Globalgap » Etkin Patent Globalgap Standartlarıve genel yönetmenlikleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
Globalgap

Globalgap

Globalgap Globalgap Standartlarıve genel yönetmenlikleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
,  Ana Kategori :  Kalite  Tarih :  30.11.2018       Google Plus      
Kalite,  Kategori : 

Globalgap

GLOBALGAP (EUREPGAP) HAKKINDA

 Globalgap Standartlarıve genel yönetmenlikleri hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. EUREP GAP Sekreteryası 8 Yıllık Konferansın'da tarımsal üretimde tüm dünyada geçerli olan global bir belgelendirme standardı haline geldiği için ismini ve logosunu GLOBALGAP olarak değiştirmiştir.


GLOBALGAP (EUREPGAP) ;1997 yılında Avrupalı büyük perakendeci süpermarketlerin raflarına koydukları tarım ürünlerinin güvenli insan sağlığına zararlı olmadığından emin olmak için biraraya gelip kurdukları ve uygulamaya koydukları bir girişimdir. Günümüzde tüm dünyada geçerli olan global bir standart haline gelmiştir. Avrupa'daki büyük perakendeci ve üreticilerin %70-80'i şu anda GLOBALGAP (EUREPGAP)'e üye veya kayıtlıdır.

GLOBALGAP (EUREPGAP) standardı ; hem bireysel çiftçilere hem de üretici/çiftiçi gruplarına (örneğin kooperatifler, büyük ihracatçılar,paketleme evleri vs.) uygulanmaktadır; Üretici/Çiftçi gruplarından ayrıca Kalite Yönetim Sistem dokümanlarına ilişkin unsurları yerine getirmeleri ve üreticiler arasındaki bağlantıları yönetebilecek yeterlilikte olmaları da istenmektedir

GLOBALGAP (EUREPGAP) ‘ın Genel Kuralları yayınlanmış olan kapsamları
Üretim Materyali(Fide,Tohum)
Meyve&Sebze
Çiçek ve Süs Bitkileri
Entegre Çiftlik Güvenliği (Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Çiftlikleri, Hububat, Çay, Yem vs.)
Entegre Su Kültürleri Güvenliği (Alabalık, Levrek yetiştirme çiftlikleri vs.)
Yeşil (Ham) Kahve

 

GLOBAL GAP (EUREPGAP) (MEYVE&SEBZE) GENEL YÖNETMELİĞİ


Sebze&Meyve Genel Yönetmeliği bitkinin toprağa ekiminden (tohumdan) paketlenmiş ürüne (nihai ürüne) kadar, tarımsal üretim sürecini kapsar. Gereklilikleri Organik Gıda üretimindeki gibi zor şartları içermemektedir.Örneğin Organik Gıda üretiminde zirai ilaç kullanımı yasak olmasına rağmen GLOBALGAP (EUREPGAP) şartlarında ilacı etiketinde yazan uygun şartlarda kullanmak yeterlidir. Bu standart ülkemizin kolayca uyum sağlayabileceği ve ürünün pazarlamasında faydalı olacak en uygun standarttır.
Ülkemiz bahçe ürünleri ihracatında özellikle tarımsal ilaç kalıntıları bakımından önemli sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu durum, ülkemizin Avrupa ülkelerine bahçe ürünleri satabilmesini zorlaştırmaktadır. Ülkemiz yaş meyve sebzenin yalnızca %3 - 5'ini ihraç edebilmektedir.Şu anki İhracatımızın yaklaşık %70´i ise Avrupa Birliği ülkelerine yönelmiştir.
Bugün TESCO, MIGROS, METRO, COOP, ASDA ,KESKO gibi belli başlı süper ve hipermarketler bu genel kuralların uygulanmasını istemektedir.


GLOBALGAP (EUREPGAP) (Tarım Uygulamaları Standardı) sertifikası alan bir ürünün:
İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,
Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,
Üretim sırasında üretimle ilgili insanların veya diger canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği,
Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yaptığını gösterir.

Standardın temel konuları; Gıda Güvenliği, Çevre Koruma, Mesleki Sağlık, Güvenlik ve Hayvan Refahı'dır.
GLOBALGAP (EUREPGAP), üreticinin ürününün güvenilirliğini, kalitesini ve değerini artırır.
GLOBALGAP (EUREPGAP) sertifikalandırmasının yürürlüğe sokulmasıyla ürünlerin her bir müşteri tarafından ayrı ayrı birden fazla kez kontrol edilmesine artık gerek yoktur. Bu da üreticilerin pazara daha kolay girebilmesi için tek bir sözleşmesel baz sağlar. GLOBALGAP (EUREPGAP) sertifikalı ürün iç pazarda da hipermarketler tarafından öncelikli olarak tercih edilecektir.

GLOBALGAP (EUREPGAP) bilgi için lütfen ETKİN PATENT ile irtibat kurunuz.

 

Genel Yönetmelikler


Entegre Çiftlik Güvencesi
EDEĞERLİK yolu ile diğer çiftlik güvence standartlarının tanınması, GLOBALGAP'in temel amaçlarından biridir. Sistemin şeffaflığını ve güvenilirliğini sağlamak için, GLOBALGAP, teknik gözden geçirme ve denetimlere şahit olmayı üstlenmeleri için bu EDEĞERLİK prosedürünü uyarlamış ve harici, bağımsız, tanınmış ve yetkin organizasyonları görevlendirmiştir. (Bkz: Ek IV 1). Bu dökümanın amacı, GLOBALGAP (EUREPGAP)'in koyduğu CPCC ve/veya GR a göre belirtilmiş standartlara ve/veya sertifikasyon kurallarına eş değerlilik oluşturmaktır. Böylelikle, bu prosedür tutarlı, güvenilir ve şeffaf bir biçimde tamamlanıp, ulusal ve uluslararası temelde kabul görmeyi kolaylaştırarak, uluslararası ticareti ilerletir.
Bu dökümanda açıklanan prosedür, (GLOBALGAP (EUREPGAP) standartları ve diğer kural belirten dökümanların , standard/sistem işletim sahibi ve sertifikasyon sistem sahibi olarak) GLOBALGAP ve eşdeğerlik yapılacak bir başka standard/sistemin standart sahibi tarafından takip edilmesi gereken genel gereklilikleri belirtir.


Bu prosedür, tüm mevcut (meyve ve sebzeler, Çiçek ve Süs Bitkileri, tarla bitkileri, yeşil kahve, çay, çiçek ve süsbitkileri, sığır ve koyun, mandıra, domuzlar, kümes hayvanları/Hindi, Salmonidler, Karides, Kedi balığı ve Tilapya) ve gelecekteki alt kapsamlarda eşdeğerlik süreci vasıtasıyla GLOBALGAP (EUREPGAP) tanınmasıyla ilgilenen tüm şirket ve organizasyonlara uygulanabilir. Bu dökümanda kullanıldıkları şekliyle terimlerin tanımları 11.2'de açıklanır.

2. EDEĞERLİK KATEGORİLERİ
Üreticilerin GLOBALGAP (EUREPGAP) onaylı eş değerinde sertifikasyona ulaşabileceği iki eşdeğerlik kategorisi mevcuttur. Müracaatçılar bunlar arasından seçimlerini yapabilir:


2.1 TAM EŞDEĞERLİK SAĞLAMIŞ SİSTEM (FBS)
Tam Eşdeğerlik Sağlanmış Sertifikasyonlar GLOBALGAP (EUREPGAP) belgelendirme seçenekleri 3 ve/veya 4'e , Genel Yönetmelikler BÖLÜM I Madde 5,3 te anlatıldığı şekilde uygun olmalıdırlar.
a)Seçenek 3: Bir üretici GLOBALGAP (EUREPGAP) eşdeğerliği sağlanmış standartsertifikasına bir veya daha fazla alt-kapsam için başvuracaktır.
b)Seçenek 4: Bir üretici grubu GLOBALGAP (EUREPGAP) eşdeğerliği sağlanmış
standart sertifikasına bir veya daha fazla alt-kapsam için başvuracaktır.
(ii) Müracaatçılar, sırasıyla GLOBALGAP (EUREPGAP) Genel Yönetmeliği ve Kontrol
Noktaları ve Uygunluk Kriterine göre belirlenmiş olan kapsam(lar) ve alt-kapsam(lar) da eş değerlilik değerlendirmesi için, kural teşkil eden belgelerini (örnek: sertifikasyon kuralları ve standardlar (CPCC)) sunmalıdır.
(iii) Son onaylı eş değer sertifika sistemi ve standartları sürümü, aday standardın Eşdeğerlik sertifikasyon sisteminin tam uyumluluğunu onaylaması gereken, Eşdeğerlik sisteminin uygulanabilir olduğu kendillerinin onaylandırdığı sertifikasyon kuruluşları için (bölüm
5.3'de açıklandığı şekilde) kural oluşturan esas belge haline gelmelidir.
(iv) Sistem sahipleri kendi eşdeğerlik sağlanmış sertifikasyon sistemlerini ve standartlarını kendi bağımsız EN 45011/ ISO/IEC Kılavuz 65 akreditasyon faaliyet alanları vasıtasıyla uygulayacaklardır.


GENEL YÖNETMELİKLER
ENTEGRE ÇİFTLİK GÜVENCESİ |
BÖLÜM IV – BENCHMARKING
üphe durumunda İngilizce versiyonu dikkate
alınız
Kod Ref: IFA 3.1 GR IV
Versiyon: V3.1_Kas09
Sayfa: 5 of 17
GG_EG_IFA_GR_Part_IV_TUR_V3_1_Nov09.doc
©Telif Hakkı: GLOBALGAP c/o FoodPLUS GmbH,
Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne) Germany | Tel: +49-221-57993-25; Fax: +49-221-57993-89|
http://www.globalgap.org
ETKO-Türkiye tarafından tercüme edilmiştir.
KAS – Türkiye Uluslararası Eğitim & Sertifikasyon tarafından onay okuması yapılmıştır.


2.2 DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLMİŞ KONTROL LİSTESİ (AMC)
(i)
Değişikliği Kabul Edilmiş Kontrol Listesi sertifikasyonlari, GLOBALGAP (EUREPGAP)
belgelendirme seçenekleri 1 ve/veya 2'ye Genel Yönetmelikler BÖLÜM I Madde 5.1 ve
5.2 YE UYGUN OLMAK ZORUNDADIR.
a) Seçenek 1: Bir üretici bir veya daha GLOBALGAP (EUREPGAP) fazla alt-kapsamı için başvuracaktır.
b) Seçenek 2: Bir üretici grubu bir veya daha fazla GLOBALGAP (EUREPGAP) alt-kapsamı için başvuracaktır.
(ii) Başvuru sahipleri belirlenen kapsam(lar) ve alt-kapsam(lar)ında, standartlarına ait resmi belgelerini (CPCC), GLOBALGAP (EUREPGAP) Kontrol Noktaları'na karşılık eşdeğerlik değerlendirmesi için sunacaklardır.
(iii) Son onaylanmış eşdeğer standart versiyonu GLOBALGAP (EUREPGAP)'e uygun olarak,
AMC alt-kapsamlarını sertifikalandırma yetkisine sahip olan sertifikasyon kuruluşları (5.3. kısımda belirtildiği gibi oluşturulan) için GLOBALGAP (EUREPGAP)'in geçerli resmi dökümanı olacaktır.
(iv) Standart sahipleri GLOBALGAP'i, EN 45011/ ISO/IEC Kılavuz 65 GLOBALGAP
(EUREPGAP) Akreditasyon kapsamı vasıtasıyla eşdeğerlik sağlanmış standartı uygulaması için yetkilendireceklerdir.


2.3 KOŞULLAR
(i)
Bu belgenin bütün bölümleri, iki eşdeğerlik kategorisi için de geçerlidir. Her bir kategoriye başvuranlar, bölüm 4 ve 5'te tanımlanan bütün Eşdeğerlik prosedürünün olduğu gibi, bölüm 8'de belirtilen eş değer statüsünü korumak için olan gereksinimleri de takip etmelidir;
(ii) GLOBALGAP tarafından eşdeğerliği sağlanmış resmi dökümanlar, GLOBALGAP tarafından gösterilen zaman dilimi içerisinde, uygulanan eşdeğer standarttaki teknik değişiklikleri ve güncellemeleri ve sertifikasyon mekanizmasındaki yenilikleri ve iyileştirmeleri kapsayacaktır.
(iii) Standart/Sistem sahipleri, sertifikasyon kuruluşlarının GLOBALGAP (EUREPGAP) sistemi gerekliliklerine uygun ve EN 45011 / ISO/IEC Kılavuz 65 Akreditasonu ile de uyumlu bir şekilde çalışıyor olduğundan emin olmak için, eşdeğerliği kabul edilmiş resmi dökümanların işletilmesinde sorumlu sertifikasyon kuruluşları ile belgelendirilmiş düzenlemeleri yapacaklardır;
(iv) Onaylanan Tam Eşdeğerlik Sağlanmış Sistemler ve Değişikliği Kabul edilmiş Kontrol
Listesi Standartları GLOBALGAP tarafından halka açık olarak tanımlanacaktır;
(v) GLOBALGAP, eşdeğerlik sağlanmış standart/sistem sahiplerinin eşdeğerlikle ilgili olarak sadece eşdeğerlik verilmiş olan kapsama ilişkin olarak hak talep etmelerini bekler.
(vi) Eşdeğerlik sağlanmış standart/sistem sahipleri GLOBALGAP (EUREPGAP)'in itibarını zedeleyecek şekilde iddialarda bulunmayacaklardır ve eşdeğerlik statüsü konusunda GLOBALGAP (EUREPGAP)'in yanıltıcı veya izinsiz olarak değerlendirdiği açıklamalar yapmayacaklardır.
(vii) GLOBALGAP logosu veya herhangi bir eşdeğerlik ifadesi, ürün, ürünün ambalajı ve satış noktasında asla görünmemelidir.
(viii) Sistem logoları eşdeğerlik sağlanmış standarta veya belgelendirme kurallarına referans göstermeden satış noktasında görünebilir.
(ix) Eşdeğerlik sağlanmış standart/sistem sahipleri eşdeğerlik sağlanmış sertifikasyon iş alanında yer alan bütün üreticilerin GLOBALGAP veritabanında kayıtlı olduğundan emin olacaktır. (bkz GR Bölüm I, 4,8).
(x) GLOBALGAP sadece veritabanına düzgün bir şekilde kaydedilmiş eşdeğerliği sağlanmış sertifikaları onaylama hakkına sahiptir;


GENEL YÖNETMELİKLER
ENTEGRE ÇİFTLİK GÜVENCESİ |
BÖLÜM IV – BENCHMARKING
(xi) Eşdeğerlik statüsünü askıya alma veya iptalini takiben, eşdeğerlik sağlanmış standart/sistem sahipleri reklam malzemelerinde GLOBALGAP (EUREPGAP)'e referans vermeyi durduracak ve GLOBALGAP tarafından gerek görüldüğü şekilde ilgili dökümanları GLOBALGAP'e iade edeceklerdir.
(xii) Eşdeğerliği sağlanmış standart/sistem sahiplerinin eşdeğerlik statüsünün geri alınması, sertifikasyon kuruluşunun müşterileri üzerinde bazı sonuçlar doğurur. Böyle bir durumda eşdeğerlik sağlanmış standart/sistem için tanınmış sertifikasyon kuruluşu faaliyet alanları altında geri çekilen sertifikalar için yaptırımlar da dahil olmak üzere gerekli önlemleri alacaktır. GLOBALGAP; Sertifikasyon kuruluşundan müşterilerine eşdeğerlik sağlanmış standart/sistem sahibinin geriçekilmesi ve sonuçları hakkında bilgi vermesini istemektedir.


3. MÜRACAATÇI GEREKLİLİKLERİ
(i) Eşdeğerlik tanınması için başvuruda bulunan kuruluş, resmi dökümanlarının EN 45011/ISO-IEC Kılavuz 65'e uygun olarak geliştirildiğinden emin olacak ve:
a) Tanınmış bir Tüzel kişilik olarak Telif hakkını elinde bulunduracak veya böyle bir telif hakkı için gerekli yerlere başvuru yapmış olacaktır;
b) Bir başvuru sahibinin uyum değerlendirmesinin yapılmasına izin verebilmesi için ;Kesin ve uniform bir yorum yapmak için kelimeler ve ifade tarzları açık ve kesin olmalı
c) Kamuya açık ve üyelik veya başka bir sınırlama olmaksızın birden fazla CB'ye belgelendirme amacıyla kullanım için açık olacaktır. Standartın satın alınması için belirlenmiş makul bir ücret koymak kısıtlama olarak sayılmayacaktır.
d)Doğrudan pay sahiplerinin teknik yeterlilkteki temsilcilerinin katkılarıyla geliştirilmiş, veya bu tür taraflar tarafından resmi gözden geçirme yapılmış ve ardından da uygun şekilde revize edilmiş olmaları gerekecektir.
e) En az her dört yılda bir incelenip güncellenecektir.
f) Yerel endüstride, uygun düzenleyici otoritelerce veya uygun profesyonel gruplarca güvenilir olacaktır.
(ii) Tam Eşdeğerlik Sağlanmış Sistem başvuruları için ; sistem sahibi , onaylanmış Sertifikasyon
Kuruluşlarının EN 45011 /ISO-IEC Kılavuz 65'e gore kendi sistem kapsamları için bir seneden daha az olmamak kaydıyla akredite olduklarını göstermelidir;
(iii) Değişikliği Onaylanmış Kontrol Listesi başvuruları için ;standart sahibi ,GR BÖLÜM II'deki gerekliliklere uygun olarak GLOBALGAP tarafından onaylanmış Sertifikasyon kuruluşlarını seçmelidir. Seçilen Sertifikasyon kuruluşlarının GLOBALGAP tarafından henüz onaylanmamış olmaları durumunda, sertifikasyon kuruluşlarının GLOBALGAP Sekreteryasına resmi başvuruda bulunmaları gerekecektir.
(iv) Başvuru yapılan standardı belgelendiren bir sertifikasyon kuruluşu, o standardın sahibi olamaz.


4. EDEĞERLİK PROSEDÜRÜ
GLOBALGAP, yasal organizasyon olarak, bir ulusal standart ve sertifikasyon kurallarının GLOBALGAP (EUREPGAP) standart (CPCC) ve sertifikasyon kurallarında ( Genel Yönetmelikler) eş değerlilik göstermesi ve sonuç olarak resmen tanınması için, bir Teknik Gözden Geçirim İşlemi işletmelidir (aşağıda Başvuru, Bağımsız Teknik Gözden Geçirim, Emsal Gözden geçirimi, Bağımsız Tanık Değerlendirmesi, GLOBALGAP (EUREPGAP) Gözden Geçirimi, vs. olarak belirtilen). Başvuruda bulunan standart /sistem sahibi eşdeğerlik kabulü aradıkları kapsamı seçip GLOBALGAP'e teyit edeceklerdir. (örneğin kategori, sertifikasyon seçeneği, ürün kapsamı ve alt-kapsamı)
LOBALGAP başvuru sahibi organizasyonlara her başvurulan standart için uygun aşağıda öngörülen dökümantasyonu ve referansları sağlayacak, ve bunlar da eşdeğerlik değerlendirmesi prosedürünün bir parçası olarak sunulmalıdır(Aşağıda 3.1.Kısım'da anlatıldığı gibi):
a) Başvuru Formu
b) Başvuru Anlaşmaları
c) Genel Yönetmelikler Karşılaştırmalı Çapraz Referans Kontrol Listesi (GR-BMCL)
d)İlgili ürün kapsamları ve alt-kapsamları için Kontrol Noktaları ve Uyum Kriterleri Karşılaştırmalı Çapraz Referans Kontrol Listesi (CPCC-BMCL)
e) GLOBALGAP Ücret Tablosu (güncel versiyon)
Bir standardın resmi olarak tanınabilmesi için, geçerli olan GLOBALGAP (EUREPGAP) standardında belirtilmiş olan Kontrol Noktaları Uygunluk Kriterlerinin tamamına uyum sağlamalıdır. Geçerli Olmayan control noktaları da değerlendirilmelidir. Sertifikasyon kuralları GLOBALGAP Genel Yönetmelikleri BÖLÜM 1, BÖLÜM II ve BÖLÜM III'de yapılandırıldığı şekilde benzer içeriğe sahip olacaktır (geçerli olduğu durumlarda)..
GLOBALGAP, eş değerlilik prosedürünün,bağımsız, tarafsız, teknik olarak yeterli ve şeffaf prosedürler altında uygulanmasını temin etmelidir. Tüm süreç boyunca kullanılacak dil İngilizcedir. Harici Değerlendirici istisnaları belirleyebilir.
Eşdeğerlik prosedürü şekil 1 de gösterildiği gibi, 3.1 maddesi ve 4. bölümde açıklanmıştır.


4.1 Teknik Değerlendirme
4.1.1Bir Standard Sahibinin Eşdeğerlik için Başvurusu
(i) GLOBALGAP'e eşdeğerlik isteyen başvuru sadece yasal standart/sistem başvurusu sahibi (bundan sonra “Başvuru Sahibi” diye anılacaktır) tarafından direkt olarak GLOBALGAP (EUREPGAP)'in Eşdeğerlik prosedürünü üstlenmek üzere atadığı bağımsız organizasyonlardan birine yapılabilir (bkz. iletişim detayları için Ek IV.1). Seçilen organizasyon bundan sonra “Değerlendirici” olarak isimlendirilmelidir.
(ii) GLOBALGAP eşdeğerliği arayan Başvuru Sahibi ;GLOBALGAP Eşdeğerlik Extranet'ine (http://benchmarking.GLOBALGAP.org) ya kendisi ya da GLOBALGAP Sekreteryasına ön bildirim yapılarak bir üçüncü şahıs yoluyla kaydolacaktır.
(iii) Başvuru Sahibi ilgili GLOBALGAP (EUREPGAP) Karşılaştırmalı Çapraz-ReferansKontrol Listesi'ni (BMCL) doldurup Eşdeğerlik Extranet'ine yükleyecektir. BMCL'ler GLOBALGAP (EUREPGAP) kontrol noktaları ve uyum kriterlerine ve ilgili GLOBALGAP (EUREPGAP) Genel Yönetmeliklerine karşı eşdeğerlik arayan standart veya belgelendirme kurallarına madde madde çapraz referanslardan oluşur. Bu madde madde karşılaştırma aynı zamanda uyum kriterini detaylandırmalı ve eşdeğerliği haklı gösterecek tüm dokümante edilmiş delili sağlamalıdır. Aynı zamanda eşdeğerlik arayışında olan standart eşdeğer veya daha güçlü yapıda kontrol ve sertifikasyon elementlerini (üçüncü bir tarafça) içerdiğini gösterebilmelidir. (“Eşdeğerlik Çapraz Referans Kontrol Listesi” GLOBALGAP websitesinden indirilebilir).
(iv) BMCL GLOBALGAP tarafından kabul edilen formatta İngilizce (ve uygulanabildiğinde orijinal dil) doldurulacaktır.
(v) Başvuru Sahibi bütün İngilizce tercümelerden sorumludur ve bunları uzman bir tercümanın yaptığını gösterecektir.
(vi)
Eşdeğerlik arayan standardın bir özeti, hedefleri, ürün listesi, sertifikasyon kuruluşları, gelişme detayları ve belgelendirme kurallarında gerek duyulan çalışma prosedürleri başvuru formunun içine eklenecektir.
(vii)
Eşdeğerlik başvuru sürecini resmi hale getirmek için öncesinde Değerlendirici ve Başvuru
Sahibi arasında sözleşme yapılır. Bu sözleşmeler başvurulan kapsam(lar) ve alt-
kapsam(lar)'ı, GLOBALGAP'in Değerlendiricisi ile standart/sistemi inceleme hakkı, her bir
tarafın yükümlülükleri,ekonomik şartlar, anlaşmazlık çözüm prosedürü ve iptal maddelerini
(viii)
GLOBALGAP “Başvuru Sahibi”ne eşdeğerlik prosedürü hakkında bilgi vermek ve tartışmak için hazırlayıcı nitelikte bir seminer sunabilir. Bu hizmet için GLOBALGAP ücret talep edebilir.
(ix)
Eğer başvuru esnasında temin edilen bilgilerde herhangi teknik veya resmi bir olay tespit edilirse başvuru sahibi ile irtibata geçilip düzeltme/detaylı bilgi istenecektir. (x)
Eğer ilk izlenim başarılı ise, alınan başvuru standart/sistem sahibi tarafından seçilen Değerlendiriciye gönderilir.
1. Eşdeğerlik Prosedürü
4.1.2Bağımsız Teknik Gözden Geçirme
(i)Yukarıdaki gereklilikler karşılandıktan sonra başvuru 6 haftalık bir süre boyunca bağımsız teknik bir incelemeye tabi tutulacaktır. Değerlendirici tüm danışma yanıtlarını ve başvuruyu detaylıca inceleyecektir. Bağımsız Teknik İncelemeyi yürütecek kişiler uyum değerlendirmesinde deneyimli, gıda endüstrisinde , kalite yönetim sistemleri veya gıda güvenliği konularında en az beş sene deneyime sahip olmalıdır. Bu kişi ayrıca GLOBALGAP teknik gereklilikleri hakkında bilgiye sahip olmalıdır, ve mümkünse, uygulama alanında ve başvurulan ve teklif edilen standart ve sertifikasyon sisteminin uygulanması düşünülen coğrafi bölge hakkında bilgili olmalıdır.
(ii) Eğer bu gözden geçirme süresince, herhangi bir teknik veya resmi rastlantı saptanırsa, başvuru adaya geri verilir ve adayın Değerlendiriciye değişiklikleri önermesi gerekmektedir.
(iii) Değerlendirici, bütün danışma cevaplarını ‘En son Bağımsız Teknik Rapor' denilen detaylı bir raporda özetler. Bu rapor, eğer varsa, bazı değişikliklerin önerilerini değerlendirmeli ve aşağıdaki tavsiyelerden birinde bulunmalıdır:
a) Eş değerlilik kabul edilmiştir
b) Kabul edilen Eş değerlilik, üzerinde anlaşılan (daha fazla) değişikliklerle maruz kalabilir.
c) Ek düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır
Yapılan tavsiye şayet a) veya b) den birisi ise başvuru bir sonraki aşamaya geçebilecektir.


4.1.3Emsal Gözden Geçirme
(i)Bağımsız Teknik Gözden Geçirme gereksinimlerinin karşılanması durumunda, bir standart sahibinin başvurusu, bir veya iki ay gibi bir süre için, emsal gözden Geçirmeye tabiidir. Emsal gözden Geçirme, ilgili GLOBALGAP Sektör Komitesi, GLOBALGAP üyeleri ve GLOBALGAP (EUREPGAP) ve/veya eş değerlilik arayan standardı işleten CB'ler ile yazılı danışma yoluyla olmalıdır.
(ii) Danışılanlar, sadece İngilizce yazılı teknik yorumlar yapmalı ve gerekçe bildirmelidirler.
(iii) Eğer bu gözden geçirim süresince, herhangi bir teknik veya resmi rastlantı saptanırsa, Başvuru sahibinin Değerlendiriciye değişiklikleri önermek için bir ayı olmalıdır. Bu bir aylık süreç, Emsal Gözden Geçirimi ile eş zamanlı veya Emsal Gözden Geçirimi sürecini takiben olabilir.
(iv) Bir en son Emsal Gözden Geçirimi Raporu, Değerlendirici tarafından hazırlanmalıdır.
Eşdeğerlik tenkitçisi, emsal gözden geçirim raporlarını ve eğer varsa değişiklik tekliflerini özetlemeli, değerlendirmeli ve aşağıdaki tavsiyelerden birinde bulunmalıdır:
(v) Eşdeğerlik Kabul edilmiştir
(vi) Kabul edilen Eş değerlilik, üzerinde anlaşılan (daha fazla) değişikliklerle maruz kalabilir
(vii) Ek düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır
(viii) Yapılan tavsiye şayet a) veya b) den birisi ise başvuru bir sonraki aşamaya geçebilecektir.


4.1.4Bağımsız Paralel Değerlendirme
(i)
Değerlendiriciye, eş değerlilik arayan bir standart kapsamını onaylayan bir CB'nin denetmeni tarafından alanda gerçekleştirilen bir denetimin paralel bir değerlendirmesini yapmalıdır. Birden fazla CB olması durumunda, GLOBALGAP veya Değerlendirici en azından bir tanesini seçmelidir.
(ii) Değerlendirici, alanda, Kontrol Noktalarının ve Uygunluk Kriterinin seçili CB'lerle, incelenmiş çapraz referans dokümanını geçerli kılmalıdır.

Globalgap

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu


KATEGORİLER