Kalite Nedir » Kalite Güvence Nedir » Kalite Politikası » Etkin Patent Kalite nedir kısaca anlamı, kalitenin gereklikleri nelerdir, kalite güvence nedir, kalite yönetim sistemlerine dair bilgileri burada bulabilirsiniz.
Kalite Nedir » Kalite Güvence Nedir » Kalite Politikası

Kalite Nedir

Kalite Nedir Kalite nedir kısaca anlamı, kalitenin gereklikleri nelerdir, kalite güvence nedir, kalite yönetim sistemlerine dair bilgileri burada bulabilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Kalite  Tarih :  18.6.2018       Google Plus      
Kalite,  Kategori : 

Kalite ve Kalite Güvencesi Nedir

Kalite nedir kısaca anlamı, kalitenin gereklikleri nelerdir, kalite güvence nedir, kalite yönetim sistemlerine dair bilgileri burada bulabilirsiniz.

Kalite Nedir ?

Kalite kavramı, net bir tanıma sahip değildir Ancak bakış açılarına göre pek çok kalite nedir tanımı yapılmaktadır Bunlardan bazıları şöyledir.

Felsefi Tanım: Kalite bir düşünce veya madde değildir. Tanımlanamaz fakat ne olduğu bilinir.

Edwards(1968): İhtiyaçları karşılama yeteneğidir.

Gilmore(1974): Belli bir ürünün, belli bir müşterinin ihtiyacını karşılama derecesidir.

Kuehn & Day(1962): Ürünün, müşteri tercihlerine uygunluğudur.

Juran(1988): Kullanıma uygunluktur.

Crosby(1979):İsteklere uygunluktur.

Price(1985):İlk seferde doğrusunu yapmaktır.

Broh(1982): Kabul edilebilir bir maliyete sahip mükemmellik derecesidir. 

Feigenbaum(1983): Belli bir ürünün, tasarım veya spesifikasyonlara uygunluk derecesidir.

Kalite, bir mal veya hizmetin belirli gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür.

(ASQC - Amerikan Kalite Kontrol Derneği)

Kalite, ürün ya da hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir.

(JIS - Japon Sanayi Standartlar Komitesi)

Kalite, ürünün sevkıyattan sonra toplumda neden olduğu en az zarardır.

(GENICHI, TAGUCHI)

Kalite bir çok kişinin sandığı gibi, lüks ile çağrışım yapan bir kavram değildir.

Kalite, alıcıya bir ürün veya hizmet sonucu sunulan niteliklerin toplamıdır.  Kalite, tatmin edici bir üretimin en düşük maliyetle ve tüketicilerin ihtiyaçlarını hemen giderebilme yeteneğidir.

Kalite, kullanıma uygunluktur.

Kalite, şartlara uygunluktur.

Kalite Önlemdir: Sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümlerini oluşturur, ürün ve hizmetlerin yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katar.

Kalite Müşterinin Tatminidir: Ürün ve hizmetin ne kadar iyi olduğu konusundaki son kararın verdiği memnunluktur.

Kalite Verimliliktir: İşlerini yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve talimatlarla desteklenen personelden elde edilir.

Kalite Esnekliktir:Talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak ve bu konuda istekli olmaktır.

Kalite Etkili Olmaktır: İşleri çabuk ve doğru olarak yapmaktır.

Kalite Bir Programa Uymaktır: İşleri zamanında yapmaktır.

Kalite Bir Süreçtir: Süregelen bir gelişmeyi kapsar.

Kalite Bir Yatırımdır: Uzun dönemde bir işi ilk defa doğru olarak yapmak,hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur.

Kalite, kusursuzluk anlayışına sistemli bir yaklaşımdır.

Kalite Güvencesi Nedir?


Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.Temelinde ürün ya da hizmetin geçtiği tüm aşamalardaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımları vb. ile belgelendirmesi,çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi ilekalitenin planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması yatmaktadır. Kullanıcının gereksinimleri tam olarak ve belirlendiği şekilde karşılanmadığı sürece kalite güvencesi sistemi tanımlanmış sayılmaz. Dolayısı ile kalite güvencesi doğrudan kalite kontrol ile ilgili birimler dışında, herhangi bir ürün veya hizmetin son kullanıcıya ulaşana kadar geçtiği tüm aşamalarda görevli bölümleri de kapsamaktadır. Ve müşteri isteğine uygun ürün ve hizmet ulaşımını ve sipariş şartlarını beklenmedik maliyetler oluşturmadan sağlanabilmesini güvenceye alır.

Kalite güvencesi günümüzde bir işletmenin tümünü kapsayan bir hedef olarak değerlendirilmektedir.Bu nedenle çağdaş bir işletmenin kalite politikasını, finans ya da personel politikasında olduğu gibi üst yönetimce saptanmalı ve saptanmış olan bu kalite politikasının gerçekleştirilmesi amacıyla ürün veya hizmetin geçtiği tüm aşamalar için yöntem talimatları, akış planları oluşturulmalıdır.

 

Kalite Garantisi Ve Kalite Denetimi Sistemlerinin Önemi


Kalite garantisi sistemleriyle ilgili ilk çalışmalar, 1970'li yıllardaAmerikan Nükleer Sanayinde yapılmıştır. Bu çalışmaların Fransa'daki ilk somut uygulamaları ise, nükleer sektörlerin öncülüğünde, silah, uzay ve havacılık sektörlerinde gerçekleştirilmiştir.

Kalite garantisi, gereken kalite düzeyinin elde edilmesinde istikrarlı olunduğuna güven vermek için, uyumlu ve etkin bir sistem oluşturulmasıdır. Bu düzenleme ve önlemler, işletmenin kalite konusundaki taahhütlerini, kontrol ve kalite organizasyonunu somut biçimde belirleten ve ilgili prosedürleri de içeren bir el kitabı şeklinde ortaya konulmasıdır.

Bir anlamda kalite kontrol işlevinin dinakmikleştirilerek garanti altına alınmasını amaçlayan kalite garantisi sistemlerinin temel prensipleri, Prof. Dr. Ishıkawa'ya göre 6 grupta toplanmaktadır:

Öncelikle yapılması gereken, üretimi; tüketici ve ihtiyaçları üzerinde odaklaştırmaktır. Bölgesel özellikler göz önüne alınmalıdır. Tüketicilere göre kalite çeşitlendirilmelidir.

Kaliteye öncelik verilmelidir. Kalitenin aleyhine olacak şekilde ne pahasına olursa olsun üretmekten vazgeçilmelidir.Bir kalite bilinci gerçekleştirilmeli ve bütün personele yaygınlaştırılmalıdır.Bütün hiyerarjik kademeler buna dahil edilmelidir.

Kalite alanı baştan başa katedilmelidir, elde edilen deneyimlerle tüm hizmetler aynı şekilde tekrarlanmalıdır.Bütün bölümler kaliteye duyarlı hale getirilmelidir. Mühendisten işçiye kadar herkes o işyerine özgü bir oto-kontrol uygulamalı ve böylece hem verimlilikte hem de motivasyonda kazanç sağlanmalıdır.

Tüketicilerin beklentilerini en iyi karşılama düşüncesinden hareketle, kalite bütün çevresel sektörlere genişletilmelidir. Komşu servisler birer müşteri gibi düşünülmelidir.

Bu prensiplerden de anlaşıldığı gibi, kalite garantisi programları işletmenin; ürettiği kalitenin istikrarlı şekilde sürdürüleceğini çevresine garanti etmek ve kalite aracılığıyla imajını korumak amacıyla, tavandan tabana doğru inen bir düzenleme ve yönetim türüdür.

Mükemmeli arayış yolunda geliştirilen kalite garantisi anlayışı, beraberinde iş görenlerin yaptıkları işleri kendi kendilerine denetleme fikrini getirmiştir. Yaygınlaştırılması kalite garantisi için zorunlu olan oto-kontrol fikri, çeşitli programlarıyla, iş görenlerin faaliyetlerini gerçekleştirirken aynı zamanda kendi kendilerini ve faaliyet sonuçlarını değerlendirmelerini öngörmektedir ve bir tür işzenginleştirme yöntemi ve motivasyon unsurudur.

Bu durum, hem maliyetten tasarruf sağlamakta, hem de çalışanları kalite konusunda daha sorumlu hale getirerek motive etmektedir. Bu düzeyde kalite çemberleri, kalite garantisi sistemlerinin en önemli unsurlarından biri olmaktadır.

Sürekli gözetim ve oto-kontrolün yanı sıra, kalite garantisi programlarının diğer temel unsuru, fiili durumla olması gerekeni karşılaştırmanın belirli zamanlarda metodik olarak yerine getirilmesi anlamına gelen kalite denetimi (audit) faaliyetleridir.

Bu denetim işinin yapılması, bir referans modelinin varlığını gerektirmektedir. Amaç, fiili durumla referans modeli arasındaki farkın sıfıra indirgenmesidir. Bunun için, kalite denetimi programlarında düzeltici eylem planları öngörülmektedir.

Kalite Nedir

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu


KATEGORİLER