EN ISO IEC 17025 » Etkin Patent EN ISO IEC 17025

EN ISO IEC 17025

Hızlı Marka, Patent ve Tasarım Başvuru ve Araştırma Formu*
Online Marka Tescil Başvuru İşlemleri için TIKLAYINIZ* Marka Sınıflarını İnceleyiniz.

,  Ana Kategori : Etkin Kalite,  Kategori :  Kalite  Tarih : 
16.3.2017 EN ISO IEC 17025
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 Mecidiyeköy/İstanbul +90 212 212 35 17 EN ISO IEC 17025 » Etkin Patent EN ISO IEC 17025

Etkin Patent Logo

EN ISO IEC 17025

TS - EN - ISO/IEC 17025 DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ


Laboratuvarların işletilmesi konusunda genel şartları ihtiva eden TS EN ISO/IEC 17025 standardı bu konuda hazırlanmış olan TS-EN 45001 ve “ISO Kılavuz 25” dökümanlarının yerini almaktadır.
ISO 17025'e göre çalışan bir laboratuvarın belgelendirilmesi, ulusal bir akreditasyon kurulu tarafından denetlenerek sonucun olumlu olması sonrasında sağlanabilir.


ISO 17025 Standartı nedir?
Bu standart, numune alma dahil, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bir laboratuarın yeterliliğinin tanınması için sağlanması gereken genel şartları belirler. Bu standart, standart olan, standart olmayan ve laboratuvar tarafından geliştirilen metotlarla yapılan deney ve kalibrasyonu kapsar. Bu standart, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar, birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuarları ve inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarları kapsar. Bu standart, personel sayısına veya deney ve/veya kalibrasyon faaliyetlerinin kapsamına bakılmaksızın bütün laboratuarlarla uygulanabilir. Laboratuvar, numune alma ve yeni metotların tasarımı ve geliştirilmesi gibi, bu standart tarafından kapsanan bir veya birden fazla faaliyeti yürütmüyorsa bu hususlarla ilgili maddelerdeki şartlar uygulanmaz.
Bu standart, kalitesini, faaliyetlerini yöneten idari ve teknik sistemlerini geliştirmekte olan laboratuvarların kullanımı için hazırlanmışolup laboratuvar müşterileri, yasal yetkililer ve akreditasyon kuruluşları da laboratuvarların yeterliliğini tanımak ve onaylamak için standardı kullanabilirler.


TS-EN-ISO 17025 laboratuvarın faaliyetleri ile ilgili düzenleyici kurallara ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kapsamaz. Deney ve kalibrasyon laboratuvarları bu standardın şartlarını sağlamak için, yeni metotların tasarımı ve geliştirmesi ile meşgul olacaklarsa ve/veya standart olan veya olmayan deney veya kalibrasyon metotlarını birleştiren deney programları geliştireceklerse TS EN ISO 9001'in şartlarını sağlayan bir kalite sistemini; sadece standart metotları kullanacaklarsa TS EN ISO 9002'nin şartlarını sağlayan bir kalite sistemini oluşturacaklardır. Bu standart, TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO 9002'de kapsanmayan bazı teknik yeterlilik şartlarını da kapsamaktadır.


ISO 17025'ten kimler, nasıl yararlanabilir?
1. Çalışmalarına çeki-düzen vermek isteyen laboratuvarlar:Bu tür laboratuvarların oluşturdukları sistemi belgelendirmeleri,akredite olmaları gerekmemektedir. Örneğin; bünyesinde laboratuvar bulunduran kuruluşlar bu standardı referans alarak nitelikli bir laboratuar yönetimi oluşturabilirler.
2. Yeterli olduklarını müşterilerine ve resmi makamlara kanıtlamak isteyen laboratuvarlar:Bu tür kuruluşların bir akreditasyon merkezi tarafından yetkilendirilmeleri gereklidir. Örneğin; tıbbi tahlil laboratuvarları, kalibrasyon merkezleri, CE markalaması için gerekli testleri yapanlar, gözetim firmalarına ait laboratuvarlar vb.
3. Yetkilendirme yapan akreditasyon merkezleri:Bu tür merkezler yetkilendirme amacıyla kendilerine başvuran laboratuvarları denetlemek için ISO 17025 standardını kullanmak durumundadırlar.
4. Başka standartlar tarafından yeterli olması istenen laboratuarlar:Bu tür laboratuvarlara en iyi örnek otomotiv yan sanayiine çalışan işletmelerdir. QS 9000'e göre çalışan ve laboratuvarı olan kuruluşlar ISO 17025'e uygun bir yönetim sistemi kurmak durumundadırlar. Ancak yine de bu tip laboratuvarların yetkilendirilmeleri zorunlu değildir.
Deney veya Kalibrasyon hizmetini dışarıdan alan kuruluşlar:
5. Böyle bir kuruluş, hizmet aldığı laboratuvarı zorlayabileceği gibi,kendisi de bu standardı kullanarak hizmet almakta olduğu laboratuvarı kontrol edebilir.


EN SA ISO 17025
Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliligi İçin Genel Şartlar; ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliligi İçin Genel Şartlar Standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır.
Bu standart, yerine geçtigi ISO/IEC Kılavuz 25 ve EN 45001'in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır.
ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kablirasyon laboratuvarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir.
ISO 17025 standardı beraberinde akreditasyon kavramını getirmektedir.
Akredite laboratuvar olmanın avantajları;

Laboratuvar akreditasyonu, teknik yeterliligin güvenilir bir göstergesidir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası anlamda yeterliligin resmi olarak tanınması anlamına gelir. Müşterilere güvenilir deney ve kalibrasyon hizmetlerini belirleme ve seçmede kolay bir yöntem sunar. Akredite laboratuvarlar tarafından düzenlenen rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir.
Laboratuvar teknik yeterliligi; Laboratuvarların teknik yeterlilikleri pek çok faktöre baglıdır.

Bu faktörlerin bazıları:
Laboratuvar personelinin vasıfları, egitim durumu ve tecrübesi.
Deney/ölçüm donanımının teknolojik durumu ve kalibrasyonu.
Numune alma metodlarının uygunlugu.
İstenen sonucu veren nitelikte deney metotlarının laboratuvarda kullanılabilirligi.
Ulusal/uluslararası ölçüm standartlarına olan izlenebilirlik.
Etkin kayıt ve rapor sunma sistemi.
Deney/ölçüm tesislerinin niteligi.
Bilgi için lütfen ETKİN PATENT ile irtibata geçiniz.

Kalite


KATEGORİLER

Diğer Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Nedir
Kalite nedir kısaca anlamı, kalitenin gereklikleri nelerdir, kalite güvence nedir, kalite yönetim sistemlerine dair bilgileri burada bulabilirsiniz.
ISO 9001 Nedir
ISO 9001 Nedir, iso ne demek, iso 9001 kalite belgesi nedir nerede ve nasıl alınır, şart ve koşullarını ve sağladığı avantajları buradan inceleyebilirsiniz.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi doğru anlaşılıp uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder. Başarılı kuruluşlar, standardın şartlarını karşılar.
Kalite Yönetim Sistemi
Kalite Yönetim Sistemi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne seren yönetim sistemidir.
Gıda Güvenliği
Gıda güvenliği; gıdada tüketim anında gıda kaynaklı tehlikelerin bulunması ile ilgilidir. Bu zincirde yer alan tüm birimlerin katkısıyla sağlanan bir olgudur.
Çevre Yönetimi
ISO, 1993’de “Çevre Yönetimi” konusunda çalışacak olan TC 207 nolu Teknik Komiteyi kurarak ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standardını hazırlatmıştır.
Anında Online Marka, Patent, COM.TR, Tescil BURADAN
TIKLAYINIZ !

Bilgi Güvenliği
Bilgi güvenliği standardı kurumların ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmaları için gereklilikleri tanımlamakta ve risk analizi yapılmaktadır.
CE Belgesi
CE Belgesi, üreticilere ürünlerin standartlara uygunluğunu sağlama yükümlülüğünü, kullanıcılarında kalite ve güvenlik standartlarına uyduğunu bilmesini sağlar.
Hizmet Yeterlilik Belgesi
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB), ilgili servisin, ilgili ürün grubu için hazırlanan hizmet standartlarına ve teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir.
HACCP
HACCP gıda güvenliği risklerinin yönetimi ile ilgili uluslararası bir sistemdir ve gıda üretim ve dağıtımını yapan tüm firmalar için zorunlu hale gelmektedir.
Garanti Belgesi
Garanti Belgesi, Satılan mallar için düzenlenen, arızalarının ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesi, tamiri, bedel iadesinin taahhüdünü gösteren belgedir.
Barkod
Barkod etiket sistemi, malın hangi ülke ve işletmede üretildiği, çeşitli özelliklerini tanımlayan çizgi kod etiketi olup, buradan sorgulama yapabilirsiniz.