HACCP » Gıda Güvenliği Sistem Belgesi, Sertifikası » Etkin Patent HACCP gıda güvenliği risklerinin yönetimi ile ilgili uluslararası tanınan bir sistemdir ve gıda maddeleri üretimi ile dağıtımını yapan tüm firmalar için zorunlu hale gelmektedir. Bu sistemin uygulanması, tüketicilerin tükettikleri ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduğundan emin olmalarını sağlar.
HACCP » Gıda Güvenliği Sistem Belgesi, Sertifikası

HACCP

HACCP HACCP gıda güvenliği risklerinin yönetimi ile ilgili uluslararası tanınan bir sistemdir ve gıda maddeleri üretimi ile dağıtımını yapan tüm firmalar için zorunlu hale gelmektedir. Bu sistemin uygulanması, tüketicilerin tükettikleri ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduğundan emin olmalarını sağlar.
,  Ana Kategori :  ISO 22000  Tarih :  30.10.2018       Google Plus      
ISO 22000,  Kategori : 

HACCP

HACCP gıda güvenliği risklerinin yönetimi ile ilgili uluslararası tanınan bir sistemdir ve gıda maddeleri üretimi ile dağıtımını yapan tüm firmalar için zorunlu hale gelmektedir. Bu sistemin uygulanması, tüketicilerin tükettikleri ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduğundan emin olmalarını sağlar.

 

 Gıda maddelerinin, kaynakları ve proses teknikleri sürekli olarak değişim göstermektedir. Buna bağlı olarak gıdaların üretiminde değişik aşamalarda ortaya çıkan tehlikeler, sektörün tümünü ciddi olarak etkileyebilir. HACCP, risklerin belirlenmesi ve ilgili önlemlerin alınması için sistematik bir yaklaşımdır. Diğer yönetim sistemleriyle birlikte de uygulanabilir.

 

İlk olarak 1959-1960 da NASA Tarafından Astronotlar için güvenli gıda üretmek amacıyla ortaya çıkan HACCP?in daha sonra 1963 yılında Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve CAC (Codecs Allimentarius Commısıon) tarafından prensipleri yayınlanmıştır. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) güvenli bir gıda yönetim sisteminin gerekliliklerini tanımlayan bir yaklaşımdır.


HACCP sistemi kuruluşların, gıda güvenliğini etkileyen tehlikelerin analizine ; gıda üretim sürecinde kritik kontrol noktalarında kritik kontrol limitlerinin sistematik olarak tanımlanması ve uygulanmasına odaklanmalarını sağlamaktadır.HACCP 7 ilke ve 12 uygulama aşaması çerçevesinde inşa edilmiştir:


1 Tehlike analizinin yapılması
2 Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
3 Kritik limitlerin oluşturulması
4 Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması
5 Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
6 Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması
7 Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulmasıEtkin uygulanan HACCP ile kuruluşun kazandıkları:


Müşteri güveninin artmasını sağlar.
Tüketicilerin gıda olarak aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar.
Önleyici yaklaşım ilkesine uygun çalışarak ; imha , tekrar işleme ve ürün geri çağırmaları ortadan kaldırır.
Tüketici sağlığını riske sokabilecek kritik noktaları kontrol altına alarak , ürün kalitesini yükseltir.
Güvenilir Gıda Üretme / Satma Taahhüdünüzü Ortaya Koyar.
Tüketici/müşteri, perakendeci ve hükümet organlarının güvenini arttırır.
Markanızı / kurum imajınızı güçlendirir.
Düzenleme Makamları / Diger Gözetmenlerce Denetime Maruz Kaldığınızda Yardımcı Olur.
Yeni pazar / yeni müşteri beklentilerinizi arttırır.
Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasını saglar.
Müşteri talebine uygunlugu saglar.
Yasal mevzuata uygunlugu saglar.

 

HACCP (TS 13001) İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:


(H&S)  Sağlık Ve Güvenlik Prosedürleri : Genelikle sağlık ve mesleki sağlık sistemleri için tehlikeli maddelerin kontrolunu içerir.


Akış Şeması: Belirli bir gıda maddesinin üretiminde uygulanan sıranın ve basamaklar veya işlemler arasındaki ilşikinin şematik gösterimi.


Gıda Güvenliği: Gıda ürünlerinin amaçlanan şekilde işlenmesi ve/veya tüketimesi halinde, tüketiciye zarar vermeyeceğinin güvencesi.


GMP(iyi üretim uygulamaları): ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilşkin koruyucu önlemler.


HACCP Kontrolu: Doğru prosedürlerin izlendiği ve kritik sınırların aşılmadığı durum.


HACCP Planı: HACCP Yönetim Sistemi kapsamındaki ilgili tehlikelerin kontrolünü sağlamak için, HACCP prensiplerine uygun olarak hazırlanan doküman.


Kritik Sınır: Kabul edilebilirlik ile kabul edilemezliği birbirinden ayıran değer/ölçüt.
Tehlike: Tüketilmesi sırasında gıda maddesinde bulunduğunda, gıda maddesinin güvenli olmamasına sebep olabilen kimyasal, biyolojik veya fiziksel madde/organizma.

 

HACCP (TS 13001) standardı şu bölümlerden oluşmaktadır:

 

1 Kapsam
2 Atıf Yapılan Standard Ve/Veya Dokümanlar
3 Terimler Ve Tarifler
4 Haccp İçin Ön Koşullar
5 Tesisler
6 Tedarikçi Kontrolü
7 Teknik Özellikler
8 Üretim Donanımı
9 Temizlik Ve Hijyen
10 Kişisel Hijyen
11 Eğitim
12 Kimyasal Maddelerin Kontrolü
13 Teslim Alma, Depolama Ve Taşıma
14 İzlenebilirlik Ve Geri Çağırma
15 Zararlıların Kontrolü
16 Haccp Sistemi Kuralları
17 Yönetim Sorumluluğu
18 Sistem Kuralları
19 Doküman Kontrolü
20 Haccp Çalışması Ve Planlaması
21 İlgili Tehlikelerin Kontrolü
22 Gmp Önlemleri
23 Haccp Sisteminin İşleyişi
24 Haccp Yönetim Sisteminin Sürekliliğinin Sağlanması


Gıda güvenliği alanıında her türlü soru ve sorunlarınız ve danışma için lütefn bilgi @ etkinpatent com adresimizden veya ETKİN PATENT iletişim formu ile irtibat kurunuz..

HACCP

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu


KATEGORİLER