Marka Sadakati Nedir » Marka Bağımlığı » Etkin Patent Marka Sadakati Nedir; Marka Bağımlığı, Marka Tercihi, Marka Tanınırlığı nedir ve nasıl oluşur, ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.
Marka Sadakati Nedir » Marka Bağımlığı

Marka Sadakati Nedir

Marka Sadakati Nedir Marka Sadakati Nedir; Marka Bağımlığı, Marka Tercihi, Marka Tanınırlığı nedir ve nasıl oluşur, ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Marka İsimleri  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Marka İsimleri,  Kategori : 

Marka Sadakati, Bağımlılığı Nedir

 Marka Sadakati Nedir; Marka Bağımlığı, Marka Tercihi, Marka Tanınırlığı nedir ve nasıl oluşur, ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.

Marka Sadakati (Bağımlılığı)


Marka Tercihi, Marka Sadakati, Marka Tanınırlığı ve Marka Farkındalığı

Tüketiciler ihtiyaçlarının giderebilmek için çoğu zaman satın alma karar sürecinde kendilerine bir statü veya kimlik kazandıracağı duygusuyla hareket ederek, belirli bir markayı tercih etmektedirler. Tüketici ihtiyacının niteliği, markaya ait özelliklerin tüketiciler tarafından algılanışı, marka imajı, markayı üreten firmaların kurum imajı ve pazarlama stratejileri gibi pek çok faktör marka tercihini belirlemektedir. En genel ifade ile marka tercihi; tüketici ihtiyaçları ile tüketicinin markaya ilişkin inanç ve tutumlarının etkisiyle markanın değerlendirilmesi sonucunda satın alma karar sürecinde belirli bir markanın belirlenmesi olarak ifade edilmektedir.

 

Bir markanın sürekli olarak tercih edilmesi ve satın alınması ise marka sadakatini (marka bağımlılığını) gündeme getirmektedir. Marka sadakati, tüketicinin her defasında tercih ettiği aynı markayı satın alma eğilimi olarak tanımlanabilir. Başka bir tanımlamaya göre ise marka  sadakati; tüketicinin sadece içinde bulunulan zamanda değil, gelecek dönemlerde de belirli bir markayı satın almasıdır. Kısaca doyum elde eden tüketicilerin markanın fiyat toleransı ile tekrar satın alma niyetinin ölçümlenmesi olarak ifade edilmektedir.

Marka sadakatinin özellikleri şunlardır (Durmaz, 1995): Marka bağımlılığı bilinçlidir, tesadüfi değildir. Davranışsal bir tepkidir. Belli bir zaman sürecinde oluşur. Karar verici bir birim tarafından gerçekleştirilir. Birden çok alternatif markanın söz konusu olduğu bir ortamda gerçekleşir. Karar verme ve değerlendirme işlemlerinden sonra ortaya çıkan bir durumdur. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın pek çok yerinde de Coca-Cola marka sadakati güçlü olan bir markadır. Dünya nüfusunun %94'ü Coca-Cola'nın varlığından haberdardır. Ürün, dünyada sudan sonra en fazla tüketilen  içecektir. Bir saniyede tüketilen Coca-Cola miktarı yaklaşık 8.000 şişedir (Kırdar, 2003, s: 131).

 

Marka farkındalığı; markayı hatırlamak üzere tüketiciye verilen ürün  kategorisi arasından, o markanın seçilebilme kabiliyetidir. Kısaca tüketicinin zihninde markanın varlık gücünü ifade etmektedir. Marka tanınırlığı ise; marka farkındalığına bağlı olarak gelişen ve tüketiciye markayla ilgili ipucu verildiği durumlarda, geçmiş bilgi ve deneyimlerini kontrol eden tüketicinin zihninde markaya ilişkin bilginin belirlenmesi süreci olarak tanımlanmaktadır.

Her türlü soru, sorun, öneri, için lütfen bize ulaşınız

Marka Sadakati Nedir

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu