İncelemesiz Patent Verilmesi Talebi » Etkin Patent Nispeten ucuz ve hızlı bir şekilde patent koruması elde etmek için başvuru sahibi 551 KHK madde 60 gereğince incelemesiz sistem talebinde bulunabilir.
İncelemesiz Patent Verilmesi Talebi

İncelemesiz Patent Verilmesi Talebi

İncelemesiz Patent Verilmesi Talebi Nispeten ucuz ve hızlı bir şekilde patent koruması elde etmek için başvuru sahibi 551 KHK madde 60 gereğince incelemesiz sistem talebinde bulunabilir.
,  Ana Kategori :  Patent Başvuru Kılavuzu  Tarih :  7.1.2019       Google Plus      
Patent Başvuru Kılavuzu,  Kategori : 

İncelemesiz Patent Verilmesi Talebi

Nispeten ucuz ve hızlı bir şekilde patent koruması elde etmek için başvuru sahibi 551 KHK madde 60 gereğince incelemesiz sistem talebinde bulunabilir. 


Başvuru sahibi Araştırma Raporunun tebliğinden itibaren 3 ay içinde (Madde 57 fıkra 6), patent verilmesi için hangi sistemi tercih ettiğini belirtmelidir. İncelemeli patent verilmesi sistemi için bir tercih belirtilmediği durumlarda, incelemesiz patent verilmesi sisteminin seçildiği varsayılır. Bu seçenek, Araştırma Raporu ile birlikte Resmi Patent Bülteni'nde yayınlanır. Yayından sonra üçüncü kişiler altı aylık bir süre içinde, araştırma raporunun içeriği ile ilgili görüşlerini ilgili belgeleri de eklemek suretiyle Enstitüye bildirir.


 Söz konusu görüşler ve belgeler altı aylık sürenin sona ermesiyle başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi üç ay içinde karşı görüşünü TPE'ye iletebilir. İstemleri başvuru kapsamını aşmadan değiştirme hakkına da sahiptir. Bu sürenin sona ermesiyle, TPE tekniğin bilinen durumu ile ilgili araştırma raporunu ya da üçüncü kişilerin görüşlerini dikkate almadan incelemesiz patent kararını verecektir. Belirlenen ücretlerin ödenmesiyle, TPE yedi yıllık bir dönem için patent verir ve patentin tescilini Bültende ilan eder. Bültendeki ilanın içeriği madde 61 fıkra 1 a) ila i) bentleri arasında verilmiştir.


 TPE, tarifname, istemler, resimler ve araştırma raporunun tam metnini ve Bültenin sayısını içeren bir fasikül yayınlar. İncelemesiz patent verilmesinden sonra incelemeli sistem tercihi talebinde bulunulması mümkündür. İncelemeli sistem tercihi için talepte bulunulması ve taleple birlikte inceleme ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Bu şekilde bir talep başvuru tarihinden itibaren en geç yedi yıl içinde patent sahibi ya da üçüncü kişiler tarafından yapılabilir. İnceleme ücreti, inceleme talebinde bulunan kişi tarafından ödenir.

İncelemesiz Patent Verilmesi Talebi

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK), başvuru sahibinin Enstitü kararlarına karşı itirazları inceleyen bir TPE birimidir. Yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talep edilen kon
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu