İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü davası Anılan başvurunun sonucu davanın sonucunu etkileyebilecek durumdadır. Bu sonucu beklenilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü davası
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü davası

İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü davası Anılan başvurunun sonucu davanın sonucunu etkileyebilecek durumdadır. Bu sonucu beklenilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir. Patent Davalar 11-07-2021
Anılan başvurunun sonucu davanın sonucunu etkileyebilecek durumdadır. Bu sonucu beklenilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir. 11. Hukuk Dairesi         2012/3290 E.  ,  2013/3951 K. •    İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü davası •     YENİ VE BULUŞ BASAMAĞI İNCELEMELİ PATENT BAŞVURUSU •    BEKLETİCİ MESELE o    PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (551) Madde 62 o    PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (551) Madde 60 "İçtihat Metni" Taraflar arasında görülen davada Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 29.12.2011 tarih ve 2011/247-2011/545 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:   Davacı vekili, müvekkilinin Konya'da lokum, şekerleme alanında faaliyet gösterdiğini, ürettiği lokum ve diğer ürünlerin tescilli 2008/04124 tescil numaralı S...+şekil ibareli marka ile korunduğunu, Samsun'da faaliyet gösteren davalının ise Bisküvili Lokum için 2007/02639 no ile patent belgesi aldığını, dava konusu patentin yeni olmadığını, patent konusu buluşta buluş basamağının olmadığını, patent konusu bisküvi arası lokumun yıllardan beri bilinen harcıalem niteliğinde olup davalı şirketin kötü niyetli olarak harcıalem bir ürüne incelemesiz belge aldığını ileri sürerek 21.09.2010 tarih ve 2007/02639 numaralı incelemesiz patent belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.   Davalı vekili, lokum ve bisküvi ikilemesinin birlikte kullanılmasının herkesçe bilinen nitelikte bir tüketim yolu olduğunu, müvekkilinin incelemesiz patent belgesindeki yenilik ve buluş basamağının tüketim modelinde değil üretim modelinde olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı uyarınca davalının 19.04.2007 tarihinde Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarakTR 2007/02639 B sayılı incelemesiz "Bisküvili Lokum" ile ilgili patent belgesi aldığı, bu patent belgesinde 6 adet istem bulunduğu, bu istemlerden 1 ve 4 nolu bağımsız istemlerde bir şekerleme (Bisküvili Lokum) ve bu istemlere bağlı 2-6 nolu istemlerde bu şekerlemenin detaylarına ilişkin bilgilerin yer aldığı, 1-6 nolu istemlerin yeni olduğu ancak buluş basamağı niteliği taşımadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.   1- Dava, davacı adına tescilli incelemesiz patentin yeni ve buluş basamağı içermediği iddiasına dayalı, hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemine ilişkindir. Davalı vekili, yargılama sırasında davanın konusunu teşkil eden incelemesiz patentin 551 sayılı KHK'nın 60 ve devamı maddeleri uyarınca incelemeli patent başvurusuna dönüştürülmesi amacıyla dava dışı TPE'ye başvurduklarını beyan etmiştir. 551 sayılı KHK'nın 60/son maddesi uyarınca yapılan bu başvuru, incelemeli patent başvurusu hükmündedir. Başka bir deyişle, dava konusu incelemesiz patent artık incelemeli patent başvurusuna dönüşmüştür ve bu başvuru üzerine anılan KHK'nin incelenerek patent verilmesine ilişkin 62. ve devamı maddeleri uygulanır. Anılan başvurunun sonucu davanın sonucunu etkileyebilecek durumdadır. Bu durum karşısında, davanın sonucunu etkileyebileceği dikkate alınıp, bu başvurunun sonucu beklenilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.   2- Bozma sebep ve şekline göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.   Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına (BOZULMASINA), (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek bulunmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 04.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kaynak: Yargıtay
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü davası

Anılan başvurunun sonucu davanın sonucunu etkileyebilecek durumdadır. Bu sonucu beklenilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir. 11. Hukuk Dairesi         2012/3290 E.  ,  2013/3951 K. •    İncelemesiz Patentin Hükümsüzlüğü davası •    

YENİ VE BULUŞ BASAMAĞI İNCELEMELİ PATENT BAŞVURUSU •    BEKLETİCİ MESELE o    PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (551) Madde 62 o    PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (551) Madde 60 "İçtihat Metni" Taraflar arasında görülen davada Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 29.12.2011 tarih ve 2011/247-2011/545 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

Davacı vekili, müvekkilinin Konya'da lokum, şekerleme alanında faaliyet gösterdiğini, ürettiği lokum ve diğer ürünlerin tescilli 2008/04124 tescil numaralı S...+şekil ibareli marka ile korunduğunu, Samsun'da faaliyet gösteren davalının ise Bisküvili Lokum için 2007/02639 no ile patent belgesi aldığını, dava konusu patentin yeni olmadığını, patent konusu buluşta buluş basamağının olmadığını, patent konusu bisküvi arası lokumun yıllardan beri bilinen harcıalem niteliğinde olup davalı şirketin kötü niyetli olarak harcıalem bir ürüne incelemesiz belge aldığını ileri sürerek 21.09.2010 tarih ve 2007/02639 numaralı incelemesiz patent belgesinin hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili, lokum ve bisküvi ikilemesinin birlikte kullanılmasının herkesçe bilinen nitelikte bir tüketim yolu olduğunu, müvekkilinin incelemesiz patent belgesindeki yenilik ve buluş basamağının tüketim modelinde değil üretim modelinde olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı uyarınca davalının 19.04.2007 tarihinde Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarakTR 2007/02639 B sayılı incelemesiz "Bisküvili Lokum" ile ilgili patent belgesi aldığı, bu patent belgesinde 6 adet istem bulunduğu, bu istemlerden 1 ve 4 nolu bağımsız istemlerde bir şekerleme (Bisküvili Lokum) ve bu istemlere bağlı 2-6 nolu istemlerde bu şekerlemenin detaylarına ilişkin bilgilerin yer aldığı, 1-6 nolu istemlerin yeni olduğu ancak buluş basamağı niteliği taşımadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

 

1- Dava, davacı adına tescilli incelemesiz patentin yeni ve buluş basamağı içermediği iddiasına dayalı, hükümsüzlüğüne karar verilmesi istemine ilişkindir. Davalı vekili, yargılama sırasında davanın konusunu teşkil eden incelemesiz patentin 551 sayılı KHK'nın 60 ve devamı maddeleri uyarınca incelemeli patent başvurusuna dönüştürülmesi amacıyla dava dışı TPE'ye başvurduklarını beyan etmiştir. 551 sayılı KHK'nın 60/son maddesi uyarınca yapılan bu başvuru, incelemeli patent başvurusu hükmündedir. Başka bir deyişle, dava konusu incelemesiz patent artık incelemeli patent başvurusuna dönüşmüştür ve bu başvuru üzerine anılan KHK'nin incelenerek patent verilmesine ilişkin 62. ve devamı maddeleri uygulanır. Anılan başvurunun sonucu davanın sonucunu etkileyebilecek durumdadır. Bu durum karşısında, davanın sonucunu etkileyebileceği dikkate alınıp, bu başvurunun sonucu beklenilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiş, kararın bozulması gerekmiştir.

 

2- Bozma sebep ve şekline göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

 

Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davalı yararına (BOZULMASINA), (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek bulunmadığına, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 04.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kaynak: Yargıtay


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Etkin patent ile çalışmaya başladığımız günden bu güne marka tescil başvuru öncesi yapılan araştırma ve sorgulama işlemleri, marka başvuru ve muhtemel sonuçları hakkındaki bilgileri , strateji geliştirme anlamındaki işlemlerimizi kendileri takip etmekte. Kendilerinin yönlendirmeleri ve iş takibi konusunda oldukça verimli sonuçlar alınmakta. Kendileri ile çalışmaktan son derece memnunuz

  Olcay KARAKAŞBC Yapı Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi Ve Dış Tic. AŞ.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 11-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin