Marka Değerleme Metodları - Etkin Patent Finans Odaklı, Davranışlara Dayalı ve Finansal - Davranışlara Dayalı Kombinasyon Modellere dayalı Marka Değeri Hesaplama anlatılmaktadır.
Marka Değerleme Metodları - Etkin Patent
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul


Marka Değerleme Metodları


Marka Değerleme Metodları

Finans Odaklı marka değeri hesaplama, Davranışlara Dayalı ve Finansal - Davranışlara Dayalı Kombinasyon Modellere dayalı Marka Değeri Hesaplama modellerinini aşağıda inceleyebilirsiniz.

 


FİNANS ODAKLI MARKA DEĞERİ HESAPLAMA

FİNANS ODAKLI MARKA DEĞERİ HESAPLAMA


Marka değeri ilk olarak finans uzmanlarınca oluşturulmuş bir modeldir. Bunlar;

 

1. Maliyete Dayalı Marka Değerleme:

Bu prensibe göre Marka değeri ; o markanın tarihi boyunca markaya yapılan toplam yatırımlarla (Maliyet) ve o markadan elde edilen getirilerin farkıyla hesaplanır.

 

2. Piyasa Değerine Göre Marka Değerleme: 

Bu metoda göre bir markanın değeri, emsali olan markaların piyasa değerleri ile kıyaslanarak belirlenmektedir..

 

3. Sermaye Piyasalarına Dayalı Marka Değerleme (Simon&Sullivan): 

Bu yöntemde marka değeri gelecekte elde edilecek, sadece markaya dayandırılabilen gelirlerin bugünkü değeri olarak tanımlanır ve sermaye piyasalarının etkin olduğunu ve şirketin piyasa değerinin şirketin sahip olduğu tüm maddi ve maddi olmayan varlıkların gelecekte elde edeceği gelirleri yansıttığı varsaymaktadır.

 

4. Royalitelerden Kurtulma Metodu (Consor): 


Royaltilerden kurtulma (Relief from Royalties) metodu, uygulamasının kolay olmasından dolayı, en çok kullanılan marka değerleme metotları arasında yer almaktadır.

Etkin Patent' in iştiraki olduğu Etkin Patent tarafından hazırlanan 

Marka Değeri Nedir Nasıl Hesaplanır başlıklı yazı ile Marka Değerleme Metodları başlıklı çalışmayı mutlaka incelemenizi öneriyoruz..

5. Markanın Yarattığı Artı Kazançlara Dayalı Marka Değerleme:

Marka değerini, markanın gelirlere olan katkısını ölçmek suretiyle hesaplayan birçok metot geliştirilmiştir. Bu metotlar, çeşitli tekniklerle markalı üründen elde edilen gelirin ne kadarlık kısmının markadan kaynaklandığını oransal olarak ölçmekte, bu oran gelecekte elde edileceği tahmin edilen gelirlerle çarpılarak marka sayesinde yaratılacak nakit akımı hesaplanmaktadır.

 

6. Hedonik Marka Değerleme Metodu:

Ürünlerin fiyatlarını sahip oldukları özelliklere göre ve bu özelliklerin derecesine göre açıklamaya çalışmaktadır.

 

7. Fiyat/Satış Oranları Arasındaki Farklar İle Marka Değeri Tespiti:Bu metot marka değerini, değerlenen markaya sahip olan şirket ile güçsüz bir markaya sahip şirketin fiyat/satış oranları veya sermaye/satış oranları arasındaki farka göre hesaplamaktadır.

 

8. BBDO Modeli:Alman danışmanlık firması BBDO Consulting GmbH tarafından geliştirilen metoda göre değerleme yapılabilmesi için öncelikle, marka değerini oluşturan 8 unsur belirlenmektedir. Bunlar; markanın satış performansı ve potansiyeli, net faaliyet marjı, markanın gelişme imkanı, markanın uluslararası yayılımı, markaya olan reklam desteği, markanın endüstrideki gücü, marka imajı, son 3 yıldaki vergi öncesi kazanç miktarlarıdır.

 


Tek Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL)

BAŞVURU ₺1.525  
BELGE ₺2.720= TOPLAM ₺4.245

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


DAVRANIŞLARA DAYALI MODELLER


Bu model müşteri davranış ve eğilimlerini dikkate almaktadır. Ancak bu modeller markanın parasal değerini değil gücünü hesaplamak üzere ortaya koyulmuştur.

 

Bu yöntemde müşteriler ve onların markaya ilişkin görüşleri ve hisleri mercek altındadır. Davranışlara Dayalı Marka değeri ile birlikte markaya ait temel özellikler hesaba katılarak Marka değeri hesaplanmaktadır ki en önemli avantaj budur. Bu yöntemle marka gücüne ait genel bir görüntü elde edilmektedir ve markanın gelişimine ait veriler ortaya koyulmaktadır. Ancak bu yöntem ciddi dezavantajları da barındırmaktadır; her şeyden önce ölçümlenecek pek çok veri vardır ve bunların tamamının ele alınması zahmetli ve pahalı bir işlemi gerektirmektedir. Sözü edilen değişkenler için çeşitli ölçüm metotları mevcuttur ve bu metotlar araştırmacıyı farklı rakamsal sonuçlara götürmektedir. Ancak en büyük problem bu değişkenlerden hangilerinin seçileceğidir ki, bu da her bir hesaplamayı sübjektif bir hale sokmaktadır. Markanın, şirketin gücüne, satışlara, karlılığa vs. etkisi göz ardı edilmektedir.

 

1. Marka Değerleme Metodu - Aacker:Davranışlara dayalı metotların en tanınmışı Aacker'a aittir. Aacker'a göre Marka mental Aktif ve Pasifin doğurduğu ve ürünleri tanımlayan, farklılaştıran bir semboldür. Marka değerini ise Marka ile ilintili varlıklar ve sorumluluklar bütünü olarak tanımlamıştır. Marka değerini beş tanımlamayla sınırlandırmıştır. Bunlar Marka sadakati, Marka tanınırlığı, algılanan kalite, Marka çağrışımları ve diğer özelliklerdir.

 

2. Marka Değerleme Metodu - Keller:Tüketici eğilimli bu metoda göre Keller marka değerinin marka bilgisine bağımlı olduğunu iddia etmiştir. Keller'e göre markalı ve markasız aynı özelliklere sahip iki ürünün kıyaslanmasıyla elde edilen Marka bilgisi Marka tanınırlığı ve Marka imajından oluşmaktadır.

 

3. Marka Değerleme Metodu - Young & Rubicam:Reklam ajansı Young & Rubicam "Brand Asset Valuator" isimli uluslararası Marka değeri hesaplama modeli geliştirmiştir. Y&R'e göre Marka değeri dört bileşenden oluşmaktadır. Bunlar markanın farklılaşması, önemi, itibarı ve marka bilgisi. Her bir bileşen 52 kriterin ölçülmesi ile hesaplanmıştır.

 

4. Marka Değerleme Metodu - McKinsey:Mc Kinsey'e göre Marka değeri kantitatif değerlere dayanır. Marka değeri markanın 3 P'sinden (Performans, Kişilik, Varlık) oluşur şeklinde bir tanımlamaya gitmişlerdir


İki Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL)

BAŞVURU ₺2.580
BELGE ₺2.720= TOPLAM ₺5.300

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757


DAVRANIŞLARA DAYALI MODELLER
FİNANSAL-DAVRANIŞLARA DAİR KOMBİNASYON MODELLER

FİNANSAL-DAVRANIŞLARA DAİR KOMBİNASYON MODELLER


Esas ihtiyaç markanın parasal değerinin belirlenmesi olduğundan "Finansal - Davranışlara Dayalı Kombinasyon Modeller" ortaya çıkmıştır.

1. Interbrand Metodu:En çok bilinen değerleme metotlarından birisi danışmanlık şirketi Interbrand tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem indirgenmiş nakit akışı yöntemini kullanarak marka değerini hesaplamaktadır. Interbrand'ın internet sitesinde (www.interbrand.com) değerleme modelinin 4 aşamadan oluştuğu ifade edilmektedir. Bunlar; finansal tahmin (markayı taşıyan ürün ya da servisten gelecekte elde edilecek gelirlerin tahmini), marka rolü (maddi olmayan varlıklardan kaynaklanan gelirin ne kadarlık kısmının markaya ait olduğu), marka gücü (hesaplamak için 7 kriter grubuna ve toplamda 80'den fazla alt kritere göre marka değerlendirilmektedir)

 

2. Financial World Metodu:Financial World, Interbrand tarafından kullanılan metodun daha basitleştirilmiş bir versiyonunu kullanmaktadır. Marka gücü de Interbrand'e benzer şekilde hesaplanmakta, ancak daha az kriter kullanılmaktadır. Bunlar; liderlik, stabilite (müşteri sadakati), uluslararasılık, markanın endüstrideki sürekli önemi, markanın sahip olduğu kanuni korunmadır.

 

3. AC Nielsen Marka Bilançosu Metodu:Marka gücünü ölçmek için bir puanlama sistemi kullanmakta olup, 6 başlık altında 19 kritere göre değerlendirme yapılmaktadır. Kriterler ağırlıklandırılarak 0-500 arasında marka gücünü gösteren bir puan elde edilmektedir.

 

4. Brand Finance Metodu:Brand Finance plc tarafından geliştirilen marka değerleme metodunda da Marka değeri , markalı üründen gelecekte elde edilecek gelirlerin tahmin edilmesi ve bu gelirlere markanın katkısının belirlenmesi yoluyla tespit edilmektedir.
 

5. Brand Raiting Değerleme Sistemi:Brand Rating GmbH şirketi tarafından, marka değerini müşteri bakış açısından belirlemeyi amaçlayan 3 parçalı bir değerleme sistemi geliştirilmiştir.
 

6. Semion Metodu:Semion Brand Broker GmbH tarafından geliştirilen bu metotta, marka değerinin belirleyen 4 unsur tanımlanmaktadır


Marka Yayına İtiraz Ücreti (KDV DAHİL)

RESMİ ÜCRET ₺400
HİZMET ÜCRETİ ₺1.750 = TOPLAM ₺2.170

HEMEN ARAYINIZ
(MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ)

0536 580 3757ONLİNE TESCİL


Etkin Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz.


İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR


Marka Tescil Tasarım Tescil
 

DİĞER HİZMETLER

Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz.


MARKA SORGULAMA

Etkin Patent, marka sorgulama, isim tescil sorgulama nasıl yapıldığını videodan izleyebilir ve aşağıdaki linklerden kendiniz de araştırma yapabilirsiniz

MARKA TESCİL

Marka Tescili veya Tescilli Marka Nedir?,Marka tescil belgesi nedir?,nerede ve nasıl marka tescil başvurusu yapılacağının ayrıntıları Etkin Patent'de bulabilirsiniz.

MARKA TESCİL FİYATLARI

Marka tescil başvuru, tescil, itiraz, devir, yenileme dahil tüm marka tescil iş ve işlemlere ait resmi ve hizmet ücretlerini inceleyebilirsiniz.


MARKA YENİLEME

118 TL (KDV Dahil) hizmet ücreti ile oldukça İNDİRİMLİ marka yenileme ücretlerini, istenen belge ve bilgileri bu sayfamızda inceleyebilirsiniz.

YURTDIŞI MARKA TESCİL

Tek bir merkezden çoklu Yurtdışı (uluslararası) marka araştırma, başvuru ve tescili için ayrıntılı bilgileri incelemenizi öneriyoruz.

MARKA DEVRİ

Marka devir için istene sözleşme ve diğer belgeleri, İNDİRİMLİ devir hizmet ücretlerimizi ve diğer ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.


MARKA İSMİ BULMA

Markalaşmanın ilk ve en önemli adımlarından birisi olan marka isim nasıl bulunacağı, nasıl oluşturulacağı temel kriterlerini burada bulabilirsiniz.

ŞİRKET İSİMLERİ FİRMA İSİMLERİ BULMA

Markalaşma ve Hukuki koruma şart ve koşullara uygun şirket isimleri nasıl oluşturulmasına ilişkin görüş ve önerilerimizi inceleyebilirsiniz.

TASARIM TESCİL

Firma isimleri nedir ve nasıl oluşmalıdır, markalaşmaya ve yasal şartlara uygun firma ismi oluşturmaya yönelik görüşlerimizi inceleyebilirsiniz.

Marka Değerleme Metodları Finans Odaklı, Davranışlara Dayalı ve Finansal - Davranışlara Dayalı Kombinasyon Modellere dayalı Marka Değeri Hesaplama anlatılmaktadır. Marka Tescil İşlemleri 24-01-2022
Marka Değerleme Metodları Finans Odaklı marka değeri hesaplama, Davranışlara Dayalı ve Finansal - Davranışlara Dayalı Kombinasyon Modellere dayalı Marka Değeri Hesaplama modellerinini aşağıda inceleyebilirsiniz.   Hepsini Göster Menu Finans Odaklı Marka Değeri Hesaplama Davranışlara Dayalı Modeller Finansal-Davranışlara Dayalı Kombinasyon Modeller Online Tescil Diğer Hizmetler FİNANS ODAKLI MARKA DEĞERİ HESAPLAMA Marka değeri ilk olarak finans uzmanlarınca oluşturulmuş bir modeldir. Bunlar;   1. Maliyete Dayalı Marka Değerleme: Bu prensibe göre Marka değeri ; o markanın tarihi boyunca markaya yapılan toplam yatırımlarla (Maliyet) ve o markadan elde edilen getirilerin farkıyla hesaplanır.  2. Piyasa Değerine Göre Marka Değerleme:  Bu metoda göre bir markanın değeri, emsali olan markaların piyasa değerleri ile kıyaslanarak belirlenmektedir..   3. Sermaye Piyasalarına Dayalı Marka Değerleme (Simon&Sullivan):  Bu yöntemde marka değeri gelecekte elde edilecek, sadece markaya dayandırılabilen gelirlerin bugünkü değeri olarak tanımlanır ve sermaye piyasalarının etkin olduğunu ve şirketin piyasa değerinin şirketin sahip olduğu tüm maddi ve maddi olmayan varlıkların gelecekte elde edeceği gelirleri yansıttığı varsaymaktadır.   4. Royalitelerden Kurtulma Metodu (Consor):  Royaltilerden kurtulma (Relief from Royalties) metodu, uygulamasının kolay olmasından dolayı, en çok kullanılan marka değerleme metotları arasında yer almaktadır. Etkin Patent' in iştiraki olduğu Etkin Patent tarafından hazırlanan  Marka Değeri Nedir Nasıl Hesaplanır başlıklı yazı ile Marka Değerleme Metodları başlıklı çalışmayı mutlaka incelemenizi öneriyoruz.. 5. Markanın Yarattığı Artı Kazançlara Dayalı Marka Değerleme: Marka değerini, markanın gelirlere olan katkısını ölçmek suretiyle hesaplayan birçok metot geliştirilmiştir. Bu metotlar, çeşitli tekniklerle markalı üründen elde edilen gelirin ne kadarlık kısmının markadan kaynaklandığını oransal olarak ölçmekte, bu oran gelecekte elde edileceği tahmin edilen gelirlerle çarpılarak marka sayesinde yaratılacak nakit akımı hesaplanmaktadır.   6. Hedonik Marka Değerleme Metodu: Ürünlerin fiyatlarını sahip oldukları özelliklere göre ve bu özelliklerin derecesine göre açıklamaya çalışmaktadır.   7. Fiyat/Satış Oranları Arasındaki Farklar İle Marka Değeri Tespiti: Bu metot marka değerini, değerlenen markaya sahip olan şirket ile güçsüz bir markaya sahip şirketin fiyat/satış oranları veya sermaye/satış oranları arasındaki farka göre hesaplamaktadır.   8. BBDO Modeli: Alman danışmanlık firması BBDO Consulting GmbH tarafından geliştirilen metoda göre değerleme yapılabilmesi için öncelikle, marka değerini oluşturan 8 unsur belirlenmektedir. Bunlar; markanın satış performansı ve potansiyeli, net faaliyet marjı, markanın gelişme imkanı, markanın uluslararası yayılımı, markaya olan reklam desteği, markanın endüstrideki gücü, marka imajı, son 3 yıldaki vergi öncesi kazanç miktarlarıdır.   Tek Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL) BAŞVURU ₺1.525  BELGE ₺2.720= TOPLAM ₺4.245 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Marka Nedir İsim Tescili Marka Tescil Fiyatları Marka Logo Tescili Nasıl Yapılır Diğer İlgili Konular Marka Tescil Sınıfları Marka Tescilsu Nasıl Yapılmalıdır Marka Sorgulama Marka Tescil Belgesi Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti İki Sınıflı Marka Başvuru Ücreti DAVRANIŞLARA DAYALI MODELLER Bu model müşteri davranış ve eğilimlerini dikkate almaktadır. Ancak bu modeller markanın parasal değerini değil gücünü hesaplamak üzere ortaya koyulmuştur.   Bu yöntemde müşteriler ve onların markaya ilişkin görüşleri ve hisleri mercek altındadır. Davranışlara Dayalı Marka değeri ile birlikte markaya ait temel özellikler hesaba katılarak Marka değeri hesaplanmaktadır ki en önemli avantaj budur. Bu yöntemle marka gücüne ait genel bir görüntü elde edilmektedir ve markanın gelişimine ait veriler ortaya koyulmaktadır. Ancak bu yöntem ciddi dezavantajları da barındırmaktadır; her şeyden önce ölçümlenecek pek çok veri vardır ve bunların tamamının ele alınması zahmetli ve pahalı bir işlemi gerektirmektedir. Sözü edilen değişkenler için çeşitli ölçüm metotları mevcuttur ve bu metotlar araştırmacıyı farklı rakamsal sonuçlara götürmektedir. Ancak en büyük problem bu değişkenlerden hangilerinin seçileceğidir ki, bu da her bir hesaplamayı sübjektif bir hale sokmaktadır. Markanın, şirketin gücüne, satışlara, karlılığa vs. etkisi göz ardı edilmektedir.   1. Marka Değerleme Metodu - Aacker: Davranışlara dayalı metotların en tanınmışı Aacker'a aittir. Aacker'a göre Marka mental Aktif ve Pasifin doğurduğu ve ürünleri tanımlayan, farklılaştıran bir semboldür. Marka değerini ise Marka ile ilintili varlıklar ve sorumluluklar bütünü olarak tanımlamıştır. Marka değerini beş tanımlamayla sınırlandırmıştır. Bunlar Marka sadakati, Marka tanınırlığı, algılanan kalite, Marka çağrışımları ve diğer özelliklerdir.   2. Marka Değerleme Metodu - Keller: Tüketici eğilimli bu metoda göre Keller marka değerinin marka bilgisine bağımlı olduğunu iddia etmiştir. Keller'e göre markalı ve markasız aynı özelliklere sahip iki ürünün kıyaslanmasıyla elde edilen Marka bilgisi Marka tanınırlığı ve Marka imajından oluşmaktadır.   3. Marka Değerleme Metodu - Young & Rubicam: Reklam ajansı Young & Rubicam "Brand Asset Valuator" isimli uluslararası Marka değeri hesaplama modeli geliştirmiştir. Y&R'e göre Marka değeri dört bileşenden oluşmaktadır. Bunlar markanın farklılaşması, önemi, itibarı ve marka bilgisi. Her bir bileşen 52 kriterin ölçülmesi ile hesaplanmıştır.   4. Marka Değerleme Metodu - McKinsey: Mc Kinsey'e göre Marka değeri kantitatif değerlere dayanır. Marka değeri markanın 3 P'sinden (Performans, Kişilik, Varlık) oluşur şeklinde bir tanımlamaya gitmişlerdir İki Sınıflı Marka Tescil Başvuru ve Belge Ücreti (KDV DAHİL) BAŞVURU ₺2.580BELGE ₺2.720= TOPLAM ₺5.300 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Marka Danışmanlığı Marka İsmi Bulma Marka Yaratma Marka İsmi Bulma Diğer İlgili Konular Şirket İsimleri Firma İsimleri Bulma Şirket İsimleri Firma İsimleri Bulma Marka İsmi Oluşturma İsim Hakkı Alma Üç Sınıflı Marka BaşvuruDört Sınıflı Marka Başvuru FİNANSAL-DAVRANIŞLARA DAİR KOMBİNASYON MODELLER Esas ihtiyaç markanın parasal değerinin belirlenmesi olduğundan "Finansal - Davranışlara Dayalı Kombinasyon Modeller" ortaya çıkmıştır. 1. Interbrand Metodu: En çok bilinen değerleme metotlarından birisi danışmanlık şirketi Interbrand tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem indirgenmiş nakit akışı yöntemini kullanarak marka değerini hesaplamaktadır. Interbrand'ın internet sitesinde (www.interbrand.com) değerleme modelinin 4 aşamadan oluştuğu ifade edilmektedir. Bunlar; finansal tahmin (markayı taşıyan ürün ya da servisten gelecekte elde edilecek gelirlerin tahmini), marka rolü (maddi olmayan varlıklardan kaynaklanan gelirin ne kadarlık kısmının markaya ait olduğu), marka gücü (hesaplamak için 7 kriter grubuna ve toplamda 80'den fazla alt kritere göre marka değerlendirilmektedir)   2. Financial World Metodu: Financial World, Interbrand tarafından kullanılan metodun daha basitleştirilmiş bir versiyonunu kullanmaktadır. Marka gücü de Interbrand'e benzer şekilde hesaplanmakta, ancak daha az kriter kullanılmaktadır. Bunlar; liderlik, stabilite (müşteri sadakati), uluslararasılık, markanın endüstrideki sürekli önemi, markanın sahip olduğu kanuni korunmadır.   3. AC Nielsen Marka Bilançosu Metodu: Marka gücünü ölçmek için bir puanlama sistemi kullanmakta olup, 6 başlık altında 19 kritere göre değerlendirme yapılmaktadır. Kriterler ağırlıklandırılarak 0-500 arasında marka gücünü gösteren bir puan elde edilmektedir.   4. Brand Finance Metodu: Brand Finance plc tarafından geliştirilen marka değerleme metodunda da Marka değeri , markalı üründen gelecekte elde edilecek gelirlerin tahmin edilmesi ve bu gelirlere markanın katkısının belirlenmesi yoluyla tespit edilmektedir.  5. Brand Raiting Değerleme Sistemi: Brand Rating GmbH şirketi tarafından, marka değerini müşteri bakış açısından belirlemeyi amaçlayan 3 parçalı bir değerleme sistemi geliştirilmiştir.  6. Semion Metodu: Semion Brand Broker GmbH tarafından geliştirilen bu metotta, marka değerinin belirleyen 4 unsur tanımlanmaktadır Marka Yayına İtiraz Ücreti (KDV DAHİL) RESMİ ÜCRET ₺400HİZMET ÜCRETİ ₺1.750 = TOPLAM ₺2.170 HEMEN ARAYINIZ (MARKA TESCİL FİYAT LİSTESİ) 0536 580 3757 İlgili Konular Yurtdışı Marka Tescili Marka Yenileme Marka Devri Marka İtiraz Diğer İlgili Konular Marka İzleme Yurtdışı Marka Araştırma Marka Tescil Süresi İsim Tescili Marka Tescil Yenileme ÜcretiMarka Devir Ücreti ONLİNE TESCİL Etkin Patent yaratıcı çözümlerine, ayrıcalıklı hizmetlerine ve hiçbir yer olmayan İNDİRİMLİ hizmet ücretleri için 0536 580 37 57 telefonumuzdan bilgi ve destek alabilirsiniz. İNDİRİMLER/ KAMPANYALAR Marka Tescil Tasarım Tescil   DİĞER HİZMETLER Konu ilgili diğer hizmetlerimizi aşağıda bulabilirsiniz. MARKA SORGULAMA Etkin Patent, marka sorgulama, isim tescil sorgulama nasıl yapıldığını videodan izleyebilir ve aşağıdaki linklerden kendiniz de araştırma yapabilirsiniz MARKA TESCİL Marka Tescili veya Tescilli Marka Nedir?,Marka tescil belgesi nedir?,nerede ve nasıl marka tescil başvurusu yapılacağının ayrıntıları Etkin Patent'de bulabilirsiniz. MARKA TESCİL FİYATLARI Marka tescil başvuru, tescil, itiraz, devir, yenileme dahil tüm marka tescil iş ve işlemlere ait resmi ve hizmet ücretlerini inceleyebilirsiniz. MARKA YENİLEME 118 TL (KDV Dahil) hizmet ücreti ile oldukça İNDİRİMLİ marka yenileme ücretlerini, istenen belge ve bilgileri bu sayfamızda inceleyebilirsiniz. YURTDIŞI MARKA TESCİL Tek bir merkezden çoklu Yurtdışı (uluslararası) marka araştırma, başvuru ve tescili için ayrıntılı bilgileri incelemenizi öneriyoruz. MARKA DEVRİ Marka devir için istene sözleşme ve diğer belgeleri, İNDİRİMLİ devir hizmet ücretlerimizi ve diğer ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz. MARKA İSMİ BULMA Markalaşmanın ilk ve en önemli adımlarından birisi olan marka isim nasıl bulunacağı, nasıl oluşturulacağı temel kriterlerini burada bulabilirsiniz. ŞİRKET İSİMLERİ FİRMA İSİMLERİ BULMA Markalaşma ve Hukuki koruma şart ve koşullara uygun şirket isimleri nasıl oluşturulmasına ilişkin görüş ve önerilerimizi inceleyebilirsiniz. TASARIM TESCİL Firma isimleri nedir ve nasıl oluşmalıdır, markalaşmaya ve yasal şartlara uygun firma ismi oluşturmaya yönelik görüşlerimizi inceleyebilirsiniz.
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo