Çevre Eğitimi » Etkin Patent Çevre Eğitimi; Çevre Eğitimi, Amacı,Süresi hakkındaki bilgileri buradan bulabilir ve inceleyebilirsiniz.
Çevre Eğitimi » Etkin Patent
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Çevre Eğitimi

Çevre Eğitimi Çevre Eğitimi; Çevre Eğitimi, Amacı,Süresi hakkındaki bilgileri buradan bulabilir ve inceleyebilirsiniz. Kalite Makale 11-07-2021
Çevre Eğitimi; Çevre Eğitimi, Amacı,Süresi hakkındaki bilgileri buradan bulabilir ve inceleyebilirsiniz. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, yönetim sisteminin ve geliştirilmesi için verilen eğitimlerdir. Eğitimin Amacı: Çevre Bakanlığı Mezuatları ve ISO 14001 standardına göre Yönetim Sistemi'nin kurulması ve sürekli geliştirilmesi için gerekli olan bilgilerin kazanılması,Çevre Yönetim Sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standardları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılmasıdır. Eğitimin İçeriği: Çevre konularının gelişimi ve genel bilgiler,Çevre Yönetim Standartlarının gelişimi ve mevcut durumuna kadar olan geçmişi.ÇYS Standardının ana unsurları ve KYS Standartları ile bağlantısı.Tehlikeli Maddelerin Kontrol Edilmesi ve Ekolojik İşaretlemeyi İçeren Çevre MevzuatıUluslararası Çevre Kanunları, Bölgesel ve Yerel Mevzuat.Önemli Çevre etkilerinin tespit edilmesi için çevre yöntemlerin belirlenmesi,İşletme faaliyetlerinin yönetimi ve performansa ilişkin izleme yapılması.Sürekli iyileştirme için alınan aksiyonların yapıldığından emin olunması amacıyla yönetimprogramlarına yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi için açıklamalar.Belgelendirme Sürecinin Anlatımı   Katılımcılar: Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kalite ve çevre sorumlularıEğitimin Süresi: 2 günISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi EğitimiEğitim Amacı:Kuruluşun Çevre Yönetim Sisteminin standardın kıstaslarına uyup uymadığını belirlemek ve sonuçlarını müşteriye bildirmek amacıyla, gerekli delillerin tarafsız ve değer yargılarına yer vermeyecek tarzda toplanması ve değerlendirilmesinden ibaret bir değerlendirme ve belgeye bağlama işlemi olan Çevre Yönetim Sistemi Tetkikleri için Tetkik Görevlisi yetiştirilmesidir. Eğitimin İçeriği: TS-EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle YorumlanmasıTS-EN ISO 19001 Standardının TanıtımıTetkik ÇeşitleriTetkiğin FaydalarıTetkiğin YönetimiTetkiğin PlanlanmasıSoru Listelerinin HazırlanmasıTetkiğin Sonuçlandırılması ve Rapor YazımıTetkik Görevlisi SorumluluklarıPratik ve Örnek ÇalışmalarSınav ve Değerlendirme Katılımcılar: Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kalite ve çevre sorumluları Eğitimin Süresi: 2 günISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Kayıtlı) Eğitimin Amacı: ISO 14001:2004 Standardına uygun Çevre Yönetim Sistemlerini etkin bir şekilde ve sistemlerini geliştirici yönde yapabilecek denetçiler yetiştirmek amaçlanmaktadır.   Eğitimin İçeriği: Çevre Tanımları,Denetim Tipleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin DeğerlendirilmesiBelgelendirme Kuruluşlarının Rolü,Kalite Yönetim PrensipleriISO 14001 İn AnaliziÇevre etki değerlendirme analizleriSistem Dokümantasyon ŞartlarıKalite El Kitabı ÇalışmasıKalite Sistem Denetim HazırlığıHazırlık ve PlanlamaDoküman Gözden GeçirmeKapsamın Gözden Geçirilmesi Ve DeğerlendirilmesiDenetim Planlama ÇalışmasıSoru Listesi ÇalışmasıDenetçinin Rolü Ve SorumluluklarıISO 14001 Standardının Maddelerine Göre Uygunsuzlukları Belirlenip Rapor EdilmesiUygunsuzluk Raporlarının YazılmasıUygunsuzlukların SınıflandırılmasıDenetim Bulgularının Denetim Raporunda Toplanması Ve Özetlenmesi ve TavsiyelerSınav Katılımcılar: ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi/ Baş denetçi olmak isteyenler, Şirketlerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar, Şirketlerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini denetlemek isteyenler.Eğitim Süresi: 4 gün – Toplam 40 saat Bilgi için lütfen ETKİN PATENT ile irtibat kurunuz
Gülbahar Mah, Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8, 34387 Mecidiyeköy/İstanbul Türkiye +90 212 212 35 17 Etkin Patent

Etkin Patent Logo


Çevre Eğitimi
Çevre Eğitimi; Çevre Eğitimi, Amacı,Süresi hakkındaki bilgileri buradan bulabilir ve inceleyebilirsiniz. ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, yönetim sisteminin ve geliştirilmesi için verilen eğitimlerdir.


Eğitimin Amacı:

Çevre Bakanlığı Mezuatları ve ISO 14001 standardına göre Yönetim Sistemi'nin kurulması ve sürekli geliştirilmesi için gerekli olan bilgilerin kazanılması,
Çevre Yönetim Sisteminin, çevre politikasının geliştirilmesi, uygulanması, başarıya ulaştırılması, gözden geçirilmesi ve sürekliliği amacını güden, kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar, uygulamalar, usuller ve işlemleri ile Çevre Yönetim Sistemleri Standardları ve Çevre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarının basamaklarının anlatılmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

Çevre konularının gelişimi ve genel bilgiler,
Çevre Yönetim Standartlarının gelişimi ve mevcut durumuna kadar olan geçmişi.
ÇYS Standardının ana unsurları ve KYS Standartları ile bağlantısı.
Tehlikeli Maddelerin Kontrol Edilmesi ve Ekolojik İşaretlemeyi İçeren Çevre Mevzuatı
Uluslararası Çevre Kanunları, Bölgesel ve Yerel Mevzuat.
Önemli Çevre etkilerinin tespit edilmesi için çevre yöntemlerin belirlenmesi,
İşletme faaliyetlerinin yönetimi ve performansa ilişkin izleme yapılması.
Sürekli iyileştirme için alınan aksiyonların yapıldığından emin olunması amacıyla yönetim
programlarına yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesi için açıklamalar.
Belgelendirme Sürecinin Anlatımı

 

Katılımcılar:


Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kalite ve çevre sorumluları
Eğitimin Süresi: 2 gün
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi
Eğitim Amacı:
Kuruluşun Çevre Yönetim Sisteminin standardın kıstaslarına uyup uymadığını belirlemek ve sonuçlarını müşteriye bildirmek amacıyla, gerekli delillerin tarafsız ve değer yargılarına yer vermeyecek tarzda toplanması ve değerlendirilmesinden ibaret bir değerlendirme ve belgeye bağlama işlemi olan Çevre Yönetim Sistemi Tetkikleri için Tetkik Görevlisi yetiştirilmesidir.


Eğitimin İçeriği:

TS-EN ISO 14001 Standardı Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması
TS-EN ISO 19001 Standardının Tanıtımı
Tetkik Çeşitleri
Tetkiğin Faydaları
Tetkiğin Yönetimi
Tetkiğin Planlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkiğin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
Pratik ve Örnek Çalışmalar
Sınav ve Değerlendirme


Katılımcılar:


Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kalite ve çevre sorumluları

Eğitimin Süresi: 2 gün
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Kayıtlı)


Eğitimin Amacı:


ISO 14001:2004 Standardına uygun Çevre Yönetim Sistemlerini etkin bir şekilde ve sistemlerini geliştirici yönde yapabilecek denetçiler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 


Eğitimin İçeriği:


Çevre Tanımları,Denetim Tipleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi
Belgelendirme Kuruluşlarının Rolü,
Kalite Yönetim Prensipleri
ISO 14001 İn Analizi
Çevre etki değerlendirme analizleri
Sistem Dokümantasyon Şartları
Kalite El Kitabı Çalışması
Kalite Sistem Denetim Hazırlığı
Hazırlık ve Planlama
Doküman Gözden Geçirme
Kapsamın Gözden Geçirilmesi Ve Değerlendirilmesi
Denetim Planlama Çalışması
Soru Listesi Çalışması
Denetçinin Rolü Ve Sorumlulukları
ISO 14001 Standardının Maddelerine Göre Uygunsuzlukları Belirlenip Rapor Edilmesi
Uygunsuzluk Raporlarının Yazılması
Uygunsuzlukların Sınıflandırılması
Denetim Bulgularının Denetim Raporunda Toplanması Ve Özetlenmesi ve Tavsiyeler
Sınav

Katılımcılar:


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi/ Baş denetçi olmak isteyenler, Şirketlerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak ve sürdürmek isteyen tüm çalışanlar, Şirketlerinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini denetlemek isteyenler.
Eğitim Süresi: 4 gün – Toplam 40 saat

Bilgi için lütfen ETKİN PATENT ile irtibat kurunuz


YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın.

YORUM YAPIN


Ad Soyad

E-Posta


Telefon


Yorumunuz  Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

  Kategoriler

  Müşterilerimiz Ne Diyor

  Etkin patentle çalışmaya başladığımızdan beri marka dosyalarımızın takibi konusunda A'dan Z'ye hizmet almaktayız. Etik yaklaşımı, profesyonel atik hizmetleriyle bizlere bizim gözümüzden bakarak hizmet vermeye çalışan bir ekiple çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Patent marka tescil ve danışmanlık olarak kesinlikle tavsiye ediyoruz.

  Oytun ÇAKIRKadıkalesi Turizm İnşaat Yatırım Ve İşletmelik Tic. A. Ş.

  HIZLI ARAŞTIRMA VE BAŞVURU FORMU

  Bülent Aydın
  Bülent Aydın
  Marka Danışmanı
  Yayınlama Tarihi: 11-07-2021

  2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucusu olup, 15 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  Takip Edin