Patent Başvuru Kılavuzu » Etkin Patent Patent nerde ve nasuıl başvuru yapılacağını, gerekli olan bilgi ev belgeleri ayrıntılı anlatılmaktadır.
Patent Başvuru Kılavuzu » Etkin Patent
Etkin Patent
Etkin Patent Logo
+90 212 212 35 18 Nakit, Kredi Kartı veya Havale 0536 580 37 57 Şht. Ertuğrul Kabataş Cd. No:14/8 34387 Mecidiyeköy İstanbul

Patent Başvuru Kılavuzu

3

Ocak 2021

2
Avrupa bilgisayar uygulamalı buluşların içtihatları

Avrupa bilgisayar uygulamal..

Avrupa, ABD ve Japonya'da Bilgisayar Uygulamalı Buluşların içtihatlarını bulabilirsiniz. Sunumdaki tüm h..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Bilgisayar Uygulamalı Buluş..

Bilgisayar Uygulamalı Buluşlardan Örnekleri üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir...

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Bilgisayar uygulamalı buluş..

Bilgisayar Uygulamalı Buluşları için istemlerin yazılması üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sa..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Yazılımlar için fikri mülki..

Yazılımlar için fikri mülkiyet hakları üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibine aittir...

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Bilgisayar Uygulamalı Buluş..

Avrupa Patent Ofisi'nde Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenmesi için Gereklilikler üzerine yapılmı..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Avrupa da bilgisayar uygula..

Avrupa da bilgisayar uygulamalı buluşlara dair içtihat üzerine yapılmış sunumdaki tüm haklar sunum sahibi..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Patent Başvurularında Şekli Şartlara Uygunluk İncelenmesi

Patent Başvurularında Şekli..

Patent ve Faydalı Model başvuruları Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır. Başvurular elden ya da posta yoluyl..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Online Patent Başvuru Ödeme Koşulları

Online Patent Başvuru Ödeme..

Başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren herhangi bir bildirime gerek olmadan en geç yedi gü..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Patent Vekilleri

Patent Vekilleri

Aşağıdaki şahısların Enstitü nezdinde işlem yapma yetkisi bulunmaktadır: gerçek kişiler veya tüzel kişile..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Patent Başvuru ve Buluş Konusunun İncelenmesi

Patent Başvuru ve Buluş Kon..

Başvuru konusunun patent verilerek korunamayacak konular ve buluşlar kapsamına girip, girmemesi ve açık v..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar

Patent Verilemeyecek Konula..

Bir başvuru konusu buluş, sadece teknoloji alanında olan gerçek bir buluşu kapsar. Buluş konusunun tanıml..

Devamı »

29

Aralık 2019

2
Patent Başvurularının Şekli ve Fiziksel Eksikliklerin İncelenmesi

Patent Başvurularının Şekli..

Başvuru unsurlarını şekli şartlara uygunluk açısından incelemede, özellikle aşağıdaki durumlar şekli eksi..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Patent Başvurularının Bölünmesi

Patent Başvurularının Bölün..

Başvuruda buluş bütünlüğü olsa bile, başvuru sahibi başvuruyu bölebilir ve bölünmüş başvuru yapabilir. Bö..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Patent Rüçhan Hakkı

Patent Rüçhan Hakkı

Paris sözleşmesine üye ülkede yapılan başvurunun bir başka sözleşme ülkesinde 12 aylık rüçhan hakkı tanın..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Patent Başvurusunun Yayınlanması

Patent Başvurusunun Yayınla..

Patent başvuruları, tekniğin bilinen durumuna dahil edilerek kamuyu bilgilendirmek amacıyla yayınlanır. B..

Devamı »

13

Haziran 2020

2
Patent Araştırma Prosedürü

Patent Araştırma Prosedürü..

Bu Kılavuzun Araştırma Prosedürleriyle ilgili bölümlerinin amacı Türk Patent ve Marka Kurumu' na yapı..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Patent Araştırma Talebi

Patent Araştırma Talebi

TPE, 551 KHK madde 54 gereğince yapılan şekli incelemede şekli eksiklik bulunmamışsa ya da bulunan şekli ..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Patent Araştırma Raporu

Patent Araştırma Raporu

Araştırma raporu için belirlenmiş araştırma raporu şablonu kullanılır ve aşağıdakiler belirtilir: Tespit ..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
İncelemeli Patent Verilmesi Prosedürü

İncelemeli Patent Verilmesi..

Başvuru sahibi, KHK'nın 59 uncu maddesi uyarınca, 62 nci madde hükümleri gereğince incelemeli patent sist..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Patent Prosedür Aşamaları

Patent Prosedür Aşamaları..

Araştırma raporu düzenlendikten sonra, Enstitü raporu başvuru sahibine tebliğ eder. Başvuru sahibinin inc..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Patent İtirazların Değerlendirilmesi

Patent İtirazların Değerlen..

Üçüncü kişiler araştırma raporunun yayınlanmasından sonraki altı ay içinde, itirazda bulunabilir.İtirazla..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Patent İnceleme Talebinin Şekli İncelemesi

Patent İnceleme Talebinin Ş..

551 KHK madde 62 gereğince inceleme işleminin başlayabilmesi için, geçerli bir inceleme talebi yapılması ..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Buluşun İncelenmesi

Buluşun İncelenmesi

İncelemenin konusu İncelemenin konusu, başvurunun 551 KHK 42 – 52 nci maddelerinin öngördüğü koşulları ye..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Patent Verilebilirliğin İncelenmesi

Patent Verilebilirliğin İnc..

Patentlenebirliğin değerlendirilmesi için, patent istem veya istemleri buluş konusunu tanımlayan tüm özel..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Patentde Tekniğin Bilinen Durumu

Patentde Tekniğin Bilinen D..

Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda toplumca erişilebil..

Devamı »

3

Ocak 2021

2
Patent Teknik Alanda Uzman Kişiler

Patent Teknik Alanda Uzman ..

Koruma talep edilen buluşu ve bu buluşla ilgili tekniğin bilinen durumunu kıyaslayacak ilgili alandaki uz..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Buluşda Yenilik

Yenilik incelemesi yapılırken, başvuru konusu buluş, tekniğin bilinen durumundaki her bir dokümanla ayrı ..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Buluş Basamağı

Buluş basamağı, inceleme raporunda önemli olup, patentlenebilir nitelikte olan bir buluş, yenilik kriter..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Buluşun Sanayiye Uygulanabi..

Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiy..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Buluş Bütünlüğünün incelenm..

Bir başvuru yalnızca bir buluşla ya da genel tek bir buluş kavramı oluşturmak adına birleşmiş bir grup bu..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Patent Başvurunun Başvuru s..

Başvuru sahibi bu kılavuzun 2.8 maddesinde belirtilen şartlar uyarınca, yazılı bir talep ile başvurusunu ..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Patent İstemleri ve Patent ..

Başvuru patent korunmasının talep edildiği konuyu tanımlayan istem veya istemleri içermelidir (551 KHK ma..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Rüçhan Hakkı Talep Eden Pat..

Önceki tarihli başvurunun tarihinden itibaren, oniki ay süreyle rüçhan hakkından yararlanılarak patent ve..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Patent İnceleme Raporları

nceleme işlemlerinde hazırlanan inceleme raporları sonucunda, 551 KHK madde 62 gereğince patentin verildi..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Patentin Verilmesinin Hazır..

elgelerin Patent için Hazırlanması Uygulama Yönetmeliğinin 8inci maddesi gereğince, istemlerde patent kor..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

İncelemesiz Patent Verilmes..

Nispeten ucuz ve hızlı bir şekilde patent koruması elde etmek için başvuru sahibi 551 KHK madde 60 gereği..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Patent Belgesinin Verilmesi..

Patent başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra üçüncü kişiler şekli eksiklikler..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Biyoteknolojik Buluşlarla İ..

Genel Hususlar Biyoteknolojik buluşlar, biyolojik madde içeren ya da biyolojik maddelerden oluşan bir ürü..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Bilgisayar yazılımları ve p..

Bilgisayar yazılımları ve programları aşağıdaki koşulları sağladıkları sürece patent koruması alabilirler..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Yemek Tarifleri ve Estetik ..

551 KHK madde 6 gereğince estetik yaratmalar da münhasıran patent verilemeyecek buluşlar kapsamındadır. T..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Faydalı Model Belgeleri

Buluşları için hızlı ve basit bir koruma elde etmek isteyen başvuru sahipleri Faydalı Model Belgesi almak..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Faydalı Modellerde Yenilik ..

Faydalı Model Belgesine konu buluş, buluş konusu Türkiye'de veya dünya çapında kamuya açılmışsa ya da Tür..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Faydalı Model Başvuru ve Ba..

Faydalı Model Belgesi almak için, açıkça Faydalı Model Belgesi verilmesine ilişkin bir yazılı başvuru, 55..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Faydalı Model Şekli İncelem..

Başvuru tarihinin belirlenmesinden sonra, başvuru 551 KHK 42*-52 inci maddelerin ve yönetmeliğin (Uygulam..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Faydalı Model Başvurularına..

Üçüncü kişiler bir faydalı model başvurusunun yayın tarihinden itibaren üç ay içinde gerekçelerini bildir..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Faydalı Model Belge Verilme..

Faydalı Model Belgesi verildiğini bildirmesiyle, başvuru sahibinden Yönetmeliğin 50 maddesi gereğince bel..

Devamı »

29

Aralık 2019

2

Faydalı Model Belgesinin Ve..

Bir Faydalı Model başvurusuna belge verildiğine dair kararın yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler bu be..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Faydalı Model Dönüşüm Talep..

Başvuru sahibi patentten faydalı modele, ya da faydalı modelden patente dönüşümünü talep edebilir...

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Faydalı Model Başvurusunun ..

Faydalı model belgesi verilmesi hakkında Enstitüce alınacak kararın gönderilmesinden önce, faydalı model ..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Faydalı Model Sürelerinin H..

551 sayılı KHK uyarınca belirli işlemlerin yapılması için belirlenmiş süreler mevcuttur. Belirli bir tale..

Devamı »

20

Mayıs 2020

2

Patent Sınıfları

Uluslararası Patent sınıfların tümünü aşağıdaki linkleri tıklayarak inceleyebilirsiniz. IPC, Uluslarara..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

Serbest İşçi Buluşları

Serbest Doğan Buluşlar,Serbest Doğan Buluşlar,İşçinin Bildirim Yükümlülüğü,İşverenin İtiraz Hakkı,Serbest..

Devamı »

3

Ocak 2021

2

İşçi Hizmet Buluşları

İşçi Hizmet Buluşları;Tanımı,İşçi Buluşları,Hizmet buluşları hakkındaki bilgileri burada bulabilir ve inc..

Devamı »

    Hızlı Araştırma ve Başvuru Formu

    Kategoriler

    Müşterilerimiz Ne Diyor

    Marka patent, tescil, uyarı, zamanlama, yönlendirme, öneri ve görüşleriyle şirketimizin son 10 yılda çok olumlu oluşumlara imza attığımızı Etkin Patent çalışanları sayesinde elde ettiğimizi ve başarılarımızın devamının süreceğinden inancımız tereddütsüz tamdır. Teşekkürler Etkin Patent…

    Atakan GÜNDÜZErta Kimya Tic. Ve San. Ltd. Şti.