Faydalı Model Belge Verilmesi ya da Reddedilmesi Kararı » Etkin Patent İtiraz yoksa, itiraz için tanınan süre (yayından sonra üç ay) sona erdiğinde ya daİtiraz varsa
Faydalı Model Belge Verilmesi ya da Reddedilmesi Kararı

Faydalı Model Belge Verilmesi ya da Reddedilmesi Kararı

Patent Başvuru Kılavuzu İtiraz yoksa, itiraz için tanınan süre (yayından sonra üç ay) sona erdiğinde ya daİtiraz varsa
,  Ana Kategori : Blog,  Kategori :  Patent Başvuru Kılavuzu  Tarih :  24.3.2017       Google Plus      
Faydalı Model Belge Verilmesi ya da Reddedilmesi Kararı
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 Mecidiyeköy/İstanbul +90 212 212 35 17 Faydalı Model Belge Verilmesi ya da Reddedilmesi Kararı » Etkin Patent

Etkin Patent Logo

- İtiraz yoksa, itiraz için tanınan süre (yayından sonra üç ay) sona erdiğinde ya da - İtiraz varsa,  başvuru sahibi itiraza cevap verdiğinde ya da istemlerini değiştirdiğinde ya da  Başvuru sahibinin itirazlara cevap vermesi için tanınan süre (yapılan itirazların tebliğinden sonra üç ay) sona erdiğinde faydalı model belgesi verilip verilmeyeceğine karar verilir ve bu karar başvuru sahibine bildirilir. Faydalı Model Belgesi verildiğini bildirmesiyle, başvuru sahibinden Yönetmeliğin 50 maddesi gereğince belirlenen belge düzenleme ücretini ödemesi talep edilir. Ücretin ödenmesi için süre belge kararının bildirim tarihinden itibaren üç aydır, ancak 3 aylık dolmadan ek bir ücret ödemek kaydıyla belge düzenleme ücretinin ödenmesi için bu süre üç ay daha uzatılabilir (bildirim tarihinden itibaren toplam altı ay). İlgili ücret ödendiğinde Faydalı Model için belge kararı verildiği Bültende yayınlanır. Yayının ayrıntıları Madde 162 fıkra 5(a) ila (h) altında belirtilmiştir. Belirtilen ücretin zamanında ödenmemesi durumunda Faydalı Model başvurusu için belge hazırlanmaz ve başvuru geri çekilmiş kabul edilir. Enstitü'nün kararına karşı itirazlar zaman sınırı olmaksızın Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'na iletilebilir. Faydalı Model Belgesinin hükümsüzlüğüne 551 KHK 165nci maddesinde listelenen durumlarda yetkili mahkeme tarafından karar verilir.

Patent Başvuru Kılavuzu

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
Bir Faydalı Model başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler bu belgeye karşı 551 KHK 42-52nci maddelerde belirtilen şekli şartları
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu