Marka Devri » Marka Devir Sözleşme ve Fiyatları » Etkin Patent Marka Devri, tümden Marka devir işlemleri nelerdir, nerede nasıl yapılır, toplam devir maliyetlerini, danışmanlarımızdan ücretsiz yardım alabilirsiniz.
Marka Devri » Marka Devir Sözleşme ve Fiyatları

Marka Devri

Marka Devri Marka Devri, tümden Marka devir işlemleri nelerdir, nerede nasıl yapılır, toplam devir maliyetlerini, danışmanlarımızdan ücretsiz yardım alabilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Marka Tescil  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Marka Tescil,  Kategori : 

Marka Devir ve İşlemleri

Marka devir ücreti, resmi harç ücretleri 610 TL (KDV Dahil), Hizmet fiyatları 199 TL+KDV, Toplam devir maliyeti 716 TL+KDV'dir. Marka Devri, Kısmi/tümden Marka devir işlemleri nelerdir, nerede ve nasıl yapılır, noter sözleşme, toplam devir maliyetlerini ve danışmanlarımızdan ücretsiz yardım alabilirsiniz.


 
ÖNEMLİ Burada önemli bir konuyu paylaşmak isteriz. Marka tescil tarihi itibariyle ve/veya kesintisiz beş yıl süreyle kullanılmaması halinde üçüncü taraflarca İPTAL davası açılabilir. Dolayısıyla marka adına kayıtlı mal ve hizmetleri marka niteliğinde kullanmıyorsanız İPTAL davasıyla karşı karşıya kalmadan markanızı satışa çıkarabilir bir başkasına devir edebilirsiniz.
 
Satılık markalar sayfamızı ziyaret ederek ayrıntılı bilgi edinebilir ve markanın değer tespiti dahil satış ve devir konularında uzmanlarımızdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

Marka Devri İçin İstenen Belgeler

 

1 Noter Onaylı Devir Sözleşmesi

2 Devir Alan tarafından düzenlenmiş Vekaletname (Noter tastiği Gerekmez)

3 Devir ücreti:

 

Marka Devir Sözleşmesi

 

Noter Onaylı Marka devir sözleşmesinde mutlaka olması gereken bilgiler şunlardır;

1 Devir edilen markanın tescil numarası ve tescil tarihi

2 Devredilecek mal/hizmetler mutlaka belirtlilmeli (kısmi/tümden devir edilebilir.)

3 Marka bedeli (Mutlak markanın satış fiyatı yazılmalıdır.)

4 Devir Alan ve Devredene ait İsim/Unvan ve adres bilgileri

Etkin Patent olarak marka devir sözlşmesi ÜCRETSİZ hazırlanmaktadır. 

 

Marka Devri Nasıl Yapılır

 
Marka, teşebbüsten bağımsız olarak tescil edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir.
 
Bir teşebbüsün aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, teşebbüse ait markaların da devrini kapsar. Bu hüküm teşebbüsün devrine ilişkin taahhüt hakkında da uygulanır.
 
Markanın bir ticaret şirketine sermaye olarak konması veya marka hakkının bir mahkeme kararı veya cebri icra marifetiyle yapılan satış sonucu intikal etmesi halleri hariç, devir sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve taraflarca imzalanması zorunludur.
 
Devir belgelerinden, markanın devri nedeniyle, tescil edildiği mal veya hizmetlerin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı ile ilgili olarak halkın yanılgıya sevk edilme ihtimalinin bulunduğu açıkça anlaşılıyor ise devir alan, markanın tescilini, halkı yanılgıya düşürmeyecek mal veya hizmetlere ilişkin olarak sınırlandırmayı kabul etmediği takdirde Türk Patent ve Marka Kurumu marka devrini Sicile kaydetmez.
 
Marka Devir, taraflardan birinin ilgili markanın tescil numarası ile yapılacak değişikliği belirtir imzalı talebi, Yönetmelikte belirtilen belgelerin teslim edilmesi ve ücretinin ödenmesi ile Sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır.
 

Marka Devir Sicile kaydedilmediği sürece devralan, marka tescilinden doğan hakları üçüncü kişilere karşı ileri süremez. Ancak, devir sözleşmesinin yapıldığı tarihten sonra

Marka üzerinde hak iktisap eden üçüncü kişi, hakkı iktisap ettiği tarihte devir sözleşmesinin yapılmış olduğunu biliyorsa, devir Sicile kaydedilmeden önce de bu kimselere karşı ileri sürülebilir.


 
Marka Devrin Sicile kaydı talebi ile ilgili olarak herhangi bir belgenin doğruluğundan şüpheye düşülmesi halinde Türk Patent ve Marka Kurumu delil sunulmasını isteyebilir.
 
Marka Devir Sözleşme dahil markanın devrine ilişkin ayrıntılı bilgi için iletişim adreslerimizden irtibat kurabilirsiniz.

 

 

Marka Devri

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu