Marka Sorgulama » Ücretsiz Marka Tescil Sorgulama » Etkin Patent İsim hakkı, firma ve şirket isimlerinin marka tescil öncesi yurtiçi ve yurtdışı marka sorgulama ve araştırmaları yapabilir ve ücretsiz yardım alabilirsiniz.
Marka Sorgulama » Ücretsiz Marka Tescil Sorgulama

Marka Sorgulama

Marka Sorgula İsim hakkı, firma ve şirket isimlerinin marka tescil öncesi yurtiçi ve yurtdışı marka sorgulama ve araştırmaları yapabilir ve ücretsiz yardım alabilirsiniz.
,  Ana Kategori : Marka,  Kategori :  Marka Sorgula  Tarih :  18.6.2018       Google Plus      
Marka Sorgulama
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 Mecidiyeköy/İstanbul +90 212 212 35 17 Marka Sorgulama » Ücretsiz Marka Tescil Sorgulama » Etkin Patent

Etkin Patent Logo

Marka Sorgulamanın nasıl yapılacağını aşağıdaki videomuzdan izleyebilirsiniz.


Öncelikle belirtmek gerekir ki, marka sorgulama uzmanlık gerektirmektedir.


Önceden başvuru ve tescilli markalarla, başvuru yapılacak marka isimlerinin ayırt edici nitelikleri, kelime ve logo kombinasyonundan oluşturulmuş karma marka işaretlerinin bütünün yarattığı izlenim, asli ve baskın unsurunun belirlenmesi, anlamsal, kavramsal ve sesçil benzerlikler vb. bir çok detayın konusunda deneyimli uzmanlarca incelenmesi gerekir.

Etkin Patent olarak, olduğu gibi başvuru yapılması halinde re'sen ve/veya itiraz üzerine ret riski olan veya sonradan dava konusu olabilecek marka, şirket isimleri veya firma isimlerini, hem re'sen ret risklerini hem de üçüncü taraflarca yapılacak itirazların bertaraf edebileceği şekilde yeniden revize etmekte ve sonrasında marka tescil başvurusu yapmaktadır.

Bu arada en azından ön eleme yapmak için öncelikle yukarıdaki videoyu izleyerek, marka tescil sorgulamanın nasıl yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olduktan sonra, aşağıdaki linklerden Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde önceden başvuru ve tescili markaların kayıtları olduğu veritabanı üzerinde marka araştırma yapabilirsiniz.

Bu işlemlerden sonra nihai olarak karar verdiğiniz marka veya şirket isimlerini bu kez konusunda uzman marka ve patent vekilleri ve danışmanlarından incelemesini talep edebilirsiniz.

 

Ön eleme için marka sorgulaması işlemi yapmadan önce mutlaka bu yazımızın tamamının incelenmesini öneriyoruz.  

Araştırma Yapılacak Konular
Linkler
Marka Sorgulama                                       
TIKLAYINIZ
Patent Sorgulama
TIKLAYINIZ
Tasarım Tescil Sorgulama
TIKLAYINIZ
Ücretsiz Marka Araştırma
TIKLAYINIZ
Yurtdışı Marka Araştırma
TIKLAYINIZ


Marka tescil öncesi  şirket isimleri (Ticaret Unvanı) ve/veya marka isimlerinin olası re'sen ret riskleri, olası itiraz üzerine ret riskleri  ve/veya bir şekilde tescil edilse dahi sonradan açılacak hükümsüzlük/İptal davaları olası risk ve muhtemel sonuçları için uzmanlarımızdan ücretsiz yardım ve destek alabilirsiniz.

Marka tescil başvuru öncesi marka isimlerinin veya şirket isminin (Ticaret Unvanı) Marka Sorgulaması işlemlerinin konusunda uzman ve deneyimli marka vekillerince yapılması hem tescil süreci hem de tescil sonrası olası davalarda, şirketiniz ve markanız için üstünlük sağlayacak çözüm ve strateji geliştirilmesi bakımından oldukça önemlidir.
 

Marka Tescil Sorgulama


 Marka Tescil Sorgulama Nasıl ve Nerede Yapılır

Öncelikle Marka Tescil Sorgulama yapacağınız marka isminin asli ve baskın unsurun ne olduğunun tespit edilmesi gerekir. Daha sonra şimdi veya sonra markanın kullanılacağı mal ve hizmetlerin gruplarının listelendiği marka tescil sınıfları belirlenmelidir. Dahası ve en önemlisi tescil başvurusu yapılacak marka isminin ayırt edici niteliklerinin düşük/yüksek olup olmadığı mutlaka işin uzmanı tarafından belirlenmelidir.Ayrıca marka başvuruları iki şekilde incelemeye tabi tutulmaktadır.

Birincisi aynı ve/veya ayniyet derecesinde benzer olması halinde re'sen reddedilmekte, ikincisi ise karışıklık ve iltibas tehlikesi yaratacak niteliklerde olması halinde itiraz halinde incelemeye tabi tutulmaktadır. Dolayısıyla başvuru öncesi öncelikle bu kriterler gözetilerek Marka Tescil Sorgulama yapılmalıdır. Bu inceleme ve değerlendirmeyi de konusunda uzman marka vekillerince yapılması halinde sorunsuz  bir şekilde  tescil edileceği gibi sonradan olası telafisi güç zararlar da önlenmiş olacaktır. 


İsim Hakkı Sorgulama


Marka adı oldukça düşük maliyetlerle tescille koruma altına alındığında bir başkasının kullanımı engellendiği gibi, satış ve pazarlama aksiyonlarında da önemli kazançlar sağlamaktadır. İsim Hakkı Sorgulama yapacağınız Marka adı, şirket ismi (Unvan) ile aynı olabilir ancak; sonradan bir şekilde markanın itibarının zedelenmesi halinde telafisi mümkün iken, şirket isminin yeniden değişmesi telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği gibi firmaları çok zor durumda bırakılabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Onun için Marka ile şirket isminin aynı olmamasını öneriyoruz.


Dolayısıyla İsim Hakkı Sorgulama işlemi yapılmadan önce öncelikle buna karar verilmesi gerekmektedir. Bu arada ticaret unvanında kullanılan isimler yasal bir hak oluşturmaktadır. Ancak unvandaki asli unsur olan isim bir başka marka ile iltibas oluşturmamalı ve olduğu gibi kullanılmalıdır. Yani bütünüyle kullanılan ticaret unvanı yasal bir hakkın kullanımı olarak kabul edilir, ancak unvandaki kök ismin tek başına ve marka niteliğinde kullanılması ve bu ismin başkası adına  tescilli olması halinde tecavüz niteliğinde kullanım olarak kabul edilecektir.  


Marka İsmi Sorgulama


Yukarıdaki linklerden, Türk Patent ve Marka Kurumu (Türk Patent)  veritabanı üzerinden  ön Marka İsmi Sorgulama ve araştırma yaparak en azından tescili düşünülen Marka İsmi ile önceden tescilli markalarının aynısının var olup olmadığını inceleyerek ön eleme yapabilirsiniz. Ancak; Marka isimleri, Firma İsimleri ve  Şirket İsimlerinin başvuru sürecinde sıklıkla  benzerlik ve iltibas tehlikesi nedeniyle re'sen ve/veya itiraz üzerine ret edildiğinden, inceleme ve değerlendirmenin de bir marka patent uzmanı tarafından yapılması oldukça yararlı olacaktır. 


Dolayısıyla, Marka Başvurusu yapmadan önce iletişim adreslerimizden veya yukarıdaki Hızlı Erişim formunu kullanarak Etkin  Patent Marka Uzman Vekillerimizden, marka tescil sürecinde olası riskleri ve muhtemel sonuçlarını Hukuki mütalaa niteliğinde ayrıntılı Marka İsmi Sorgulama ve araştırma raporunu isteyebilir, ÜCRETSİZ yardım ve destek de alabilirsiniz.

 

 

Marka İsimleri Firma isimleri ve şirket isimleri için yapılan Marka Araştırma ve inceleme işlemlerinde aynı veya benzer markaların yanı sıra asıl sorunların yaşandığı karışıklık ve iltibas yönünden inceleme ve değerlendirmeler ayrıntılı yapılmalıdır. 

Marka İsimleri, Firma İsimleri ve Şirket İsimleri (Unvan) için yapılan araştırma ve inceleme işlemleri önceden Türk Patent' te kayıtlı tescilli markalar ve yeni başvuru yapılan markaların kayıtlı olduğu veritabanı üzerinden ve şirketimizin geliştirdiği özel yazılımlar kullanılarak, marka uzmanlarımız tarafından  marka araştırma işlemleri yapılmaktadır.
 

Marka Patent Sorgulama


Hemen belirtmek gerekir ki "Marka Patent sorgulama" ve/veya "İsim Patent Sorgulama" kavramları genellikle ürün ve hizmetlerde kullanılan isim, logo ve işaretlerin tescil yoluyla korunması anlamında kullanılmaktadır. Mal ve hizmetlerde kullanılan işaretler (isim,logo,vs) marka tescili ile koruma altına alınmaktadır. Patent ise bir buluşun koruma altına alınarak belgelendirilmesidir. Dolayısıyla Şayet bir buluşunuz ve/veya bir iş fikrinden yola çıkarak yenilik unsurlarına sahip yeni bir proje geliştirmek istiyor ve bunun için hem araştırma ve sorgulama işlemi yapabileceğiniz alan arıyorsanız; Ulusal ve Uluslararası patent araştırma yapabileceğiniz linkleri ve ön koruma yöntemlerini de anlatıldığı Patent Nasıl Alınır başlıklı yazılarımızı incelemenizi öneriyoruz. Ayrıca yukarıdaki linklerden de anında online  Marka Patent Sorgulama işlemi yapabilirsiniz.  


Türk Patent Marka Sorgulama


Türk Patent marka sorgulama kriterlerinin en önemlisi, üçüncü taraflarca yapılan itirazlarda markalar arasında karıştırma ve iltibas tehlikesinin olup olmadığının incelenmesi safhasıdır. Karıştırma, çağrıştırma dahil  iltibas tehlikesinin incelenmesi, marka isimlerinin marka bülten yayınında üçüncü taraflarca yapılan itiraz sonucu veya dava konusu yapılması halinde incelenmekte ve karara bağlanmaktadır. Yani Türk Patent ve Marka Kurumu (Eski kısaltması olan TPE yerine artık Türk Patent olarak kullanılmaktadır.) marka uzmanının, marka başvurunu incelerken sadece  Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri çerçevesinde aynı veya ayniyet derecesinde benzer ise marka tescil başvurusunu RE'SEN RET edebilmekte, markalar arasında karıştırma, iltibas ve çağrıştırma tehlikesini ise üçüncü taraflarca yapılan itirazlar üzerine yine Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerince inceleme ve değerlendirme yapmakta ve karara bağlamaktadır. Onun içindir ki her yıl bir şekilde takip edilmemesi nedeniyle itiraz edilmediğinden tescillenen binlerce benzer marka,  karışıklık ve iltibas yarattığı gerekçesiyle birbirlerini dava etmektedirler. Ayrıca Yukarıdaki linklerden Türk Patent Marka Araştırma online anında yapabilir, gerektiğinden marka uzmanlarımızdan ücretsiz yardım ve destek alabileceğiniz gibi hukuki mütalaa niteliğinde araştırma ve sorgulama işlemi raporunu yazılı olarak isteyebilirsiniz.

 
Dolayısıyla, Şirket ismi, Marka adı ve firma isminizin  hem tescil sürecinde olası üçüncü tarafların itirazlar hem de tescil sonrası olası dava risklerinden korumak için, karıştırma ve iltibas incelemelerinin konusunda uzman Etkin Patent marka vekillerince değerlendirilmesi  sorunsuz bir şekilde markanızın tescilini sağlayacağı gibi, sizi gelecekte telafisi güç zararlardan da koruyacaktır.  


Marka Sorgulama İçin Uyguladığımız Testler


Marka Sorgulama İşlemi Yapılan İsimlerin Markalaşmaya Uygunluğu

Marka tescili düşünülen Şirket İsimleri, firma isimleri ve marka isminin kullanılacak mal ve hizmetler için uygun bir isim olup olmadığını neden ve muhtemel sonuçlarıyla birlikte raporlamaktadır.

 


Marka Benzerliği ve İltibas İncelenmesi

Marka tescil başvurusu yapılacak firma ismi, şirket ismi ve marka adının önceden tescilli markalarla  sadece aynı veya ayniyet derecesinde benzerlik araştırmasını değil, sıklıkla asıl sorunlara sebebiyet veren markalar arasında karışıklık ve iltibas yaratacak niteliklerde olup olmadığı ve hatta önceki tescilli markalarla çağrıştırma tehlikesinin olup olmadığı da ayrıntılı araştırılmaktadır.

 


Marka İsimlerinde Öncelik ve Üstünlük Hakkı ;

Tescili istenen marka adı, firma ismi ve şirket isimlerinin başkaları adına önceden herhangi bir tescil olmasa dahi, tescilsiz ancak marka niteliğinde kullanılması nedeniyle öncelikli ve eskiye dayalı kullanım hakkına dayanak yapılarak hem  markalar bülten yayınına hem de sonradan olası hükümsüzlük/iptal davalarına konu olup olmayacağı ve böyle bir durumda risklerin ne olduğu ve ne yapılması gerektiği hususunda ayrıntılı inceleme ve değerlendirme yapmaktadır.

 


Ret Riski Olan Marka İsimlerine Tescil Kriterlerinin Kazandırılması;

Tescil edilmek istenen marka isminin aynı ve/veya benzerinin olması halinde hem markalaşmaya uygun hem de tescil kriterlerine uygun olacak şekilde yeniden revize etmektedir.

 


Markada Kullanılan İsim ve Logo Kombinasyonun Uygunluğu ;

Başvuru yapılacak markada kullanılan logo ve kelimelerin kullanım şekilleri nedeniyle hem markalaşmada hem de tescil sürecinde önceden tescilli marka sahiplerince yapılacak itirazlarda RED riskinin olup olmadığını ve çözümleri de sunmaktadır.

 

Markanın Asli ve Baskın Unsurunun Belirlenmesi ;

Tercih edilen firma ismi, şirket ismi veya marka isminin asli ve esaslı unsurunun ne olduğu, asli marka unsuruna ilave edilen eklerin gerek markalaşmaya gerekse de tescil süreci ve sonrasında herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığı da yazılı olarak bildirilmektedir.

 

Marka İsminin Farklı Dillerde Anlam Araştırması ;

Başvuruya konu marka adı, firma ismi ve şirket isminin farklı dillerde de olsa markanın itibarını zedeleyecek argo vb. anlamlarının olup olmadığı da marka uzmanı tarafından incelenmektedir.

 


Marka Araştırma Raporu ;

Etkin Patent marka uzmanları, marka tescili yapılacak marka ismi, firma isimleri, şirket isimleri ve logonun önceden başkaları adına başvuru ve tescilli markalarla aynı ve/veya benzer olup olmadığını karşılaştırma yaparak roporlamaktadır. 

Marka Sorgula

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu