Faydalı Model Başvurularına Üçüncü Kişilerin İtirazları » Etkin Patent Üçüncü kişiler bir faydalı model başvurusunun yayın tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçelerini bildirmek suretiyle itiraz edebilir. İtirazlar yazılı olarak sunulmalı ve itirazı destekleyecek kanıtlar da eklenmelidir.
Faydalı Model Başvurularına Üçüncü Kişilerin İtirazları

Faydalı Model Başvurularına Üçüncü Kişilerin İtirazları

Patent Başvuru Kılavuzu Üçüncü kişiler bir faydalı model başvurusunun yayın tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçelerini bildirmek suretiyle itiraz edebilir. İtirazlar yazılı olarak sunulmalı ve itirazı destekleyecek kanıtlar da eklenmelidir.
,  Ana Kategori : Blog,  Kategori :  Patent Başvuru Kılavuzu  Tarih :  30.4.2018       Google Plus      
Faydalı Model Başvurularına Üçüncü Kişilerin İtirazları
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 Mecidiyeköy/İstanbul +90 212 212 35 17 Faydalı Model Başvurularına Üçüncü Kişilerin İtirazları » Etkin Patent

Etkin Patent Logo

Faydalı Model Başvurularına Üçüncü Kişilerin İtirazları

Üçüncü kişiler bir faydalı model başvurusunun yayın tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçelerini bildirmek suretiyle itiraz edebilir. İtirazlar yazılı olarak sunulmalı ve itirazı destekleyecek kanıtlar da eklenmelidir. Bir faydalı model belgesinin verilmesine itiraz gerekçesi olarak, faydalı model belgesi almak için gerekli olan şartların yerine getirilmediği belirtilebilir.


İtiraz gerekçelerinden bir diğeri, buluş konusunun 551 KHK 156ncı maddesinin öngördüğü yenilik niteliğinden yoksun olması olarak gösterilebilir. Bir başka itiraz sebebi tarifnamenin yeteri kadar açık ve buluşun uygulanmasını sağlayacak yeterlikte açık olmadığı yönünde olabilir. Üç aylık itiraz süresinin sonunda TPE yapılan itirazları başvuru sahibine bildirir ve bildirim tarihinden itibaren üç aylık bir süre tanır. Bu süre içinde başvuru sahibi - görüşünü destekleyecek gerekçelerle bir cevap iletebilir - başvurunun istemlerini değiştirebilir - TPE'den itirazı dikkate almadan belgeyi vermesini talep edebilir

Patent Başvuru Kılavuzu

DİĞER İÇERİKLERİMİZ
- İtiraz yoksa, itiraz için tanınan süre (yayından sonra üç ay) sona erdiğinde ya da - İtiraz varsa, başvuru sahibi itiraza cevap verdiğinde ya da istemlerini değiştirdiğinde ya da Başvuru
0 Yorum

    Yorum Yapın

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu