EN ISO IEC 17025 » Etkin Patent EN ISO IEC 17025 Standartı nedir, kimler, nasıl yararlanabilir, hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. ISO 17025'e göre çalışan bir laboratuvarın belgelendirilmesi, ulusal bir akreditasyon kurulu tarafından denetlenerek sonucun olumlu olması sonrasında sağlanabilir.
EN ISO IEC 17025

EN ISO IEC 17025

EN ISO IEC 17025 EN ISO IEC 17025 Standartı nedir, kimler, nasıl yararlanabilir, hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. ISO 17025'e göre çalışan bir laboratuvarın belgelendirilmesi, ulusal bir akreditasyon kurulu tarafından denetlenerek sonucun olumlu olması sonrasında sağlanabilir.
,  Ana Kategori :  Kalite  Tarih :  30.10.2018       Google Plus      
Kalite,  Kategori : 

EN ISO IEC 17025

TS - EN - ISO/IEC 17025 DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ

EN ISO IEC 17025 Standartı nedir, kimler, nasıl yararlanabilir, hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inceleyebilirsiniz. ISO 17025'e göre çalışan bir laboratuvarın belgelendirilmesi, ulusal bir akreditasyon kurulu tarafından denetlenerek sonucun olumlu olması sonrasında sağlanabilir.


Laboratuvarların işletilmesi konusunda genel şartları ihtiva eden TS EN ISO/IEC 17025 standardı bu konuda hazırlanmış olan TS-EN 45001 ve “ISO Kılavuz 25” dökümanlarının yerini almaktadır.


 

ISO 17025 Standartı nedir?

Bu standart, numune alma dahil, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bir laboratuvarın yeterliliğinin tanınması için sağlanması gereken genel şartları belirler. Bu standart, standart olan, standart olmayan ve laboratuvar tarafından geliştirilen metotlarla yapılan deney ve kalibrasyonu kapsar. Bu standart, deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar, birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuvarları ve inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney ve/veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarları kapsar. Bu standart, personel sayısına veya deney ve/veya kalibrasyon faaliyetlerinin kapsamına bakılmaksızın bütün laboratuvarlarla uygulanabilir. Laboratuvar, numune alma ve yeni metotların tasarımı ve geliştirilmesi gibi, bu standart tarafından kapsanan bir veya birden fazla faaliyeti yürütmüyorsa bu hususlarla ilgili maddelerdeki şartlar uygulanmaz.
Bu standart, kalitesini, faaliyetlerini yöneten idari ve teknik sistemlerini geliştirmekte olan laboratuvarların kullanımı için hazırlanmış olup laboratuvar müşterileri, yasal yetkililer ve akreditasyon kuruluşları da laboratuvarların yeterliliğini tanımak ve onaylamak için standardı kullanabilirler.


TS-EN-ISO 17025 laboratuvarın faaliyetleri ile ilgili düzenleyici kurallara ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kapsamaz. Deney ve kalibrasyon laboratuvarları bu standardın şartlarını sağlamak için, yeni metotların tasarımı ve geliştirmesi ile meşgul olacaklarsa ve/veya standart olan veya olmayan deney veya kalibrasyon metotlarını birleştiren deney programları geliştireceklerse TS EN ISO 9001'in şartlarını sağlayan bir kalite sistemini; sadece standart metotları kullanacaklarsa TS EN ISO 9002'nin şartlarını sağlayan bir kalite sistemini oluşturacaklardır. Bu standart, TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO 9002'de kapsanmayan bazı teknik yeterlilik şartlarını da kapsamaktadır.


ISO 17025'ten kimler, nasıl yararlanabilir?

1 Çalışmalarına çeki-düzen vermek isteyen laboratuvarlar:Bu tür laboratuvarların oluşturdukları sistemi belgelendirmeleri,akredite olmaları gerekmemektedir. Örneğin; bünyesinde laboratuvar bulunduran kuruluşlar bu standardı referans alarak nitelikli bir laboratuar yönetimi oluşturabilirler.
Yeterli olduklarını müşterilerine ve resmi makamlara kanıtlamak isteyen laboratuvarlar:Bu tür kuruluşların bir akreditasyon merkezi tarafından yetkilendirilmeleri gereklidir. Örneğin; tıbbi tahlil laboratuvarları, kalibrasyon merkezleri, CE markalaması için gerekli testleri yapanlar, gözetim firmalarına ait laboratuvarlar vb.
3 Yetkilendirme yapan akreditasyon merkezleri:Bu tür merkezler yetkilendirme amacıyla kendilerine başvuran laboratuvarları denetlemek için ISO 17025 standardını kullanmak durumundadırlar.
4 Başka standartlar tarafından yeterli olması istenen laboratuvarlar: Bu tür laboratuvarlara en iyi örnek otomotiv yan sanayine çalışan işletmelerdir. QS 9000'e göre çalışan ve laboratuvarı olan kuruluşlar ISO 17025'e uygun bir yönetim sistemi kurmak durumundadırlar. Ancak yine de bu tip laboratuvarların yetkilendirilmeleri zorunlu değildir.
Deney veya Kalibrasyon hizmetini dışarıdan alan kuruluşlar:
Böyle bir kuruluş, hizmet aldığı laboratuvarı zorlayabileceği gibi,kendisi de bu standardı kullanarak hizmet almakta olduğu laboratuvarı kontrol edebilir.

EN SA ISO 17025

Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliligi İçin Genel Şartlar; ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliligi İçin Genel Şartlar Standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır.
Bu standart, yerine geçtigi ISO/IEC Kılavuz 25 ve EN 45001'in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır.


ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kablirasyon laboratuvarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir.


ISO 17025 standardı beraberinde akreditasyon kavramını getirmektedir.
Akredite laboratuvar olmanın avantajları;

Laboratuvar akreditasyonu, teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesidir. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası anlamda yeterliliğin resmi olarak tanınması anlamına gelir. Müşterilere güvenilir deney ve kalibrasyon hizmetlerini belirleme ve seçmede kolay bir yöntem sunar. Akredite laboratuvarlar tarafından düzenlenen rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir.
Laboratuvar teknik yeterliliği; Laboratuvarların teknik yeterlilikleri pek çok faktöre bağlıdır.

Bu faktörlerin bazıları:
Laboratuvar personelinin vasıfları, egitim durumu ve tecrübesi.
Deney/ölçüm donanımının teknolojik durumu ve kalibrasyonu.
Numune alma metodlarının uygunlugu.
İstenen sonucu veren nitelikte deney metotlarının laboratuvarda kullanılabilirliği.
Ulusal/uluslararası ölçüm standartlarına olan izlenebilirlik.
Etkin kayıt ve rapor sunma sistemi.
Deney/ölçüm tesislerinin niteliği.
Bilgi için lütfen ETKİN PATENT ile irtibata geçiniz.

EN ISO IEC 17025

Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu


KATEGORİLER