Marka Makale » Marka Tescil Konulu Makaleler » Etkin Patent Marka tescil başvuru öncesi sorgulama, süreç içinde olası riskleri ve sonrası olası hukuki süreçleri ve çözümleri konusundaki yazılarımızı inceleyebilirsiniz.
Marka Makale » Marka Tescil Konulu Makaleler

Marka Makale

Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Şirket, firma, mağaza, dükkan ve isimlerinin tescil öncesi, süreç ve sonrası marka tescil işlemlerinin nerede ve nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
2017 Marka Patent Vekilliği Sınavı Başvuruları Başladı. Başvurular 9-18 Ekim 2017 tarihinde, birinci aşama sınav ise 11.Kasım 2017 günü yapılacaktır.2017 Yılı M
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka Benzerliği; Aynılık veya Ayırt Edilemeyecek Derecede marka Benzerliğin Tespiti ve re'sen inceleyebilirsiniz.Aynı malların ve hizmetlerin tespit edilmesi i
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Kelime markaların tescili,herhangi bir ilave ve şekil olmaksızın tek başına kelime veya kelime kombinasyonların tesciline ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.Her h
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tanınmış Marka Tescil Başvuru İncelenmesi kriterleri, kabul ve ret kriterleri, gerekli olan belgeleri buradan inceleyebilirsiniz. Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerr
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka Sloganları Tescili nedir ve nasıl tescil edilir, markaların sloganlarının tescil kriterleri ve kabul görmüş örnek içtihatları buradan inceleyebilirsiniz.A
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Şekillerin Marka Tescilleri,logo,geometrik şekiller,mekan şekilleri,iki boyutlu figüratif şekillerin marka tescil başvuru ve tescil kriterlerini inceleyebilirsi
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Renklerin somutlaşmış belli bir şekil dâhilinde kullanılması, yani sınırları belli bir şeklin renklerle ifade edilmesi halinde, değerlendirme renklerden oluşan
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Harf ve Sayıların Marka Tescili nedir nasıl yapılır, harf veya sayıların tek başına veya bunların kombinasyonundan oluşan marka tescil koşullarını inceleyebilir
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Etkinlik adından oluşan markalar,büyük çaplı organizasyonlar,vb. faaliyetlerin sponsorlarına söz konusu etkinliğin adını ticari olarak münhasıran kullanma hakkı
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Hareket Markalarının Tescili nedir ve nasıl yapılır, hareketli marka tescil kriterleri ve koşullarına dair ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.Görüntülerin hareke
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Ses Markalarının Tescili nasıl ve nerede yapılır,ses markalarının tescil kriterleri inceleyebilirsiniz.Sınai Mülkiyet Kanunu'nda belirtilen ayırt etme ve çiziml
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tanımlayıcı İşaretler nelerdir,genel herkesin kullandığı ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.Tanımlayıcı işaretler,tescili talep edilen mal ya da hizmetleri doğrud
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Ticaret Alanında Ortak Kullanıma Açık İşaretlerin Marka Tescilinin yapılıp yapılmayacağı,re'sen ret gerekçelerini inceleyebilirsiniz.Marka tescil başvurusunu ol
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Mala asli değerini veren şekiller, malın kendi özgün ve doğal yapısından ortaya çıkan şekillerin tescil kriterleri anlatılmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Dini Değerleri ve Sembolleri İçeren Marka Tescil Başvuruları re'sen ret gerekçelerini, neden tescil edilmeyeceği ve diğer ayrıntıları buradan inceleyebilirsiniz
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Marka Başvurularının yapılıp yapılmayacağını, re'sen ret gerekçelerini buradan inceleyebilirsiniz.6769 Sayılı Sınai Mülkiye
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tescil garantisi verdiğimiz marka başvurularının Türk Patent tarafından RED edilmesi halinde alınan hizmet bedeli İADE edilir.Türkiye'de bir İLKİ yine ETKİN PAT
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
556 SAYILI KHK MADDE 35/1 Tescil başvurusu yapılmış markanın 7 ve 8 inci madde hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun k
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Bir markanın yenilenmeme nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içerisinde aynı veya benzer markanın, aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapıl
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
556 SAYILI KHK MADDE 8/6 Ortak ve garanti markalarının sona ermesinden itibaren üç yıl içinde ortak marka veya garanti markası ile aynı veya benzeri olan marka
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tescilli bir sınai mülkiyet hakkını kapsıyorsa, marka başvurusu söz konusu hakkın sahibinin itirazı üzerine reddedilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Fotoğraf Hakkı İfade fotoğraf diyor olsa bile, kanunun özüne bağlı olarak, herhangi kişisel bir portre yeterli görülür. Bu portre, karikatürleri veya resmedilen
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
556 SAYILI KHK MADDE 8/5 Tescil için başvurusu yapılmış markanın, başkasına ait kişi ismi, fotoğrafı, telif hakkı veya herhangi bir sınai mülkiyet hakkını kapsa
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tanınmışlığın İspatı: Deliller Markanın tanınmış marka olduğunun ispatı yükümlülüğü iddia sahibine aittir. Markanın tanınmışlığında ispatı yükünün hangi tarafa
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Ayırt Edicilik Tanınmış marka olarak tespit edilecek bir markanın ayırt edicilik düzeyi önemli bir kriterdir. Bu anlamda tanınmışlığa konu bir ibarenin farklı s
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tanınmışlık Düzeyi Marka koruması mal ve hizmetler için öngörülmektedir ve doğal olarak bu mal ve hizmetlerin hitap ettiği toplum kesimleri de farklı farklıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabil
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tescilsiz bir markanın veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaretin sahibinin itiraz etmesi üzerine, tescili istenen marka, tescil edilemez.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka sahibinin ticari vekili veya temsilcisi tarafından marka sahibinin izni olmadan yapılan başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine red edilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa. ifadesiyle ilişkili olma iht
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Mal ve hizmetlerin benzerliği değerlendirilirken, inceleme konusu mallara veya hizmetlere ilişkin tüm faktörler dikkate alınmalıdır. Bu faktörler, mal ve hizmet
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Markaların benzerliğinin tespitinde temel kriterler: Markaların başlangı kısımlarındaki benzerlik, Türkçede anlamı bulunan kelimeler, Kelime markalarının uzunlu
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Kavramsal (anlamsal) benzerlik, kelime veya şekil markalarının tekabül ettikleri anlam veya kavramlar bakımından ayniyet veya benzerlik içermeleri durumunda ort
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
İşitsel benzerliğin tespiti, bazı durumlarda tek başına markaların benzer markalar olarak değerlendirilmeleri için yeterli kabul edilebilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Görsel benzerlik kelime veya şekil markalarının görünüm olarak benzerlik içermeleri durumunda ortaya çıkar.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
İki markanın benzer olup olmadığı değerlendirilirken; markalar arasında görsel, işitsel veya kavramsal düzeyde ortaya çıkan benzerlik veya yakınlık dikkate alın
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Kkarıştırılma ihtimalinde önemli olan husus halkın iki işaret arasında herhangi bir sebeple bağlantı kurmasıdır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tescil edilmiş veya tescil için başvuru yapılmış bir markanın sahibi tarafından itiraz yapılması durumunda, aşağıdaki hallerde marka tescil edilemez:
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Bir garanti markasının veya ortak markanın tescili için başvuru ile birlikte, markanın kullanılma usul ve şeklini gösteren teknik yönetmeliğin de sunulması zoru
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a),
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Kamunun (toplumun) her bakımdan genel çıkarlarını koruyucu hükümlerin tümü; bir ülkede kamu hizmetlerinin iyi yapılması, Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı ma
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
556 SAYILI KHK MADDE 7/1(j) Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar tescil edilemez. Toplumun ve toplumu oluşturan bireylerin dini duygularını zedeleyici,
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
556 SAYILI KHK MADDE 7/1(ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi'nin 1. mükerrer 6. maddesine göre tanınmış markalar tescil edilemez. 556 Sayılı K
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Paris Sözleşmesi’nin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan, ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer a
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Paris Sözleşmesi üye devletlerine ait hükümranlık/hanedanlık armaları, bayraklar ve amblemler ile devletler tarafından kabul edilmiş resmi kontrol ve garanti iş
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar" tescil edilemez. 7/1(f) maddesi , mal ve hizmet
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve adları münhasır
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Avrupa Adalet Divanı Windsurfing Chimsee kararında coğrafi yer adlarının tesciline ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerin bazıları veya tamamı açısından ayırt edici olmadığı veya tanımlayıcı olduğu düşünülen bir kelime ya da kelime kombinas
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tanımlayıcı nitelikteki bir kelime ile ayırt edici niteliğe sahip bir şekil unsurunun kombinasyonundan oluşan başvuruların değerlendirilmesinde aşağıda belirtil
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Ticaretin herhangi bir aşamasında tanımlayıcı içerikte olan yabancı dillerdeki kelimeler tüm tacirlerce kullanılma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle bu tür kel
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Bir marka birden çok tanımlayıcı unsurdan oluşuyorsa işaretin bir bütün olarak verdiği anlamın tanımlayıcı olup olmadığına bakılır. Bu nedenle bir marka başvuru
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tanımlayıcı işaretler, tescili talep edilen mal ya da hizmetleri doğrudan tanımlayan, mal ya da hizmetin cins, çeşit, vasıf gibi özelliklerine doğrudan atıfta b
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Kelime + şekil kombinasyonundan oluşan başvurularda, şekli unsurun özgün nitelikte olması, şeklin sonraki başvuru sahibince aynen veya çok benzer biçimde kopyal
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Logo (Şekiller) arası marka benzerliğin, iki işaretin içerdiği unsurlardan birinin veya birkaçının ya da hepsinin varlığı nedeniyle ortaya çıkabileceğini belirt
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Kelime markasının sonuna eklenen tanımlayıcı ibarenin, markanın anlamsal olarak farklılaşmasına sebep olduğu markalar, mal ve hizmetlerin niteliğine bakılmaksız
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka isimlerine ilave edilen kısaltmalar ile yapılan tescil başvurularının benzerlik incelenmesi farklılıklar göstermektedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Standart karakterlerle ifade edilen tek bir harf ya da tek basamaklı sayılar kural olarak 7/1(a) maddesi kapsamında ayırt edici nitelikte değildir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Birbirinin aynısı iki ya da üç harften oluşan kelimeler aynı sıralama içerisinde yazılmışsa ya da kolaylıkla aynı sıra içerisinde algılanıyorsa bu tür başvurula
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Sayıların rakamla ifade edildiği markalar ile aynı sayının harflerle ifade edildiği markalar ayırt edilemeyecek derece benzer kabul edilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Türkiye'de bazı ad ve soyadlar yaygın olarak kullanılırken bazıları daha az kullanılmakta, ad ve soyadların ayırt edicilik gücü kullanım yaygınlığıyla ters oran
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tescili talep edilen mal ve hizmetler için tanımlayıcı nitelikte olan ibarelerin marka örneğinde kullanımı kural olarak markanın ayırt edici niteliğini güçlendi
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Bir il adı, talep edilen mal ve hizmetler için ayırt edici niteliğe sahip bir ibare ile birlikte başvuruya konu ise marka tescil edilebilir niteliklerdedir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Aynı/benzer marka tescil başvurularında aynılık veya benzerliğin tespitinde Sınai Mülkiyet Kanun hükümleri uygulanmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Ayırt edici niteliğe sahip olan harfler ve sayılar marka olarak tescil edilebilir. tek harfler ve tek basamaklı sayıların ayırt edici olmadığı kabul edilir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Hareket Markaların Başvuru ve Tescilleri; Görüntülerin hareketi yoluyla bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt et
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Ses Marka Tescilleri; Bir başvurunun ses markası başvurusu olarak değerlendirilebilmesi için, öncelikle tescili talep edilen işaretin bir ses markası olduğunun
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Kelime ve Logo başvurularında ayırt ediciliğinin tespitinde de diğer marka türlerinde esas alınan kriterler dikkate alınır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Etkinlik adından oluşan markalar, büyük çaplı organizasyonların ya da yarışma-müsabaka tarzı faaliyetlerin sponsorlarına söz konusu etkinliğin ismini ticari ola
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Ayırt edicilik niteliğine sahip olması koşuluyla sloganlar marka olarak tescil edilebilir niteliktedir.Bir sloganın marka örneğinde belirgin ve kendi başına ayı
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Kelime Kombinasyonları Markalarda tescili talep edilen malların özelliklerini doğrudan belirtiyorsa ve ilgili tüketici kesimi tarafından malın ticari kaynağını
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka Ayırt Ediciliğin Tespitinde Esas Alınacak Başlıca Kriterler,Tescilin etkili olacağı coğrafi alan,Markanın kullanılacağı mal ve hizmetler,İlgili kamu algıs
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescil ve korumaya ilişkin önemli değişiklikleri özetini aşağıda bulabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır; isim, logo başvurusu nerede yapılır, gerekli belgeler, fiyatlar dahil önemli bilgileri burada bulabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka Tescil Belgesi Nasıl Alınır; nereden alınır, tescil belgesi örneği dahil ayrıntılı bilgileri burada bulabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Online Marka Sorgulama, online marka tescil, marka patent sorgulama online yapabileceğiniz yurtiçi ve uluslararası web sayfalarını burada bulabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka tescili nasıl yapılır, Marka ismi tescil başvurusu nasıl yapılır, logo ve isim tescili nasıl alınır, tüm ayrıntılar Etkin Patent’ te bulabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka Tescili Sorgulama, Patent, İsim Hakkı, marka tescil araştırmaları online buradan yapabilir, Etkin Patent uzmanlarından ücretsiz yardım alabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
İsim hakkı alma, isim patenti alma, web site ismi, fikir telif hakkı alma marka tescili yoluyla korunması olup, ayrıntılar aşağıda inceleyebilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Spor, Kadın, Erkek Yazlık, Kışlık Ayakkabı, Giyim, Elbise, İç Çamaşırı vb. Modaya yön vermiş dünyaca tanınmış Markalar listesini burada bulabilirsiniz.Türk Pate
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka Patent Sorgulama nedir nasıl yapılmalı,nelere dikkat edilmeli hususlarını ayrıntılı incelediğimiz linkleri yazılı yazılarımızı dikkatli incelemenizi öneri
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka tescil başvurusu için gerekli evraklar, belgeler, formlar ve bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka Patent; Marka Patent nedir, Marka Patent tescil ile sağlanan koruma ve hukuki hakların neler olduğunu buradan ayrıntılı inceleyebilirsiniz.Marka Patent N
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
En Ucuz Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılabileceğini görebileceğiniz hizmet ve kampanya paketlerini BURADAN, resmi ücretlerini ise BURADAN mutlaka incelemeniz
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Online Marka Başvurusunu, en ucuz ve en uygun ücretlerle, üstelik kredi kartı ile ödeme yaparak BURADAN yaparak markanızı hemen koruyabilirsiniz. Online marka b
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Etkin Patent’ in İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Gaziantep, Mersin, Adana, Denizli dahil 18 ildeki patent firma, ofis ve şirketlerimizi arayabilirsiniz.Etkin
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka Bülteni; Marka başvurularının iki aylık süre ile yayınlandığı bültendir. İtirazlar bu süre içinde yapılmaktadır.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka Kısmi Veya Tümden Red Kararına İtiraz iş ve işlemlerine ait ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tescilli markalar isim listesini, Online TPE ' nin veritabanı üzerinden BURADAN yapabilir veya marka danışmanlarımızdan ücretsiz destek alabilirsiniz. Hangi Dur
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tanınmış marka esasları nedir, tanınmış marka tescil başvururu için istenen belge ve diğer ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Türk Patent ve Marka Kurumu Yurtiçi ve yurtdışından yapılan marka başvuruları ve tescillerin aylık, yılllık sayılarını buradan bulabilir, inceleyebilir ve araşt
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Tescil sorgulama; Türk Patent nezdinde İsim, Marka Tescil Sorgulama, Patent Sorgulama ve araştırma işlemlerini buradan online yapabilirsiniz.İsim, Marka, Patent
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
TPE Marka sorgulama, Türk Patent, nedir nasıl yapılmalı, nelere dikkat edilmeli, Vekillerimizden marka patent isim araştırma için Ücretsiz yardım alabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka tescil süreci ve sonrası oluşan, re'sen ve itiraz üzerine ret riskleri ve tescil sonrası dava konusu nolması halinde olası sorunlar ve çözümler anlatılmak
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka isim sorgulama, marka, Patent, Adı, İsmi, İsim Tescil sorgulamayı online buradan yapabilir, Etkin Patent' ten ücretsiz yardım alabilirsiniz
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Marka Tescil nedir, Marka, isim tescili nasıl yapılır, Marka Tescil belgesi nasıl ve nereden alınır, Marka tescil ve itiraz işlemleri, süreci ve süresi ne kadar
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
35.Sınıf Satış Hizmetlerinde Önceden Tescilli Marka Yeniden Almak için yapılması gerekenleri, şart ve koşulları ayrıntılı olarak buradan inceleyebilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Anayasa Mahkemesi marka devirlerinde, benzer markalarının da devir edilmesi şartını iptaline ilişkin kararını burada bulabilirsiniz.
Ana Kategori : Blog Kategori : Marka Makale
Yeni çıkan Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerince önceden tescilli markayla aynı olan bir marka için bir başkası başvuru ve tescil olanağı oluştu.