Marka Danışmanlığı » Patent Danışmanlığı » Etkin Patent Marka danışmanlığı, marka Patent danışman ve danışmalık hizmetleri nedir, nasıl ve kimler verdiğine dair ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.
Marka Danışmanlığı » Patent Danışmanlığı

Marka Danışmanlığı

Marka Danışmanlığı Marka danışmanlığı, marka Patent danışman ve danışmalık hizmetleri nedir, nasıl ve kimler verdiğine dair ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Marka Tescil  Tarih :  27.2.2019       Google Plus      
Marka Tescil,  Kategori : 

Marka ve Patent Danışmanlık Hizmetleri

 

Marka danışmanlığı, marka Patent danışman ve danışmalık hizmetleri nedir, nerede, nasıl ve kimler verdiğine dair ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz. Marka Danışmanlığı; Etkin Hukuki Danışmanlık, Etkin Marka Tescil Danışmanlığı, Marka İsimlendirme ve  Yeni Marka Yaratma Danışmanlığı modüllerinden oluşmaktadır.

 

Etkin Hukuki Danışmanlık

Marka danışmanlığı kapsamında,Öncelikle marka davaları başta olmak üzere temel uzmanlık alanımız olan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ilgili dava ve uyuşmazlıklarda objektif ve tarafsız görüşümüze başvurmak isteyen hak sahiplerine, bireysel olarak iş gören avukatlara ve Hukuk Ofislerine ilgili dava ve uyuşmazlıkla ilgili hukuki mütalaalar vermekteyiz.

Aynı zamanda müvekkillerimize de marka dava ve uyuşmazlıklarda hukuki ve cezai yollar, muhtemel sonuçları ve önerilen stratejileri içeren yazılı ve sözlü mütalaalar vermekte ve sonrasında konu hakkında ihtiyaç duydukları hukuki danışmanlık desteği sunmaya devam etmekteyiz.


Etkin Marka İsimlendirme Danışmanlığı

Marka Danışmanlığı kapsamında,doğru marka isminin,  doğru analizler, doğru strateji ve kavramlar çerçevesinde yaratıldığı danışmanlık modülüdür.

Her marka akılda kalıcı olmak, tanınmış olmak, müşterilerinin ilgi odağı ve ilk tercihi olmak için yola çıkar. Dolayısıyla her ne yaparsanız yapın iyi bir marka ismi bulmak markalaşmanın en önemli unsurlarından birisidir.  (marka isimleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.)

 

Etkin Yeni Marka Yaratma Danışmanlığı

Marka Danışmanlığı kapsamında, çok iyi bir başlangıç yapmayı, hedef kitlesinden emin olmak isteyen ve daha düşük bütçeyle daha etkin bilinirlik ve Pazar payı düşünenler için marka ismi, logo, kurumsal kimlik, web tasarıma kadar pek çok stratejik konuların çözümlendiği danışmanlık modülüdür.


Etkin Marka Tescil Yönetim Danışmanlığı

Marka Danışmanlığı, yeni marka oluşturma maliyetlerinden ziyade markaya yapılacak yatırımlar daha külfetlidir. Dahası marka ve markalaşma önemli algı yönetimidir. Herkesçe benimsenen ve büyük bir heyecanla pazarda yer almaya başlayan marka önceden öngörülmemiş hukuki sorunların ortaya çıkması halinde sadece markayı değil, markayı yaratan, yöneten ve marka sahibi şahıs ve şirketleri telafisi güç maddi ve manevi zararlarla karşı karşıya bırakabilir.

Dolayısıyla ne kadar benimsenirse benimsensin ilgili marka isminin hukuki zeminlerde uygunluğunun,  işin uzmanı tarafından mutlaka araştırma yapılması ve varsa risklerin bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Etkin marka tescil yönetim danışmanlığı kapsamında;  reklam ajanslarına, şirket ve şahıslara marka isimlendirme aşamalarında, ayırt edicilik, marka benzerliği,  karışıklık, iltibas ve  çağrıştırma vb. tehlikelerin olup olmadığı, hukuki korumanın sağlanacağı hem marka tescil sürecin de  hem de tescil sonrası üçüncü taraflarca marka benzerliği nedeniyle itiraz ve dava konusunun yapılıp yapılmayacağı ve  bu risklerin muhtemel sonuçlarını ayrıntılı inceleme ve değerlendirme yapıldığı risk analiz raporu,  yine markanın bilinir olmasından sonra üçüncü taraflarca  benzer marka kullanım ve tescillerin mümkün olup olmadığı ve bu risklerin telafisi için ilgili mevzuatlara uygun hukuki altyapının hazırlanması ve muhtemel sonuçlarına içeren marka yol haritası hazırlamaktadır.

Sizde marka isimlendirme aşamalarında Etkin Marka Tescil Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinden yararlanarak markanızın gelecekte olası hukuki iş ve işlemlere tabi olması nedeniyle maddi ve manevi zararlardan koruyabileceğiniz gibi üçüncü tarafların markanızın benzerlerini kullanmasını baştan hem engeller hem de bu kullanımı engellemek için sonradan yapacağınız zaman ve paradan tasarruf etmiş olursunuz.  (marka tescil kriterleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.)

Marka Danışmanlığı

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu