Patent Başvuru Kılavuzu - Etkin Patent Patent nerde ve nasuıl başvuru yapılacağını, gerekli olan bilgi ev belgeleri ayrıntılı anlatılmaktadır.
Patent Başvuru Kılavuzu - Etkin Patent
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Patent Başvuru Kılavuzu

20

Mart 2022

2
Patent Başvurularının Bölünmesi

Patent Başvurularının Bölün..

Başvuru sahibi başvuruyu bölebilir ve bölünmüş başvuru yapabilir. Bölünmüş başvuru, ancak işlemleri devam..

Devamı »

20

Mart 2022

2
Patentde Tekniğin Bilinen Durumu

Patentde Tekniğin Bilinen D..

Tekniğin bilinen durumu, buluş konusunda toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya b..

Devamı »

20

Mart 2022

2

Biyoteknolojik Buluşlarla İ..

Biyoteknolojik buluşlar, biyolojik madde içeren ya da oluşan bir ürün veya biyolojik maddelerin üretildiğ..

Devamı »

20

Mart 2022

2

Serbest İşçi Buluşları

Serbest Doğan Buluşlar, İşçinin Bildirim Yükümlülüğü, İşverenin İtiraz Hakkı, Serbest Kalan Buluşlar hakk..

Devamı »

19

Şubat 2022

2
Patent Başvuru ve Buluş Konusunun İncelenmesi

Patent Başvuru ve Buluş Kon..

Başvuru konusunun patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip, girmemesi ve açık v..

Devamı »

14

Şubat 2022

2
Buluşun İncelenmesi

Buluşun İncelenmesi

İncelemenin konusu İncelemenin konusu, başvurunun 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun öngördüğü koşulları ..

Devamı »

14

Şubat 2022

2

Faydalı Model Başvurularına..

Faydalı Model verilmesi kararının Bültende yayımlanmasından itibaren altı ay içinde itiraz ücretini ödeye..

Devamı »

14

Şubat 2022

2

Faydalı Model Başvurusunun ..

Faydalı model başvurusu sahibi, başvurusunun patent başvurusuna değiştirilerek işlem görmesini TÜRKPATENT..

Devamı »

12

Şubat 2022

2

Patent Sınıfları

Uluslararası Patent sınıfların tümünü aşağıdaki linkleri tıklayarak inceleyebilirsiniz. IPC tüm teknoloj..

Devamı »

11

Şubat 2022

2
Patent Vekilleri

Patent Vekilleri

Şahıs veya şirketler nam ve hesabına çalışan vekillerin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde işlem yapma..

Devamı »

11

Şubat 2022

2

Bilgisayar yazılımları ve p..

Bilgisayar yazılımları ve programları aşağıdaki koşulları sağladıkları sürece patent koruması alabilirler..

Devamı »

23

Ocak 2022

2
Online Patent Başvuru Ödeme Koşulları

Online Patent Başvuru Ödeme..

Başvuru ücreti, başvuruyla birlikte veya başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde ödenmeli ve ödem..

Devamı »

22

Ocak 2022

2
Avrupa bilgisayar uygulamalı buluşların içtihatları

Avrupa bilgisayar uygulamal..

Avrupa, ABD ve Japonya'da Bilgisayar Uygulamalı Buluşların içtihatlarını bulabilirsiniz. Sunumdaki tüm h..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Bilgisayar Uygulamalı Buluş..

Bilgisayar Uygulamalı Buluşlardan Örnekleri üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir...

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Bilgisayar uygulamalı buluş..

Bilgisayar Uygulamalı Buluşları için istemlerin yazılması üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sa..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Yazılımlar için fikri mülki..

Yazılımlar için fikri mülkiyet hakları üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir...

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Bilgisayar Uygulamalı Buluş..

Avrupa Patent Ofisi'nde Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenmesi için Gereklilikler üzerine yapılmı..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Avrupa da bilgisayar uygula..

Avrupa da bilgisayar uygulamalı buluşlara dair içtihat üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibi..

Devamı »

22

Ocak 2022

2
Patent Başvurularında Şekli Şartlara Uygunluk İncelenmesi

Patent Başvurularında Şekli..

Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyl..

Devamı »

22

Ocak 2022

2
Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar

Patent Verilemeyecek Konula..

Buluş, sistematik bir eylemin ulaşılabilir bir sonuç elde etmek amacıyla açık, ölçülebilir ve tekrarlanab..

Devamı »

22

Ocak 2022

2
Patent Başvurularının Şekli ve Fiziksel Eksikliklerin İncelenmesi

Patent Başvurularının Şekli..

Başvuru unsurlarını şekli şartlara uygunluk açısından incelemede, özellikle aşağıdaki durumlar şekli eksi..

Devamı »

22

Ocak 2022

2
Patent Rüçhan Hakkı

Patent Rüçhan Hakkı

Paris sözleşmesine üye ülkede yapılan başvurunun bir başka sözleşme ülkesinde 12 aylık rüçhan hakkı tanın..

Devamı »

22

Ocak 2022

2
Patent Başvurusunun Yayınlanması

Patent Başvurusunun Yayınla..

Patent başvuruları, tekniğin bilinen durumuna dahil edilerek kamuyu bilgilendirmek amacıyla yayınlanır...

Devamı »

22

Ocak 2022

2
Patent Araştırma Prosedürü

Patent Araştırma Prosedürü..

Patent Araştırma, buluşun patent verilebilir olup olmadığını değerlendirebilmek amacıyla ilgili tekniğin ..

Devamı »

22

Ocak 2022

2
Patent Araştırma Talebi

Patent Araştırma Talebi

Araştırma talebi, başvuruyla birlikte veya bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren 12 ay i..

Devamı »

22

Ocak 2022

2
Patent Araştırma Raporu

Patent Araştırma Raporu

Araştırma Raporunda, ilgili dokümanların buluş konusu istemlerle ilişkisi, uluslararası kabul edilmiş baz..

Devamı »

22

Ocak 2022

2
Patent İtirazların Değerlendirilmesi

Patent İtirazların Değerlen..

Üçüncü kişiler araştırma raporunun yayınlanmasından sonraki altı ay içinde, itirazda bulunabilir.İtirazla..

Devamı »

22

Ocak 2022

2
Patent Verilebilirliğin İncelenmesi

Patent Verilebilirliğin İnc..

Patentlenebirliğin değerlendirilmesi için, patent istem veya istemleri buluş konusunu tanımlayan tüm özel..

Devamı »

22

Ocak 2022

2
Patent Teknik Alanda Uzman Kişiler

Patent Teknik Alanda Uzman ..

Patent Uzmanı kişinin, koruma talep edilen istemleri ve bu alandaki mevcut tüm bilgileri anlayabilecek ni..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Buluşda Yenilik

Yenilik incelemesi yapılırken, başvuru konusu buluş, tekniğin bilinen durumundaki her bir dokümanla ayrı ..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Buluş Basamağı

Buluş basamağı, inceleme raporunda önemli olup, patentlenebilir nitelikte olan bir buluş, yenilik kriter..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Buluşun Sanayiye Uygulanabi..

Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiy..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Buluş Bütünlüğünün incelenm..

Bir başvuru yalnızca bir buluşla ya da genel tek bir buluş kavramı oluşturmak adına birleşmiş bir grup bu..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Patent Başvurunun Başvuru s..

Başvuru sahibi bu kılavuzun 2.8 maddesinde belirtilen şartlar uyarınca, yazılı bir talep ile başvurusunu ..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Patent İstemleri ve Patent ..

Başvuru patent korunmasının talep edildiği konuyu tanımlayan istem veya istemleri içermelidir İki durumda..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Rüçhan Hakkı Talep Eden Pat..

Önceki tarihli başvurunun tarihinden itibaren, oniki ay süreyle rüçhan hakkından yararlanılarak patent ve..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Patent İnceleme Raporları

nceleme işlemlerinde hazırlanan inceleme raporları sonucunda, 551 KHK madde 62 gereğince patentin verildi..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Patentin Verilmesinin Hazır..

elgelerin Patent için Hazırlanması Uygulama Yönetmeliğinin 8inci maddesi gereğince, istemlerde patent kor..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Patent Belgesinin Verilmesi..

Patent başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra üçüncü kişiler şekli eksiklikler..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Yemek Tarifleri ve Estetik ..

Öznel bir duyguya hitap eden estetik yaratmalar nesnel ve çoğaltılabilen (teknik) etkiden uzaktırlar ve b..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Faydalı Model Belgeleri

Buluşları için hızlı ve basit bir koruma elde etmek isteyen başvuru sahipleri Faydalı Model Belgesi almak..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Faydalı Modellerde Yenilik ..

Faydalı Model Belgesine konu buluş, buluş konusu Türkiye'de veya dünya çapında kamuya açılmışsa ya da Tür..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Faydalı Model Başvuru ve Ba..

Üçüncü kişilerce, buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini ..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Faydalı Model Belge Verilme..

Üç ay içinde itirazlar ve itiraza cevap verildikten sonra, faydalı model belgesi verilip verilmeyeceğine ..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Faydalı Model Belgesinin Ve..

Sınai Mülkiyet Kanununda  belirtilen şekli şartları, buluş bütünlüğü hariç yerine getirmediği gerekçesini..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

Faydalı Model Dönüşüm Talep..

Başvuru sahibi, başvurusunun patentten faydalı modele, ya da faydalı modelden patente dönüşümünü talep ed..

Devamı »

22

Ocak 2022

2

İşçi Hizmet Buluşları

İşçi Hizmet Buluşları;Tanımı,İşçi Buluşları,Hizmet buluşları hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inc..

Devamı »

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

    Kategoriler

    Müşterilerimiz Ne Diyor

    BEKAN SİGORTA MARKA VE PATENT ile bizleri tanıştıran, yaptığımız işte FARKINDALIK Yaratmamıza destek olan, Güncel değişiklikleri tarafımıza anında ileterek, canlı kalmamızı sağlayan, birlikte çalıştığımız her alanda, VİZYONUMUZA katkıda bulunan ETKİN PATENT AİLESİNE sonsuz teşekkürler.

    Murat BudakBudak Dayanıklı Tüketim Mamülleri Tekstil Tic. Ve San. Ltd. Şti.