruları artık çevrimiçi (online) yapıldığından fiziki olarak marka başvuru formu bulunmamaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde online başvuru aşamasında başvuru formu doldurulmakta ve çevrimiçi (online) kurum kayıtlarına işlenmektedir. Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır Logo Patent Alma Nasıl olur? Logo patenti alma; logonun marka tescil veya tasarım tescil yoluyla tescil ve korunması demektir. Logo için marka tescil başvuru yapılacaksa kayıtlı mal/hizmetler bakımından, tasarım tescil yoluyla koruma ise tüm mal ve hizmetlerde koruma sağlanmaktadır.Logonun sadece şekli hem marka hem de tasarım tescil yoluyla tescil edilebilir. Ancak hem logo hem de logo üzerindeki ifadelerin tescili isteniyorsa sadece marka tescil yoluyla koruma sağlanmaktadır. Tasarım tescilinde logo üzerindeki ifadeler olsa bile bunlar korunmaz ve sadece şekil koruma altına alınır. Marka logo Tescili Nasıl Yapılır Logo Tescil İşlemleri Nasıl Yapılır? Logo tescil işlemleri; sadece logunun şekli tescil edilmek isteniyorsa hem marka tescil yoluyla hemde tasarım tescil yoluyla tescil edilebilir. Logo ile birlikte marka ismi, slogan vs. tescil edilmek isteniyorsa marka tescil yoluyla tescil edilmelidir. Marka tescili kayıtlı mal/hizmetler bakımından koruma sağlarken , tasarım tescili ise tüm mal ve hizmetlerde koruma sağlamaktadır. Ayrıca marka tescili 10 yılda bir yenileme kaydıyla süresiz koruma sağlarken tasarım tescili ise her beş yılda bir yenileme şartıyla en fazla 25 yıl koruma sağlamaktadır. Ayrıntılar için aşağıdaki sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Marka logo Tescili Nasıl Yapılır Marka İsmi tescil etme Nasıl Yapılır? Marka ismi tescil etme sadece kayıtlı mal ve hizmetlerde marka tescil yoluyla sağlanır. İsim tescili demek marka tescili demektir. Marka tescil işlemlerini Etkin Patent gibi bir patent firma veya marka vekili aracılığıyla veya bizzat kendiniz de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru ve tescil yapabilirsiniz.Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki sayfamızı mutlaka incelemenizi öneriyoruz. Marka Tescil Marka Tescili Almak İçin Gerekenler Nelerdir? Marka tescili almak için gereken belgeler; vekaletname, marka örneği (logo), tescili istenen mal hizmet listesi başvuru sahibi şahıs ve şirket bilgilerinin gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca marka tescili için herhangi bir ticaret veya vergi mükellefi vb. zorunluluk bulunmamaktadır. Ayrıntılar için aşağıdaki sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Marka Tescilİ İçin Gerekli Evraklar Belgeler Nelerdir TPE Marka Yenileme TPE Marka Yenileme, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde tescil bir markanın 10 yılda bir yenilenmesi demektedir. Bu arada TPE önceki kurum ismi olan Türk Patent Enstitüsü’ nün kısaltmasıdır. Ancak şu anda kullanılmamaktadır. Marka yenileme iş ve işlemlerini BURADAN ve marka yenileme ücretleri ise aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Marka Tescil Yenileme Ücreti İşlemleri Marka Tescil Devri Nasıl Yapılır? Marka tescil devri noter onaylı marka devir sözleşme aslı ile birlikte Türk Patent ve Marka Krumu’ na ücret karşılığıyla yapılmaktadır. Noter sözleşmesi tek başına yeterli olmadığından ve olası hak kayıpları nedeniyle mutlaka TÜRKPATENT sicil kayıtlarına da devir işlemin kayıt edilmesi gerekmektedir.Devir işlemleri için Etkin Patent gibi bir vekil firma aracılığyla yapılabildiği gibi kendiniz de yapabilirsiniz. Marka devir işelmlerini BURADAN, marka devir ücretlerini ise BURADAN inceleyebilirsiniz. Marka Devir Ücreti İşlemleri Marka Tescil Danışmanlık Ne Demek? Marka tescil danışmanlık; başvuru öncesi tescili düşünülen markanın ayrıntılı araştırma ve incelenmesi, risk oluşturan önceden tescilli aynı/benzer veya iltibas tehlikesi yaratan markaların tespiti, itiraz ve dava konusu olabilecek olası riskleri bertaraf edebilecek çözümlerin geliştirilmesi, başvuru, takip ve nihai olarak markanın tescil edilerek tescil belgesini başvuru sahibine teslimi ve istek halinde sonraki aynı/benzer başvuruların takip ve engellenmesi hizmetleri olarak özetlenebilir. Marka Danışmanlığı TPE Marka Devri nasıl Yapılır? TPE Marka Devri; TPE Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) in önceki kurum ismi olan Türk Patent Enstitüsü’ nün kısaltması olup devir işlemleri noter onaylı marka devir sözleşmesi ve devir ücreti ile birlikte TÜRKPATENT nezdinde yapılmaktadır. Devir işlemleri için Etkin Patent gibi vekil firma ve marka vekilleri ile yapılabileceği gibi şahısların kendileri de yapabilirler. Ayrıntılar için aşağıdaki sayfamıza bakabilirsiniz. Marka Devir Ücreti İşlemleri Logo Patenti Ücreti Ne Kadar; Logo patenti ücreti iki şekildedir. Birincisi sadece logonun şekli yani görsel tescil edilecekse tasarım tescil yoluyla yapılır ve 2019 fiyatları ile KDV dahil 420 TL’ dir. Logo tek başına veya logo ile birlikte kullanılan marka ismi bir rada tescili ise kullanılacak mal ve hizmetler bakımından marka tescil yoluyla sağlanmaktadır. Etkin Patent’ in 2019 ylı Tek sınıflı marka tescil başvuru ücreti KDV Dahil 485 TL, takriben 3-5 ay sonra tescilin kesinleşmesine müteakip 10 yıllık belge düzenleme ücreti KDV dahil 847 TL olmak üzere toplam 1.332 TL’ dir. İlave her sınıf sadece başvuru ücretini 339 TL (KDV Dahil) artırmaktadır. Ayrıtılar için aşağıdaki sayfamızı inceleyebilirsiniz. Marka logo Tescili Nasıl Yapılır İşyeri İsim Patenti Alma İşyeri isim patenti alma yani dükkan, mağaza vb. işyerlerinde kullanılan marka niteliğindeki isimler marka tescil yoluyla koruma altına alınmaktadır. Herhangi bir üretim olmadığı sürece yani sadece farklı markaların ürün ve hizmetlerin ticareti yapılıyorsa tek bir sınıfta marka tescil başvurusu yeterli olmaktadır. Firma İsimleri Slogan tescili Nasıl Yapılır Slogan tescili; tıpkı marka tescilinde olduğu gibi kullanılacak mal ve hizmetlerde marka tescili yapılabilir.Slogan tescilini başvuru sahibi kendisi yapabileceği gibi marka vekil firmalar aracılığıyla da yapabilir.Burada önemli olan tescili istenen sloganın aynı/benzer mal ve hizmetlerde bir başkası adına aynı/benzerlerinin tescilli olmaması gerekir. Onun için öncelikle konusunda uzman ve deneyimli bir firmadan araştırma yapılması oldukça önemlidir.Ayrıntıları aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz. Marka Tescil ONLİNE TESCİL Etkin Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz. İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR Marka Tescil Tasarım Tescil DİĞER HİZMETLER Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz. MARKA SORGULAMA TÜRKPATENT ve Uluslararası marka sorgulama yapacağınız sayfaları,  kriterleri ve araştırma nasıl yapılacağını video eşliğinde inceleyebilirsiniz. MARKA TESCİL Marka tescili nedir?, tescil kriterleri, marka tescil belgesi dahil tescil süreci ve sonrası işlemler dahil marka tescili nasıl yapıldığı ayrıntılı anlatılmaktadır. MARKA TESCİL ÜCRETİ İNDİRİMLİ Marka tescil ücreti, marka başvuru ücreti, marka tescil belgesi dahil toplam marka tescil fiyatlarını ve tüm marka işlem ücretlerini bulabilirsiniz. MARKA YENİLEME Marka yenileme, marka yenileme süresi, İNDİRİMLİ marka tescil yenileme ücreti ve marka yenilemenin nasıl yapılacağını inceleyebilirsiniz. YURTDIŞI MARKA TESCİLİ Yurtdışı marka tescili, uluslararası marka tescil sorgulama, başvuru ücreti ve tek bir merkezden çoklu ülke tescillerin nasıl yapılacağını inceleyebilirsiniz. MARKA DEVRİ Marka devir için istene sözleşme ve diğer belgeleri, İNDİRİMLİ devir hizmet ücretlerimizi ve diğer ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. MARKA İSMİ BULMA Markalaşmanın ilk ve en önemli adımlarından birisi olan yaratıcı marka ismi, dükkan ve mağaza isimlerinin  nasıl bulunacağı ve temel kriterlerini burada bulabilirsiniz. ŞİRKET İSİMLERİ FİRMA İSİMLERİ BULMA Markalaşma ve Hukuki koruma şart ve koşullara uygun şirket isimleri nasıl oluşturulmasına ilişkin görüş ve önerilerimizi inceleyebilirsiniz. PATENT SORGULAMA Türkiye ve Uluslararası patent sorgulama yapabileceğiniz web sayfaları, kriterleri ve nasıl araştırma ve sorgulama yapılması gerektiği ayrıntılı anlatılmaktadır.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo

HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

Bülent Aydın
Bülent Aydın
Marka Danışmanı
Yayınlama Tarihi: 24-01-2022

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Takip Edin